Hratelné Rasy

liknutím na jeden z deseti odkazů se ihned přesunete na odstavec o vybrané rase dole na této stránce. [odstavec]

Hratelné rasy Hordyorda sestává ze čtyř ras - barbarských Orků, duchovních Taurenů, přízračných Nemrtvých a pověrčivých Trollů. Přestože se ne vždy dokážou shodnout, spojily se tyto rasy vyděděnců, aby si zajistily vzájemnou podporu při snaze o přežití v brutálním, válkou zmítaném světě. V datadisku The Burning Crusade se k hordě připojila rasa Krvavách Elfů.

[odstavec]

Orkové (Orcs)arbarští Orkové pocházejí původem z mírumilovného světa Draenor. Démonická Plamenná Legie si ale zotročila jejich kulturu a donutila je rozpoutat válku s Lidmi z Azerothu. Od těch dob již uplynulo mnoho let. Orkové si nakonec vydobyli svou svobodu a unikli prokletí, které na ně Legie seslala. Do dnešních dnů však bojují svůj boj o čest uprostřed světa, který je hluboce nenávidí.

Povolání:


Hunter, Shaman, Rogue, Warrior, Warlock.

Základní Atributy:


Strength: 23, Agility: 17, Stamina: 22, Intellect: 17, Spirit: 23, Celkem: 102.

Specializace Rasy:

 • Blood Fury: Aktivování ability zvýší na 20 sekund Sílu o 25 %. Postava pod vlivem této ability ztrácí každé 3 sekundy 5 % zdraví. Cooldown trvá 2 minuty.
 • Hardiness: Zvýšená odolnost (+25 %) na omráčení (Stun) a jiné knockout efekty.
 • Command: Automaticky zvyšuje melee damage vašeho peta o 5 %.
 • Axe Specialization: Zvyšuje skill na používání seker o 5.

Ostatní informace o Rase:


Startovní Lokace: Valley of Trials (Durotar) Hlavní město: Orgrimmar
Dopravní zvíře: Vlk Letecká doprava: Wind Runner - Wyverna
Vládce: Thrall - Náčelník Jazyky: Orcish
[odstavec]

Taureni (Taurens)ocní Taureni jsou mírumilovnou rasou lovců oddaných udržování rovnováhy v přírodě a naplňování vůle jejich bohyně, Matky Země. Taureni byli již dlouhou dobu ohrožováni vražednými Kentaury. Když se ale setkali s Orky, Orkové ochotně pomohli Taurenům v nouzi, porazili nájezdné Kentaury a zachránili tak Taurenské kmeny před vyhlazením. Aby splatili svůj dluh Orkům, přidali se Taureni k Hordě a tím upevnili věčnou loajalitu a přátelství mezi oběma rasami.

Povolání:


Druid, Hunter, Shaman, Warrior

Základní Atributy:


Strength: 25, Agility: 15, Stamina: 22, Intellect: 15, Spirit: 22, Celkem: 99.

Specializace Rasy:

 • War Stomp: Speciální útok, který slouží k omráčení nepřátel kolem Taurena. Omráčení trvá 2 sekundy. Postihne maximálně 5 okolostojících nepřátel. Cooldown trvá 2 minuty.
 • Endurance: Zvyšuje maximální hodnotu zdraví o 5 %.
 • Cultivation: Zvyšuje skill bonus na profesi Herbalism o 15.
 • Nature Resistance: Zvýší odolnost vůči přírodní magii +10.

Ostatní informace o Rase:


Startovní Lokace: Camp Narache (Mulgore) Hlavní město: Thunder bluff
Dopravní zvíře: Kodo Letecká doprava: Wind Runner - Wyverna
Vládce: Cairne Bloodhoof Jazyky: Taurahe, Orcish
[odstavec]

Trollové (Trolls)ivocí, pověrčiví Trollové kmene Darkspear kdysi obývali džungle Stranglethorn Vale v jižním cípu Azerothu. Byli však vytlačeni válčícími frakcemi a později se spřátelili s Orčí Hordou. Mladý vůdce Orků - Thrall, přesvědčil Ttrolly, aby s ním odcestovali do Kalimdoru a vybudovali zde novou budoucnost pro svůj kmen. Přestože Trollové stále lpí na svém přízračném dědictví, dokázali si v řadách Hordy vydobít svou čest.

Povolání:


Hunter, Shaman, Priest, Mage, Rogue, Warrior.

Základní Atributy:


Strength: 21, Agility: 22, Stamina: 21, Intellect: 16, Spirit: 21, Celkem: 101.

Specializace Rasy:

 • Berserking: Tuto abilitu může Troll aktivovat pouze když je zraněný (maximálně 20 % zdraví). Zvyšuje rychlost melee útoků a kouzlení o 25 %.
 • Regeneration: Zvyšuje bonus na regeneraci Zdraví o 10 %. 10 % z plné regenerace zdraví probíhá i během soubojů.
 • Beast Slaying: Zvýší bonus na damage (+5 %) při boji se zvířaty.
 • Throwing Weapon Specialization: Zvyšuje skill na boj s vrhacími zbraněmi o 5.

Ostatní informace o Rase:


Startovní Lokace: Valley of Trials (Durotar) Hlavní město: Orgrimmar
Dopravní zvíře: Raptor Letecká doprava: Wind Runner - Wyverna
Vládce: Vol'jin Jazyk: Troll, Orcish
[odstavec]

Nemrtví (Undeads)emrtví, kteří si říkají Forsaken (opuštění) jsou skupinou rebelů oddaných svému cíli. Tim je sesazení ďábelského Krále Lichů z trůnu a zničení jeho Pohromy. Pod velením banshee královny Sylvanas se mstí jak Pohromě, tak i živým lidem, kteří prahnou po jejich vyhubení. Přestože se příliš nestarají o záležitosti Orků nebo Taurenů, souhlasili s připojením se k Hordě, doufajíc, že jim pomůže s jejich plány.

Povolání:


Priest, Mage, Rogue, Warrior, Warlock

Základní Atributy:


Strength: 19, Agility: 18, Stamina: 21, Intellect: 18, Spirit: 25, Celkem: 101.

Specializace Rasy:

 • Will of the Forsaken: Aktivací získá hráč imunitu na Fear, Sleep a Charm. Abilita trvá 20 sekund. Cooldown je 1,5 minuty.
 • Cannibalize: Jakmile je abilita aktivována, regenerace zdraví se na 20 sekund zvýší o 100 %. Funguje ale pouze s mrtvolami humanoidů nebo nemrtvých, které musí být maxiálně 5 yardů od postavy. Jakýkoliv pohyb nebo napadení efekt regenerace zruší.
 • Underwater Breathing: O 300 % prodlouží čas, jež lze strávit pod vodou.
 • Shadow Resistance: Zvýší odolnost vůči stínové magii o 10.

Ostatní informace o Rase:


Start. Lokace: Deathknell (Tirisfal Glades) Hlavní město: Undercity
Dopravní zvíře: Nemrtvý kůň Letecká doprava: Netopýr
Vládce: Temná Lady Sylvanas Windrunner Jazyk: Gutterspeak, Orcish
[odstavec]

Krvaví Elfové (Blood Elves)éměř 7.000 let Vysocí Elfové obdělávali jejich zářící, kouzelné království, ukryti hluboko v lesích severního Lordaeronu. Ale před pěti lety Pohroma Nemrtvých vpadla do Quel’thalasu a dovedla Elfy na pokraj zhouby. Vedeni zlým Nemrtvým Rytířem Arthasem, Pohroma zničila Sluneční studnu, čím oddělila Elfy od zdroje jejich tajemné magie. Přestože jizvy, které po sobě Pohroma zanechala jsou patrné, zbylí Elfové se spojili dohromady a převzali zpět velkou část své domoviny. Nazývajíc se Krvaví Elfové, tito chmurní přeživší se zavázali k znovuzískání jejich nesmírných sil, které kdysi ovládali. Inspirovaní jejich milovaným vůdcem Kael’thasem Sunstriderem, Krvaví Elfové hledají nové zdroje magie a prostředky, které potřebují k obraně proti neumírajícím hrůzám Pohromy.

Tato rasa je hratelná jen pokud je ke hře nainstalován datadisk The Burning Crusade.

Povolání:


Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warlock.

Základní Atributy:


Strength: 17, Agility: 22, Stamina: 18, Intellect: 24, Spirit: 19, Celkem: 100.

Specializace Rasy:

 • Arcane Affinity +10 k Enchantingu.
 • Arcane Torrent: Doplní 6% vaší many.
 • Magic Resistance: Snižuje šanci, že budete zasaženi kouzlem o 2%.

Ostatní informace o Rase:


Startovní Lokace: Eversong Woods Hlavní město: Silvermoon
Dopravní zvíře: Bazilišek (Hawstrider) Letecká doprava: Dragonhawk
Vládce: Lor'themar Theron Jazyky: Thalassian
[odstavec]

Hratelné rasy Alianceliance se zkládá ze čtyř ras: vznešených Lidí, záhadných Temných Elfů, dobrodružných Trpaslíků a vynalézavých Gnómů. Svázáni krví a ctí, se tyto rasy snaží přinášet řád do zpustošených zemí postižených válkou. V dataidsku The Burning Crusade se na stranu aliance připojila rasa záhadných Draenei.


[odstavec]

Noční Elfové (Night Elves)oční rasa Temných Elfů vybudovala před deseti tisíci lety rozlehlou magickou říši. Ale jejich nezodpovědné používání prvotní magie přineslo tomuto prastarému světu jen zkázu. Zdrceni svým selháním se rozhodli žít osamoceni ve svých temných lesích až do dnešních dnů. Nicméně, ani Temné Elfy nenechala invaze Plamenné Legie klidnými, donutila je vyjít ze svých stínů a bojovat opět o své místo na zemi.

Povolání:


Druid, Hunter, Priest, Rogue, Warrior

Základní Atributy:


Strength: 17, Agility: 25, Stamina: 19, Intellect: 20, Spirit: 20, Celkem: 101.

Specializace Rasy:

 • Shadowmeld: Stealth mód - při aktivování se postava nesmí pohybovat ani bojovat.
 • Quickness: Zvýšená šance na vyhnutí se útoku (+1 % dodge).
 • Wisp Spirit: Jestliže je Temný Elf zabit, stává se bludičkou, která je o 50 % rychlejší než duch.
 • Nature Resistance: Zvyšuje odolnost vůči přírodní magii o 10.

Ostatní informace o Rase:


Startovní Lokace: Shadowglen (Teldrassil) Hlavní město: Darnassus
Dopravní zvíře: Nightsaber - kočkovitá šelma Letecká doprava: Hipogryf
Vládce: Tyrande Whisperwind Jazyky: Darnassian, Common
[odstavec]

Lidé (Humans)idé jsou mladá, zato velice všestranná rasa - schponá vynikat v umění boje, stejně jako v řadě řemesel či magii. V minulosti vybudovali Lidé díky své odvaze a neochvějnému optimismu jedny z největších království světa. Nyní, po generacích válek a porážek, se lidstvo snaží znovu rozdmýchat svou zašlou slávu a ukout pro své další generace zářivou budoucnost.

Povolání:


Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warrior, Warlock

Základní Atributy:


Strength: 20, Agility: 20, Stamina: 20, Intellect: 20, Spirit: 21, Celkem: 101.

Specializace Rasy:

 • Perception: Aktivovaná rozšiřuje rádius detekce Stealth nepřátel. Trvá 20 sekund. Cooldown této specializace je 2 minuty.
 • The Human Spirit: Zvyšuje hodnotu Spirit o 5 %.
 • Diplomacy: Dává bonusy na body reputace +10 %.
 • Sword Specialization: Zvyšuje skill na používání mečů o 5.
 • Mace Specialization: Zvyšuje skill na používání palcátů o 5.

Ostatní informace o Rase:


Start. Lokace: Northshire Valley (Elwynn) Hlavní město: Stormwind City
Dopravní zvíře: Kůň Letecká doprava: Grifon
Vládce: Král Anduin Wrynn Jazyky: Common
[odstavec]

Trpaslíci (Dwarfové)espočet let nemysleli lhostejní Trpaslíci na nic jiného, než na těžbu pokladů z hlubin země. Nedávno ale objevili záznamy, které hovořily o jejich božských stvořitelích - a spících silách jejich kouzelného zrození. Nabiti těmito novými nálezy přesunuli Trpslíci své zájmy z těžby na honbu za archeologií. Trpaslíci se nyní potulují po odlehlých koutech světa, hledajíc ztracené artefakty a starobylé vědění.

Povolání:


Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Warrior

Základní Atributy:


Strength: 22, Agility: 16, Stamina: 23, Intellect: 19, Spirit: 19, Celkem: 99.

Specializace Rasy:

 • Stoneform: Po aktivování získává Trpaslík imunitu na Poison, Disease a Bleed. Zároveň se mu zvýší Armor o 5 %, ale také se mu sníží rychlost pohybu na 70 % běžné rychlosti. Trvá 20 sekund. Cooldown je 2 minuty.
 • Gun Specialization: Zvyšuje skill na používání pušky o 5.
 • Frost Resistance: Zvyšuje odolnost na chlad o 10.
 • Treasure Finding: Aktivovaná abilita zobrazuje poklady na minimapě. Trvá dokud není deaktivována (nemá cooldown).

Ostatní informace o Rase:


Start. Lokace: Coldridge Valley Hlavní město: Ironforge
Dopravní zvíře: Válečný Beran Letecká doprava: Grifon
Vládce: Magni Bronzebeard Jazyk: Dwarven, Common
[odstavec]

Gnomové (Gnomes)řestože jsou malého vzrůstu a působí nenápadně, Gnómové z Khaz Modanu si vždy díky svému intelektu a tvořivosti dokázali udržet své místo v historii. Jejich podzemní království Gnomeregan bylo kdysi zázrakem parních technologií a vědy. Později však padlo za oběť nájezdům Troggů, kteří se vyrojili z hor. Gnómové se nyní potloukají po zemích Trpaslíků a snaží se pomáhat jejich alianci, jak to jen jde.

Povolání:


Mage, Rogue, Warrior, Warlock

Základní Atributy:


Strength: 15, Agility: 23, Stamina: 19, Intellect: 24, Spirit: 20, Celkem: 101.

Specializace Rasy:

 • Escape Artist: Aktivací ability se Gnóm zbaví svazujících efektů Root nebo Snare a také efektů snižujících rychlost pohybu. Kouzlo je instant a cooldown trvá 60 sekund.
 • Expansive Mind: Zvyšuje Inteligenci o 5 %.
 • Arcane Resistance: Zvyšuje odolnost na arcane magii +10.
 • Engineering Specialist: Zvyšuje skill bonus na Konstruktérství (engineering) o 15.

Ostatní informace o Rase:


Start. Lokace: Coldridge Valley Hlavní město: Ironforge
Dopravní zvíře: Mechano-Strider Letecká doprava: Grifon
Vládce: Gelbin Mekkatorque Jazyk: Gnomish, Common
[odstavec]

Draeneiové (Draenei)řed jedním měsícem hrozná exploze roztrhla nebesa severního Kalimdoru, v tom okamžiku se velká loď Exodar zřítila z oblohy a roztříštila se o povrch světa Azeroth. Vznešení Draeneiové odlétli ze zpustošeného světa jménem Outland na mezidimenzionální lodi jménem Exodar, aby našli pomoc. Inspirovaní příběhy hrdinské aliance která se spojila proti síle Plamenné Legie, Draeneiové je přišli požádat o pomoc při znovuzískání jejich zničené domoviny, Outlandu doufajíc v získání nových spojenců v souboji s Plamennou Legií, díky kterým by se jim mohlo povést konečně udělat přítrž ohavné plamenné výpravě. Ozbrojeni jen odvahou, a jejich neotřesitelnou vírou v dobro, Draeneivové doufají v nalezení spojence.

Tato rasa je hratelná jen pokud je ke hře nainstalován datadisk The Burning Crusade.

Povolání:


Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warrior

Základní Atributy:


Strength: 21, Agility: 17, Stamina: 19, Intellect: 21, Spirit: 22, Celkem: 100.

Specializace Rasy:

 • Gemcutting: +5 k profesi Jewelcrafting.
 • Gift of The Naaru: Vyléčí cíl za 65 (zvyšuje se s levelem) životů za 15 vteřin.
 • Inspiring Presence: Zvyšuje šanci na zásah kouzlem o 1% Vám a vašim spoluhráčům ve vzdálenosti 30 yardů.
 • Shadow Resistance: +10 k resistenci proti stínové magii.

Ostatní informace o Rase:


Start. Lokace: Ammen Vale Hlavní město: Exodar
Dopravní zvíře: Elekk Letecká doprava: Grifon
Vládce: Velen Jazyk: Draenei


Naposledy upravil/a Wrent 09.12.2009 v 22:40:02.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

wir3r 25.07.2010 19:49

Cape: Ano..blood elfove jsou high elfove kteri se pridali k horde. Jsou(rsp. byli) jeste high elfove co nejsou v horde (treba Kael'thas)

Cape 14.07.2010 14:02

Lidi mam jeden dotaz akorat uplne nvm jestli to spada to teto sekce. - Je nejaky fyzicky rozdil, mezi hight elfy a blood elfy ?a jinak nej jsou humani !!

letec 13.07.2010 21:38

nevím co si mám myslet o hordě ale z hordy mám nejradši taureny.já hraju za nočního elfa

Empatic 08.07.2010 22:55

Neboj už mám napsaný dvě hratelný rasy, takže za pár dní bude inovace

epox 06.07.2010 12:36

mohli bz ste to zmenit uz je to dost stare a mimocodom ludia su naj

Durgrim 30.06.2010 19:24

jak byste davali hvezdicky?ja takhle:Aliance(Aliance):Clovek(Human)-**...Nocní elf(Night elvish)-****.Trpaslik(Dwarft)-***..Gnom(Gnome)-***..Draenei(Draenei)-***..Horda(Horde):Hordu nema cenu hodnotit zvlast.Hodnoceni hordy:Horda(Horde)-.....(zadna hvezdicka)

furrymare 22.06.2010 18:25

z tim hormonem si hodne lidi dela srandu

furrymare 22.06.2010 18:22

Wipe
Kyru náhodou mluví pravdu takze sklidni hormon
spolu chodite?

DaveL 22.06.2010 17:14

Wipe
Kyru náhodou mluví pravdu takze sklidni hormon
jako kdybys s nim měl něco společného... hmmm co to asi bude..

Snake Plisken 22.06.2010 17:05

Wipe
Kyru náhodou mluví pravdu takze sklidni hormon
To možná ano, ale nedává mu to právo spamovat a vyjíždět po chuděrce holce.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet