Otvorte oči

  N'Zoth    Azshara    Sylvanas   

Najnovší raid Eternal Palace nám ukázal grandiózny záver. Síce bol záverečný cinematic krátky a množstvo hráčov moc nezaujal, aj napriek tomu sa v ňom dozvedáme zaujímavé skutočnosti, ktoré pre nás budú mať ďalekosiahle následky.

 

Čo sme mohli vidieť v cinematicu a raide?

Celkom stručne povedané, videli sme Azsharu umrieť. Tomu ale predchádzal pohľad na jej vysilené telo, podobný tomu, aký sme mohli vidieť na začiatku Warbringers: Azshara, keď sa pokúšala udržať magickú bariéru. Azshara bola teraz už druhý krát za život na pokraji svojich síl. Vcelku presný opak nám ukazuje začiatočný cinematic do Nazjataru, kde ju vidíme v plnej sile, kedy dokonca mohla zahnať N'Zothove chápadlo. To nám aj spolu s Warbringers ukazuje, akú mala Azshara dominantnú moc nad N'Zothom. Uväznený boh má len obmedzené možnosti a silu, takže ho Azshara vedela ľahko prinútiť, aby pristúpil na jej podmienky hry. Možno to tak N'Zoth celý čas na Azsharu hral, aby si myslela, že je dominantná a má nad ním kontrolu, zatiaľ čo on si spriadal vlastný plán.


Azshare sa podaril bravúrny kúsok. Dokázala nalákať hráčov do dokonalej pasce, presne tam, kde nás chcela mať. Je to ako hrať veľmi dôkladný a premyslený šach. Nalákala nás do svojho paláca a vedela, že sa musíme prebojovať až k nej, aby dosiahla na náš náhrdelník Heart of Azeroth (Srdce Azerothu). Jedine na tom mieste a s týmto náhrdelníkom dokáže oslobodiť svojho pána. Jej plán vyšiel na výbornú. Až na to, že ona sama musela zaplatiť životom. No lenže aj to bolo zrejme v pláne. Alebo aspoň bola na túto možnosť pripravená. V momente, keď získala konzola dostatok energie na aktivovanie konštruktu, tak Azshara padá bezvládne na zem. Blíži sa k nej Lor'themar a Jaina, ktorí mali v pláne nadobro ukončiť Azsharin život. To sa im nepodarí, keďže Azshara aj napriek tomu, že stratila všetku svoju moc, neprestáva hrať svoju hru. Dokonale odvrátila pozornosť spojených síl Hordy a Aliancie, zatiaľ čo konštrukt docvakol na svoje miesto.

myeeeo265r_bc0b3e07575fd6d46d77acc0aac605eb8a206f73_1563284277_4259.png

A tu sa dostávame do ostrého obratu. Konštrukt ničí pomyselné reťaze, ktoré znázorňujú N'Zothove väzenie, a v hlbinách sa zrazu prebudí ostro-oranžové oko. V tomto momente k povrchu, alebo skôr ochrannej bariére okolo plošiny, kde sa encounter odohrával, sa blíži tmavé chápadlo, aby si Azsharine bezvládne telo odnieslo so sebou. Pri tom chápadlo, alebo N'Zoth, nezostane a rovno Azsharu oživí, pričom môžeme vidieť jej prekvapený, dokonca až vystrašený pohlaď. Moc dobre vie, že jej kontrola nad N'Zothom vyprchala a je mu odovzdaná napospas. Jeho moc stúpla do nekonečných výšin doslova za sekundu. Starý boh sa prebudil a to znamená, že všetky oči budú otvorené!


Ešte musím dodať, že zatiaľ sme N'Zothovu celú podobu nevideli. Jeho oči znázorňujú len malú časť jeho moci a aj v hlbinách sme mohli vidieť len jedno malé očko. Ako vieme, Starý bohovia sú obrovské kreatúry, ktoré môžu kľudne zaberať aj veľkosť celého kontinentu.

oh4i8oubz9_bc0b3e07575fd6d46d77acc0aac605eb8a206f73_1563284277_9002.png

Proroctvá, ktoré sa napĺňajú  

Azsharin encounter nám konečne ozrejmil, čo niektoré proroctvá presne znamenajú. Počas Legionu a Battle for Azeroth nám Il'gynoth a Xal'atath prezradili zaujímavé veci.


"The diamond king has been made a pawn."

"Diamantový kráľ sa stal bábkou."


Počas encounteru nám Azshara prezradí, že to Magni je skutočne diamantový kráľ a bol súčasťou plánu, ako nás dostať aj s Heart of Azeroth ku Circle of Stars, aby mohol byť N'Zoth oslobodený.


"Its surface blazes light, masking shadow below."

"Jeho povrch vyžaruje svetlo, maskujúc temnotu pod ním."


Počas cinematicu vidíme N'Zothove vyžarujúce oko a temnotu, ktorá odtiaľ vylietava.


"Her heart is a crater, and we have filled it"

"Jej srdce je kráter a my sme ho naplnili."


"From the earth, he draws strength. Our earth. Our strength."

"Zo zeme čerpá silu. Našej zeme. Našu silu."


"Listen. Open the gate. Step into the abyss. Complete the circle."

"Počúvaj. Otvor bránu. Vstúp do priepasti. Dokonči kruh."


Ďalšie skvelé proroctvá, ktoré sa teraz naplnili. Viete, kde sa vlastne odohráva boj s Azsharou? To miesto sa nazýva Circle of Stars (Kruh hviezd). Ten kruh, o ktorom sa tak dlho špekulovalo. Počas boja s Azsharou je nutné nabíjať Starobylé Wardy, aby sa predišlo zabitiu celého raidu.  Mysleli sme si, že ideme hrdinsky ukončiť Azsharu, ale pritom sme priviedli svet na pokraj záhuby. Podarilo sa nám vliezť do dokonalej pasce, na miesto Circle of Stars k N'Zothovi s nabitím Heart of Azeroth – Srdcom Azerothu.

rqcqlhfdj4_1460c27e053a1eee3c671652c9840b1c56c2cd58_1563284276_0516.jpg


"She is not the last, but the first. Drown her and you will see."

"Ona nie je posledná, ale prvá. Utopte ju a uvidíte."

"To find him, drown yourself in the Circle of Stars."

"Aby ste ho našli, musíte sa potopiť k Circle of Stars."

- Il'gynoth


"This trifling skirmish is little more than a distraction. The true battle draws neigh as the circle nears completion."

"Tato maličká šarvátka je o niečo viac ako rozptýlenie. Skutočná bitka sa blíži, ako sa kruh blíži k dokončeniu."

- Xal'atath

 

Azsharina tretia smrť

Spomínate si na toto proroctvo?


"At the hour of her third death, she will usher in our coming."
"V hodine jej tretej smrti bude ohlasovať náš príchod."


Toto proroctvo by sedelo aj na Azsharu. Ale kedy stihla trikrát umrieť? V skutočnosti jej smrť v Eternal Palace mohla byť tretia. Tak si to zhrňme. Prvá smrť sa stala počas Sunderingu, keď Azsharu a posledných preživších obklopili vlny. Azshara neudržala magickú bariéru, a tak pochovala seba a svoje kráľovstvo v hlbinách. Druhá smrť sa mohla odohrať po dohode s N'Zothom, kedy zničil jej elfské telo a premenil ju na nagu. Tretia smrť sa odohrala na konci raidu Eternal Palace, kedy bola Azshara porazená hráčmi.

44q6afigkz_1460c27e053a1eee3c671652c9840b1c56c2cd58_1563284276_9768.png

Vo všetkých prípadoch stratila drahá Azshara svoju príčetnosť a prešla si istým spôsobom smrťou a prerodom. Oči hrajú veľkú rolu v predstavách o Starých bohoch a symbolizujú tekutý stav príčetnosti a prechodu medzi snom a realitou.


Ako som už spomenul, Azshara určite dokončila svoju časť plánu. N'Zoth už nie je žiaden boh ničoho, ktorý potrebuje jej pomoc. Circle of Stars malo navrátiť Čiernu ríšu (Black Empire) – ríšu, ktorá nezahŕňa Azsharu.


Samozrejme, toto proroctvo môže mať na mysli Azeroth, Sylvanas alebo Alleriu, avšak najnovšia linka z 8.2 content preview nám dáva priamu referenciu na Azsharu.


"Všetko to vyvrcholí v poslednom boji s Azsharou, veci, ktoré zrejme zmenia budúcnosť Azerothu."


No toto? Ďalšiu zmenu budúcnosti Azerothu som vôbec nečakal. Ako keby sme ich už nemali dosť, že? Ehm... s každým datadiskom. Navyše sa to dopĺňa s ďalším N'Zothovým proroctvom z patchu 8.1.5.


She will show you the way. Come... come. The hour approaches when all eyes shall be opened.
"Ona vám ukáže cestu. Poďte... poďte. Hodina, kedy budú všetky oči otvorené, už prichádza."

 

Azsharin osud a Xal'atath

Po tom, čo bola Azshara uchopená N'Zothovými chápadlami, jej oči sa zrazu prekvapene otvoria a my môžeme počuť divný kovový zvuk, ako je vtiahnutá do temnoty. Čo to môže byť?


Výraz na Azsharinej tvári bol hrozný. Dokonca mi jej v tej chvíli bolo dosť ľúto. Akoby vedela, čo má prísť. Nebola to smrť v jej očiach, ale neskutočné zhrozenie. Tak, ako bola na začiatku manipulatívna a nebojácna, tak teraz ukázala skutočný strach.

1x1ply9qvj_fefbf62f3f6a39d5bd12fd35eec91f7a44314c68_1563284278_9702.png

Keď sa vám podarí počas raidu umrieť (wipnúť), tak vás Azshara nazve nehodnými toho, čo má prísť. Podobný spôsob, ako použil Uu'nat v Crucible of Storms.


Môžeme sa len domnievať, čo Azsharine vtiahnutie do temnoty znamená. Ešte stále nám tu niekde pobehuje prázdna čepeľ Xal'atath. Možno, že našu drahú kráľovnú Azsharu zastihol nemilý osud a zaujme Xal'atathine miesto v čepeli Čiernej ríše. Niektoré zvesti hovoria, že bytosť, ktorá môže/mohla byť v čepeli uväznená, je pozostatok Starého boha, ktorého v ranných vekoch Čiernej ríše porazili jeho kolegovia. Možno práve toho sa Azshara bála.


Xal'atath sa dostala z čepele len nedávno, v patchi 8.1.5. Bolo by zaujímavé pozorovať, že N'Zoth si vybral jej slobodu, aby mohol uväzniť Azsharu. Zároveň to bola Xal'atath, ktorá nás naviedla k N'Zothovi a Azshare do pasce. N'Zoth je týmto veľmi potešený a nazýva nás “Otváračmi“ alebo “Fakľami, ktoré rozsvecujú cestu“. Aj keď Xal zdúchla cez void portál hneď, ako to bolo možné, jej čepeľ zostala na našom svete. Po dokončení raidu Crucible of Storms prinášajú hráči čepeľ ku Sylvanas, ktorá je priam nedočkavá, aby mohla artefakt vlastniť. Potom ho dá Nathanosovi, aby nás pomocou čepele naviedol k Azshare. Zvyšok už určite poznáte. Pozostatok flotily Hordy a Aliancie sa naháňa, až kým sa neobjaví vír a diera v oceáne, do ktorej všetci spadnú. Vitajte na Nazjatare.

ny8dfx4olb_1460c27e053a1eee3c671652c9840b1c56c2cd58_1563284276_445.jpg

Vieme, že Nathanos má na Nazjatare špeciálnu úlohu od Sylvanas a moc sa neukazuje. Mohol by medzitým darovať čepeľ N'Zothovi, teraz, keď už splnila svoju úlohu a priviedla nás rovno do spárov Starého boha? Tiež sa špekuluje, že séria Warbringers by mohla predstavovať príbeh pre každý patch. Dohromady sme mohli vidieť Warbringers o Sylvanas, Jaine a Azshare. Jaina, ako finálny boss, prežila udalosti v Battle of Dazar'alor, Azshara prežila Eternal Palace a zostáva nám už len Sylvanas, ktorá sa zrejme stane finálnym bossom, a tiež prežije.


Je dosť možné, že by N'Zoth mohol  byť finálny boss, to by ale nevysvetlilo účasť všetkých postáv z Warbringers v roli finálnych bossov (Jaina, Azshara a Sylvanas na to tiež dosť ašpiruje).


Možno práve Sylvanasin príbeh vyústi na konci patchu 8.2.5 v dramatickej konfrontácii s jej spojencami proti zoskupeniu Jaina-Thrall, pričom Sylvanas opäť unikne, aby mohla uskutočniť svoj plán a ovládnuť smrť. Možno sa dostane až do realmu smrti – Shadowlands. Finálny encounter by mohol byť proti N'Zothovi, pričom každá z troch Warbringers by mohla proti nemu zasiahnúť z vlastných dôvodov.

 

N'Zothove väzenie

Väzenie N'Zotha sa celkom určite nachádza pod Circle of Stars. Smerujú tam reťaze, ktoré sme mohli vidieť v cinematicu. To nám napovedá, že väzenie musí byť v blízkosti Studne večnosti a Maelstromu.


N'Zothove väzenie tak blízko Studne večnosti môže mať veľký dopad na Azeroth. Táto mocná studňa dokázala premeniť trollov na vznešených elfov, ktorý potom dokázali čerpať jej magickú silu.


Od MOTHER v Chamber of Heart sme sa dozvedeli, že ešte sa niekde nachádzajú ďalšie titánske zariadenia. V najnovšej správe nás dokonca upozorňuje, aby sme sa k neznámemu zariadeniu nepribližovali. Mohlo by to byť N'Zothove väzenie na spôsob Ulduaru v blizkosti Maelstromu – Studni večnosti? Mohli by sme sa tam konečne stretnúť s N'Zothovou podobou? Ak áno, tak sa máme čoho obávať.

66xz2bngw6_1460c27e053a1eee3c671652c9840b1c56c2cd58_1563284276_3997.jpg

Otvorte oči

Jediná veta zaznie v celom cinematicu.


"All eyes shall be opened."

"Všetky oči budú otvorené."


Keď táto veta zaznie, červená žiara titánskych sôch, ktoré majú boha strážiť, vyhasne. Táto veta zaznie hneď po tom, čo boh oživí Azsharu a jej oči sa dramaticky otvoria.


Mohlo by to znamenať oživenie celej Čiernej ríše? Práve niektoré indície by to mohli naznačovať.


"All that were sleeping... shall be awakened."

"Každý, kto doteraz spal... bude prebudený."


"That which was sunken shall rise."

"To, čo bolo potopené, povstane."


Y'Shaarj je jediný Starý boh, s ktorým sme sa zatiaľ priamo nestretli. Možno práve on bude prvý, ktorého N'Zoth oživí za pomoci energie zo Studne večnosti.


N'Zoth prevzal kontrolu nad titánskymi sochami, čo môže znamenať, že už nie sme pod ochranou Titánov, ale sme plne vydaní napospas bohovi. Od Alexa Afrasiabiho (vývojár) zaznela zaujímavá hláška:


"Na oblohe, nad niektorými časťami Azerothu po Legione môžeme vidieť konšteláciu, v ktorej sa nachádza jasná červená hviezda. Dobre tu hviezdu sledujte. Pokiaľ niekedy zhasne, máme problém."

efp1xatr3w_dcda4832009b3f23fd8e9e68de6cb94d22940642_1563284275_6786.jpg

Ny'alotha

Ďalším spôsob, ako sa stretnúť s N'Zothom, môže byť stratená Ny'alotha. Spiace mesto, plné šialenstva a zla. N'Zoth sa zrejme bude snažiť o povstanie Čiernej ríše a o prebudenie spiaceho mesta. Dopomôcť k tomu mu môže Studňa večnosti. Táto Studňa môže byť prechod do inej reality, keďže čerpá energie z nekonečnej Veľkej temnoty.


N'Zoth, ktorý sa hrá so smrťou a zrejme manipuluje so Shadowlands, nám pripomína ďalšiu centrálnu postavu prahnúcu po moci nad smrťou – Sylvanas. Z jej strany sa môžeme tešiť na jej záverečnú hru a možno sa konečne jasne dozvieme, čo je jej cieľ. Vojna medzi Hordou a Alianciou to totiž vôbec nie je. Ovládnutie smrti a vyhnutie sa jej nekonečnému trestu v realme smrti môže byť jeden z jej hlavných cieľov.


V každom prípade je N'Zoth na slobode, cesta do spiaceho mesta Ny'alotha zrejme otvorená a Čierna ríša môže povstať. Zároveň máme oslabený Pantheon, ktorý sa už po druhý krát nebude môcť vysporiadať so Starým bohom. Tým, že sme sa stali hodnými N'Zothovho daru, sme sa stali jeho ctenými hosťami – hosťami vo svete snov, chaosu a strachu.


Tento článok vznikol na základe teórii wowhead.com, raidu Eternal Palace a príbehových liniek v hre.


Čo si myslíte o N'Zothovom oslobodení? Čaká nás záhuba? A akú rolu v tom hrajú postavy z Warbringers?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

SolMane 17.07.2019 16:38

V hodine jej tretej smrti bude ohlasovať náš príchod

to je mierene na sylvu .
1x zomrela Arthasovou rukou
2x zomrela v Cataclysme kedy ju priviedla spat Valkyra
3x ... Zatial dunno

Hanzias 17.07.2019 19:57

Třetí v Cataclysmu, když ji odstřelil Lord Godfrey. (Quest linie v Silverpine Forest.)

cerberos 18.07.2019 13:15

Právě toho se bojím nejvíc,ona opravdu zemřela Sylva 2x Arthasovou rukou podruhé v Cata jak ty to píšeš během bitvy v Gilneasu

SolMane 20.07.2019 16:53

@Hanzias a ten QL zacal v Cataclysme :P . takze 3x stale dunno

Hanzias 21.07.2019 00:08

@SolMane Tys totiž jednu smrt vynechal. Druhá smrt je ta, že po Arthasově porážce se shodila z Ledovýho trůnu a zabila se. Taky to je moment, kdy uzavřela ten pakt s Val'kýrama. Jedná se o děj povídky Edge of Night, která se příběhově odehrává na pomezí Wotlku a Cata.

Sry, nevím proč, ale automaticky jsem nějakým způsobem přečetl, že tuhle smrt si též uváděl jako druhou.

Piettro 17.07.2019 08:42

Několikrát jsem si všiml a je o tom i dost diskuzi na redditu, že vše směřuje k tomu, že další datadisk bude zahrnovat shadowlands. A Black empire a shadowlands se zajímavé doplňují.. navic bwonsamdi hodil během kampaně pár zajímavých hlášek, které ještě určitě budou mít zakončení.. že silvanas bude raid boss jsem taky čekal hned na začátku datace.. jen aby to s těmi zvraty nepřehnali..

cerberos 17.07.2019 08:33

Azshara podle mě umřela dvakrát to přeměnování bylo zaživa ta zemře definitivně jako Guldan v dalším datadisku v druhém stádiu raidu raidu už jako přisluhovačka "možná" N"Zotha,Guldan ten zemřel myslím asi taky třikrát... hm nedivil bych se kdyby existoval raid s ALL-STARS bossy které jsme zabili už předtím např. Deathwing /zkorumpovaný samotným NZothem/,Lich King,Ragnaros,Lady Vashj,Onyxia,Nefarian,Garrosh Helscream/zkorumpovaný Ysharajh/ a další..jinak tady vidím,že Sylvanas musela vidět už předem nebezpečí od Starých bohú a proto musela udělat to co se jí vůbec nelíbilo podle mě v Teldrassilu bylo něco velmi zkaženého že ho bez udání dúvodu neřekla proč? Je toho opravdu hodně moc už aby byl ten patch,který vysvětlí konečně tu pěknou motanici a doufám,že Sylva z toho vyvázne jako mučednice.....

Numenoran 17.07.2019 07:20

Musím priznať ak blizz chytá content s povstaním Black Empire otáva len dúfať že to príde až v 9.0 verzii. Bola by asi veľká škoda hodiť to do posledného pathu BfA. Vybaviť Nzotha aj Black Empire za cca, 2-3týždne v igame, by bolo zahodenie tohoto veľkolepého príbehu. Na druhú stranu stačila by nám Sylva ako final boss BfA, alebo hrá s nami blizz poker a najlepšie karty ešte neukázal? 🤔

Numenoran 17.07.2019 07:32

A hlavne už by blizz mohol prestať dávať nové ostrovy 😂😂😂😂 za chvíľu sa lode nebudú mať kade plaviť.

Lethal 17.07.2019 10:19

@Numenoran Hovori sa, ze dalsi datadisk ma byt dost o revampe, z toho vyplyva, ze to v co dufas, moze byt pravda. A ja sa priklanam na tuto stranu, btw. s tymi ostrovmi mas pravdu Uz davnejsie som tu napisal, ze by som si prial datadisk podobny Cataclysmu, kde sa povodne zony revampli.

Numenoran 17.07.2019 14:03

@Lethal
Ono by to do datadisku "Rise the Black Empire" sedelo úplne perfektne, ako by rástla ríša tak by zabrala nové územia. Máme tu milion zón, môžu si vyberať kde sa uhniezdi ta chobotnica 😂.

Lethal 17.07.2019 14:38

@Numenoran ano - a zacalo by v zonach, kde su uvezneni ostatni Old Gods a postupne content patchmi by sa to rozrastalo dalej a dalej Aspon takto by som si to ja predstavoval

Orinne 17.07.2019 06:08

Zajímavé teorie Jsem zvědavý, kam se posune příběh a co nás v budoucnu čeká.
S Warbringers nevím nevím. Rozumím Azshaře a Sylvanas, ale co by mohla mít Jaina osobního s N'Zothem, aby se mu postavila? Napadá mě jenom, že by si J zahrála na zachránce Azerothu nebo něco s Arthasem (ten se v BFA již mihnul ). Snad nám další patch napoví

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet