Šepoty Voidu

  Il'gynoth    Xal'atath    Puzzle Box of Yogg-Saron   

Tento článek bude trochu odlišný. Nevím jak vy, ale já mám stále silnější pocit, že nám něco v příběhu uniká. Pocit, že je tu paralelní příběh, který se odvíjí, aniž bychom to tušili. Blizzard si s námi hraje. Příběh, který vidíme, to, co máme před očima, je nejspíš jen iluze. Tato iluze, které máme věřit, a mnozí ji opravdu věří, aniž by měli tušení něčeho jiného, nás má pravděpodobně připravit k tomu, aby až iluze skončí, jsme dokázali pochopit a přijmout pravdu. Jaká pravda to ale je? Dokážeme to vůbec?
 

Chtěl jsem, aby každý z vás měl k dispozici všechny informace v češtině a v jednom uceleném článku.
Čest všem, kteří poctivě přečtou celý článek. Bude to dlouhé čtení, ale snad vás šepoty Prázdnoty a všechny teorie, které na ně navazují zaujmou a poskytnou vám zábavu v podobě vašich vlastních spekulací a teorií, kterých pro správného milovníka lore není nikdy dost.

 

Blizzard nám zanechává drobečky po cestě a pozorní lovci dokážou po této cestě dojít velmi daleko. Pojďme se tedy společně podívat na čtyři nejupovídanější služebníky Prázdnoty a zkusme poodhalit další vývoj událostí našeho světa Azerothu.

 

zo9jh51943_097d055680a432e406e3b0d7319ee03caf78199c_1544396305_6862.jpg

Il'gynoth, the Heart of Corruption

Il'gynoth je jedním z bossů Smaragdové noční můry a je usídlený přímo uprostřed její zvrácené verze Un'Goro kráteru. Nicméně, jako boss je Il'gynoth až nezvykle sdílný a zavádí nás na začátek cestičky z drobečků, po které jsme se rozhodli vydat.

 

Při vstupu do zvrácené verze Un'Goro kráteru nám říká Malfurion:

„Co je tohle za hrůzu? Tumor noční můry infikující strom světa, zde v odrazu titánské oázy?“

Un'Goro kráter byl svého času jednou z experimentálních krajin, kde titáni prováděli své pokusy s přírodou a životem jako takovým.

Dále nám Malfurion říká:

„Pokud se semínko uchytí, kořeny jeho nákazy se dostanou až do srdce Azerothu. Noční můra pohltí náš svět, pohltí všechno a všechny. To se nesmí stát.“

 

Při příchodu nás vítá i Il'gynoth slovy:

„Přítomnost… Něco nového, přesto… Známého. Ano… Váš příchod byl předpovězen v prstencích. Dlouhý kruh už je téměř u konce. Přistupte maličcí. Vychutnejte si svůj strach, a to, jak na něm budeme hodovat.“

Po tomto uvítání našeho předpovězeného příchodu, si už můžeme všimnout prvních drobečků.

„Maso je jeho dar. On je váš pravý stvořitel.“ 

Tímto stvořitelem je nepochybně myšlen Yogg-Saron, který kletbu masa vytvořil. Většina z nás je tedy podle Il'gynotha dětmi Yogg-Sarona.

 

„Chcete-li ho najít, utopte se v kruhu z hvězd.“

Tento kruh z hvězd, je pravděpodobně ten, který je vidět nad Maelstromem v shamanské class hall. V něm se sice moc utopit nedá, ale v Noční můře možná existuje zvrácený odraz Maelstromu zvaný Rift of Aln, který se nachází v jezeru Elune'ara v Moonglade a kterým procházíme ke Xaviusovi. V tomto Rift of Aln sídlí dle Malfuriona prastaré zlo, a navíc tento vír, jak druidové věří, krvácí do Spletitého podsvětí, Všeobjímající temnoty a možná i do Stínových zemí.


„Král diamantů byl učiněn pěšákem.“

Zde se jednoznačně odkazuje na Magniho Bronzebearda, ale otázka zní, čím pěšákem se stal? Azerothu? Starých bohů? Nebo nějaké jiné skryté síly?

 

„Pán havranů otočí klíčem.“

V tomto ohledu lord Kur'talos Ravencrest zřejmě nepřichází v úvahu, vzhledem k jeho stavu a tomu, že jde spíš o charakter na jedno použití v rámci datadisku Legion. Myslím si proto, že tato věta jednoznačně ukazuje na Khadgara, který zřejmě nějak, ať už to bylo pomocí Pilířů stvoření, nebo to teprve nastane, odemkne cestu na svobodu. Ale pro koho? Pro Staré bohy? Pro Xal'atath? Nebo je to míněno jako odemčení cesty? Do Stínových zemí? Do Ny'alothy?

 

 „Chlapecký král slouží u pánova stolu. Tři lži vám nabídne.“

Chlapecký král je jednoznačně Anduin Wrynn. Ano, vím že existuje teorie o Wrathionovi, ale ta je pravděpodobně mylná. Jednak proto, že Wrathion je označován jak Černý princ, ne jako chlapecký král. Za druhé proto, že kromě krátké role v kampani s Chromie, kterou se někdo snažil zabít, dnes jediná zpráva, kterou o něm máme je, že hledá jakési Dračí ostrovy. Anduin Wrynn má navíc jako kněz spojení s Xal'atath a také víme, že kněží používají Světlo i Prázdnotu a balancují na hraně. Chlapeckým králem je tedy bezpochyby Anduin a k této větě a poslednímu důkazu o Anduinovi se vrátíme v zápiscích Ogmota.

 

„Její srdce je kráter a my ho vyplnili.“

Tady neexistuje žádná jistota. Teorie hovoří o Jaině Proudmoore kvůli Theramore. Mohlo by se také jednat o Azsharu, nebo o Azeroth, naši titánku, ale ani pro jednu z těchto variant neexistuje žádný přímý důkaz.

 

„Pět klíčů otevírá naši cestu. Pět pochodní osvětluje ji.“

Tady jde s největší pravděpodobností o Pilíře stvoření, které nějak souvisí, možná jejich použití k uzavření portálu Legie, s otevřením cesty pro Staré bohy. Tato věta ovšem může být myšlena i z pozice Pánů prázdnoty, přičemž pět klíčů/pochodní by mohlo být pět Starých bohů, které tu máme a ano vím, že na toho pátého jsem vám slíbil článek, takže nebojte, nezapomněl jsem.


„V hodině její třetí smrti, uvede náš příchod.“

Tady máme tři možnosti. První je Sylvanas. Druhou Jaina. Třetí je Azeroth. Těžko říct, o kterou z nich jde a bohužel nevíme ani jestli je věta myšlena tak, že se třetí smrt už stala, nebo jestli se teprve má stát.

 

„Ze země on získává sílu. Naši zemi. Naši sílu.“

Díky důrazu na on nejde o Therazane. Deathwing je mrtvý, takže teoreticky by si někdo mohl vzpomenout opět na Wrathiona. Mnohem pravděpodobnější je ale N'Zoth.

 

„Její povrch září jasně, maskující stíny pod ním.“

Tady máme asi jen tři možnosti, protože upřímně řečeno zas tolik zářících povrchů, navíc ženského rodu neznáme. Může jít buď o Azeroth, protože například z Outlandu září hezky, ženského rodu je a temnota pod povrchem budou Staří bohové. Nebo jde o Elune, protože její měsíc také jasně září, ale oči Tyrande jsou díky rituálu černé a temné, takže kdo ví, jak to s Elune časem bude. A poslední možností je Xal'atath, protože je taktéž ženského rodu, povrch dýky, a zvláště oko je zářivé a temnota schovaná uvnitř je také.

 

3zyecpyyhw_4d6c891febc0d5ac104889933b6bb74bfc8b72c4_1544397329_6524.jpg

 

Při útoku na Il'gynotha má, zdá se, smíšené pocity.

„Konečně, hodina krmení.“ Asi se už nemůže dočkat té delikatesy, která k němu sama přišla, tedy nás. Na druhou stranu se rozčiluje.

„Jaká tupá nestoudnost, my sdílíme pána!“ Tato Il'gynothova věta patří mezi ty vzácné, ale zjevně je rozčílen nad tím, že proti němu bojujeme, když máme stejné stvořitele, stejné pány.

 

Pokud mají hráči nízké životy, má nás Il'gynoth potřebu povzbuzovat, aby se nám umíralo snáz.

„Vítejte smrt. Nebojujte s ní. Uvolněte své upínání k naději. Zapomnění přináší útěchu. Přijměte ten dar! Přijměte ho!“

 

Pokud pak opravdu někdo k jeho radosti zemře má i tohle potřebu komentovat.

„Vaše světlo vyprchá ven… Zklamali jste ty, kteří vás potřebovali. Bolest masa je pomíjivá. Pravé mučení trvá navždy.“

 

96nq1hov2t_c470f5539f72e36ff9f42b6e738f3987de05797e_1544397516_0724.jpg


Když se pak jako hráči probojujeme k srdci, dostane Il'gynoth vztek.

„Aaarg! Každá rána do našeho srdce bude oplacena tisíckrát.“ Pokud by to měla být pravda, tak je výsledné číslo děsivé.

„Ven! Ven! Ještě nejste hodni! Pořád bojujete? Pořád odmítáte dar?“

 

Svou smrt už ale přijímá poměrně odevzdaně, protože jeho existence zdá se úplně nekončí.

„N'Zothe… vydávám se na cestu… do Ny'alothy…“

 

Celou tuto zkušenost nám pak Malfurion uzavírá slovy:

„Není pochyb, že Xaviuse a jeho prastarého pána těšilo kolik naší pozornosti bylo soustředěno na boj s Legií. Jejich zákeřný stín prosakuje do našeho světa, rozptylující nás šepoty a pochybnostmi. Modlím se, aby nám odstranění korupce Noční můry poskytlo dostatek času k poražení Legie a chycení druhého dechu předtím, než černé armády povstanou z hlubin.“

 

Asi se shodneme na tom, že většina věcí, o kterých Il'gynoth mluví se už stala, ale zároveň nám zkušenost s ním předpovídá poměrně temnou budoucnost. Pojďme se tedy podívat co nám říká asi neupovídanější bytost na Azerothu, nebo přinejmenším neupovídanější z těch co mají blízko k Prázdnotě.

 

0344yrlz6j_1cc21756b986ad353bafcd743fce79d5542ab8a2_1544396311_4948.jpg

Xal'atath, Blade of the Black Empire

Xal'atath je pořádně upovídaný artefakt a přesto, že si nemůžeme být jisti, co je pravda a co lež, vedou její výroky k zamyšlení a ukazují nám velice temné dny nejbližší budoucnosti. Kněží, jejichž artefaktem Xal'atath je, s ní nejdříve začali objevovat Roztříštěné ostrovy. V každé lokaci nám Xal'atath šeptá něco jiného.

Azsuna

„Draci jsou zde slabí. Měl/a bys této skutečnosti využít.“

„Legie se zde noří hluboko. Ponoří-li se hlouběji, nemusí se jim líbit to, co naleznou.“

„Katastrofa obývá toto místo. Elfské ruiny plné neklidných duší zralých pro sklizeň.“
Narážka na Stínové země, kam odcházejí duše většiny smrtelníků?

Highmountain

„Jeskyně padlého aspekta je blízko. On z nich byl nejsilnější a přesto pro nás nejsnáze zkazitelný.“ Jednoznačně se mluví o Neltharionovi, který byl zkažen a stal se z něho Deathwing.

„Taureni zde jsou mimořádně odolní vůči zkažení, vzhledem k jejich původu.“

„Více z neúspěšných titánských pokusů zde nekontrolovaně roste. Drogbaři dokazují jejich selhání jakožto stvořitelů.“ No to, že titáni mnohdy i nezodpovědně hazardují při svých pokuse je nám známo.

 

Val'sharah

„Bůh hlubin se svíjí ve svém vězení a stále se pomalu probíjí na svobodu. Měli byste si pospíšit a porazit padlého titána… jsou tu větší bitvy, které je třeba vybojovat.“

„Vidět Yogg-Saronovu Noční můru v plném rozkvětu mě naplňuje žárlivostí… a trochou pýchy.“  Je pro nás asi trochu nezvyklé slyšet někoho, že je pyšný na dílo Starých bohů.

„Tady uvidíš, proč je invaze Legie, naprosto marná. Vše může být zkaženo, sny a démoni také.“  Tady jde jen o částečnou pravdu, protože jak víme, nemrtvé zkazit nelze.

„Elfové zde se zoufale snaží zachránit před Noční můrou, zatímco démoni se snaží využít její sílu. Obojí zklame.“

 

Stormheim

„Nenech se ohromit vysokými ikonami titánů, které zde stojí. Proti věžím obětování v Ny'alothě jsou tyto patetické chrámy trpasličí.“ Nevíme, jak velká bude Ny'alotha, ale zřejmě opravdu velkolepá.

„Potěr titánů infikoval tuto oblast. Navzdory našemu daru masa, oni stále uctívají tyto falešné bohy.“ Toto nám Xal'atath říká v Hrydshalu, přičemž zjevně upřímně nechápe, proč titány uctívat. Sám si často kladu naprosto stejnou otázku…

 

Suramar

Toto město elfů bledne v porovnání se spícím městem…“

„Suramar, jehož „vznešení“ obyvatelé lačně sají životní sílu jejich vlastního světa.“

„Padlí elfové se skrývají za jejich zdí. Neznají žádnou jinou cestu…“

 

Broken Shore

„Ta felová stavba tyčící se nad touto zemí bledne v porovnání s tím, co tu stálo v pradávných dobách.“

„Není toto místo, které vy smrtelníci považujete za své největší ponížení? Doufám, že tentokrát si povedete lépe…“

 

„Tento konflikt je pouze stínem prastaré války, která předcházela vměšování titánů. Nekonečné armády se střetly v neutuchající bitvě. Ale jsem si jistá, že vaše malá válka je také impozantní… svým vlastním způsobem.“ Úplně cítím ten sarkasmus.

 

„Toto bylo vždy místem moci. Byla tu Aegwyn a před ní elfové a před nimi trollové. A před nimi…"
Všimli jste si těch titánských staveb hluboko pod zemí? Proč je tam asi postavili, čeho jsou součástí?

 

„Nevěřím, že by tyto země viděly takový masakr od Bitvy o K'tantha. Tak pradávno…“

Tady Xal'atath vypráví o nepředstavitelně obrovské bitvě, která se tu udála. Monumentální stavba, o které Xal'atath naznačuje, že tu stávala před Tomb of Sargeras, byla zřejmě zničena při této bitvě, ale nevíme, kdo proti komu bojoval. Mohli to být N'Zoth a Y'Shaarj, mohla to být bitva Starých bohů proti pánům elementů, nebo mohlo jít o bitvu mezi Starými bohy a titánskými Strážci.

 

„Bylo to právě zde, v pradávné minulosti, kde bůh hlubin, prohrál válku s bohem sedmi hlav. Ale jak se tak často stávalo, i tato prohra sloužila ku prospěchu N'Zotha.“ Zde máme přímo popis událostí historie o bitvě mezi Y'Shaarj a N'Zothem.

„Tví spojenci zvažují můj špatný vliv. Přesto všechno, co jsem kdy udělala, je, že jsem ti urychlila cestu, kterou sis vybral/a.“

 

Argus

„Takový potenciál, ale vše vyplýtváno na tažení odsouzené ke zkáze.“ Ano z paluby Vindicaaru si můžeme nejlépe uvědomit velikost potenciálu Argusu.

„Můžeš to ochutnat ve vzduchu? Ten sladký nektar šílenství? Mmm… tohle místo je jím přímo nasycené.“ Nevím jak vám, ale mě se lokace v Mac'Aree, které byly pod kontrolou Prázdnoty opravdu líbily.

 

x0l9ygx55x_3e42e38411668c791a3283e34fbfbc1a7ef3fa3e_1544400072_4735.jpg

 

Každé úspěšné zabití nepřítele, ať už hráče či NPC komentuje Xal'atath jedním z těchto způsobů.
„Užil/a sis to?“ Krátké chichotání. Zlý smích. „Cítil/a jsi, že přestane existovat? Každá malá smrt pomáhá. Nuda. Lahůdka.“

 

„Byl/a jsi dobrou volbou. Žádný jiný držitel nezabíjel na své cestě přes kontinenty tak jako ty. Obdivuji tvou vytrvalost.“ Tuto poklonu nám Xal'atath složí po úspěšném absolvování všech raidů v dané expanzi.

 

Náhodně pak Xal'atath pronáší tyto věty.

„Sluha Starých bohů. Pojďme ho sníst.“

„Tam! N'Zothův špeh. Měli bychom ho zabít.“

„Blízkost Prázdnoty zde je uklidňující. Byla jsem používaná na obětování tolika tvorů na místech jako je toto. Každá smrt nás přivedla blíže k úplnému zkažení tohoto světa.“

„Ach! Shromáždili jste celou skupinu následovníků. Je štěstí, že se zaměřují na tuto invazi, a ne na skutečnou válku. Rozsah toho by mohl zničit vaše mysli.“

„Mocný drak může být mocným nástrojem. Bohužel, pryč jsou již dny Galakronda.“

„Tito tři už si dostatečně dlouho užili tajnou přízeň N'Zotha. Smutné, že dny, kdy dýchali, jsou pryč.“

 

„Trvalo věky, než jsem se po rozdělení světa opět vrátila na povrch. Nagy, mohou být tak majetnické, pokud jde o artefakty.“

„Tato bezvýznamná potyčka je jen o málo víc než rozptýlení. Pravá bitva se přibližuje, jak se kruh blíží dokončení.“

„Zde je tolik smrti, tolik energie.“

„Tato zem již viděla tolik otřesů. Kataklysma, Velké rozdělení světa, Očistu. Nemáte nejmenší ponětí.“
Očistou, v originále Scouring, je nazýván proces, při kterém titáni a jejich Strážci postupně vymazali celou Černou říši z povrchu Azerothu.

 

24onh552dg_91f4209f83be7513d826c1294491d4c4f1c52bad_1544400723_0434.jpg

 

Teď se dostáváme k o něco zajímavějším prohlášením. Jde o komentáře Xal'atath k různým konkrétním místům na Azerothu i mimo něj. Pro lepší přehlednost ponechám názvy míst v originále, na který jste ze hry zvyklí.

 

Hall of Glory v Halls of Valor
„Je ironií, že ten nejslabší z nás může být konečným vítězem. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj, a... dobrá. Už pouze jeden zůstává, aby pohltil svět, tak to vždy mělo být."

 

Maw of Souls
„Ymiron byl skvělým nástrojem. Pro rozšíření požehnání masa udělal více než kdokoliv jiný, z jeho druhu.“

 

Netherlight Temple
„Mluví Naaru o věčném konfliktu? Že celá historie tvého světa je jen zlomek času, který uplynul? O těch, kteří přišli před Draenei? Ne? <krátké chichotání>“ Také máte po této větě pocit, že nám uniká obrovská část historie? Že nám někdo jenom odvyprávěl tu část pohádky, kterou bylo třeba abychom stáli na jeho straně, aniž bychom znali pravdu? Co když s námi Naaru a titáni také jen manipulují? Rozhodně by to nebylo poprvé…

 

„Stěny mezi říšemi jsou zde tenké, takže se snadno roztrhávají. Víš, co by se stalo, kdyby se tu setkal pravý Stín s pravým Světlem?“

„Já vím, že Naaru nás považují za hrůzu, které je třeba odolat. My tento úhel pohledu nesdílíme. Oni jsou pro nás milovanými bratry, kteří ztratili pravou cestu. Navrátí se ke svým pánům… časem.“
No, z toho nemám dobrý pocit a moje mínění o Světle a Naaru se tím taky zrovna nezvyšuje.
 

Na Sanctuary of the Void v Netherlight Temple
„Výzkum v Prázdnotě, který zde probíhá, je chvályhodný, ale v samé podstatě marný. Jak byste mohli pochopit to, co titáni nedokázali?“ Tohle je poměrně zajímavé, protože dle Xal'atath titáni něco na Prázdnotě, možná Prázdnotu samotnou pochopit nedokázali, nebo nechtěli. Tím spíš Xal'atath pochybuje, že to dokážeme pochopit my.

 

Helheim
„Helya a její kult jsou zde silní. Tak blízko pravdě, a přece tak daleko.“

 

Orgrimmar
„Můžeme čelit některým z mých bratří v tomto konfliktu… vyhlídka, která mě těší. Jejich síla bude má! Zaplatí za to, co mi kdysi udělali.“ Xal'atath cítí silný pocit křivdy a chce se pomstít za to, co se jí stalo. Více se tomuto tématu budu věnovat v jednom z budoucích článků.

 

Blackrock Mountain
„S láskou vzpomínám na Dark Iron. Modgud bylo tak snadné ovlivňovat, taková byla její nenávist. Představ si její zuřivý vztek, když jsem ji v nejhorším čase Wildhammer opustila. Mohu být velice snadno ztracena. Pamatuj si to.“

 

Sunwell Plateau
„Světlo bude chtít mít váš druh poslušný a stagnující. Já nabízím dary svobody a síly. Doufám, že si vzpomeneš na mou laskavost.“

 

Na Light's Breach v Antorus, the Burning Throne
„Tolik úsilí, tolik vzteku, jen aby se oddálilo neodvratné vítězství těch lepších.“

 

V Hallowed Felworks, se všemi fel reavery.
„Představ si naplnit tyto stroje naší silou. Zajímavé…“

 

Seat of the Pantheon
„Dlouho jsme hledali vstup do tohoto světa! To pomyšlení, že musíme poděkovat smrtelníkovi, že nám dal tento výchozí bod. Tvé služby nebudou zapomenuty!“ Jako obvykle děláme víc škody než užitku, ale mám pocit, že tohle v budoucnu překoná vše předchozí.

 

y81ekzdlxn_d70b4e2942b337e51f2d1bc883de7ba7b6d75bc3_1544399530_6087.jpg

 

Nyní se ale už dostáváme k té možná nejzajímavější části, a to jsou komentáře na adresu jednotlivých postav, se kterými se v průběhu Legionu setkáváme. A začínáme hezky zostra Cordanou Felsong ono totiž s příjmením Felsong má jeden už cestu tak nějak předurčenou že?

Cordana Felsong
„Kdy myslíš, že se obrátila? Před staletími? Skrývala svůj hlad po moci za pláštěm utrpení ve spravedlnosti.“ Cordanu tedy nezkazil Gul'dan, on jí dal pouze příležitost, kterou ona využila.

 

Glazer
„Tento je starý, ale stále ne jeden z prvních. Tato stvoření byla příliš hladová po magii, než aby mohla poslouchat naše pány, ačkoli jsou stále prokazatelně použitelní, čas od času.“

 

God-King Skovald
„Skovald se snaží vstoupit do hodnosti ničitelů, aniž by si uvědomil, že mnoho z těch, kteří se toho odváží, jsou zrazeni.“

 

Odyn v Seat of Ascension
„Odyn byl velkým nepřítelem… dokud ho jeho vlastní arogance nepřivedla ke zkáze. Měl/a by ses ho zeptat, jestli zvážil posední slova, která mu Loken řekl. Do toho!“ To s Odynovou arogancí bych podepsal.

 

Tirathon Saltheril
„Další pošetilec, který věřil Illidanovým lžím o oběti a spravedlnosti. Zmučený, obrátil se proti všem.“

 

Illysanna Ravencrest
„Tolik zuřivého vzteku v této duši. To bude dobrá sklizeň.“

Lord Kur'talos Ravencrest a Latosius
„Další zmučená duše, dlouho vyprchávající do zapomnění. Mám větší zájem o jeho poradce, ačkoli…“

 

Arch-Druid Glaidalis
„Další myslí zvrácený služebník Xavia. Druid by měl mít lepší kontrolu nad svou vlastní myslí, nemyslíš?“

 

Shade of Xavius
„Xaviovy triky jsou mazané. Proč odhalovat sám sebe, když můžeš vše ovládat z dálky?“

 

Ularogg Cragshaper
„Ačkoli není jedním z našich služebníků, uslyšel naše šepoty. Pak potemněl navždy.“

 

Dargrul
„Kamená bestie, která neznale vrhá sílu, kterou sotva ovládá. Měl by být potlačen dřív, než zničí naše plány.“

 

Millificent Manastorm
„Jak hluboko Manastormové padli! Spoléhat se na hrubé stroje a slabé arkánové čarodějnictví jim neprokázalo žádnou laskavost. Přesto, měli své využití.“

 

Mindflayer Kaahrj
„Tento idiotický vřídek N'Zotha žijící tak dlouho… jen stěží vyvrátí můj názor na nové majitele světa.“

 

Blood-Princess Thal'ena
„Její matka byla mnohem působivější. Její hlad je nekontrolovatelný a její taktiky jsou nadužívány. Snadný cíl.“

Fel Lord Betrug
„Opravdu? Tihle Sargerasovi rváči jsou tak zaměnitelní. Tenhle je dobrý se svou sekerou! Jak unikátní.“

 

Lady Hatecoil
„Je možné, že je N'Zoth zodpovědný za její formu, ale všechna arogance je jen její vlastní.“

 

Wrath of Azshara
„Pohleď, na plýtvání síly titánů před tebou. Nicméně vykonáno v jejich jménu.“

 

Harbaron
„Myslelo se, že jeho druh je nezkazitelný. Lekce od mých bratří předpokládám.“

 

Helya v Maw of Souls
„Loken odvedl dobrou práci s její proměnou. Ale popravdě, to Odynova arogance nese největší zásluhu.“

 

Nythendra
„Velký drak, ohnutý pod vůlí Xavia, který slouží bohu hlubin. Místo vdechování života pohlcuje vše kolem sebe.“

 

Nythendra a Dresaron
„Zkažená mrtvola draka… Jak nebezpečné to může být?“

 

Il'gynoth the Heart of Corruption
„Zdá se, že N’zothovo vězení, už není tak silné jako bývalo kdysi. To, co vidíš je malý růst monstra, které ještě může pohltit váš svět.“

 

Elerethe Renferal
„Další semínko korupce zasazené do smrti. Neklidný duch bude bloudit v hněvu a jeho bolest bude narůstat. Snadná kořist pro boha hlubin.“

Ursoc
„Další obránce titánů ponížen. Každou smrtí je to snazší. Možná teď jeho utrpení skončí, i když o tom pochybuji.“

 

Dragons of Nightmare
„Zkazit strážce snu je smělý tah. Ale Xavius to možná přehání. Udělal by lépe, kdyby v tichosti šířil vliv Noční můry, místo toho, aby vyvolal takový poplach.“

 

Cenarius
„Xavius využívá sílu svého nového pána dobře. Zlomit mysl poloboha není špatný výkon.“

 

Xavius
„Xavius, přebíhá od jednoho pána k dalšímu, škrábe se pro moc, přesto je znovu a znovu poražen. Vybral si bůh hlubin ubohého šampióna? Nebo je ve hře něco jiného?“

 

Remnant of the Void je květina, kterou po poražení Xaviuse naleznete za jezírkem v jeskyni
„Téměř úplně pryč, jako by nikdy neexistovalo. Ale trhlina je hluboká a obrovská a někde tam dole se to hýbe. Něco se změnilo, poslední vězení oslabuje. Musíme se připravit."

 

Ivanyr
„Vidíš to? Ubohý hostitel nemůže být zachráněn, jen potlačen.“

 

General Xakal
„Další bezejmenný Sargerasův surovec předstírající pomoc těmto elfům. Jen málo vědí o svém osudu.“

 

Advisor Vandros
„Zrádce tohoto světa a vlastního druhu. Otázkou nikdy nebyl jeho konec, ale to, kdo ho zajistí.“

 

Skorpyron
„Zajímavá mutace prastarého druhu. Jeho krunýř je téměř neproniknutelný. Téměř…“

 

Star Augur Etraeus
„Toužím po dni, kdy budou naši pánové, skutečně moci vstoupit do této říše. Viděli jste jen fragmenty, stíny, slabé ozvěny. Zeptejte se Ethereálů, co jedna z těchto manifestací dokáže.“ Tady ovšem existuje teorie, která říká, že Ethereálové povolali Pána Prázdnoty Dimensiuse úmyslně, přinejmenším část z nich, aby pomocí jeho energií, kterými postupně trhal na kusy jejich svět, a arkány získali nesmrtelnou formu bytí.
„Zde je ten, který zachytil nepatrný záblesk vaší ponuré reality. To rozvrátilo jeho mysl navždy.“

 

Krosus
„Zajímavé sloučení felových druhů. Zajímalo by mě, existují další jako on?“

 

Spellblade Aluriel
„Taková arogance, dokonce i na dlouho žijící elfku. Chuť její životní síly je vynikající.“

 

Elisande
„Tvrdí, že zná budoucnost. Ale ti, kteří žili mnohem déle, než ona znají pravdu. Její zoufalý pokus, udržet pod kontrolou osud jejího lidu.“

 

Gul'dan
„Dlouho se blížil čas jeho příchodu. Pravý služebník padlého titána, jenž hledá zkázu všeho. Jako kdyby je to opravdu mohlo zachránit od Prázdnoty.“

 

Thrashbite the Scornful
„Legie surovců, kteří vymazávají neocenitelné znalosti. Představ si to.“ Zde je Xal'atath zjevně pohoršena nad barbarstvím Legie.

 

Mephistroth
„Dlouhý čas působil pohromu na vašem světě. Ne všechny jeho plány se uskutečnily, ale ty, které ano, způsobily nevýslovnou zkázu.“

 

Goroth
„Už od narození, jsou pit lordi velcí a hloupí. Legii se ovšem nějak podařilo zesílit oba tyto rysy.“  Je milé mít společníka se smyslem pro humor.

 

Mistress Sassz'ine
„Někdy se zdá, že Nagy žebrají o zbytky ze stolu Legie. Ale královna, které slouží, chce mnohem víc než to.“

 

Sisters of the Moon
„Vážně si vychutnávám ten pohled na svatyni velkého nepřítele, znesvěcenou duchy jeho vlastních věřících.“ Podle téhle věty považují Staří bohové Elune za svého velkého nepřítele. Čím je Elune, že si vysloužila takové označení?
„Pozůstatek moci přetrvává v tomto rozbitém chrámu. Musí být naše! Pojď, vstup do kruhu a vezmi si ji.“
„Moje chyba. Zdá se, že mladičká novodbá 
„bohyně“ zde stále vládne. No dobře…“

 

The Desolate Host
„Nadutí staří elfové by měli mít více ohledu k svým vlastním duším. Takové lahodné ponížení.“

 

Maiden of Vigilance
„Vetřelci ledabyle zkazí jiné vetřelce. Typické. Mnohem užitečnější je převést je na pravou cestu. Nemyslíš?“

 

Fallen Avatar
„Dovol mi vést tě, jak bojovat s touto nádobou. Ačkoli uchovává jen zlomek síly padlého titána, nepřežiješ její nápor bez mých zkušeností."

 

Kil'jaeden
„Musíš čelit podvodníkovi na jeho vlastní půdě, kde je zranitelný. Pojď, ochutnejme jeho duši.“
„Cítím, jak tep tvého světa zrychluje. Brzy bude vše zmáčené jeho životní krví."

 

Talixae Flamewreath
„Naverbování eredarů bylo Sargerasovým vítězstvím. Zoufale totiž potřeboval inteligentnější bytosti pro své tažení.“

 

Arkhaan
„Nyní hleď, jak se slabá mysl vzdává temnotě.“

 

Locus-Walker
„Chlubí se svou odolností vůči stínům. Arogance bude jeho záhubou.“

 

Alleria v Seat of the Triumvirate
„Ta vypadá slibně. Šepoty ji lákají směrem k jejímu osudu.“

 

Viceroy Nezhar
„Zatímco já si vychutnávám zdravou žádostivost po moci, tenhle po ní šmátrá jako amatér.“

 

L'ura
„Nyní, toto je pravá krása. Alespoň jeden ze smrtelníků ve vašem středu, může ocenit to, co nabízí.“

 

Poté co je L'ura poražena a Alleria absorbuje její sílu
„Housenka se stala motýlem. Ale ona celá je nyní naše.“

 

Vstup do Temple of Anguish, odkazuje na shivarry
„Tyhle podvodnice si hrají na našeptávačky šílenství. Amatérky! Měla bych jim ukázat pořádnou techniku.“

 

Varimathras
„Jaké zklamání. Promarnil svůj potenciál na podporu nesprávné strany.“

 

Dark Keeper Aedis
„Tenhle by mohl být výborným šampiónem pro naši věc, možná ještě může být obrácen.“

 

4h3rmt6dj9_558f9c443e068d2f3d3aef7be8f037c5eb97ce0b_1544403226_2753.jpg

Puzzle Box of Yogg-Saron

Tuhle věcičku jistě většina z vás zná. Hračka, která nejde otevřít, ale jejíž šeptání je v závislosti na denní době více či méně děsivé a při dlouhodobém poslechu hrozí nutnost odborné pomoci. Na druhou stranu nám ale tato hračka předává i místy zajímavé informace.

„Na samém dně oceánu musí i světlo zemřít.“ Může tím být myšleno N'Zothovo vězení?
„Tiché, spící, strnule zírající domy vždy sní v zálesí. Bylo by milosrdné je strhnout.“

„Mezi skutečným a neskutečným není žádný velký rozdíl.“

„Dokonce i smrt může zemřít.“ Kterou smrt má asi hračka na mysli?

„Malé jehňátko, ztracené v temném lese.“ Možná narážka na malou Uunu?

 

„Všechna místa, všechny věci mají duši. Všechny duše mohou být pohlceny.“

„Co může změnit povahu člověka?“

„Hvězdy zmítají chladnými proudy, které nutí muže, aby se třásli v temnotě.“

„Sníš, když spíš, nebo je to jen útěk od hrůz reality?“

„Rozhlédni se kolem sebe. Ti všichni tě zradí. S křikem uprchni do černého lesa.“

„V krajině Ny'alotha nevládne nic než spánek.“

„Ve spícím městě Ny'alotha kráčejí pouze šílené věci.“

„Ny'alotha je městem starých, strašlivých, nevyslovitelných zločinů.“

 

„Y'knath k'th'rygg k'yi mrr'ungha gr'mula.“ Tohle je speciálně pro ty, kteří by mi chtěli pomoci s překladem.

 

„Prázdnota vysává tvou duši. Je to pomalá, spokojená hostina.“

„Srdce potopeného boha je černý led.“

„Stojí přímo za tebou. Nehýbej se. Nedýchej.“

 

„Měl jsi znovu sen? Černá koza se sedmi očima, které sledují zpovzdálí.“ Tohle je zřejmě narážka na Y'Shaarj a na jeho zřejmě stále někde existující formu vědomí.

 

„V potopeném městě leží a sní.“

„Otevři mě! Otevři mě! Otevři mě! Jedině pak poznáš mír.“

„Bráníte se. Lpíte na životě, jako kdyby na tom skutečně záleželo. Poučíte se.“

„Lpí na vás zmučení duchové vašich předků, křičící ve tmě. Zdá se, že jsou docela početní.“

 

„Ryby znají všechna tajemství. Znají chlad. Znají temnotu.“
O pravdivosti této věty jsme se nedávno mohli sami přesvědčit ve Warbringers Azshara.

 

„Obrovský havran drží stráž z mrtvých stromů. Nic nedýchá pod jeho stínem.

Teď je otázkou, zda jde o Khadgara nebo ducha Medivha.

 

„Pod stínem temné věže není žádné světlo, žádné milosrdenství, jen prázdnota a chaos uvnitř.“ Je touto věží myšlen Kharazan, Tomb of Sargeras, Icecrown Citadel, nebo ještě nějaká jiná?

 

„Na konci zůstanete všichni sami.“

 

Teď už se konečně dostáváme i k zatím nejnovějším šepotům Prázdnoty, které nám zprostředkoval jistý Ogmot pomocí svého deníku.

 

mza3bvg55b_526425f6813526a3a1595914cc3dfb862e7fb3e1_1544403679_5981.jpg

Ogmot the Mad

Ogmot je velký ogr s matnou fialovou kůží, který se nachází ve Twilight Outpost v Silithusu poté, co do této země zabodl Sargeras svůj meč Gorribal. K jeho příběhu je známo pouze to, že v době, kdy byl Ogmot ještě chlapec bojující v nějakém táboře uslyšel volání Pánů, kteří ho požehnali vizemi budoucnosti. Od té doby si Ogmot vedl deník, do kterého si zapisoval všechny jednotlivé vize, které mu jeho pánové sesílali. Nakonec se vydal do zničeného Silithusu, aby zde hledal divy za hranicí představivosti. Dovolte mi tedy představit vám vize Ogmotova deníku, které nám přináší nejnovější události a vize budoucnosti.

 

Ogmotův deník

 

Strana 1.
„Ogmot byl jen maličkým chlapcem bojujícím v bojovém táboře, když mu Pánové poprvé požehnali vizemi.“
„Přišel jsem do Silithusu, k velké ráně hledat divy.“
„Páni, učiňte Ogmota svou nádobou!“

 

Strana 2.
„Včerejší noc snil Ogmot o veliké bitvě. Dvě lodní flotily na oceánu krve.“
„Stíny svíjející se pod loděmi, povstávají. Povstávají. Ogmot je tak šťastný sledujíce ten masakr.“
„Pak Ogmota vzbudí skřípavé zvuky. Hloupý hmyz!“
„Na tom nezáleží. Ogmot ví, že se jeho sny brzy stanou skutečností.“

Tady máme první zajímavou předpověď, zdá se totiž, že dojde k velké námořní bitvě, pravděpodobně mezi loďstvem Zandalari a Kul Tirasem, respektive mezi Hordou a Alliancí, která napomůže povstání stínů pod hladinou. Tyto stíny pravděpodobně představují N'Zotha, který bude čerpat energii z utrpení a duší těch, kteří v této velké bitvě zahynou, přičemž jich zřejmě bude mnoho.

 

Strana 3.
„Život se vrací do této zpustošené země.“
„První přišel hmyz. Nyní se přikradli goblini… Dožadují se krve světa… Ogmot si je tím jistý!“
„Bah, ať si nechají tyto kapky! Brzy bude Ogmot pít řeky krve! Pánové to slibují!“

Jestli krev Azerothu, kterou máme dnes k dispozici jako azerite jsou jen pouhé kapky, tak to znamená, že by v blízké budoucnosti mohla začít krev Azerothu unikat v mnohem větším množství. Možná goblini, nebo někdo jiný, odkryjí pulzující žíly, celé tekoucí potoky krve Azerothu.

 

Strana 4.
„Dnes stoupá z táborového ohně kouř. Kouř vypráví Ogmotovi dobrý příběh.“
„Ogmot vidí paní zahalenou v temných vírech. Vede stádo slepých ovcí.“
„Ovce ji následují kamkoliv jde. Dělají vše, co řekne. Nikdy svou paní nezpochybňují.“
„Zavedla je na vysoký útes! Bum, buch, bum! Hloupé ovce!“
„Vrány tloustnou, jak se krmí masem ovcí. Paní se směje, jak vrány hodují!“
„Ogmot se směje také.“

Tady by mohli mnozí z vás říci, že jde o Sylvanas a Hordu, ale to je nepravděpodobné. Jednak Sylvanas chce Hordu silnou, a navíc ona i přes všechny své špatné vlastnosti není někým, kdo by stál a smál se nad mrtvolami bezduchých otroků. O které paní tato vize tedy pojednává? Teoreticky by mohlo jít o budoucí Prázdnotou zkaženou Alleriu Windrunner a její void elfy. Nebo by mohlo jít o Xal'atath a události budoucích patchů, přičemž slepé ovce jsme my.

 

Strana 5.
„Ta čepel má lesklé oko. Vždy nás pozoruje. Proč to nevidíš?“
„Tři lži. První už byla řečena.“
„Připoután trůnem? Ne. Volný. Volný!“
„Další přijde brzy. Možná že tuhle už uvidí.“

Existují jen dvě čepele za zářivým okem. První je Sargerasův meč Gorribal, ale ten se objevil teprve nedávno, a navíc ono pomyslné oko jsme oslepili tím, že jsme z něho vysáli energii. Mnohem pravděpodobněji se tedy jedná o Xal'atath, prastarou dýku, která již velmi dlouho sleduje vše, co se na našem světě děje. Pokud se opravdu jedná o Xal'atath má tato vize obrovské důsledky. Jen si vzpomeňte, co říkal Il'gynoth: „Chlapecký král slouží u pánova stolu. Tři lži vám nabídne.“ Je-li Anduin skutečně tímto chlapeckým králem, mohla by Xal'atath, čepel s lesklým okem, být jeho mistrem a Anduin, kněz, jejím žákem? Kněží přeci pracují se Světlem i Prázdnotou, jak jsme si už řekli, takže tato teorie dává smysl a Anduin si možná ani neuvědomuje, že se stal služebníkem Prázdnoty.

 

rxa66lcusq_c9d1652b717bc7e11add624655cf8d8d73b1c15f_1544405118_0053.jpg

 

Deník nám dále na této stránce říká, že první ze tří lží, která nám má být nabídnuta už byla řečena: „Připoután trůnem? Ne. Volný. Volný!“ Kdo nám, ale tuto lež nabízí? Chlapecký král, nebo mistr? A o koho se v této první lži jedná? Mohlo by jít o Sylvanas na trůnu Hordy, což jí dává svobodu dělat vše, co uzná za vhodné? Stejně tak to platí i v případě Anduina samotného na trůnu Alliance. A mnozí z vás by mohli říct, že Lich King je dobrým kandidátem, protože Bolvar Fordragon získal moc a svým způsobem i svobodu díky kontrole nad Pohromou. Také by mohlo jít o Argus, který sám používá slova volný… volný. A existuje teorie, že jeho esence mohla být v Sargerasově meči, a tak se přenést na Azeroth. Ať už tuto lež řekl Anduin nebo jeho mistr, tak musíme brát v úvahu, že tato lež by měla přímo korespondovat s větou v Ogmotově deníku. V tom případě nám vychází dva možné závěry.

 

Prvním je Sargeras. Anduin totiž v závěrečném epilogu pro Legion říká, že jsme dokázali nemožné, že jsme porazili Legii. Ale je to tak opravdu? Nemohl Sargeras získat v jistém smyslu novou svobodu?


Pokud by tuto lež řekla Xal'atath mohl by být druhým závěrem N'Zoth. Jak jste se mohli dočíst výše, máme se k jeho nalezení utopit v kruhu z hvězd. Nezapomeňte, že titáni sami jsou v plné formě v podstatě hvězdné mlhoviny a Seat of the Pantheon je z velké části kruh, který už je kompletní, protože je zde i Sargeras. Il'gynoth nám přeci také říká, že: „Dlouhý kruh už je téměř u konce.“ Co když tím, že byl Sargeras posledním dílkem k uzavření kruhu, získal N'Zoth svobodu v tom smyslu, že už mu žádný titán nemůže kazit jeho plány?

 

Čistě pro pořádek chci uvést, že existuje i teorie, dle které by Anduinovým mistrem mohla být nějaká bytost světla či arkány, ale bohužel pro tuto teorii existuje velmi málo podkladů a povětšinou jde o pouhé dohady. Nicméně v případě, že by to tak bylo, bychom museli hledat něco, co řekly bytosti světla a co by zároveň souhlasilo s větou v Ogmotově deníku. Je ovšem také možné, že jsme tuto první lež opravdu nezachytili a možná si ji ani nedokážeme uvědomit a musíme počkat na tu další.

 

Strana 6.
„Už jsou zde další z Twilight's Hammer. Mluví a mluví o Argusu. O tom, kdo byl probuzen. O velkém vítězství, které náš nepřítel ani nezaznamenal.“
„Ale jediný Ogmot má tyto vize. Ostatní nemají požehnání od Pánů!“
„Ogmot sdílí své sny s ostatními, ale ta vyhublá se jen směje.“
„Ogmot ji nemá rád.“

Myslím, že tady je v podstatě řeč o Xal'atath. Vzpomeňte si, že v Seat of the Pantheon nám říká: „Dlouho jsme hledali vstup do tohoto světa! To pomyšlení, že musíme poděkovat smrtelníkovi, že nám dal tento výchozí bod. Tvé služby nebudou zapomenuty!“ Navíc když se podíváte na budoucí model Xal'atath coby void elfky, tak přesně sedí i to, že ta vyhublá se jen směje.

 

Strana 7.
„Uplynulo mnoho dní bez vizí.“
„Rozzlobil Ogmot něčím Pány?“
„Učiním oběť! Potěším Pány.“
„Pamatujte na Ogmota!“

 

Strana 8.
„Hvězda Ogmota pozoruje. Příliš jasná! Ogmot se před ní musí schovat!“
„Dýka mluvila pravdu. Bylo to příliš dlouho, od doby, co jsem se utopil.“
„Páni! Neopouštějte Ogmota!“

Může být onou hvězdou myšlen Argus, nebo přímo Seat of the Pantheon? Dýka, o které mluví je jistě Xal'atath, ale to s tím utopením… že by i služebník Starých bohů musel ke svému pánovi cestovat stejným způsobem jako my, tedy utopit se v kruhu z hvězd?

 

Strana 9.
„Kosti byly vyčištěny, ale Ogmot stále nemá žádné vize. Ostatní se posmívají. Říkají, že Ogmot není oddaný.“
„Ale já jsem ten vyvolený! Ogmot neztratil víru!“
„Další oběť? Ano! Jedna navíc nebude vadit…“

 

Strana 10.
„Vyburcovaný jejími výkřiky. Pohnutý jejími šepoty“.
„Požehnání od Pánů. Nyní Ogmot rozumí!“
„Dveře. Cesta. Naše… Naše…“
„Blázne! Kruh nás všechny probudil!“

Jestli těmi všemi jsou myšleni všichni Staří bohové, tak se máme na co těšit.

 

v7zswx7g15_8339416422c20f093874a15001440b7080ca08b0_1544405630_3818.jpg

 

Tak a jsme na konci. Byla to dlouhá cesta, ale myslím, že to za to stálo. Jsem zvědavý na vaše diskuze.

 


Co si myslíte o šepotech a vizích Prázdnoty vy?
Jaké jsou vaše teorie výkladů jednotlivých šepotů a vizí?
Které události už podle vás brzy nastanou?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Ales_CZ 14.12.2018 22:57

Já taky nejsem zrovna anglictinář a mohu říci, že díky tomu mi i dost uniká. Jako tohle to je v podstatě příběh v příběhu, kterému dost lidí nevěnuje pozornost, protože v podstatě ani o něm neví. Dost lidí řeší a hned soudí, to co vidí, i když neznají pravý důvod, a to je trochu škoda. Co mi trochu chybí, že s vydáním BfA napřidali mágům čtvrtou možnost výběru magie a to magii Voidu. Je trochu smůla, že přidali Void elfy, co se jí i v podstatě učí používat, ale magii ne

Kaspo 15.12.2018 00:02

Neovládajú mágovia arcane magic?
A fire a frost je len spútanie arcane magic do elementálnej mágie?
Tým chcem povedať, že void, je úplne inej podstaty, než arcane a nemá nič spoločné s mágom.

Kriegel 16.12.2018 10:54

Magii Voidu ovládají priesti...a je to logické jakožto protiklad světla.

Kaspo 14.12.2018 20:42

Len pár poznámok.
Pán havranů otočí klíčem. - Tu sa priamo odkazuje na Pillars of creation, nič viac, nič menej.
V hodině její třetí smrti, uvede náš příchod. - Teórie o Sylvanas, Jaine sú mylné, sú priame dôkazy o tom, že sa jedná o Aleriu. Sama hovorí o tom, že už umrela 2x, áno metaforicky, ale tie kreatúry sa tak vyjadrujú.

Ináč, good job ten preklad.

pendou 14.12.2018 12:31

Super shrnutí a děkuji moc za takové články, alespoň mám v práci co číst. Jen ještě se neví jak se dostala teda Sylvanas k té dýce? Ono jak se říká, že je uvězněna a stále vše vidí, tak pokud se opravdu spojí se Sylvanas a vlastně Xal'atath je jí blíž, než kdy jindy a pokud ji opravdu chtěla dosadit na trůn hordy tak vlastně se nám tvoří zajímavé duo dá se říct ne ?

Jinak je to opravdu super doufám jen, že k těmto obrovským věcem se dostaneme a hra jako taková bude dál existovat a stihneme vše, protože se trochu bojím, že se slabším zájmem bude slábnout trochu i obsah jak už to u výrobků někdy bývá.

Každopádně miluju tohle lore a děkuji za články

Martins911 14.12.2018 11:04

Já osobně si myslím že právě ta námořní bitva bude konec datadisku a schadowlands se dočkáme až s příštím datadiskem.
A o Anduinovi, já bych řek že i něco tuší proto se jakkoliv snaží té válce zabránit a nešířit vždyť se defacto teď možná odtrhli night elfi od aliance

Ysu 14.12.2018 12:06

Také mám čím dál silnější pocit, že Staří bohové budou pořádně až v nové expanzi, ale uvidíme. Nebylo by špatné, kdybychom po příštím Blizzconu prohráli boj proti N'Zothovi a v příští expanzi tak museli čelit nové Černé říši.

godlike 14.12.2018 18:54

@Ysu To by byla pecka protože bychom neměli pravděpodobně pomoc titánů

Estrias 23.12.2018 16:38

@Ysu
To by bylo super, kdybysme prohráli.
Vždycky nehledě na to jak byly frakce bez lidí nakonec vyhrály.
Ale teď by to mohli změnit, věřím že by to byl pěknej zvrat

FlokiEremitt 14.12.2018 03:33

„Její srdce je kráter a my ho vyplnili.“ , „V hodině její třetí smrti, uvede náš příchod.“
Mě v tomhle napadá jedině Sylvanas, podle toho jak se začala chovat, viz níže.

„Bůh hlubin se svíjí ve svém vězení a stále se pomalu probíjí na svobodu. Měli byste si pospíšit a porazit padlého titána… jsou tu větší bitvy, které je třeba vybojovat.“ , „Sluha Starých bohů. Pojďme ho sníst.“, „Tam! N'Zothův špeh. Měli bychom ho zabít.“
Xalalath asi nebude pod vlivem voidu, podle mě je prastará bytost, jedna z prvních co se void snažily ovládnout, a protože prázdnotu pochopila, a stala se tak pro někoho nebezpečnou, tak ji ten někdo uzavřel do dýky, kde je uvězněná již tisíce let, možná déle, a tak už je zmatená trochu už jí hrabe, ale podle mého názoru, špatná není.
Ještě mě napadá, že bude velice mocná, a předvídavá, co když ona řekla Voljinovi o Sylvanas jako jediném správném nástupci, protože přímo k ní mluvit nemůže a musela jí vyvést ze stínů aby ji mohla navigovat na cestě kterou ji připravila skrze jiné, viz věta: „Tyhle podvodnice si hrají na našeptávačky šílenství. Amatérky! Měla bych jim ukázat pořádnou techniku.“ A činy jiných, kterých jsem si sice nevšiml, ale mohou existovat, Sylvanas vyburcovali k tomu co dělá, možná ví, že Sylvanas může dokázat něco co nikdo jiný, osvobodit ji, Xal'alath, ze svého prastarého vězení.

Ysu 14.12.2018 12:13

Jenže Sylvanas je proti Starým bohům a oni ji by ji nejradši zabili, kdyby k tomu měli příležitost. Navíc Sylvanas se nechová nijak šíleně, ona prostě jen do svých rozhodnutí povětšinou nemíchá pocity.

Ohledně Xal'atath doporučuji nastudovat si spoilery z nových patchů. Tyhle spoilery ti prozradí mnohé a pokud si znovu pročteš její šepoty, tak zjistíš, že i argumenty, které sám používáš podporují i jinou pravděpodobnější teorii.

FlokiEremitt 14.12.2018 14:25

@Ysu A tobě se nezdá že Xal'alath je obdivuje, ale je také proti nim?
Rád bych si nastudoval spoilery, bohužel neumím anglicky, a proto jsem moc rád za tenhle web, kde se tyto spoilery dozvim sice pozdeji, ale dozvim. Díky

FlokiEremitt 14.12.2018 14:30

@Ysu A nikde jsem neřekl, že se Sylvanas chová šíleně, jsem rád, že se konečně nějaký charakter vyvíjí tímto směrem, jen se mi zdá, že na něco reaguje, že to není jen její chtíč po moci.
Viz: 3. Newtonův zákon
Každá akce vyvolává stejnou reakci opačného směru, aneb vzájemná silová působení dvou těles jsou stejně veliká a opačně orientovaná.
Jen se mi zdá, že tady jsou tělesa tři.

FlokiEremitt 14.12.2018 03:18

Ogmot strana 4 - co takhle Tyrande nebo Elune?

Ysu 14.12.2018 07:06

Teoreticky by to tak do budoucna mohlo být, ale zatím mi to sedí spíš na jiné charaktery.

FlokiEremitt 14.12.2018 03:11

„Sníš, když spíš, nebo je to jen útěk od hrůz reality?“ no hádej

Petanurban 13.12.2018 22:25

„Dlouhý čas působil pohromu na vašem světě. Ne všechny jeho plány se uskutečnily, ale ty, které ano, způsobily nevýslovnou zkázu.“
Zdá se, že Mephistrothovy plány někomu leží v žaludku. Myslím že jedním z nich byl i nápad na vytvoření armády nemrtvých. Nejspíš to byl taky on, kdo poradil KJ vytvořit Lich Kinga. Arthas oživil Sylvanas a ta je teď trnem v oku N'Zothovi.

„Hvězda Ogmota pozoruje. Příliš jasná! Ogmot se před ní musí schovat!“
Že by Elune bránila Ogmotovi v kontaktování Void Lordů?

Ysu 13.12.2018 23:31

To s tím Mephistrothem je dobrá teorie. Otázka ale zní jaký důvod by k tomu měl, respektive kdo stojí za takovým dlouhodobým plánem?

Ale s tím Ogmotem to tak nebude. Ten dostává vize a rozkazy od někoho ze Starých bohů, ale otázkou je co, nebo spíše kdo v té hvězdě Ogmota pozoruje?

Petanurban 14.12.2018 22:53

Jen sloužil legii, žádný plán kromě zničení života na Azerothu tím, že použije k jejímu dobytí vlastní obyvatele (jak nečekané na Nathrezima), neměl. To Old gody naštavlo asi nejvíc, když jim zavařil někdo tak hodně a úplnou náhodou. Jinak k tomu pozorování Ogmota, právě ty hvězdy budou mít něco společného s Elune: Ogmot je z ní, jakožto přisluhovač kultu, dost vystrašený.

Horm 13.12.2018 20:17

Bojim se, že lore se ve skutečnosti začíná čím dál více odvíjet od peněz. Asi jako že: Co by hráče donutilo hru hrát? No, letí propojování her s filmy. Ok, dame tam prejmenovane postavy z filmovych trhaku. Co dal ? Vice mountů. Ok, ale jaké? Co třeba mile vcelky? Vedle draku? No neva sup tam s tim. A tak bych mohl pokračovat hodně dlouho. Lore určuje poptávka. Treba ne zcela, ale dost a to je nebezpečné.

Ysu 13.12.2018 21:48

Základní kostra lore, alespoň pokud jde o Staré bohy, vychází z povídek a díla Howarda Phillipse Lovecrafta. Konkrétně jsou to povídky o mýtu Cthulhu.

cerberos 13.12.2018 22:03

lore wow zatím není až tak zkažené i když......však to víte smrt Variana,Ysery,Voljina,ztráta síly Aspektů Azerothu atd atd..ono stejné se to dalo čekat porazili jsme Kiljaedena po něm by měli být už ti silnější Sargeras je ve vězení pod dohledem Illiadana,pak co?...jedině že už by na řadě měli být silnější protivníci kteří ohrožují Azeroth bud Void lords nebo Old Gods….ale pak co?

Ysu 13.12.2018 22:23

@cerberos
No nejdřív Old Gods, pak možná pauza v podobě zbytků planety Ethereálů a pak se asi vydáme do vesmíru. Myslím že staré frakce brzy zmizí a přijmeme nové, které budou odrážet aktuální lore, ale hlavně otázka je kdo pak bude ten velký padouch, protože Void a Light si dle mého nemají co vyčítat, takže možná bude naším úkolem přispět k zajištění rovnováhy a bezpečnému narození naší titánky, i když i to může být průšvih.... No uvidíme, čas a Blizzard ukáží jaká bude budoucnost.

Sir Finley Mrrgglton 15.12.2018 20:35

@Ysu A napriek tomu dali Old Godom healthbars a dokonca možnosť ich poraziť... Lovecraft by sa obracal v hrobe.

cerberos 13.12.2018 17:51

a o tom chlapeckém králi,vím,že to asi nebude on ale hodně věcí tam souhlasí myslím Arthase… no nevím nevím taky je volný jeho trůn převzal Bolvar...ale spíš to asi Arthas nebude furt mám tu představu tu vizi uprostřed stolu Lich King po levici neduživý chlapec /malý Arthas/ po pravici Nerz"hul s tetovanou lebkou...….

Kaspo 13.12.2018 18:25

Boy King je Anduin, na to priamo odkazuje to ako oslovuje Sylvanas Anduina, a voľný trón sa myslí, po smrti jeho otca ...

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet