Shadowlands – Kam se posune lore?

  lore    příběh    shadowlands   

Datamining Shadowlands nám odhaluje nejen nejrůznější herní modely a nové customizační možnosti, ale také střípky informací o příběhu, který nás v tomto datadisku čeká. Následující informace jsou poskládané z vydataminovaných scenarií, broadcast textů, popřípadě z informací o dungeonech a raidech a také z interview s vývojáři.

 

Do Shadowlands přicházíme se solidním množstvím neukončených dějových linek, z nichž alespoň některé snad Blizzard hodlá uzavřít nebo přinejmenším s nimi dále pracovat. Shadowlands jsou však zároveň unikátní tím, že se vydáváme do říše mrtvých – a jakákoli postava, jejíž nit života byla v minulosti přestřižena, tak má šanci znovu ovlivnit historii.

 

Článek obsahuje drobné příběhové spoilery.

 

Bolvar Fordragon

Jak už Blizzard naznačil v minulosti, Bolvar se po dlouhém čase stráveném v ústraní vrací do popředí.  Pro účely Shadowlands mu Blizzard přiřkl roli podobnou roli Khadgarově nebo Magniho – bude naším rádcem, pomocníkem, expertem na probíhající dění.

Místo, na němž stojí Icecrownská citadela, představuje unikátní oblast Azerothu, na níž jsou Shadowlands naší planetě "nejblíže" (proto Sylvanas roztrhla bariéru mezi světy právě zde). Jakožto současný správce Icecrownu tak Bolvar bude disponovat nezanedbatelnými znalostmi o Shadowlands, o které se s námi podělí.

 

Sylvanas Windrunner & Žalářník

Sylvanas nám převlékla plášť (doslova) a hrdě se teď honosí svým spojenectvím se Žalářníkem (Jailer). Žalářník je vládce Chřtánu (Maw) a zároveň pán věže Torghast, kam byly dříve posílány duše těch nejhorších hříšníků a kde teď jakýmsi strašlivým nedopatřením končí všechny duše, které přijdou do Shadowlands. Stejně jako my hráči se budeme moci připojit k některé Covenant a obléci takovou zbroj, která toto spojenectví bude reflektovat, právě tak Sylvanas oblékla zbroj značící, že se přidala k "Maw Covenant".

Také můžete na jejím novém modelu vidět jizvu po zranění, které jí způsobil Saurfang v osudném souboji.

K jakému cíli Sylvanas směřuje je stále jedna velká záhada a pravděpodobně budeme toto tajemství odkrývat v průběhu celého datadisku.  Jaké má skryté plány? Zradí Žalářníka, nebo on dříve zradí ji? Usiluje Sylvanas přece jen o nějaký "dobrý" cíl, nebo je veskrze zkažená?

Řadu spekulací ohledně Žalářníka, Sylvanas a dalších protagonistů si můžete přečíst v tomto článku.

Ano, bylo potvrzeno, že tento model patří opravdu Žalářníkovi, hlavnímu záporákovi Shadowlands. Také nyní víme, že jeho model je OBROVSKÝ, ačkoli Blizzard jeho velikost v průběhu alfy Shadowlands párkrát změnil – v jeden moment byl ale dokonce větší než N'Zoth.

Shadowlands každopádně budou v tomto ohledu opět poměrně přímočaré – zase máme jednoho hlavního záporáka, o jehož poražení budeme všichni usilovat. Žalářník představuje problém jak pro nás, tak pro obyvatele Shadowlands, neboť si k sobě do Chřtánu nyní stahuje všechny duše, co přijdou do Shadowlands, a zbytek říše mrtvých je tak ochuzen o animu, duševní esenci. Zbytek krajiny Shadowlands tedy chřadne a strádá, zatímco Žalářník (a skrze něj i Sylvanas) nabývá na síle. Spolu s obyvateli Shadowlands toto budeme muset zarazit.

 

Žalářník je zkrátka ten, jehož zlovolné činy nastartovaly příběh expanze a budou ho pohánět i v průběhu. A Blizzard se vyjádřil v tom smyslu, že Žalářníkovy plány jsou v pohybu už hodně dlouho. To by mohlo souviset s tím, že mašinérie smrti, která se dříve starala o spravedlivé roztřídění duší v Shadowlands, se porouchala někdy v době Třetí invaze Plamenné legie (tzn. začátek Legion). Od té doby proudí všechny nové duše rovnou do Chřtánu – a něco takového se nestane jen tak náhodou. A vsadím všechny svoje v potu tváře nasbírané transmogy, že tomu Žalářník minimálně maličko napomohl.

Blizzard se zároveň vyjádřil, že kromě Sylvanas má Žalářník i další důležité spojence.

 

Nathanos Blightcaller

Nemůžeme mluvit o Sylvanas, aniž bychom zároveň nezmínili jejího věrného společníka a služebníka, Nathanose Blightcallera. O tom se nedávno vyjádřil Ion Hazzikostas v interview, že právě Nathanos je jedna z osob, jejichž příběhové linky je třeba dotáhnout nebo alespoň posunout. Jeden z buildů Shadowlands přidal nové Nathanosovo NPC a zajímavé na něm je to, že je toto NPC tagnuto jako "dungeon/raid encounter" (avšak bez udání zóny, ve které by se mělo nacházet). To je však podivné, neboť v seznamu encounterů v instancíh Shadowlands po něm není ani vidu. Pročpak asi dělá Blizzard s Nathanosem takové tajnosti? Budeme s ním bojovat jako s bossem? A pokud ano, v jakém kontextu?

 

Nabízí se možnost, že by mohl být bossem v dosud oficiálně nepojmenovaném "Maw raidu". Ten zatím není součástí vydataminovaných instancí, ale víme, že bude existovat, neboť jsme z něj už viděli transmogy. A jelikož tento "Maw raid" nejspíš bude místo, kam půjdeme dát na kokos Žalářníkovi, a Sylvanas slouží Žalářníkovi, a Nathanos zase slouží Sylvanas, bylo by jedině logické, kdyby ho jeho paní poslala zpomalit náš postup.

 

Poslední věc, kterou o Nathanosovi víme, je to, že bude hrát jednu z hlavních rolí v novém WoW románu Shadows Rising (článek se chystá), což bude románový prequel Shadowlands. Sylvanas tam Nathanose pověří jedním velmi důležitým a velmi kontroverzním úkolem...

 

Vol'jin, Bwonsamdi, Mueh'zala, Zimní královna

V Shadowlands bychom se KONEČNĚ měli dozvědět, čí hlasy Vol'jina ponoukly, aby jmenoval Sylvanas náčelnicí. A snad i kdo je tajemný Bwonsamdiho šéf. Duch trollského náčelníka je samozřejmě z celé té záhady pořád celý špatný, a tak ani v Shadowlands nelení a vydá se do říše mrtvých, aby z místních vymlátil nějaké kloudné odpovědi.

Pozadu nezůstane ani Bwonsamdi, který má samozřejmě jako loa smrti s Shadowlands své vlastní propojení. Konkrétně tu má svoji vlastní kapesní dimenzi, kde uchovává své nastřádané dušičky. Tato dimenze se jmenuje Druhá strana (The Other Side) a bude to (nejspíš velmi veselý) dungeon. Jedním z bossů tu mimojiné bude Hakkar a finální bossem bude další loa smrti, Mueh'zala. Jako loa smrti ho uctívají trollové kmene Sandfury. Že by to byl takový Bwonsamdiho konkurent? Že by mu strkal pracky do jeho osobní pokladnice duší a Bwonsamdimu se to nelíbilo?

Mueh'zala – novější model

 

Mueh'zala – starší model

 

Hakkar

 

Sylvanasina pochybného zvolení náčelníci se týkají následující vydataminované texty:

 

Azeroth je v troskách... a to všechno kvůli jednomu... malému... zašeptání umírajícímu náčelníkovi.

Co? Ne... ten šepot, co mi řekl, abych jmenoval Sylvanas náčelnicí... tos byl ty?

Sehrál jsi svou roli skvěle, trolle. A já bych tě trýznil po celou věčnost... kdyby někdo nezasáhl.

Už jsem slyšel dost! Než tě zničím, Mueh'zalo, chci, abys něco věděl.

Na světě je místo jen pro jednoho loa smrti.

A to je Bwonsamdi.

 

A i kdyby to nebylo i tak dost složité, do příběhové linky Bwonsamdiho, Mueh'zaly a Vol'jina se přimotá ještě Zimní královna (Winter Queen), vůdkyně Night Fae, Covenant v Ardenwealdu.

Musíme si pospíšit. Nějaké duše uvízly ve Chřtánu, takže je musíme zachránit... pro Zimní královnu. (Toto je řečeno trollskou mluvou, takže Vol'jin nebo spíše Bwonsamdi.)

 

Nazdárek, Zimní královno! Staroch Bwonsamdi ti něco vysvětlí... víš, zjistil jsem, že Mueh'zala ti krade loa.

...

Ač Ardenweald nedisponuje mocí obrodit veškeré duše, všechny tudy musí projít, aby se mohly pokusit nechat se zachránit.

Tyto tři duše převezmu pod naši ochranu. A ty opustíš mou zemi, Bwonsamdi.

Čtyři duše, pokud dovolíte.

 

A Bwonsamdiho pakty očividně neberou konce.

 

Heh! Teď tu budu velet já... a ty s tím svým malým trikem budeš pod mým velením. A teď... teď mi povíš všecičko, co jsi provedl/a Ardenwealdu.

Ignorantský loa... zatímco spolu mluvíme, přicházejí sem nemrtví! Přemůžou tě!

He he... Řekl jsem... MLUV!

AGH! Ty duše, co mě odmítly následovat do Chřtánu, jsem odhodil/a v Ardenwealdu!

Ach? V tom případě je moc dobře, že Bwonsamdi má pakt s někým, kdo odtud může brát duše.

 

A ještě zpět k Vol'jinovi – jak se už delší čas předpokládalo, možná se z něj konečně stane loa. A vypadá to, že proces bude takový, že Vol'jin podstoupí znovuzrození skrze Ardenweald. Na druhou stranu je trochu zvláštní, že je v textech řeč o "přežití", což by se Vol'jina tak úplně týkat nemělo, jelikož už je... tak trochu mrtvý. Buď se tím tedy myslí přežití jeho ducha, nebo jde o promluvu nesouvisející s Vol'jinem (což ale není příliš pravděpodobné, jelikož pochybuji, že datadisk bude mít víc osob s potenciálem stát se loa).

Jedním z hovořících nejspíš bude Zimní královna, která má hlavní slovo nad procesem obrozování v Ardenwealdu.

 

Hned jsem si myslel/a, že v tvé duši cítím něco zvláštního. Máš v sobě loa... který čeká na zrození.

Nemohu slíbit, že to přežiješ... ani jakou podobu loa na sebe vezmeš. Ale dovolím ti kokon, aby ses mohl znovuzrodit.

Život je plný záhad. Naučím se je přijmout a uvidím, co se stane.

<Scéna se přesune na Vol'jina, jak ho ukládají do kokonu, pak se scéna zatmí... načež se opět rozjasní, aby odhalila Bwonsamdiho stojícího před Vol'jinovým kokonem.>

 

Tyrande Whisperwind

Tyrande je snad nejtrestuhodněji opomíjená postava poslední doby. Když jí Sylvanas vypálila Teldrassil, přísahala jí Tyrande nehynoucí pomstu, a pak... nic. Korunu tomu nasadil fakt, že se Blizzard rozhodl nezahrnout Tyrande do příběhu patche 8.2, ve kterém jsme válčili s Azsharou. S Azsharou, Tyrandinou nejdávnější protivnicí, proti níž usilovně bojovala už za Války prastarých, kdy se pprvé prokázala jako silná osobnost, válečnice i kněžka. Následně bylo Blizzardem v různých herních odkazech pouze drobně naznačeno, že Tyrande po událostech patche 8.2.5 běhá po světě a stíhá Sylvanas, aby na ní mohla vykonat svou pomstu.

 

A teď v Shadowlands, třikrát hurá, by na to mělo konečně dojít. Samozřejmě nevíme, jestli se Tyrande opravdu podaří pomstít, jestli přežije nebo jestli se třeba se Sylvanas zabijí navzájem. Víme ale, že Tyrandina role v Shadowlands nebude malá. Informace, které o ní máme, se bohužel netýkají její konečné pomsty, ale i tak jsou zajímavé. Tyrande se podle všeho dostane do pěkné šlamastyky ve věži Torghast (vězení v Chřtánu) a my jí budeme asistovat v rámci scenaria, ve kterém ji budeme následovat Torghastem a chránit ji před útoky bestií Chřtánu.

Kde se ale Tyrande vezme v Torghastu? Je naznačeno, že Tyrandina touha po pomstě je tak silná, že elfská kněžka se rozhodla překročit hranici smrti a ve své honbě za odplatou následovat Sylvanas až sem. Následuje však ona šlamastyka a Tyrande je chycena v Torghastu, odkud ji musíme zachránit.

 

Pokud vás zajímají detaily, tak scenario se jmenuje Osvobozování Tyrande Whisperwind a jeho jednotlivé fáze jsou:

 • Prohledejte Torghast a najděte Tyrande Whisperwind.

 • Pomozte Tyrande v poražení assassinů Chřtánu.

 • Tyrande se nezastavuje. Snažte se s ní držet krok.

 • Tyrande vyrazila napřed. Vypořádejte se s přicházejícími poskoky Chřtánu!

 • Tyrande je před vámi, snažte se ji dohnat!

 • Tyrande stále míří kupředu. Najděte jinou cestu, jak ji dohnat.

 • Skuld vám stojí v cestě!

 • Tyrande musí být někde před vámi. Najděte ji!

 • Chřtán k sobě spojil trýzněné duše nočních elfů. Pomozte Tyrande odrazit jejich útok.

Musím říci, že mi scenario maličko připomíná quest z Legion, kdy společně s Tyrande běháte po Val'sharah, zatímco ona srdceryvně volá svou lásku Malfuriona. A jelikož z tohoto Tyrandina cukrování mám trauma doteď, tak pokud jde o mě – ať klidně umře ve Chřtánu. Aspoň od ní bude pokoj.

 

Takové štěstí ale mít nejspíš nebudu – také se totiž s Tyrande potkáme v lokaci Ardenweald. Tato část Shadowlands je popisována jako temné zrcadlo Smaragdového snu. Pokud Smaragdový sen reprezentuje jaro a rozpuk života, Ardenweald je podzim. Místo, kde člověk může v míru spočinout. Žijí zde bytosti Night Fae, kteří se starají o přerod bytostí, jež zde po smrti skončí – mezi nimi byl například Cenarius.

Pobyt Tyrande v Ardenwealdu by mohl naznačovat, že ji z Torghastu nezachráníme, nýbrž že tam zemře a poté se její duše dostane do Ardenwealdu. A nebo zkrátka Ardenweald navštíví ze své vlastní vůle, kdo ví.

S trochou štěstí bychom se zde každopádně mohli dozvědět více o Tyrandině propojení s Elune a možná i poodkrýt tajemství, co je Elune vlastně zač.

 

S Tyrande také nejspíš souvisí scenario The Path of Totality, v rámci nějž prozkoumáváte a prožíváte jakési vzpomínky. Šestá a poslední fáze tohoto scenaria se jmenuje "Smrt měsíce": Prožijte poslední okamžiky noční válečnice. Scenario by se mělo týkat neznámé noční válečnice z doby před Tyrande. I toto scenario by mohlo poskytnout určité odpovědi o Elune.

 

Tyrande se snad každopádně dočká pokračování své příběhové linky, které bude hodné toho, v jakém bodě se tato postava nachází. Blizzard se vyjádřil, že ztrátu nočních elfů v bitvě o Teldrassil vidí jako nesmírně důležitý příběhový moment a chce mu poskytnout tu správnou vážnost. Tyrande zároveň podle Blizzardu bude zápolit s obrovským přívalem moci související s jejím statusem noční válečnice. V souvislosti s Tyrande také přislíbili nějaké ty "cool cinematicy", které nás "chytnou za srdce".

 

Ysera

Datamining Shadowlands také objevil nový model Ysery, která by se také mohla objevit právě v Ardenwealdu, který je jakýmsi potemnělým odrazem Smaragdového snu, a právě ve Smaragdovém snu jsme Yseřina ducha po její smrti v Legion viděli naposledy. Mohla by tedy být jednou z bytostí, které se zde přerozují. Co ale ty zářící modré oči? Nemůže to znamenat něco zlověstného? Navíc je má i její dračí forma... Nebo je to jen známka toho, že nyní přebývá v Shadowlands?

 

Arthas Menethil

Pokud jde o mrtvé postavy, snad žádná není očekávána toužebněji než bývalý paladin a Král lichů Arthas Menethil. U něj navíc víme, že se v Shadowlands příběhově nachází – tedy jeho trpící duše. Sylvanas na něj letmo narazí v povídce Edge of Night, v níž poté, co spáchá sebevraždu skokem z Icecrownu, skončí v Shadowlands. Konkrétně ve Chřtánu, kde dle řádu Shadowlands končí ti nejhorší hříšníci, co páchali nejohavnější zločiny. Ve Chřtánu skončíme na začátku datadisku i my, neboť mašinérie smrti je nyní nepěkně pokažená a do Chřtánu proudí všechny duše, i ty ctnostné.

Příběhově tedy dává setkání s Arthasem v Shadowlands dokonalý smysl. Jestli to ale Blizzard udělá, to už je zcela jiná otázka. Vyjádřili se v tom smyslu, že Arthas je nesmírně zásadní prvek značky "Warcraft", a Blizzard ho tudíž nechce využívat nedbale a bezúčelně, protože by tím znehodnotil váhu, kterou tato postava má. Možná nám to tedy má jemně naznačit, ať se na jeho návrat radši moc netěšíme.

 

Uther Lightbringer

Zato u Arthasova učitele máme jasné, že se s ním v Shadowlands potkáme. Ten, jelikož byl za života velmi ctnostný, byl přidělen ke Covenant Kyrian v lokaci Bastion a stal se jednou z těchto ušlechtilých, moudrých bytostí, které dedikují veškerý svůj "život" službě Shadowlands.

Jenže dějová linka Kyrianů podle všeho nebude tak sluníčková, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kromě povznesených Kyrianů se zde totiž vyskytují také tzv. Křivopřísežní Kyriané (Forsworn Kyrian), kteří jsou s těmi prvními ve při. Těmto Kyrianům se nepodařilo složit všechny zkoušky, které by jim umožnily stát se "správnými" Kyriany, a místo ikon ctnosti se z nich stanou ikony pomsty. Uther se objeví v centru tohoto konfliktu a bude k vidění jako Křivopříšežný Kyrian. Vida vida, že by takový anděl pomsty...?

 

Kael'thas Sunstrider

Kael'thase po jeho smrti Soudkyně poslala odpykat si hříchy do lokace Revendreth. V této temné krajině se napravují hříšníci, kteří se za života provinili pýchou či nějakým jiným nedostatkem, který jim nyní znemožňuje plně se odevzdat službě Shadowlands a dělat něco smysluplného. Tyto hříšníky zde podrobují mučení členové Covenant Venthyr s tím, že skrze toto pokání se snad jednou napraví. A je dost možné, že Kael'thas je na dobré cestě k napravení. Je sice součástí encounteru v raidu Castle Nathria, ale herní data naznačují, že ho v rámci tohoto encounteru budeme zachraňovat před Denathriem, vládcem Venthyrů. Viz např. "Jakmile začne boj, Ministři neřestí sira Denathria začnou pracovat na tom, aby zmařili snahy raidu zachránit Kael'thase."

"Corrupted" Kael'thas

Denathrius – velitel Covenant Venthyr

 

Kel'thuzad

Lich Kel'thuzad se objeví v lokaci Maldraxxus, kde bude podle vydataminovaných textů hojně pletichařit. Jeho jméno se objevuje i v datech scenarií, konkrétně scenaria nazvaného Útok na dům rituálů. Jeho šestá část, "Konfrontování Margrave", říká: "Konfrontujte Margrave Sin'dane ohledně Kel'thuzadovy zrady" a sedmá část, "Třetí Kel'thuzadův pád", má popisek "Ukončete Kel'thuzadovy manipulace v Maldraxxu". Co přesně ukončení jeho manipulací znamená, zda jeho definitivní odstranění nebo třeba jenom uvěznění, to ukáže až hra samotná.

 

Lady Vashj & Alexandros Mograine

Lady Vashj nám v posmrtném životě povýšila a bude označována jako Baroness Vashj. A jedno z herních scenarií naznačuje, že si v posmrtném životě našla nového spojence – a tím je Alexandros Mograine, původní majitel Ashbringeru a někdejší vůdce Four Horsemen. Scenario nese název The Blade of the Primus a jedna z jeho fází je pojmenovaná jako "The Highlord and the Lady": Znovu se seskupte se silami Alexandrose a baronky Vashj.

 

Rezan

Vsadím se, že návrat zrovna Rezana jste v Shadowlands určitě nečekali – proč taky. Pro připomenutí, Rezan je jeden z loa Zandalari, dinosauří loa, a to ne jen tak ledajaký loa, nýbrž loa zandalarských králů, kteří moc dobře věděli, že mocnému Rezanovi je třeba vzdát hold. Rezanův život v BfA ukončil prorok Zul, ale podle vydataminovaných informací to vypadá, že Rezan, byť sám mocný loa, učinil jakýsi pakt s Bwonsamdim (zase ten Bwonsamdi!).

 

Bwonsamdi: Rezan je chytřejší, než jsem si myslel... ale teď je tu nový loa, co uzavřel pakt se starochem Bwonsamdim. He he he...

 

Millhouse & Millificent Manastorm

Věřte nebo ne, ale tito dva povedení gnómové se objevují v seznamu encounterů pro Shadowlands. Mělo by jít o duální encounter, neboť je označen jako "The Manastorms". A neobjeví se nikde jinde než... v dungeonu The Other Side, Bwonsamdiho kapesní dimenzi. Už teď se bojím, co tam provádějí...

Další lore prvky

To bychom měli probrané postavy. Zároveň ale máme informace i o dalších příběhových prvcích nebo uskupeních.

 

Sylvanasini loyalisté

Jak si snad většina z vás ještě pamatuje, hráči Hordy měli v průběhu BfA War Campaign možnost si v několika momentech vybírat, zda stojí na straně Sylvanas, nebo zda straní Saurfangovi. Když pak Sylvanas ukázala, co je vlastně zač, a prohlásila, že jí na Hordě vlastně nezáleží, zůstali její někdejší příznivci osamoceni. V Shadowlands už žádná možnost výběru pro hráče Hordy nebude, příběhově bude nyní Horda opět jednotná a hráči nebudou moci nadále stranit Sylvanas. To sice nevylučuje určité drobné příběhové momenty, například že na vás některá NPC mohou reagovat různě podle toho, na čí straně jste předtím stáli, avšak příběh jako takový to už nijak neovlivní. Sylvanas zkrátka opustila Hordu a členové Hordy na oplátku opustili Sylvanas.

Může se to sice zdát jako krok zpátky, ale na druhou stranu, Sylvanas je nyní zcela otevřeně na straně nepřítele. Proto je pravděpodobné, že naprostá většina těch členů Hordy, kteří jí dříve věřili a věrně sloužili, by se od ní nyní odvrátila. A Blizzard se bohužel zatím nerozhodl do hry zakomponovat prvky, které by nám skutečně umožnily přidat se na stranu záporáků.

 

Osud Opuštěných

Opuštění (Forsaken) jsou nyní kvůli Sylvanasině zradě bez vůdce. Jejich příběh by se tedy měl dále rozvíjet, avšak Blizzard ho nechce uspěchat. Opuštění tedy podle všeho přinejmenším zezačátku Shadowlands dostojí svému jménu a budou bez vůdce, osamocení, nejspíš mezi nimi budou probíhat vnitřní spory o vůdcovství nebo o to, kam vlastně nemrtví nyní směřují.

V minulosti existovaly spekulace, že by se do dění kolem Opuštěných mohla vložit Calia Menethil, která je teď něco jako "svatá nemrtvá" – ač nemrtvá, má stále silný kontakt se Světlem Svatým. A zároveň by si teoreticky mohla nárokovat Lordaeron jakožto dědička Menethilů. Ona však nemá zájem o žádnou politiku ani vedení. To však hráče neodradilo uvažovat nad tím, že by mohla vzniknout frakce nějakých "Lightforged Forsaken" pod vedením Calie. Drobný střípek naděje by mohl představovat fakt, že jeden z buildů Shadowlands přidal nové NPC Calie Menethil.

 

Torghast

Torghast, věž zatracených, bude "nekonečný" dungeon, který bude neustále měnit svou podobu. Z gameplayového hlediska tedy půjde o instanci, u níž by nemělo tolik hrozit, že vás začne brzy nudit, neboť pokaždé, když do ní vstoupíte, bude průběh odlišný. Torghast je ale významný i příběhově. Jde o Žalářníkovo vězení, kde vězní duše pod svou nadvládou. Torghast je zdrojem Žalářníkovy moci a tudíž bude pravděpodobně i klíčem k jeho poražení nebo alespoň oslabení. Zároveň by se v tomto vězení mělo nacházet mnoho velkých azerothských hrdinů, které dal Žalářník pod zámek, aby náhodou nemohli zhatit jeho plány. Kohopak asi do našeho odboje proti Žalářníkovi zrekrutujeme...?

 

Titánka-Azeroth & Sargerasův meč

Ještě někdo kromě mě má pocit, že jsme tak trochu pozapomněli, že naše "Matka Země" má v sobě pořád vražený Sargerasův meč? Ano, sice jsme ji léčili, ale... no, pokud vám někdo vrazí do hrudníku kudlu a pak vám dá ibuprofen a bude to považovat za vyřízené, asi s ním úplně souhlasit nebudete.

V jednom z interview s Blizzardem na to byl dotázán Steve Danuser, šéf-designer příběhu WoW. Bohužel byl tajemný až hrůza. Ohledně meče v Silithu řekl, že svou roli ještě sehraje v něčem, co má teprve přijít, a na otázku, zda budeme vůbec někdy svědky zrození Titánky-Azerothu, která dřímá v srdci naší planety, řekl, že si máme počkat a uvidíme. Tak dík, Steve. Jsi nejlepší.

 

Pro připomenutí se hodí říci, že naše milá Titánka v sobě skrývá potenciál stát se tím vůbec nejmocnějším Titánem, jaký kdy po vesmíru chodil, dokonce mocnějším než Sargeras. O její zkažení usilují Pánové Prázdnoty (Void Lords) skrze své služebníky Staré bohy, aby tuto obrovskou sílu dostali pod svá křídla. Ale... co když v tomto úsilí nejsou jediní? Někdo (a omluvte mě, ale bohužel si už nepamatuji kdo) z čtenářů WoWfanu navrhl v komentářích pozoruhodnou myšlenku: není náhodou možné, že má o Titánku zájem Žalářník? Pokud může být Titán zkažený felem a zkažený Prázdnotou... Může být také zasažený mocí Smrti?

 

Žalářníkovi beze vší pochybnosti jde o co největší moc. Proto k sobě do Chřtánu stahuje veškeré padlé duše, aby si přivlastnil jejich animu, jejich duševní esenci. Někdo tak mocichtivý jako on nejspíš nemá zrovna střízlivé hranice. Nabízí se myšlenka, jestli náhodou nechce ovládnout Azeroth. Ale co když "ovládnout Azeroth" neznamená vládnout azerothským pevninám, městům a obyvatelům, ale přivlastnit si sílu Titána, který v planetě dlí?

Další věc je, že vzhledem k Žalářníkově obří velikosti a jeho vzezření se objevily teorie, jestli náhodou nemůže mít něco společného s Titány nebo jestli dokonce není sám Titán. Fascinující teorie například je, že jde o Titána z nakažené planety, kterého Sargeras, byť se sebezapřením, zabil ještě v době, kdy byl ctnostný, neboť planeta už byla ztracená. Mohl tento Titán přijít do Shadowlands a nějak se dostat k vládě nad jedním z regionů říše mrtvých?

 

Což nás teoreticky může vrátit k diskuzi o meči v Azerothu. Hlavní problém s jeho vytažením je to, že je velký. Vážně moc, moc velký. Tak velký, že ho dovede třímat jenom ruka Titána. Nebo... někoho, kdo je obrovský jako Titáni.

 

V tento moment mám pocit, že jsem na téma Titánky-Azerothu a Sargerasova meče raději měla napsat samostatný článek, takže tu spekulování raději ukončím, abych tento článek zbytečně neprotahovala.

 

Na závěr ale ještě opravdu musím říct, že všem vřele doporučuji si jen tak ze zvědavosti pročíst dosud vydataminované broadcast texty, neboť bez kontextu a znalosti toho, kdo vlastně mluví, je to opravdu náramně zábavné čtení. Namátkou jsem vybrala ty texty, které jsou absolutně nejdůležitější a obsahují opravdu hluboké a zásadní lore informace:

 • Ne! Ne! NEEEEEEEEEEEEE!!!

 • Haha! Náš drak je rozdrtí!

 • Rozbitý? Rozbitý!

 • Ne, ty idiote, NA DRUHÉ STRANĚ!

 • Aaaaaaaah!

 • Aaaaaaaaah!

 • Aaaaaaaah! (Ano, to byly tři různé položky.)

 • Varování: Úroveň nákazy se blíží 100 procentům. (A sakra.)

 

Díky, pokud jste dočetli až sem. V komentářích si ráda vyslechnu veškeré vaše podněty, teorie a dojmy ohledně lore Shadowlands.

 


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Hepy 11.05.2020 11:00

Vynikající článek děkuji za něj :-)
"tyrande=pokud jde o mě – ať klidně umře ve Chřtánu. Aspoň od ní bude pokoj." Přesně to mi mluviš z duše 😂😎

Bellatrix 11.05.2020 21:33

Potěšení je na mé straně

Šéfredaktor WoWfan.cz

Jangys 11.05.2020 08:43

Můžeme mít konečně prosím scenario kde Tyrande pojde a bude od ní klid? Asi jediná postava ve WoW kterou upřímně nesnáším

Heakler 10.05.2020 19:50

Lightforged Forsakens určitě nebudou.. Calia se stane vůdkyní po Sylvanas, s trochou štěstí změní styl a hodí na sebe něco temnějšího. Vzhledem k tomu, že máme na své straně někoho tak moc spojeného se světlem, možná bych čekal přidání paladina pro Forsakens, ikdyž to bude trocha zvláštní. Co ale určitě čekám je přidání undead nelfů jako allied rasu potom co se objevili během dialogu Calie a Lilian.

cerv255 11.05.2020 11:43

Neboj, Wretched elfové už čekají. 😂😂

Zullis 09.05.2020 23:26

Dost se přikláním k tomu, že model co má ted Žalárník bude jen model jeho mladšího já kdy budeme nahlížet do minulosti co se snim stalo a bude to nějaká manifestace minulosti. Podobně jako na Argusu jsme měli příběh minulosti Kiljadena, Archimonda a Velena třeba. Kdy nám bude ukazováno proč takhle zatracený skončil až nakonec ho spatříme jako na leaknutém obrázku, starého a sešlého, kdy čekal na svou příležitost celé staletí.
Nathanose bych celkem očekával jako encounter v přepatchu na Shadowlands a nebo později při nějaké příležitosti kdy se obětuje místo Sylvanas aby mohla dokončit co začala.
Co se týká toho že Cenarius po jeho smrti pobýval v Shadowlands, pokud vím, tak on byl v Emerald Dream kde se léčil, než mohl znovu být povolán zpět do reality. A do Emerald by měli chodit všichni kdo mají silné napojení na přirodu, na život, proto i Ysera se tam vyskytovala. Emerald Dream se dá chápat jako snící říše, ale je to taky sféra duší a myslím že je pro ty co nepotřebují rozhřešení jako ti co jdou do Shadowlands, ale kde jen léčí rány, které jim způsobili jiní a pak mají na výběr zda chtějí zpět, nebo zůstat aniž by se podíleli na stálém koloběhu. Neopomíjel bych nijak to, že v univerzu na obrázku co je Blizzardem přednesen je Emerald zobrazen jako druhá proti strana Shadowlands. Emerald Dream jako takový měli stvořit sice titáni, ale sféra jako taková byla nejspíš taky před nima. Pokud někde je řečeno že Cenarius byl i v Shadowlands tak prosím o info kde se tahle informace vyskytla.
A co se týká toho že Žalárník by měl být duše světa kterou zničil Sargeras bych vnímal jako docela nepravděpodobné. Titání nejsou bytosti jako ostatní a dá se očekávat že se na ně tyhle posmrtvé pravidla nevztahují, jsou to přece jen bytostí vesmírných mračen, které svůj intelekt a to čím budou formují v planetách a po smrti jejich esence jak se vidělo přežívá a opět se snaží jen zformovat. Jeho proces formování spíš byl přerušený a znovu ho započal od znovu jinde až se shlukla znovu mračna po zničení planety. Tohle bude někdo kdo měl svůj příběh dávno před tímhle zničením planety, v dobách snad zalážení Pantheonu.

Bellatrix 09.05.2020 23:47

"Pokud někde je řečeno že Cenarius byl i v Shadowlands tak prosím o info kde se tahle informace vyskytla."

Proč bych to tam proboha jinak psala, kdyby to nebyla potvrzená informace? Nikdy si necucám věci z prstu, pokud není přímo řečeno, že je něco jen teorie/spekulace.
Blizzard to uváděl na BlizzConu 2019 při prvním oznámení Shadowlands. Když představovali jednotlivé zóny Shadowlands, tak i zmiňovali různé nám známé postavy, co jsou nějak spojené s jednotlivými zónami, např. že Kael'thase poslali do Revendrethu nebo Uthera do Bastionu. Tak podobně v souvislosti s Ardenwealdem zmínili Cenaria.

Přesným zdrojem je konkrétně panel What's Next z BlizzConu 2019. Můžeš si to dohledat třeba na WoWpedii v článku o Ardenwealdu: "The demigod Cenarius spent time recovering here after his death during the Third War before returning to Azeroth during the events of the Cataclysm."

https://wow.gamepedia.com/Ardenweald#cite_note-What.27s_Next-1

Šéfredaktor WoWfan.cz

Zullis 10.05.2020 00:26

@Bellatrix Děkuju. Ono je WoW lore tak rozsáhlé, že občas člověk může napsat třeba něco chybně, splést se v něčem, což by nebylo nic neobvyklého. Nebral jsem to jako výcuc z prstu. Shadowlands je zatím stále plný překvapení a táhle novinka mi ušla. Nejspíš teda Emerald Dream a Shadowlands nebudou si tak moc vzdálené sféry a možná to bude i jedna a ta samá, jen to budou dvě posmrtná místa bokem stvořené v jiném záměru. Když pak takhle přemýšlím nad druidy a jejich napojení na Emerald Dream a nad Nathrezímy o kterých jsem psal níž, pak by Nathrezímové mohli mít ještě podobné spojení teda s Shadowlands. Sledování vývoje kam se Shadowlands v příběhu posune bude ještě myslim hodně zajímavé.

Solanar 10.05.2020 00:30

Tak Cenarius se rozhodl vrátit a jelikož to vypadá, že podmínkou pro bytosti co se po smrti dostali do Emerald dreamu vede skrz Ardenweald aby mohli zpět na Azerozh do světa ''živých'', tak tam musel Cenarius pobývat. Nemluvě o tom že o tom, že Cenarius byl v Ardenwealdu říkali i na Blizzconu takže kdyby ti náhodou wow.gamepedia nestačila tady máš záznam z Blizzconu https://youtu.be/-Q67Upjq7H8?t=579

Bellatrix 10.05.2020 00:33

@Zullis On Blizzard k tomu propojení Smaragdového snu a Ardenwealdu řekl něco ve stylu, že Ardenweald je "temné zrcadlo" Smaragdového snu. Zní to hezky poeticky, ale jsem zvědavá, co to bude znamenat reálně. Zatím to vypadá, že Smaragdový sen a Ardenweald jsou tak nějak vzájemně "propustné" a propojené a určité bytosti mohou přecházet z jedné říše do druhé v rámci procesu obrozování. Je ale podle mě potřeba ustanovit, na koho se to všechno vztahuje. Blizzard zmínil toho Cenaria, jenže vydataminované texty ukazují, že nějaký ten proces obrození podstoupí nejspíš i Vol'jin a že se skrz to z něj snad i stane loa... Uvidíme, jak teda Ardenweald vlastně funguje a jaké má to obrozování systém a pravidla.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Solanar 10.05.2020 01:08

@Bellatrix tak teoreticky jestli Vol'jin se stane Loa a Loa jsou vlastně Wild gods tak by neměl být problém nemluvě o tom že náznaky toho že by Vol'jin se stal Loa jsou i v bfa hlavně v jednom q kde Spirit of Zalazane řekne: What? Vol'jin... you could not have grown so strong without becoming... a...
Takže trochu doufám, že se dozvíme více (mimo jiné jak si sama psala jak Ardenweald funguje a tak), jak fungují obecně wild gods i jak mohou vzniknout.

Zullis 10.05.2020 01:49

@Bellatrix Reálně to může znamenat, že to bude mít asi něco dočinění s Elune a její světlou a tmavou stránkou, díky tomuhle jsem dost přesvědčený že ta sehraje nějakou roli větší v tomhle a bude nějakým pojítkem mezi těmahle místy. Pokud se ukáže že žalárník je manifestace síly rozkladu, tak by dávalo smysl, že Elune bude manifestace duší, kdy duše má temnou a světlou stránku a ona díky tomu dovedla Tyrande dopomoct zvýšit sílu její temnoty v ní samé. A tak by Emerald Dream byl místem očistěné duše od všeho a Ardenweald by byl místem kde všechny temnoty duše se sbíhají. Pokud se teda chtěl Cenarius obrodit, musel se vzdát pohodlí Emeraldu a zase se všemu temnému postavit. Stejně jako Uuna se třeba musela postavit temnotě. Nepřekvapilo by mě kdyby to místo kde se nacházela bylo právě v Ardenwealdu. Ohledně toho Loa bude zajímavé čeho se musí dosáhnout aby se jim stal. Ale pokud se třeba Vol'jina tenkrát dotkla ruka Elune a díky ni nějak se jeho duše nabila sílou Loa, pak je otázkou i co jsou zač Naaru, které podle všeho měla první Naaru stvořit právě Elune. Zda Naaru a Loa nejsou něco celkem podobného. Opravdu jsem zvědavy kam až tenhle celý příběh zajde a co odhalí.

godlike 09.05.2020 23:13

Já si přeju,aby Blizz odhalil co je s dušema démonu poté co je zabijem v twisting nethru..jdou do shadowlands?

Bellatrix 09.05.2020 23:19

Z hlediska dosavadně ustaveného lore by neměli, jelikož pochází z úplně jiné kosmologické domény. Ale vůbec mě nepřekvapí, pokud Blizzard začne tahle pravidla měnit. Protože bude potřeba vyřešit, jak to vlastně bylo s Frostmournem – podle nového lore vznikl v Shadowlands, stejně jako Helm of Domination, zato podle původního lore obojí vytvořili nathrezimové, čili démoni. Takže buď začne platit nějaký retcon, nebo Blizzard vymyslí propojení mezi Shadowlands a právě nathrezimy.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Zullis 10.05.2020 00:00

@Bellatrix Myslím že není potřeba moc měnit v pravidlech, či lore, protože Blizzard si dobře naběhl s Revendreth a s Denathriusem, který je až moc podezdřele podobný Nathrezímům a bude jak se zdá hrát roli nepřítele, který je spojencem Žalárníka. Bud Nathrezímy mohl stvořit procesem přerození a jsou něco jako bytosti Loa s přístupem i částečně do Shadowlands, nebo Denathrius jakožto bývalý Nathrezím se nějak dostal v dávných dobách do Shadowlands, který stále byl ve spojení s Nathrezímama. A jsem si dost jistý že Nathrezimové mají souvislost s Revendreth ne jen kvůli podobě Denathriuse, ale i magii Nathrezimu, přece jen jsou to svým způsobem Vampýři už od dob her wacraft strategií. Bylo by i hezké třeba když tak přemýšlím odpovědět na to, proč i jak bylo řečeno kdysi nesmí jeden Nathrezím zabít druhého, proč to jde proti jejich pravidlům. Jestli jen protože to tehdy přišlo cool k jejich rase, nebo zjistíme že za tím i bylo něco víc, třeba ohledně spojení s Shadowlands.

Bellatrix 10.05.2020 00:30

@Zullis Jsem ráda, že nejsem jediná, kdo si všiml, že Denathrius je podezřele podobný nathrezimům. Nelíbí se mi představa, že je to jen náhoda, takže doufám, že je to záměr. Takže snad má Blizzard v tomhle nějaký rozumný plán, kterým to lore dá dohromady. Koneckonců nathrezimové byli vždycky takoví specifičtí a zajímaví démoni. Možná spadají napůl do domény felu a napůl do domény Smrti nebo něco podobného?

Šéfredaktor WoWfan.cz

Zullis 10.05.2020 01:02

@Bellatrix V tom bude jistý záměr, jen už půjde o to, jak to bude pojaté Jak píšeš, snad s rozumem. A Nathrezímové, stejně asi jako Sargeras, či Kiljaden a jiní se stali i démony po přijetí Felu, což značí že mají křídla navíc oproti ostatním po mutaci. Jistě mají nějakou svou minulost. Jak to přesně snima je zjistíme až s novýma informacema, nebo v samotném Shadowlands. Otevírá se tu ale velká cesta jak přišla teda Legie na spolupráci se smrtí. Ta podobnost jinak Denathriuse a Nathrezimu by byla náhoda asi jako že zrovna Ner'zhul byl náhodně vyvolený stát se Králem Lichů, když se tolik zabýval už na Dreanoru nekromancií. Věřím že Blizz má vše promyšlené, jen to vyprávění se jim táhne někdy až moc dlouho

Zullis 10.05.2020 02:36

@Bellatrix A ještě menší spoiler. Podle uniklých textu z Revendreth říká nějaký z poskoků Denathriusovi tohle -
The Accuser: You were once the lord of dread. Now? Now your teeth have lost their terror.
Zdroj: https://www.wowhead.com/news=312284/shadowlands-alpha-revendreth-storyline-summary-and-playthrough
Takže je takhle nepřímo řečené, že Denathrius býval taky pánem děsu, Dreadlordem jinak řečeno Nathrezímem.

godlike 10.05.2020 03:16

@Bellatrix Napadla mě jedna věc co když je démon jen fyzické zobrazení samotného felu.A po definitivní smrti se démon prostě jen rozpustí jakoby do základního felu.To by mohlo být pokud bereme v potaz,že Shadowlands jsou jinde a Void i Light mají svoje systémy znovurzození nebo jak to nazvat

Galifry 10.05.2020 16:09

@Bellatrix On ten stejný model dělá hodně. Ale ne, mně by se to zase tak nelíbilo. Přece jen ta jejich domovská Nathreza byla pěkně popsaná jak v knize, tak ve hře samotný . Od začátku věřím, že mají přístup do Shadowlands, ale spíš jsem názoru, že díky svým znalostem a magii. Nakonec jak se postupně ukazuje, ta obrana SL je jak cedník. Můžou tam Death Knighti, Void, Light, tak proč ne Nathrezimové. Už Teron Gorefiend například. Mimochodem je zajímavé, jak ten venek Torghastu zdobí stejný postavy jako Temný portál.

Galifry 10.05.2020 16:15

@godlike Light a Void nic takového nemají. Proto nemají rádi Smrt. Smrt dává duši nový účel. Shadowlands jsou jen další etapa a ne konec. Light a Void chtějí mít duši lapenou ve věčnosti. Proto zřejmě útočí na Shadowlands.

Zullis 10.05.2020 17:02

@Galifry Ještě aby opomenuli Temný portál, když k jeho aktivaci bylo zapotřebí taky duší A s tím Torghastem máš na mysli tohle? https://i.redd.it/cltrzsea1fw31.png
Taky zajimavá novinka

Galifry 10.05.2020 17:26

@Zullis Jo, tohle. Plus na azerothským portálu je ten hadí znak podezřele podobný na znak, který má Oribos. Na jiným portálu není, pokud se nepletu.

Zullis 10.05.2020 18:08

@Galifry Taky zajimavý postřeh. Přikláněl bych se k tomu když vím jak se Blizzard dovede inspirovat populárníma tématy, že se v tomhle dost možná inspirovali populárním seriálem ''Hvězdná brána'', kde se cestuje vesmírem pomocí brány a každý svět má svůj výchozí symbol. V našem případě Azerothu by to byl tenhle hadí, díky čemuž by energie věděla na který svět bude směřovat. A když by byl tenhle had znakem Azerothu, tak pak Oribos by byl místem v Shadow Landech spojeným výhradně s Azerothem a proto tam potkáme hrdiny na vyšších místech, kteří něco znamenali pro Azeroth.

godlike 10.05.2020 18:13

@Galifry Light i Void mají ale např Naaru se změní na Void Naaru,ale old godi se po "zabití" znovu zrodí ve voidu to je trošku nefér systém

Galifry 10.05.2020 18:29

@godlike To stvoření se jmenuje Void God a nenazýval bych to znovuzrozením. Pokud vím o Starých bozích bylo řečeno, že "nežijí ani neumírají, jsou mimo koloběh".

godlike 10.05.2020 19:46

@Galifry ale vůči světlu to není moc fér Naaru se změní na void a old godi jsou nemsrtelní.Taky by mě zajímalo kdo nebo co vede Light když Void má void lordy kdo je nadřízený Naaaru

Galifry 10.05.2020 21:26

@godlike No, ono Světlo taky neváhá měnit věci k obrazu svému. Těžko říct jestli se dá říct, že někdo nebo něco vede ty síly. Myslím, že ty síly prostě jsou a pak jsou bytosti, více čí méně mocné, které ty síly využívají. Pravda ale je, že tohle Blizz moc dobře daný nemá a osobně mi v té cosmology mapě pár věcí nesedí.

Ale já osobně jsem zastánce té teorie, že žádní Void Lords nejsou. Tedy jsou, bytosti jako Dimensius nebo Pandemonius. Ale žádní ultra zlí Páni prázdnoty. Myslím, že nad Stínem mají moc Titáni stejně jako nad ostatními silami. Nevíme o nich zdaleka všechno a to co víme nemusí být všechno pravda. Blizz má co vyjasňovat.

Am0net 11.05.2020 10:02

@Zullis Takže vlastne by každá planéta mala svoj Shadowlands ktorý by bol prepojený s danou planétou portálom ?

Zullis 11.05.2020 12:52

@Am0net Ohledně portálů. Díky Sarumaru víme že portování do neznáma kde daný jedinec nebyl není jen tak. V Sarumaru Chief Telemancer Oculeth pro takové portování musel dělat různé výpočty a to v rámci Azerothu, takže mohl zaměřit svou pozici a získat přiblížné parametry vzdálenosti kam přenos proběhne. Mágové ve hře taky z hlediska logiky získají umění portálu na dané místa až s určitým levelem, tzv. kdy už jakože mají dané místo prozkoumané. Ale co se týká prvního spojení Azerothu a Dreanoru tam to muselo být daleko složitější. A proces který proběhl bych přirovnal k warlockému portálu, kdy vytvořili portál, dvě duše co se určitým způsobem spojily, v tomhle případě Medivh a Guldan započali proces summoningu a aby byl portál stále napájen použili duše, pak k tomu aby byly vázány ty dvě pozice, které jim byly stále neznáme použili starobylé symboly vázající ty dvě různé místa v prostoru sfér, čimž se otevřel i prostor pro cestu tam i zpět při procesu přenosu. Shadowlands nemusí být propojený portálem, ale duše Azerothu díky tomu symbolu jsou svázány v prostoru Shadowlandů s Oribosem a tím malým okolím okolo něj. Vše by skvěle dovedlo zapadat a nemuselo by se vysvětlovat proč nejsou v Shadowlands kam půjdeme duše ze všech planet vesmíru. Taky by to dost vysvětlilo že Emerald třeba jsme navštívili jen v rámci vzhledu Azerothu. Jak Emerald Dream, tak Shadowlands kde se vydáme se zdají být místem jen pro Azeroth.
Kdybychom pak s těmahle myšlenkama víc pracovali, tak proces duší mohl být taky pokaženy někym kdo už má s kažením něčeho ve prospěch dobré myšlenky zkušenosti. Illidian když propojil Azeroth a Argus tak se mohlo něco stát a pokud vím, Blizz se vyjádřil pokud zmizí hvězda po tom spojení, tak to nebude znamenat nic dobrého, takže to může nějakou roli ještě hrát. Každopádně těch myšlenek proč se pokazil proces duší v Legion může být víc.

Solanar 09.05.2020 22:51

Mám obavy že tím, že Blizzard se rozhodl vytvořit svět shadowlandů tak otevírá (z hlediska lore) pandořinu skřínku, jelikož se vsadím že jakmile datadisk skončí, tak bude spousta nevyřešených otázek a otevřeného dějství. Každý někdo má totiž ve wow oblíbenou postavu jež zahynula (pro mě např. Brox ale jejích daleko víc), která nebude (s velkou pravděpodobností) mít v shadowlandech žádný příběh, jelikož takových postav je spousta a to je ten problém. V shadowlandech dostane jen pár postav nějaký příběh a u těch ostatních můžeme zas jen domýšlet a přitom už tak je ve wow spoustu nedořešených věcí a postav které by měli dostat taky svoji šanci. A abych to shrnul i když se na shadowlandy těším a blizzardu ten datadisk otevírá nové možnosti v lore, tak se obávám že využijí toho jen malou část (tak jako ve WoD).

Solanar 09.05.2020 22:57

ještě jsem zapomněl napsat že se mi líbí ta paralela Tyrande+Sylvanas x Maiev+Illidan.

Zullis 10.05.2020 16:38

@Solanar Spojitost je snad zatím jen v tom, že do neznáma jak Maiev, tak Tyrande se vydávají. Myslím že brzo se v Shadowlands změní cesta Tyrande a jsem nakloněný tomu, že Žalárník bude mít příležitost její život ukončit dřív než ona ukončí ten Sylvanasin, ale rozhodne se ji propustit, at si zjistí svou pravdu o Elune, co je vlastně zač. Podobně jako Velen zjistil že osud si píše každý sám, tak Tyrande nabere nový pohled na víru v Elune. Řekl bych že stejně jako Void se snaží ukázat nějakou pravdu, stejně tak se bude snažit o to Žalárník. Bude to takový odkaz na skutečnost, že pravdu píší vítězové. Vítězové neukazují pravou či úplnou pravdu jak svých cílů dosáhli a jak funguje jejich režim, zatímco poražení jsou otevření pravdě, ale nemají takovou nadvládu ji prezentovat. Nic není úplně dobré, ani zlé jak se zdá, jen záleží vždy na tom, kde se dotyčný rozhodne k čemu přiklánět a z čeho začne tvořit svou realitu, s čim spojí víc své bytí. Pravda je taková, že aby vše ve Warcraftu fungovalo, budeme muset být vždy mezi vším a udržet si stav v jakém existujeme, pro dobro všech bytostí a jejich povolání za které hráči můžou hrát. A jediná věc která je potřeba v systému ted napravit pro dobro rasy je stav nemrtvých, protože propadají rozkladu, což je často opomíjený fakt, díky němuž se pak svým žijícím příbuzným dost často štítí a zub času na ně tlačí víc jak na jiné. Spojitost o které jsi napsal by ale nabrala rozměr, kdybychom se dočkali toho, že Tyrande a Sylvanas nakonec by bojovaly bok po boku jako skuteční spojenci. Kdy by je nějaké vědění a vyšší cíl svedli dohromady, i přes pýchu a své odhodlání pro spravedlnost, což v sobě měla Maiev a jistě má i Tyrande.

Yuuka 09.05.2020 13:58

Hlavně že Blizz pár let nazpátek sliboval že Silvanas NEBUDE BOSS V RAIDU. A zatím to vypadá na opak.
Hlavně že jsem celou dobu šel s ní a teď? To mi připadá jako kdyby části hráčů ukázali zdvižený prostředníček se slovy máte smůlu kašleme na vás.
BfA mně moc nebavilo (taky sem v něm několikrát zrušil sub.) ale začínám mít pocit že mne Shadowlands nase*e.

Martins911 09.05.2020 16:20

Ale třeba nakonec nebude kdo ví jak tohle dopadne

Zullis 09.05.2020 21:27

BfA nebyl vydařený datadisk po stránce hratelnosti, ale co se týká lore, tak na něj byl bohatý a byl to spíš opět takový mezi datadisk pro rozvyprávění příběhu aby se šlo vydat cestou pro ucelení univerza. Co se týká Silvanas, tak ta se hrdinům nechce postavit, nebere se sama jako nepřítel a dobře za ty léta v pozadí ví co hrdinové dokážou. Měla možnost poučit se z Illidiana, z Garose a jiných milníků. Spíš jak se ji postavit v raidu, tak nás povede k tomu abychom se postavili Žalárníkovi, a nebo prostě abychom dosáhli jejích cílů, protože ví, že se všema se dá v podstatě snadno manipulovat hodně různýma způsobama a věří že její cíle jsou pro dobro všech. Pokud ji budou chtít ukončit, předpokládám dopadne to podobně jako Garoshova linka v Dreanoru, kdy se postaví někomu jinému a my budeme jen přihlížet. At už by se ale postavila někomu kdo je na naší straně, nebo nepříteli, tak ještě to bude jistě chvíli trvat, protože Sylvanas v Shadowlands má co vyprávět. A tím že jsi byl celou dobu na její straně by mělo být aspoň útěchou to, že se sní po boji se Saurfangem ještě jde sejít v Ghostlands, v rozpadlém rodném sídle Windrunnerů, kdy stále hráč může vidět, že se nestaví ke všem jako nepřátelská, jen chce dosáhnout něčeho čemu ted ostatní nerozumí.

godlike 09.05.2020 23:20

@Zullis jo lore se povedlo a teď toho třískli pořádně doufám,že z toho vymlátí co se dá a lore hodí na vyšší úroveň

Am0net 11.05.2020 10:12

Blizz nebol ten kto sa na hráčov ktorí nasledovali Sylvanas vykašlal. Bola to samotná Sylvanas .(samozrejme ze Sylvu vytvoril blizz but...) .

Takže keď tebe niekto napľuje do tváre a povie že si mu doslova ukradnutý tak zareaguješ nevadí aj tak som s tebou ? :-D Je úplne logické čo spravil Blizzard po tom ako Sylvanas ukázala o čo jej ide alebo skôr nejde.

Sarder 09.05.2020 09:56

Tak to ma pekne naštvali že keď som celí čas šiel zo Sylvanas teraz to len tak zahodím a bude.

FIFAV 09.05.2020 18:03

Z kampaně v BFA vyplynulo, že Sylvanas pomoc nikoho nadále nepotřebuje a jde si sama za svým cílem, ne ? Takže příběhově to sedí.

Am0net 11.05.2020 10:23

A za kým chceš ísť ? Za tým kto doslova povedal že si mu ukradnutý a šiel si vlastnou cestou ? Však to podľa príbehu sedí. Jedny si vybrali ist proti Sylve pretože robila medzi hordou a alianciou peklo druhý zostali s ňou pretože boli oddaný Warchiefovi teda jej. Oba cesty boli určitým spôsobom správne z nášho pohľadu. Správanie Sylvanas ale toto rozdelenie vrátilo do klasicky ... teda žiadne prerozdeľovanie hráčov na skupinky kto je na ktorej strane pretože teraz by to nemalo logiku.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet