Další datadisk

Celá komunita World of Warcraft se sice právě těší na nový datadisk Mists of Pandaria (nebo ho naopak proklíná), což však rozhodně není důvodem k tomu, abychom se nemohli zamyslet nad dalšími tématy datadisků, které na nás Blizzard může v budoucnu chystat. Na internetu najdete desítky teorií, co by mohlo být středem dění příštích datadisků, a sami byste jistě dokázali vymyslet další a další. Pojďme si shrnout některé z těch nejpravděpodobnějších domněnek. Poznámka 1: Jedná se skutečně pouze o domněnky a dohady; článek nebyl napsán na základě žádných Blizzardem ověřených informací. Poznámka 2: Článek obsahuje spoilery z knihy Stormrage (v části The Emerald Dream).

The Emerald Dream

/pic/gameinfo/historie/16
Snad už od počátku World of Warcraft máme po světě rozmístěných hned několik portálů do této tajemné přírodní sféry prvotního Azerothu. Portály nacházející se v Duskwoodu, Feralasu, Hinterlands a Ashenvale, střežené kdysi mocnými draky Zelené letky, jejichž mysl však pozřela Noční můra, mají sloužit druidům jako průchody do Smaragdového snu, ve hře však nikdy nebyly přístupné. Schovává si je snad Blizzard, aby mohl jednou předvést, co všechno smaragdový svět skrývá? Události v něm se odehrávající nám však nyní již nejsou neznámé. V knize Stormrage Richarda A. Knaaka nám byla odhalena existence jakési tajemné entity, Noční můry, která začala zevnitř ničit Smaragdový sen a lapila v něm přebývající duše spících druidů, dokonce i samotného Malfuriona. Na konci příběhu je odhalen a zničen její původce, Xavius, kterého si pamatujeme ještě z Války prastarých, avšak je více než jasné, že za jeho činy stojí daleko větší, starší a nebezpečnější zlo... A tím zlem není nejspíš nikdo jiný než další ze zlovolných Starých bohů, N’Zoth, jehož problematikou se hodlám zabývat v dalším článku. Je však Smaragdový sen skutečně reálně možné téma některého z nadcházejících datadisků...? Pokud bychom měli brát důsledný ohled na původní lore, pak je Smaragdový sen přístupný téměř výhradně pouze druidům. Jak by se odůvodnil vstup stovek a stovek hráčů? Mágů, warlocků nebo jen obyčejných bojovníků? Možným řešením je například to, že by se nějaké prastaré zlo začalo i po poražení Xaviuse opět rozmáhat a Ysera by byla nucena povolat na pomoc odvážné dobrodruhy ochotné bojovat za její snovou říši. Jako zastánci „pure lore“ se mi tato představa poněkud příčí, avšak Smaragdový sen je téma dosud nevyčerpané a jako takové bude Blizzardem zcela jistě použito – ať už jako ústřední námět pro celý datadisk, jehož hlavním bossem by poté mohl být například onen N’zoth, jako jedna z nových lokací či jako dungeon nebo raid. Každopádně o něm rozhodně ještě uslyšíme.

Rise of the Nazjatar Empire

http://wowfan.cz//pic/gameinfo/historie/35
Jedním z dosud neporažených a nyní často zmiňovaných záporáků je bezesporu královna Azshara. Bývalá vládkyně nočních elfů, která otevřela portál pro Sargerase, zavinila První invazi Plamenné legie a poté upsala svůj život Starým bohům, kteří ji i její služebníky přetvořili v nestvůrné hadovité nagy. Od té doby o ní není příliš mnoho známo, avšak je možné, dokonce velmi pravděpodobné, že celou to dobu, kdy se celý svět zabýval Lich Kingem, Deathwingem a jinými záležitostmi, Azshara někde na dně oceánu kula pikle (možná spolu se svými pány), jak si podmanit svět, nebo jej zprostředkovat právě jim, Starým bohům. under seaV Cataclysmu jsme s ní dokonce už i měli tu čest – Azshara se objevila v malé „epizodní roli“ v Darkshore, kde měla menší rozepři s Malfurionem, avšak nic dalšího z jejího vstupu na scénu nevyplynulo. Menším zklamáním pro mnoho hráčů byl jistě i fakt, že její model byl zcela shodný s modelem Lady Vashj; pokud se však někdy Azshara opět objeví, jistě to bude s plnou parádou a novým modelem. To, že se objevila v Darkshore, je jistě zřejmá připomínka, že královna Azshara na nás stále někde čeká... Když už jsem se dotkla tématu Azshařina vzhledu, nesmírně zajímavými shledávám četné Azshařiny sochy, které se ve WoW vyskytly například na Ranazjar Isle v Desolace nebo na Bloodcursed Isle poblíž Bloodmyst Isle. Královna Azshara je na nich vždy vyobrazena jako naga s hadím ocasem, hady místo vlasů a čtyřmi pažemi, které svírají velmi podivný předmět, který mi ze všeho nejvíce připomíná onu zvláštní kruhovitou čepel používanou elfskými strážkyněmi, zbraň, kterou nejvíc proslavila Maiev Shadowsong. Proč by Azshara podobnou zbraň měla vlastnit? Jde pouze o symbolické vyobrazení nebo má onen zvláštní zubatý kruh v jejích rukou hlubší význam? Je možné, že jde o nějaký skutečně existující artefakt, možná pocházející ještě z Války prastarých? Každopádně nagské město Nazjatar jistě nezůstane ztraceno navždy. Mořské dno je hluboké a rozlehlé a kdo ví, co se skrývá ve stinných zákoutích, kam nikdy nedosáhne sluneční světlo. Nehledě na to, že obrovská plocha moře může také nést nejrůznější ostrovy, o kterých jsme ještě neslyšeli ani slovo, a co na nich můžeme nalézt, to ví jen Blizzard.

Rage of the Old Gods

http://media.wowfan.cz/uploaded/oldgods
Jistě vám nemohlo uniknout, že předešlá dvě témata spojuje jedna věc – Staří bohové. Co je na nich především skvělé je ten prostý fakt, že o nich nevíme nic víc, než co nám Blizzard dosud milostivě sdělil. Může jich být pět, deset, celé slizké hromady Starých bohů. Zatím jsme měli tu čest se C’thunem a Yogg-Saronem; jako další nás možná čeká výše zmíněný N’Zoth, který klidně může mít svá chapadla (pokud má chapadla, v opačném případě jde o metaforu) omotaná jak kolem Smaragdového snu, tak může mít prsty (případně přísavky) v budoucích činech královny Azshary. Co ale zatím víme o ostatních Starých bozích? U N'Zotha známe jméno, víme, že velmi pravděpodobně může za zešílení Deathwinga a také že má na svědomí vznik Noční můry. Dalším vodítkem může být jeden z questů v Outlandu, kde se Arakkoa pokoušejí vyvolat jakési podivné stvoření silně připomínající C'thuna. Nechtělo se jenom Blizzardu vytvářet nový model? Nebo šlo skutečně o C'thuna? Proč by ho ale Arakkoa vyvolávali? Rozhodně ale můžeme říci, že přítomnost nebo vliv Starých bohů se nemusí omezovat pouze na Azeroth, což dává Blizzardu nepřeberné množství možností. Co se týče skutečného počtu Starých bohů, zdá se, že nás Blizzard mate, jak jenom může. V Knaakově trilogii Válka prastarých je řečeno, že Staří bohové by měli být tři (jsou nazývání jako Trojice). Nabízí se ale otázka, nakolik může být Válka prastarých v tomto ohledu brána jako důvěryhodný zdroj lore informací. Pojďme tedy dále. V jedné z ingame knih, "The Old Gods and the Ordering of Azeroth", nalezneme tuto větu: "The Pantheon shattered the Old Gods' citadels and chained the four evil gods far beneath the surface of the world." Volně přeloženo, "Pantheon (=Titáni) rozbil citadely Starých bohů a spoutal čtyři zlovolné bohy hluboko pod povrchem světa." Čtyři? Dobrá, spočítejme si je. C'thun, Yogg-Saron, N'Zoth, a jeden nám přebývá. Ano, N'Zoth rozhodně nebude poslední, s kým se nejspíš brzy setkáme... A to ani nemluvím o tom, kolik přisluhovačů Starých bohů na nás ještě může někde čekat.

War of Argus

http://media.wowfan.cz/uploaded/outland_broken
Planeta Argus už po tisíce let slouží jako základna Plamenné Legie; bylo by pošetilé se domnívat, že už o démonech nyní pod Kil’Jaedenovým velením neuslyšíme. Kil’Jaeden se nejspíš právě teď vzpamatovává ze svého debaklu v Sunwell Plateau a stejně jako královna Azshara měl spoustu času na přípravu dalšího úderu Plamenné legie, zatímco my jsme bojovali s Lich Kingem a Deathwingem. Kromě toho, Sargeras, přestože odhmotněný, nejspíš nebude nikterak potěšen Kil’Jaedenovým neúspěchem a o to zuřivěji se bude snažit zformovat další invazi. Nastávají dvě možnosti – buď budou rychlejší než my a opět se jim podaří proniknou na Azeroth; tím by se však Blizzard připravoval o možnost nových lokací a především celé nové planety Argusu. Tudíž je pravděpodobné, že při náznaku další hrozby ze strany Plamenné legie se okamžitě zformuje odvetná armáda – že by se však Aliance a Horda spojily, byť za takovýmto cílem? Těžko. A druhou otázkou zůstává, jak by se mohli hráči na Argus přepravit? Dosud jediní tvorové schopní intergalaktického cestování jsou draeneiové, kteří se však spíše proslavili svou fenomenální schopností ztroskotávat na jiných planetách. A přestože gnómové či goblini nejspíš pilně pracují na výrobě vesmírných raket (nejspíš poháněných tříkolkou s raketovým motorem), jako možnost přepravy na takovou vzdálenost, a navíc ještě stovek vojáků, není ani jedno z toho příliš důvěryhodné. Že by však podali pomocnou ruku Naaru...? Byli to právě oni, kdo pomohl draeneiům uprchnout z Argusu, aby nebyli zotročení Sargerasem a jeho přisluhovači. Dá se předpokládat, že jejich boj (jakožto bytostí čirého Světla) proti mocnostem temnoty, kterými Plamenná legie bezesporu je, ještě neskončil...

Return of the Titans

/pic/gameinfo/historie/26
Tento námět by mohl částečně korespondovat s předešlým tématem. Přestože neznáme jeho současné útočiště ani stav, ve kterém se nachází, je Sargeras stále největší hrozbou, která na Azeroth a nejspíš nespočet dalších světů číhá. Přestože Titáni vždy působili spíš dojmem, že se o dění na Azerothu poté, co na něm stvořili život, už příliš nestarají (ačkoli Algalon v Ulduaru by mohl napovídat jinak), jistě by svého padlého bratra rádi srovnali do latě. Je možné, že se konečně přestanou schovávat, ať už to přebývají kdekoli, a přijdou nám pomoci s poražením Plamenné legie? Kil’Jaeden možná není až takové eso, ale jsme vůbec schopni sami zlikvidovat Sargerase? Blizzard má sice velkou oblibu v hrdinech typu Thralla nebo Malfuriona, avšak obávám se, že na padlého Titána by byli i oni krátcí. Možná se někdy v budoucnu Titáni ukáží opět na Azerothu nebo naopak nám se podaří objevit nové světy někde hluboko ve vesmíru, kde nás poté možná oni sami vyhledají a společně se Sargerasovým armádám postavíme jednou pro vždy.

Shadows of the Great Dark

http://media.wowfan.cz/uploaded/greatdark
Nikdo neví, kolik stovek nebo i tisíců světů Great Dark - rozlehlý pustý vesmír - skrývá. Největším zádrhelem však stále zůstává přeprava na vzdálené planety. Pomocí portálu? Snad, pokud je tam ovšem – jako v případě Outlandu – už vyhotoven. Ner’zhul několik takových portálů na Outlandu (tehdejším Draenoru) vytvořil, avšak kam vedou a jestli jsou plně funkční, to se můžeme jen dohadovat. Druhou možností by byla nějaká vesmírná loď, ale Exodar je nepoužitelný a zbytek Tempest Keepu, kdo ví... Zde by mohli vstoupit na scénu Naaru a poskytnout nám takovou loď jako tehdy draeneiům, ale je také možné, že Naaru jako rasa na tom nemusí být zrovna nejlépe a že si třeba nemůžou dovolit nám pomoc v takové míře poskytnout. Ovšem, pokud by nás Blizzard chtěl dostat na nějaké vzdálené planety, udělá to, jak se mu jenom zlíbí. Takže kam bychom mohli teoreticky vyrazit na návštěvu? Xoroth Domov Nathrezimů (Pánů děsu), odkud také pocházejí Felsteedi a Dreadsteedi, démoničtí koně sloužící warlockům. Mohla by to být například jakási přestupní stanice, před tím, než se dostaneme přímo na Argus, kde se (o čemž nepochybuji) v nějakém závěrečném datadisku svede finální bitva se silami Plamenné legie. K'Aresh Kromě Xorothu a Draenoru poslední známá planeta – domov etherealů. Mnoho o ní nevíme, pouze že tito vesmírní obchodníci byli nuceni ji opustit, když si ji za své letní sídlo zvolil void lord Dimensius. Pokud se někdy vydáme objevovat krásy Great Dark, mohla by být tato planetka jednou z prvních, na které narazíme – koneckonců nemůže být tak daleko od Outlandu, když etherealové přesídlili právě tam.

Nové zóny

Těžko říct, co si myslet o tomto už několik let starém seznamu zón. Pandaria nás už nepřekvapí, stejně jako Maelstrom a již existující oblasti, ale zbytek je vskutku nadmíru zajímavý.

Maelstrom Set

Tel'Abim – Každý si jistě pamatuje na Tel’Abim Banana. Ostrov, ze kterého toto slavné ovoce pochází, se nalézá jihozápadně od Maelstromu a kdo ví, co se tam může nacházet. Hluboké neprobádané džungle? Základna pirátů? Nebo něco daleko tajemnějšího...? Jak se dozvídáme z Message in Bottle získatelné z fishingu, na tomto ostrově ztroskotal kdosi, kdo po sobě zanechal několik málo zpráv, které mají značně pochybnou, avšak nepřehlédnutelnou výpovědní hodnotu. Ze zápisku z čtvrtého trosečníkova dne se dovídáme, že „banány jsou chutné, ale musí se pro ně lézt vysoko“. Trosečník si také stěžuje na vytrvalý déšť. Den 87. (chlapec má zřejmě výdrž) je o něco zajímavější. Trosečník začíná přemýšlet nad smyslem dobra a zla a také zanechává paranoidní vzkaz o tom, že banány po něm jdou. Podle všeho jim vyhlásil válku a je pevně rozhodnut ji vyhrát. Den 512.: „Banány se mnou začaly mluvit a já se dozvěděl mnoho o jejich kultuře.“ Náš trosečník teď cítí velkou lítost nad tím, jak bezohledně ničil jejich monumentální civilizaci. Také si stěžuje na to, že mu pomalu docházejí zásoby papíru, které se dosud zdály nevyčerpatelné. Jeho deník zde tedy končí. Co myslíte, podíváme se někdy na tento bezesporu fascinující ostrov obývaný civilizací inteligentních banánů? :) Nevím, jak vy, ale já bych byla pro. Zandalar – Zandalar se stále ještě nevyskytuje jako samostatná lokace a za sebe musím říct – už by bylo na čase. Po patchi Rise of the Zandalari tím spíše. Zatím víme pouze to, že toto centrum trollí civilizace se nachází někde v South Seas a jeho hlavním městem je Zuldazar, odkud vládne svrchovaný král všech trollů Rastakhan. Plunder Isle – Další ostrov z Jižních moří. Podle všeho se zde nachází hlavní základna Bloodsail pirátů – Bloodsail Hold. The Broken Isles – Broken Isles jsou další skupina ostrovů na jih od Maelstromu v Jižních mořích. Jak známo, nacházejí se na něm trosky elfského města Suramar a Sargerasova hrobka. Všechny tyto malé ostrovy a ostrůvky skýtají nepřeberné možnosti nových mobů, questů a možná i dungeonů a bossů. Proč jich tedy nevyužít?

Plane Set

(Plane = Elemental Plane ?) Pandaria Hiji – Další ostrov Jižních moří. Měl by se nalézat jižně od Broken Isles, avšak podle všeho má téměř stejný tvar jako Plunder Isle, tudíž je dosti pravděpodobné, že se jedná o tentýž kus země a Hiji je pouze jeho trollské označení. Wolfenhold – Wolfenhold měla být startovní lokace worgenů. Leč trochu mě mate, že se tato hypotetická lokace měla nacházet v (zde takto označovaném) Plane Set. Že by to mělo něco společného se Scythe of Elune a worgenskou kletbou? Že by měla zrod někde mimo Azeroth? Možná někdy v budoucnu vyrazíme po jejích stopách... Xorothian Planes – O Xorothu jsme před chvílí mluvili. Jako jedna ze známých planet v Great Dark by byla ideálním místem pro nový datadisk, nebo jen novou lokací, pokud se někdy dostaneme z Azerothu dál do vesmíru. The Green Lands – A tady už máme Emerald Dream. Green Lands (Zelené země) by mohl být prostor nacházející se bezprostředně za portály do Smaragdového snu. The Dying Paradise – Možná jakýsi další okruh. Pokud by Smaragdový sen byl na podobné úrovni jako Outland v BC nebo Northrend ve WotLK, pak by mohly být Green Lands pro nižší levely, Dying Paradise pro vyšší a Emerald Nightmare (viz níže) pro ty nejvyšší. The Emerald Nightmare – Hlavním bossem by zde mohl být Starý bůh N’Zoth. The Eye of Ysera – Zní to trochu jako název dungeonu. Nějaký takový dungeon by se mohl vyskytovat v Emerald Nightmare, kde bychom například pomáhali Yseře v poražení Noční můry. Deepholme Skywall Abyssal Maw Firelands - Čtyři sféry Elemental Plane, které již známe z Cataclysm. Nemyslím si, že by se jejich příběh v dalších datadiscích dále rozvíjel, nicméně to nelze vyloučit.

Legion Set

K’aresh – Legion Set, tady by nás tedy již měla čekat Plamenná legie. K’aresh, planeta etherealů, by mohla být jakýmsi předstupněm Argusu, místem, na které narazíme předtím, než se nám podaří dostat se na samotný Argus. argusArgus Meadowlands – Boj s desítkami a desítkami démonů Plamenné legie, na nic jiného to nevidím. A přes pláně Argusu se možná probojujeme až k ... Mac’Aree – Mac’Aree je dle draeneie Jessery hlavním městem Argusu a nejspíš hlavní základnou Plamenné legie, odkud jsou vedeny všechny její útoky. Maw of Oblivion – Opět mi to připadá jako název dungeonu. The Burning Citadel – Dungeon, nebo možná spíše raid, na jehož konci nás čeká... kdo ví? Sargeras? Můj osobní názor je ten, že Sargeras ještě ne. Spíš bych zde možná očekávala Kil’Jaedena, kterého tentokrát definitivně porazíme a to přímo v jeho domovském světě. Co je ale se Sargerasem? Získal nějak zpátky hmotné tělo, nebo někde přebývá v nějaké jiné formě? Na tyto otázky bohužel zatím neexistuje uspokojivá odpověď a nejspíš se ji dozvíme teprve v pravý čas. Zatím se můžeme pouze dohadovat, co pro nás Blizzard chystá.

Dungeony

Přestože téma nových datadisků je bezesporu zajímavé, proč se nezamyslet i nad menšími cíli, jako jsou například dungeony. Co nás ještě ve WoW může potkat? Jednou z nejpravděpodobnějších alternativ je nejspíš další dobrodružství v Jeskyních času, otázkou pouze zůstává, kam a jak hluboko do historie se podíváme. Pokud bychom nezůstali omezeni pouze Azerothem, mohli bychom navštívit například nezničený Draenor a být přítomni stavbě Temného portálu a vzestupu Hordy. Netroufám si odhadovat, do jakých dalších událostí z dějin Warcraftu a WoW by nás ještě Blizzard mohl nechat zasáhnout, ale myslím, že po Válce prastarých už nás nic nepřekvapí. Kdo ví, možná jednou spatříme dokonce Titány tvořící Azeroth... Ale to už se pohybujeme na poli pouhých nepodložených dohadů.

Naposledy upravil/a Mordecay 25.07.2013 v 20:33:49.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Sir Finley Mrrgglton 13.01.2015 18:31

Deathkroman
Datadisk není datadiskem, pokud nejsou přidány nová rozlehá území o kterých většinou nevíme, nebo jsme jen slyšeli. Myslím že jeden z důvodů proč Cataclysm nebyl tak moc úspěšný bylo jeho rozšíření jen o pět lokací. V dalších datadiscích byla přidána Pandárie a Draenor, myslím, že Blizzard nezklame a pokud bude další datadisk u nás na Azerothu, tak se možná dočkáme nového kontinentu, konec konců o Pandárii jsme taky nikdo nevěděli.
Keby sa Pandaria stala novou kolískou pre zrod nového trollského impéria bola by to krása :3 ...

Deathkroman 13.01.2015 18:24

Benja
...
Ogří kontinent je dost možný už proto, že na mapě Draenoru trochu jeho pevniny čouhá. Třeba ke konci WoD udělá invazi na válkou vyčerpaný Draenor invazi právě Ogři z Impéria na jejich kontinentě. Rozhodně bych zde vyděl jedinečnou možnost přidat Ogry jako hratelnou rasu Hordy.Arrakoa sice mají své králoství a bohy, nicméně nejsou tak mocní, že by dokázali zakroutit Draenorem, natož kdyby o nich byl datadisk.. maximálně patch.Podzemní verze Northrendu je zajímavý nápad, určitě bychom zjistili víc o nerubiánech a jím podobným rasám, věřím že bychom narazili i na Yoog-Sarona.Pokud se nemýlím, tak Zandalari jsou spojenci Mogu, ti by se na nějakou dobu dokázali zmocnit Pandarie. Předpokládám že Voljin omezí počty jednotek v Pandárii a spíš se zaměří na Hordou obsazená území v Kalimdoru. Pro Mogu a Zandalari by to mohla být jedinečná situace, která však povede až k zániku jejich impéria na jejich ostrově v podobě finálního raidu Datadisk není datadiskem, pokud nejsou přidány nová rozlehá území o kterých většinou nevíme, nebo jsme jen slyšeli. Myslím že jeden z důvodů proč Cataclysm nebyl tak moc úspěšný bylo jeho rozšíření jen o pět lokací. V dalších datadiscích byla přidána Pandárie a Draenor, myslím, že Blizzard nezklame a pokud bude další datadisk u nás na Azerothu, tak se možná dočkáme nového kontinentu, konec konců o Pandárii jsme taky nikdo nevěděli.Alternativní Azeroth? předpokládám, že šance, že se na nějaký takový vydáme je přinejmenším nulová.. Pro Blizzard by bylo obtížné vyvíjet datadisk se čtyřmi kontinenty a novým obsahem, trvalo by to hodně dlouho.. A vůbec, šli bychom tam jen kdyby se někdo zase zcvokl, jako Garrosh. Ikdyž Jaina k němu měla blízko.Pro vyšší levly aktualizovaný Northrend v rukou nového Lich Kinga by byl zajímavým tahem, ale bojím se, že by to dopadlo jako s cataclysmem a ti co tak rádi vzpomínají na WotLK by Blizzárdu uštědřily velkou kritiku, podle mě..

Bellatrix 13.01.2015 18:05

Benja
Dále třeba The Dark Below. království Azjol Nerub se táhne téměř pod půlkou Northendu, takže by jsme je mohly přijít navštívit.
Dark Below, pokud něco, tak je to spíš jiná sféra. Možná Twisting Nether, možná jenom něco podobnýho.Jinak bych řekla, že všechny možnosti jsou svým způsobem možný. Akorát jsou některý víc a některý míň pravděpodobný.
Šéfredaktor WoWfan.cz

Benja 13.01.2015 17:02

Nebo sem snad na něco zapomněl?

Benja 13.01.2015 16:42

Tak po WoD to už snad bude South seas nebo Emerald Dream. Ale kromě těch dvou a ostatních jmenovaných je i spousta dalších možností např.:Teď když je WoD tak po poražení Iron Hordy se můžeme vydat na ogří kontinent a nemyslím si ne by nás tam přivítali nějak vřele.A jak to je vlastně s Arakoa? Teď ve WoD tam mají taky své království. Jsem hodně zvědaví co s nimi Blizzard vymyslí.Dále třeba The Dark Below. království Azjol Nerub se táhne téměř pod půlkou Northendu, takže by jsme je mohly přijít navštívit.A co takové trollí impérium které by zautočilo na Pandarii. Ale nejspíš by museli mít ještě nějaké spojence protože by proti Hordě a Alianci nejspíš neobstály a nemají tu výhodu jako Iron Horda že s nimi nebojujeme v jejich vlastní zemi bez možnosti povolat posily.V Blizzardu jsou dost šílení i na to aby jsme se podívaly na druhou stranu Azerothu. Bůh ví co tam může být (tedy za předpokladu že tam vůbec něco je).Také se můžeme podívat do alternativního/starého Azerothu kde bychom se zapojily do Války Prastarých. Ale jestli to má být tak ne hned po WoD, cestování časem teď všem určitě stačilo.To jsou asi ty nejpravděpodobnější možnosti + ty v článkuNa internetu je spousta teorií např: Armáda nemrtvých a návrat Lich Kinga a Pohromy (ale tentokrát by Bolvar jako Lich King nemusel být ten špatný, takže nevím jak by ho zase ctěli vrátit). Ale tohle už není moc pravděpodobné.

Deathkroman 24.12.2013 13:20

U nag je problém, že vždy byli hrdý jen na svou rasu aneb. Highborne. Pouze potom, když byli připraveni vrátit svůj úder, tak si vybrali za svého vůdce Illidana, kterému sloužili do posledního dechu.. A že by byli něco jako Pandareni?.. Když už tak, že by se přidali ke Krvavím elfům, protože ti jsou jediní s kterýma měli společnou historii, nýbrž rasa Hordy, ale to je podle mě zoufalá možnost

Kubajz007 04.09.2013 08:54

Já se přikláním k variantám které jsou podle mě nejvíce pravděpodobné a to je buď něco s Nágama třeba jako nová hratelná rase neboť ve Warcraft 3 se za nágy dalo v jedné misi hrát a když již jsou ve hře takové potvory jako jsou třeba blechavci Worgeni o kterých se diskutovalo ohledně nového Warcraftu 4 ,roky před tím nežli se dostali do hry ve wowku tak proč by tam nemohli být ti Nágové ! dále bych to vyděl buť na Smaragdový sen nebo by tam mohli dát něco jako Cataclysm v azerothu ale přenesené do světa Outlandu třeba rozšíření nebo nějaké znovu spojení s původním světem ne ať či tak doufám že nic debilnějšího nežli worgeni tu být již nemůže být aš na Murloky ale to by již bylo opravdu na hlavu také mě teď napadlo že ten zmiňovaný projekt Titán může být jen kricí zástěrka pro pokračování předělaného WOW do nové podoby třeba o 100ky či 1000 let dopředu či z5 pochybuji že by Blizz jen tak obětoval svou legendu bez následnického postu

Bellatrix 03.08.2013 00:21

poseidon2375
Chtěl bych se zeptat jestli na Outlandu v Nagrandu v části The Twilight Ridge je ta brána nefunkční portál.
Ano, jde o nefunkční portál, který zbyl po Ner'zhulovi. Další dva jsou v Zangarmarsh a Blade's Edge Mountains (Death's Door, který je jediný funkčí).
Šéfredaktor WoWfan.cz

poseidon2375 02.08.2013 22:04

Chtěl bych se zeptat jestli na Outlandu v Nagrandu v části The Twilight Ridge je ta brána nefunkční portál.http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=world%20of%20warcraft%20the%20twilight%20ridge&source=images&cd=&cad=rja&docid=5UOvg5DFmW9CaM&tbnid=4Ddh2R3efWzgXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wowwiki.com%2FTwilight_Ridge&ei=lBD8UcfhCIzGswajg4HYBQ&bvm=bv.50165853,d.Yms&psig=AFQjCNHurT7P0ZYU2i4mBMdMu3jwPAg7qg&ust=1375560188931533

prehistory 27.02.2013 13:56

Čau Ellendwayi vymyslel sem o WarCraftu takové celkem dobré krátké Lore nebo spíš povídku... nevim jestli se ti bude líbit ale budu rád když si ho přečte někdo kdo WarCraftu rozumí.... ok takže mužu začit...Vznik Orků36 000let před WarCraftem..Kdysi Dávno na planetě Argus v době kdy Plamenná Legie drancovala nově vzniklé rasy na různých planetách.. měl Kil'jaeden velice dobrý nápad... chtěl stvořit rasu která bude plamennou legii poslouchat v jakemkoli případě chtěl ji nazvat: Orkové..Šel to zdělit Sargerasovi který nebyl v dobré náladě pořád si nemohl odpustit porážku na planetě Lavera (moje vymyšlená planeta Domov Draenejů) Kil'jaeden mu zdělil jaký má plán Sargeras jenom řekl: Jestli ten tvůj plán pomůže posílit Plamenou Legii, tak by sis měl pohnout!!Kil'jaeden ještě řekl že potřebuje ingredience a Sargeras vyslal Archimonda na planetu Draenor kde jich pár měl najít.. Archimonde jenom pronesl: S radostí..Jakmile měl Kil'jaeden všechny ingredience začal s výtvorem,..poblíž hlavního města plamené leg​​​ie Mac'Aree byla sopka kde mocní Eredarští Warlockové uchovávali ukradou magie kterou plamenná legie okradla ze všech různych planet které dobyla..​Kil'jaeden potřeboval tyto ingredience: z malé rasy Gre'nonů potřeboval jejich šamanizm..z Erederu jejich Temnou magii z Draenejů jejich vírů kterou využil k špatným učelum.. k víře k plamené legie a sílu vzal z tehdejších předchůdců trpaslíku kteří dříve žili i na jiních planetách než Azeroth a to vše spojil Manorothovou krví která přinesla orkum jejich vztek a výbušnost..první ork který se kdy zrodil byl Zar'kresh mocný ork který se dnešnímu orkvovi vůbec nebodobal vypadal víc jako Eredar než jako Ork ale jeho síla byla neuvěřitelná holýma rukama dokazal porazit 8 eredarů byl to nastroj k zabíjení ... Sargeras byl Kil'jaedenovou práci potěšen a přál si jich vytvořit více.. Kil'jaeden byl zklamaný pouze z jedné věci.. už žádný ork nebyl stejný jako Zar'kresh, Zar'kresh byl unikát.. ostatní orkové čim novější a novější generace se více podobala nešnímu orkovi než Zar'kreshovi. Sargeras měl plán jakmile vytvořil 1000 orkských valečníku Zar'kreshovi dal magickou sekyru která měla takový effekt že když Zark'resh touhle sekerou někoho zabije dostane ty zkušenosti z boje oběti které by dostala obět kdyby nebyla zabita..Sargeras chtěl vyzkoušet novou dalši rasu Plamenné legie a tak 1000 orkských válečníku vyslal na planetu Lavera.. orkum to sice trvalo 1000 let.. ale stalo se neuvěřitelné.. dokázali vymítit všechny draeneje na planetě.. Sargeras potom definitvně zničil planetu Lavera která zmizela navždy z vesmíru ovšem to nebyl Draenejský konec Draenei se zachránili pár stovek draenei odletěli pryč osidlovat jiné planety.. Kil'jaeden už nemohl tvořit další orky bylo to náročné na čas a taky na energii Argusu mohlo by ses stát že by Argusu vyčerpal všechnu energii a Argus by vybouchl proto Kil'jaeden dostal nápad.. vysadit orky na planetě Draenor kde by se rozmnožili.. a o par tisíc let později by si je zotročil znova.. plán samozřejmě vyšel jinak by nebyl WC1,2,3 WoW atd...Zark'resh byl jediný ork který zůstal na planetě Argus jelikož jeho Brutalita a ostatní věci by Orkům připomínali Plamennou Legii a tím by Zark'resh Zkazil celý Kil'jaedenův plán... Zark'resh se ještě objevil před 10 000 let v bitvě o studnu věčnosti kde nahromadil hodně Elfských Dovednosti a zkušenosti jejich zabitím Zark'resh se bohužel musel stáhnout když byla porážka a tak je Zar'kresh dodnes na planetě Argus ... No .. a to je konec.. jestli se ti to libilo tak mi můžeš říct ,.. jinak mam nahromaděných v hlavě spousty dalších vymyšlených povídek o WarCraftu .. kdyžtak ja ti to pošlu na každý tvůj mail abys to viděl..

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet