Shadowlands – Finální boss expanze

  jailer    boss    sylvanas   

World of Warcraft nám za léta své existence poskytl řadu nezapomenutelných bossů. Arthas, Illidan, Kil'jaeden, Deathwing... Každý z nich se nesmazatelně zapsal do historie i do našich vzpomínek. V posledních pár datadiscích se však klasický "recept na závěrečného bosse" trochu pozměnil. Ve vanille a prvních pár datadiscích jsme sbírali síly na "velkého zlého záporáka", o kterém jsme věděli prakticky už od začátku – ačkoli sem tam také došlo k náhlému vpádu neočekávaného záporáka, se kterým jsme se museli urychleně vypořádat (např. Kil'jaeden v Burning Crusade). Ale jinak se nám třeba takový Illidan vysmíval už od začátku Burning Crusade, jak nejsme připraveni, Arthas nás vyzýval už na začátku Wrath of the Lich King, abychom jej navštívili v mrazivé pustině Northrendu, Deathwing vypaloval svět už od samotného začátku Cataclysm...

 

Zato v posledních pár expanzích nebyla identita finálního bosse zcela jasná a závoj tajemství z ní spadl až v průběhu datadisku nebo během závěrečného patche. Garrosh v Mists of Pandaria, Archimonde ve Warlords of Draenor, Argus v Legion a samozřejmě také N'Zoth v Battle for Azeroth, který se vynořil z hlubin zapomnění, jen aby dostal na zadek během jediného patche a hrozba Starých bohů se tím (dost možná nadobro) smázla z povrchu světa.

 

Pokud jde o závěrečné bosse, Shadowlands se nyní podle všeho vrací ke kořenům. Finální boss nadcházejícího datadisku je sice velmi záhadný v tom smyslu, že si nejsme zcela jistí, co je vlastně zač a jaká je jeho agenda, ale jeho existence a identita jakožto finálního bosse záhadná není ani trochu. Zkrátka a dobře máme Blizzardem potvrzeno, že závěrečným bossem expanze bude Jailer, Žalářník, pán lokace Maw (Chřtán), současný spojenec Sylvanas Windrunner. Na něj se budeme po dobu celého datadisku připravovat, sbírat spojence i zdroje a nakonec mu v nějakém dosud nepojmenovaném raidu nakopeme... no, při jeho velikosti asi ne zadek, ale minimálně kotníky.

 

Co tohle všechno znamená pro datadisk jako takový? Na toto téma hovořil již nějakou dobu zpátky game director WoW, Ion Hazzikostas.

q1ghoex4l3_05e3f91bf6583f7d93f4d4aa0d3401878a0bf965_1601247628_5008.jpg

Identita finálního bosse Shadowlands

Ion Hazzikostas v interview potvrdil, že v závěru expanze budeme bojovat s bytostí jménem Žalářník (Jailer). Žalářník dohlíží na shadowlandské vězení, které se jmenuje Chřtán (Maw). Tam jsou posílány duše těch největších hříšníků, aby zde na věčnosti trpěly za své zločiny. Tak to alespoň vždy bylo, ale někdy v době Třetí invaze Plamenné legie (tzn. začátek Legion) se kdysi dokonale naolejovaná mašinérie smrti porouchala a všechny duše, včetně těch, které mají končit v Bastion, Ardenwealdu, Revendrethu a Maldraxxu, nyní proudí do Chřtánu. Zbytek Shadowlands tak trpí na nedostatek animy (duševní esence) a Žalářník naopak s každou novou duší sílí. Svou moc zároveň propůjčuje své spojenkyni Sylvanas.

 

Naším úkolem v nadcházejícím datadisku bude tento problém vyřešit a Žalářníka zastavit. Je to úkol, který je nám známý už teď, ještě než datadisk vůbec vyšel, což je pro Blizzard po delší době změna strategie, jak se vyjádřil Ion Hazzikostas:

 

Upřímně, je to skoro opak výzvy – mít zveřejněnou identitu finálního bosse už na začátku. Je to skoro jednodušší způsob, jak vyprávět příběh a předestřít lidem expanzi s velmi očividným tématem. Je to upomínka na časy WotLk nebo Cataclysmu a Deathwinga. V průběhu posledních pár expanzí jsme o identitě finálního bosse otevřeně nehovořili, protože v tu dobu by to nedávalo smysl nebo by to vyzradilo příběhové spoilery a zvraty. Například kdybychom vám ve Warlords of Draenor předem řekli, že budete na konci bojovat s Archimondem, asi byste z toho byli zmatení. Ale teď tu máme tohohle významného antagonistu, Titána plus plus, a jemu budeme čelit. A naše cesta, na které odkryjeme podstatu Žalářníkova plánu a dáme dohromady armádu, se kterou proti němu budeme mít šanci, bude ještě dlouhá. Tato cesta se bude vinout celými Shadowlands a všemi jeho obsahovými updaty, až nakonec dostaneme šanci se Žalářníkovi postavit.

fd1swkhk0j_7bf8a41d3fdc32788cc1c467534d8889701c2f45_1601247632_9755.jpg

Pantheon Života a Pantheon Smrti

V této kratičké promluvě řekl Ion hned několik velmi důležitých věcí. Jednak že sice víme, komu budeme na konci datadisku čelit, ale kromě toho vlastně nevíme vůbec nic. Nevíme, co je Žalářník zač, o co mu jde, co je jeho ultimátním cílem, jestli Sylvanas jenom využívá nebo s ní opravdu upřímně spolupracuje... Odpovědi na všechny tyto otázky ještě musíme odkrýt.

Druhá nesmírně důležitá věc je poznámka o tom, že Žalářník je takový "Titán plus plus". Co to znamená? Je to jenom narážka na to, že je opravdu neskutečně mocný, takže by klidně zatočil třeba i s Titány? Nebo je sám Titán? Či snad člen nějaké jiné titánské rasy, která existovala a vyvíjela se paralelně s nám známými Titány jako Aman'thulem a spol.?

 

V této souvislosti se hodně spekuluje o tzv. Pantheonu Smrti (Pantheon of Death), který by měl být jakýmsi protikladem toho nám dávno známého Pantheonu, který tvořil život na planetách ve vesmíru. O Pantheonu Smrti jsme tu před měsícem měli článek. Kromě Žalářníka by členové tohoto uskupení měli být šéfové jednotlivých Covenantů Shadowlands, kteří se s Žalářníkem kdysi dávno nepohodli a teď stojí proti sobě. Žalářník se tehdy údajně dopustil nějaké strašlivé zrady, za což byl vykázán z jejich společenství a poslán do Chřtánu, kde od té doby slouží jako Žalářník. Toto jeho poslání tedy očividně není jeho svobodná volba, nýbrž trest. Zároveň víme, že byl Žalářník ve Chřtánu uzavřen tak, aby nemohl uprchnout a musel svůj trest odpykat. Dalo by se tedy spekulovat, že mu primárně jde o svobodu. A co pak? Vláda nad Shadowlands? Vláda nad Azerothem a světem živých? Kdo ví.

33ztvjrszu_bf7b678a9042911a00173c2f3f5243e41386d6f8_1601247637_6785.jpg

Zároveň se také nedá přehlédnout, že Žalářníkův osud je setsakra podobný osudu Sargerase. Na začátku byli oba členy svého Pantheonu, jenže pak to pohnojili a dostali se do opozice vůči svým někdejším bratrům a sestrám. Kam až můžou sahat podobnosti mezi oběma mocnými tvory? Sargeras to kupříkladu beze vší pochybnosti myslel dobře a jeho vražedné tažení jemu samému dávalo dokonalý smysl. Vesmír byl nakažený Prázdnotou, tak je lepší vše vyhubit a začít znovu a lépe. To není jednání chaotického záporáka, ale někoho, kdo má sice velmi vyhraněné zásady, ale zároveň se považuje za někoho, kdo plní svaté poslání – protože někdo musí. Pro Sargerase to zkrátka byla nutnost, vyšší cíl, který v konečném důsledku poslouží dobru – ne nesmyslné zlo.

 

Co když to bylo se Žalářníkem podobně? Co když jeho zrada ve skutečnosti nebyla žádným odporným, špinavým, zlovolným úskokem, ale něčím, co Žalářník považoval za dobrou věc? A jeho někdejší bratři a sestry to viděli jinak, a ze strachu a zaslepenosti ho odvrhli jako Titáni Sargerase?

 

Namátkou mě napadá například možnost, že by chtěl setřít hranici mezi životem a smrtí, aby živé bytosti nemusely umírat. Zbytek Pantheonu by v takovém případě byl zcela jistě proti, protože by šlo o narušení odvěké rovnováhy a zrušení řádu, který nejspíš zkrátka musí existovat. Zároveň by se pak dalo říci, že Žalářník našel v Sylvanas opravdu upřímnou spojenkyni – vždyť ona sama sleduje právě takovýto cíl: zničením helmy Krále lichů roztříštila bariéru mezi světem živých a mrtvých, a to se slovy, že nás chce všechny osvobodit, neboť podle ní není svět Azerothu, svět živých, nic jiného než vězení. A naopak Shadowlands a Chřtán jsou teď vězením pro Žalářníka...

Démoni, kam se podíváš

Ale zpět k podobnostem mezi Sargerasem a Žalářníkem. Máme tu totiž ještě jednu. Podle jednoho in-game dialogu Žalářník při své zradě (ať už to bylo cokoli) nejednal sám. Prý měl nějaké prastaré spojence. Sargeras měl rovněž spojence – démony. S kým se mohl spřáhnout Žalářník? A víte co? Oni to mohli být taky démoni. Konkrétně nathrezimové, také zvaní jako Pánové děsu. Už od chvíle, kdy se začaly zveřejňovat první střípky informací o Shadowlands, to vypadalo, že by mohli mít s krajinou mrtvých společného víc, než bychom si mohli myslet.

 

Začneme trochu oklikou. Hlavní předností nathrezimů není fyzická síla, nýbrž jejich úskočnost a vychytralost. Nathrezimové byli odjakživa agenti, kteří vládli dokonalou schopností manipulace. A rozhodně se u nich nedá mluvit o slepé loajalitě. Takže to, že "sloužili" Plamenné legii a Kil'jaedenovi, absolutně neznamená, že se zároveň nemohli paktovat s někým ve světě mrtvých.

 

To by ale byla jenom prachsprostá spekulace, že? Jenže my máme důkaz, že taková spolupráce existovala. A tím důkazem jsou Frostmourne a Helm of Domination. Podle původního lore oboje vykovali právě nathrezimové, kteří kromě špehů a manipulátorů byli také skvělí kováři (zdroj). Jenže pak přišel datadisk Shadowlands a Blizzard najednou stanovil, že Frostmourne i helma Krále lichů vznikly v Shadowlands, konkrétně ve věži Torghast, sídle Žalářníka. Retcooooon, začalo se vyvolávat, jenže... co když to není retcon? Co když teď jenom víme něco, co jsme dříve nevěděli? A sice že nathrezimové byli v Shadowlands pečení vaření a spolupracovali se Žalářníkem, jen aby se pak nenápadně vraceli k Plamenné legii a tvářili se, jako že jsou hodní a poslušní?

c5lvqmftd6_7f8f663ca687fbdeb3400b59e1101c11682a212e_1601247645_2127.jpg

Podle "nového lore" sice Frostmourne i Helm of Domination vykovala specifická osoba, bytost zvaná Runecarver, ale ten klidně může mít něco společného s nathrezimy, klidně od nich třeba mohl dostat na obojí plány a příslušné znalosti. Nebo může být sám nathrezim.

 

V jednom z našich předchozích článků jsme na toto téma už spekulovali:

 

Mohl snad Žalářník nějak manipulovat Plamennou legií i Králem lichů? Obojí by totiž posloužilo jeho účelům – lidé by umírali jak díky Králi lichů, tak i poté díky invazi Plamenné legie. A Žalářník by si jenom mnul ruce.

Pokud však mají nové informace zapadat do starého lore a ne ho přemazat, je třeba vyjasnit, zda spolu Plamenná legie a Žalářník měli nějaký pakt a zda jim třeba Žalářník na základě tohoto paktu poskytl Helm of Domination a Frostmourne, protože samotná Plamenná legie technologii na výrobu takových předmětů zkrátka neměla. Popřípadě se dá ještě uvažovat nad alternativou, že jim Žalářník tyto předměty zkrátka nějak... podstrčil, a Plamenná legie tak dál mohla spřádat své plány, aniž by tušila, že je zároveň součástí Žalářníkových plánů.

 

Zatím se zdá skoro až zjevné, že propojení mezi Plamennou legií a Shadowlands existuje právě v podobě nathrezimů, kteří se zdají být jakousi spojkou mezi oběma doménami. Nebo někým, kdo dost možná zneužíval jak Plamennou legii, tak obyvatele Shadowlands. Také se často poukazuje na to, že Venthyrové, upírská rasa obývající lokaci Revendreth, nathrezimy dost silně připomíná. Může jít o jinou odnož téže rasy, která se v určitém bodě rozštěpila?

 

A ještě někdo může být nathrezim. A to samotný Žalářník. Jeho herní model to sice nijak zvlášť nenaznačuje, ale nyní máme k dispozici ještě jedno, o dost detailnější vyobrazení Žalářníka, a to z přebalu chystaného listopadového čísla časopisu PC Gamer. A Žalářník na něm má pozoruhodné špičaté zoubky.

p7ibbsbf6x_64474a275300e1624c1ade89865e4c4653e43320_1601247916_0526.jpg ilrbcbrepj_aa72cc3f3d59f8d32338452d68a2956dfb12d2f0_1601247912_5003.jpg

Je náhoda, že velmi podobné "upírské" špičáky mají nathrezimové? Našedlá barva kůže, holá hlava a špičatá ušiska celý dojem jenom podtrhují.

gsmi9wdkf9_e1719b2549e453cb4b805ad1b741ff4cad338db9_1601247732_4907.jpg

Chyběly by mu ale rohy a také kopyta, což může znamenat třeba to, že není "čistokrevný" nathrezim, nebo že se o tyto typicky démonické prvky svého vzezření nějak sám připravil – třeba aby nebyl podezřelý, že s nimi peče. Jelikož je to podle Iona Hazzikostase "Titán plus plus", asi by to stejně nebyl jen tak obyčejný nathrezim. Může to klidně být něco jako jejich praotec, prapůvodce celé rasy. Stále může mít něco společného s Titány, a proto má i titánské charakteristiky, ale jinými charakteristikami se zároveň připodobňuje nathrezimům.

 

A nebo se pletu, Žalářník není nathrezim a veškeré podobnosti jsou jenom čirá náhoda. Pokud by ale byl nathrezim, měli bychom další potenciální vysvětlení jeho zrady, za kterou se s ním zbytek Pantheonu Smrti přestal kamarádit a za kterou byl vypovězen. Co když tato zrada bylo právě jeho paktování s Plamennou legií? A to, že jim zprostředkoval Frostmourne a Helm of Domination – že takto bezostyšně vyslal do vnějšího světa něco, co dovedli vytvořit jen v Shadowlands a co mělo zůstat jen v Shadowlands?

 

To jsou otázky, na jejichž zodpovězení si budeme muset počkat minimálně do 27. října, ale spíše ještě o hodně déle, protože jak Blizzard přislíbil, příběh Žalářníka a informace o něm se budou rozvíjet v průběhu celé expanze.

ni6be1dlwk_ae59367ea0d5de347b70b18debcabe01fb1be84d_1584913015_0527.jpg

Mistři špehové

Ať už Žalářník je nathrezim nebo pro mě za mě třeba Taťka Šmoula, faktem zůstává, že nathrezimové to opravdu hráli na dvě strany – to je opět něco, co máme potvrzeno. V betě Shadowlands se totiž před časem objevila pěkná knížečka jménem Enemy Infiltration – Preface, tedy Infiltrace nepřítele – předmluva. Z textu vyplývá, že jejím autorem je nathrezimský špeh, který sepisoval hlášení ze své infiltrace jiných rovin existence. Hlášení je adresováno "našemu nejúchvatnějšímu a nejskvostnějšímu pánovi" a píše se v ní například o tom, že "některé naše cíle bude obtížnější svrhnout než jiné". Nesmírně pozoruhodné jsou zejména následující záznamy:

  • "Titány je v mnoha ohledech nejsnazší manipulovat", "jejich Pantheon, ač se jeví ve svém cíli jednotný, je zranitelný a bude snadné jej roztříštit" (toto se zjevně týká Sargerasova pádu)

  • "Pánové Prázdnoty (Void Lords) nás vítají s otevřenou náručí. Jsou tak moc zaměstnaní svou tisícovkou pravd, že zcela ignorují lži, které mezi ně rozséváme." (Takže nejenom Plamenná legie a Shadowlands, ale i ve Voidu otravují?!)

  • "Jak jsme diskutovali dříve, naše infiltrace dimenze Chaosu je neochvějná a pokračuje bezchybně. Konzumace felové energie není příjemný proces, ale je to nutnost. Klam, který jste uvedl do pohybu, v následujících věcích ponese své ovoce."

89xh452qo1_0a5d20fc0ed40afaa95b7d4cfe98abaa6bca11e6_1584798266_5415.jpg

 

Především poslední zmíněný záznam je nesmírně důležitý. Vyplývá z něj, že felová energie, která je pro všechny démony chlebem a vodou, není pro nathrezimy něco přirozeného, nýbrž něco, na co si musí útrpně zvykat, co musí zkrátka nějak překousnout, protože je to nutné pro jejich plány. Je tudíž zřejmé, že kosmologická doména Chaosu (Disorder), pod kterou spadá fel a Plamenná legie, není domovská doména nathrezimů. Vylučovací metodou tedy dojdeme k tomu, že pokud jejich doménou není Chaos, musí to být Smrt (protože to určitě není ani Světlo, ani Prázdnota – tu také infiltrují, a rozhodně ani Řád & Titáni nebo Život).

 

Skrze tuto in-game knížku máme každopádně víceméně potvrzené, že nathrezimové pocházejí z Shadowlands a že manipulují obyvateli jiných kosmologických domén – především Plamennou legií v rámci domény Chaosu. Určitě tedy měli prsty v předání Frostmournu a Helm of Domination do rukou Kil'jaedena, to všechno na rozkaz jejich "nejúchvatnějšího a nejskvostnějšího pána". Tím může být čistě teoreticky třeba i Sire Denathrius, velitel Covenantu Venthyrů, kteří – jak už bylo řečeno – velmi připomínají nathrezimy a i Denathrius sám je nathrezim jako vyšitý, ale když se nad tím zamyslíte, sami asi pocítíte, že takové rozuzlení by bylo trochu mdlé a antiklimaktické. Sire Denathrius na to zkrátka není dost zajímavý, je to "jenom" šéf jednoho ze čtyř Covenantů a někdo, komu naklepeme v raidu. Zato Žalářník, Titán plus plus, finální záporák Shadowlands... Ano, to už sedí trochu víc, aby právě pro něj nathrezimové vykonávali všechno toto úsilí, vydávali se do Prázdnoty a kdovíkam a s nechutí konzumovali fel, aby byli důvěryhodní pro Plamennou legii.

 

K jakému cíli ale mělo a má všechno toto dlouholeté úsilí vést? To už se zase vracíme do oblasti ničím nepodložených spekulací. Zrušení bariéry mezi světem živých a mrtvých, vláda nad Shadowlands, vláda nad doménou živých nebo snad nad všemi kosmologickými doménami... Může to být cokoli a nebo taky něco úplně jiného, co nás zatím nemá šanci napadnout, protože nám chybí nějaké zásadní informace, které dostaneme až při hraní Shadowlands. Prozatím tedy musíme být stejně trpěliví jako nathrezimové a čekat, ale mezitím...

 

... nám nikdo nemůže bránit ve spekulování. Jaká je vaše teorie ohledně Žalářníka? Je podle vás nathrezim, Titán nebo něco úplně jiného? A co si myslíte o napojení nathrezimů na Shadowlands a o novém lore kolem Frostmournu a Helm of Domination?

A pokud se vrátíme na samotný začátek článku – preferujete variantu, kdy je finální boss datadisku známý už od samotného počátku, nebo jste rádi napnutí až do posledního patche, s kým se vlastně bude bojovat?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Grothaak 06.10.2020 06:50

Moc pěkný článek k zamyšlení a rozšíření lore, ale nějak mi zde chybí nathrezim, který se schovává u Paladinu v Older hallu a poté i na argusu. Lightforged Nathrezim jménem Lothraxion. Který tam asi nebude jen tak pro srandu, a myslím že dokonce Belluar na to dělal i video.

Bellatrix 06.10.2020 12:45

U Lothraxiona mě upřímně nenapadá, jak by do konkrétně tématu tohoto článku nějak výrazněji zapadal. Ale pokud budu mít někdy čas, na video se podívám.

Šéfredaktor WoWfan.cz

SandistusB 06.10.2020 16:43

@Bellatrix Super článek! A video doporučuji, má tam skvělý VA.
Jinak, co se týče Lothraxiona, Bell i další spekulovali (na základě nějakého dokumentu v Shadowlands), že je stejně jako Nathrezimové v Legion, jen jakýmsi agentem v Army of The Light. Mám tušení, že je to tam velmi silně naznačeno.

Bellatrix 06.10.2020 21:37

@SandistusB Zaímavé, na to se podívám. Díky za tip.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Proky 04.10.2020 12:33

Moc hezký článek jen mi nesedí jedna věc...pokud teoreticky jsou Dreadlordi z Shadowlands, jak je možné že když je zabijeme mimo Twisting nether, oživí se v Twisting netheru a když je zabijeme tam, už se neoživí. Dělá to konzumace felu ? Nebo je to od Blizzardu nedomyšlená část lore ? Nebo byli démony dřív než vstoupili do Shadowlands a začali se paktovat s Jailerem ? Nebo Jailer (jako nathrezim) je démon sám o sobě ?

Bellatrix 04.10.2020 15:03

Nedomyšlená část lore, řekla bych. To máš asi tak, jako že Voidwalkeři byli napřed ve WoW vedení jako démoni, jenže pak Blizzard vymyslel Void a najednou už to démoni být nemůžou, nýbrž jsou to bytosti z Voidu. Nathrezimové mohou být podobný případ - napřed je Blizzard vymyslel jenom jako jistý typ démonů, ale pak začal vymýšlet lore kolem Shadowlands a upravil to takhle.
Ale ta varianta, že to dělá konzumace felu, by taky byla celkem logická. Mohli se z nich díky konzumaci felu stát polo-démoni, takže už by na ně platila i pravidla Twisting Nether.

Šéfredaktor WoWfan.cz

kuchta 03.10.2020 15:45

Výborný článok ďakujem ! :-) Ja si osobne si myslím že Jailer bol niekedy dávno leadrom Venhyr lebo vtedy Maw pravdepodobne nemal leadra tak potom pod aký covenant by spadal ?A nasvedčuje tomu aj to že Denathrius sním spolupracuje takže ak sa do Maw nemôže nik dostať tak sa museli na tom pláne dohodnúť ešte predtým ako ho uväznili alebo máju nejakého prostredníka ktorý tam môže .Tiež možno sa mi to len zdá ale ja tam medzi Jailerom a Denathriom vidím istú podobu. Jailer ešte pred uväznením mohol vyslal do kozmu vyslal pár verných nech mu tam robia agentov. Oni postupne infiltrovali legiu a neskor "naverbovali" Sargerasa a vďaka nemu zničili nespočetne svetov a tým mohol Jailer získavať na sile. Takže s Venthyr sa stali Nathrezimovia až z užívania felu a kedze mohli volne cestovať do shadowlands tak mohli predávať info. o legii a iných doménach a naopak technológie ktoré boli zo shadowlands zase predávať im. Pardon som sa trocha rozpísal to je všetko k mojim špekuláciám. :-D

Bellatrix 04.10.2020 14:59

Potěšení je na mé straně
Jinak tvoje teorie se mi moc líbí. Taky si říkám, že mezi Jailerem a Denathriem by asi mohlo být nějaké bližší propojení. A že nathrezimové jsou vlastně někdejší Venthyrové, to by vysvětlovalo spoustu věcí.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Petanurban 03.10.2020 14:56

Hezký článek. Tak mě napadá, jestli ten hlas, co komunikoval s Varimathrasem při bitvě o Undercity, nebyl právě Jailer. Ten ho pak za trest nechal mučit Legií. Taky by nám mohl nějak pomoct Lothraxion.

Btw. ten model Jailera vypadá dobře, ale na tom přebalu časopisu vypadá jak dítě Thralla, kdyby naprc*l Elune.

Bellatrix 04.10.2020 14:57

To není špatná myšlenka, akorát pochybuju, že měl Blizzard v době bitvy o Undercity vymyšlenou existenci Jailera. Ale možné to samozřejmě je.
A jo, taky mi přijde, že na tom přebalu vypadá až zbytečně moc orksky.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Urzoth 03.10.2020 12:50

Oprava* Shadowlands nevyjdou 27. rijna ,RIP

Valohran 02.10.2020 21:00

Díky za obsáhlý článek Myslím, že s těma dreadlordama bude mít Jailer nějaký link.

Bellatrix 04.10.2020 14:56

Potěšení je na mé straně

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet