Kde se nachází N'Zothovo vězení?

  n'zoth    azshara    eternal palace   

PTR servery v současné době nabízí další a další ochutnávky z chystaného patche 8.2. Nejprve to byla nová lokace Mechagon, pak daší nová lokace Nazjatar, a nejnověji raid Eternal Palace, palác královny Azshary v Nazjataru. A bylo to právě testování tohoto raidu, co odhalilo možná vodítka ohledně umístění vězení posledního neobjeveného Starého boha, N'Zotha.

 

Článek obsahuje příběhové spoilery.

Datum vydání patche 8.2 dosud nebylo oznámeno.

 

Stručně o N'Zothovi

Staří bohové jsou služebníci Pánů Prázdnoty (Void Lords), kteří vládnou říši Prázdnoty (Void) nacházející se mimo naši realitu. Vedle Světla (Light) jde o jednu ze dvou základních sil světa, které se neustále sváří, ale zároveň jsou nerozlučně propojeny. Pánové Prázdnoty si však nárokují naši hmotnou realitu, kterou chtějí pozřít, a to do poslední částečky hmoty i energie. Nedokáží se však v naší sféře plně manifestovat, a proto stvořili ohavné monstrozity stínové energie, Staré bohy, které pak vyslali do našeho vesmíru. Staří bohové se uchytili na nejrůznějších planetách, aby mohli nakazit titánské duše světů (world souls) dřímající v nitrech těchto planet.

Azeroth, v jehož nitru se skrývá dosud spící, avšak potenciálně nejmocnější Titánka, postihli čtyři Staří bohové. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj a N'Zoth. Se třemi z nich jsme se již střetli (ač v případě Y'Shaarj jen s dozvuky existence tohoto Starého boha), N'Zoth na nás ale stále ještě čeká. A mezitím kuje pikle. N'Zoth byl vůbec odjakživa velmi pilná včelička. Ačkoli dle tvrzení dýky Xal'atath byl N'Zoth nejslabší ze svých bratří, rozhodně se nedá pochybovat o tom, že je z nich nejvychytralejší a každou prohru nebo nedostatek dovede obrátit ve svůj prospěch. Mezi jeho úspěchy patří třeba zkažení Deathwinga, přeměnění královny Azshary a jejích poddaných v nagy (čehož jsme byli svědky ve Warbringers: Azshara) nebo přisvojení si Smaragdové Noční můry (Emerald Nightmare), kterou původně stvořil Yogg-Saron.

 

N'Zoth nyní začíná představovat čím dál bezprostřednější hrozbu, neboť se s ním pravděpodobně budeme muset potýkat hned po jeho služebnici/spolupracovnici Azshaře, která je finálním bossem raidu Eternal Palace. Již během Legion, a teď i Battle for Azeroth, jsme zaznamenávali nespočetné narážky i náznaky toho, že N'Zoth se pomalu osvobozuje ze svého vězení, kam ho uvrhli Titáni.

 

Kde ho ale hledat?

 

Geografické umístění N'Zothova vězení

Na základě dostupných map z Kroniky a následného převedení N'Zothova dávného umístění na dnešní podobu světa se dá usuzovat, že by se N'Zoth a potopené město Ny'alotha, které je jeho sídlem a vězením, mělo nacházet mezi Kul Tirasem a Zandalarem. Na což, ruku na srdce, člověk ani nepotřebuje mapy – umístění (pravděpodobně) hlavního BfA záporáka mezi dva nové kontinenty tohoto datadisku je ta nejočividnější možnost pod sluncem. Sem se soustředí současný příběh, zde se v začátcích datadisku objevovaly už první náznaky působení Azshary a ve stejné oblasti se bude nacházet i Nazjatar.

Zároveň zde můžeme narazit na jednu zajímavou věc. Zatímco ostatní Staří bohové se nacházeli velmi daleko od sebe, a to doslova na opačných koncích světa, N'Zoth by se v tomto případě měl nacházet až podezřele blízko místa, kde kdysi kraloval Y'Shaarj. Titán Aman'thul se v době, kdy byl svět ještě mladý, pokusil Y'Shaarje holýma rukama vytrhnout z povrchu planety a způsobil tím obrovskou trhlinu v povrchu světa, kudy začala krvácet energie spící Titánky. Proto právě zde záhy vznikla Studna věčnosti (Well of Eternity), která těmito energiemi vyživovala svět kolem sebe. Místo Studny věčnosti nyní zaujímá Maelstrom.

 

Proč byl N'Zoth tak blízko středu světa a Studně věčnosti? Když se podíváme na mapu Azerothu po zásahu Titánů, vidíme, že Yogg-Saron byl držen daleko na severu, C'Thun na samém okraji světa na jihozápadě a Y'Shaarjovo srdce, které zbylo po zkáze Starého boha, bylo pohřbeno na jihu, který se později stane Pandarií. Y'Shaarjovo srdce zároveň byla jediná entita, u níž si mohli Titáni vybrat umístění. Jelikož manipulace se Starými bohy ukázala, že dovede mít velmi nepříjemné následky, ostatní Staří bohové museli být pohřbeni tam, kde se sami předtím nacházeli. Jejich vězení jsou tak zároveň jejich někdejší sídla. Nabízí se tedy otázka, proč se N'Zoth lepil tak blízko na Y'Shaarje ve středu kontinentu, když měl pro sebe celou východní část tehdejšího prastarého Kalimdoru a mohl se stejně jako Yogg-Saron a C'Thun pohodlně uklidit někam k východnímu nebo severovýchodnímu pobřeží a v klidu si tam konspirovat.

Pokud byl opravdu nejslabší, mohl se chtít v nějakém směru přiživovat u naopak nejmocnějšího a nejsilnějšího Starého boha Y'Shaarje? Nebo byla jeho volba umístění strategická z nějakého jiného hlediska, třeba z hlediska spící Titánky v jádru planety? Mohl tam k ní mít N'Zoth blíže než na jiných místech kontinentu a tím pádem mít větší šanci na její zkažení? Nebylo by překvapivé, kdyby právě N'Zoth měl největší ambice na splnění úkolu, kvůli němuž byl stvořen...

 

Eternal Palace

Ale zpět ke slibovaným vodítkům v raidu. Jedním z nejpádnějších důkazů, že N'Zoth se bude nacházet právě někde v oblasti Maelstromu/Kul Tirasu/Zandalaru jsou masivní magické řetězy, které si můžeme dobře pamatovat z Ulduaru. Tam poutaly Yogg-Sarona, zde poutají... kohopak asi?

Je tu však jedna menší nesrovnalost. A sice ta, že Nazjatar se nachází opravdu velmi blízko Maelstromu, zatímco N'Zoth by měl spočívat na jiném místě mořského dna, mezi Kul Tirasem a Zandalarem. Takto to však vypadá, jako by jeho vězení dlelo na stejném místě jako Nazjatar, snad pod ním. Existují zde však poměrně prozaická vysvětlení: jednak se řetězy můžou táhnout z Nazjataru až kdovíkam, a jednak Azeroth postihlo už několik katastrof, které doslova otřásly světem a mohly tudíž N'Zothovo vězení posunout mimo jeho původní umístění – Rozdělení světa (The Great Sundering) nebo Cataclysm by to klidně způsobit mohly, popřípadě třeba i událost, která v patchi 8.2 vyzvedne Nazjatar z mořských vod.

(A rozhodně se nedá vyloučit ani vysvětlení, že se Blizzard rozhodl provést další ze svých oblíbených retconů a N'Zothovo vězení mírně posunul, aby jeho nové umístění lépe pasovalo do současného narativu.)

 

Faktem každopádně je, že Azshara během svého encounteru odhalí hrdinům Azerothu, že jejím plánem bylo celou dobu lstí nás přimět k osvobození N'Zotha. A využít k tomu chce náš Heart of Azeroth a v něm nahromaděný azerit. Azerit je životní energií Titánky-Azerothu, ale zároveň neskutečně silným a hlavně nestabilním zdrojem energie, která v nepovolaných rukou dovede oslabit, nebo možná zcela roztříštit N'Zothovy okovy. A jelikož v Nazjataru se nacházíme v blízkosti Studny věčnosti, zřídla životních energií Titánky, bude tu síla našeho Heart of Azeroth bezpochyby ještě tisíckrát znásobená. (Nyní je tedy jasné, proč je podle šepotání Starých bohů Magni Bronzebeard pouhou loutkou – to kvůli jeho snaze o vyléčení Azerothu jsme se dostali do této šlamastyky.)

 

Azshara: "Teď už vidíte pravdu, že, hrdinové? Každý váš krok řídila moje vůle. Ten neohrabaný trpaslík věřil, že můžete zachránit Azeroth, když posílíte to vaše třpytivé malé Srdíčko. Dar spící Titánky. Ano, Titánčino srdce je přesně to, co jsme potřebovali. Ne k vyléčení světa... ale k rozbití vězení boha. Rituál je skoro u konce. Černá říše je na vzestupu... a svět očekává svou právoplatnou královnu."

(Jako Černá říše, v originále Black Empire, se označuje říše Starých bohů a zároveň dávná éra v počátcích Azerothu, kdy na planetě Staří bohové svrchovaně vládli a kdy vše podléhalo jejich vůli.)

 

Kromě této proklamace, která v podstatě vysvětluje vše potřebné ohledně budoucího příběhu datadisku, se v raidu dá narazit na pár zajímavých detailů odkazujících na N'Zotha. Kupříkladu barevná kompozice raidu jistě nebyla zvolena náhodou. Samotný Nazjatar je z velké části laděn do odstínů modré a fialové, ale jak se blížíte konci raidu, začínají nám zde vystupovat ostře oranžové odstíny, které jsou asociovány s N'Zothem už od chvíle, kdy se objevil jeho první oficiální art (viz první obrázek tohoto článku – věnujte pozornost barvě N'Zothových četných očí).

Dále se toto barevné schéma objevilo i v cinematicu Warbringers: Azshara, jakmile se začal projevovat N'Zothův vliv na Azsharu.

A to není vše. V oblasti encounteru Radiance of Azshara je místo ve vodě, kde vidíme jakýsi jasně planoucí objekt. Plavat k němu dolů hra nedovoluje, ale jeho barva a oslnivost nutí člověka k přemýšlení. Co se tam dole nachází? Může to snad být drobná trhlinka v N'Zothově vězení, kudy nyní prosakuje ven jeho planoucí vliv? Nedá se vyloučit, že jeho vězení opravdu může zasahovat až sem k Nazjataru. Vzpomeňme na velikost Ahn'Qiraj a Ulduaru. N'Zothovo sídlo nejspíš nebude postrádat stejné velikášství.

Na samém konci raidu veškeré světlo ustoupí temnotě a jedna z mála věcí, které z ní vystupují, jsou N'Zothovy řetězy. A vše prostupující černota a chlad okolních vod nám připomene již tolikrát opakované průpovídky z Puzzle Box of Yogg-Saron:

"Na dně oceánu musí i světlo zemřít."

"Ryby znají všechna tajemství. Znají chlad. Znají temnotu."

"V potopeném městě leží a sní."

 

Potopené město – a jsme zase u Ny'alothy:

"Ny'alotha je město starých, strašlivých, nespočetných zločinů."

"Spícím městem Ny'alotha kráčí jen šílené věci."

 

A připomíná se i jedna z nejtajemnějších, dosud nevyřešených průpovídek:

"Pod stínem potemnělé věže neexistuje žádné světlo ani slitování, jen prázdnota a chaos uvnitř."

Kdysi jsem byla toho názoru (nebo si spíš velmi přála takové vysvětlení), že "potemnělou věží" by mohl být Karazhan, jehož všechna tajemství dozajista ještě nebyla odhalena. Avšak při pohledu na temnotu halící ladné linie (a věže) Nazjataru se nabízí právě takovéto vysvětlení: řeč je právě o Azshařině království. A odtud povede naše cesta do Ny'alothy. Možná se vydáme ještě hlouběji než pod mořskou hladinu. Snad až pod mořské dno? Kamsi do prvotních a nedotčených útrob planety, kterou se snažíme zachránit a kterou jsme skrze naši dobře míněnou snahu nevědomky vydali všanc prastarému zlu?

 

Má podle vás N'Zothovo umístění poblíž středu kontinentu nějaký hlubší smysl? Jak myslíte, že se dostaneme do Ny'alothy? A čeká nás opravdu v následujícím patchi další vzestup Černé říše?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Walther 13.05.2019 22:34

Začínám mít trochu obavy, aby se kvůli N'zothovi nezapomnělo na skutečné zlo tohoto datadisku - Sylvanas.

Walther 13.05.2019 22:35

To je něco, co se musí řešit na prvním místě. N'zoth počká.

Kaspo 13.05.2019 23:52

@Walther
https://www.wowhead.com/news=291653/eye-of-the-corruptor-whispers-in-nazjatar-speculation

Wesson 13.05.2019 07:22

Ahoj, mám možná trapnou otázku, ale nějak se ztrácím. Y'Shaarje zabil Aman'thul. N'Zoth se začíná projevovat. A co je s těma zbylýma dvěma? C'Thunem a Yogg-Saronnem.

Vewerka 13.05.2019 09:00

Ti už jsou mrtví, hráči je zabily. C'Thun zabit na vanile a Yogg-Saronn na wotlk

Wesson 13.05.2019 09:05

@Vewerka Aha, děkuji.

Kaspo 13.05.2019 10:20

@Wesson údajne mŕtvy.

Elanthus 13.05.2019 11:54

@Vewerka nooo já bych si tim tak jistej nebyl. Že jsme je kdysi seřezali na hromadu asi neznamená, že jsou tuhý.
Ostatně by to ani skrz lore nemělo jít, vzhledem k tomu co za škodu napáchala smrt Y´sharaje.... bohužel nám zbejvaj asi jen dohady, protože blizzard se v tom brajglu nejspíš sám zamotal a neví jak z toho ven.
Klasický zdůvodnění titans happend už jim asi neprojde a aspects happend taky moc ne :P...

Martins911 13.05.2019 12:49

@Vewerka nejsou mrtví jen vždy o něco přišli

Bellatrix 13.05.2019 15:50

Staré bohy nelze zabít. To se povedlo jenom Titánům u Y'Shaarje a způsobili tím Azerothu strašnou ránu. C'Thuna a Yogg-Sarona jsme porazili a připravili je tím na čas o sílu, ale nejsou mrtví. Ještě se můžou v budoucnu projevit.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet