Smrt: Vědomá entita?

  Smrt    Entita   

Už od počátku spolu soupeří Světlo a Stín, dvě strany jedné mince. Teprve tehdy, když tyto dvě čiré energie vzájemnými srážkami, ke kterým na základě jejich vlastní podstaty docházelo, zvýšily napětí natolik, že narušily strukturu veškerenstva, teprve tehdy vytvořily říši bytí, dimenze, světy a realitu v ní. V tu chvíli se ovšem zrodily další nesmírně mocné síly, ty největší z nich jsou život a smrt.

 

Život v různých světech a dimenzích přijal různé podoby. Mimo naši realitu se probudili k životu Páni prázdnoty, bytosti z čiré energie prázdnoty, a přece živoucí s vlastní vůlí a vědomím. Ve Spletitém podsvětí život přijal podobu démonů, tvořených chaotickou magií felu. Naproti tomu v utěšenějších dimenzích, přijal život podobu titánů, prosycených obrovskou arkánovou mocí a dále pak život propukl v podobě bezpočtu rostlinných říší, elementů, nesmrtelných i smrtelných ras napříč celou říší bytí. Ale co smrt?

Je přirozeným opakem života, patří k němu, přichází nečekaně a udržuje rovnováhu.

 

Ale co když je to jinak? Co když tak jako se život projevil ve všech myslitelných i nemyslitelných formách i smrt touží mít vlastní říši. Říši, která bude stálá, věčná a krásná. Jako zamrzlá zahrada, kde můžete nekonečně vychutnávat čistou a neměnnou krásu života, který se jako by zastavil.

 

Možná je toto finální sen, který Smrt má, ale ať už to tak je či nikoli, pravdou zůstává, že Smrt se snaží život ve všech jeho formách buď zničit, nebo - je-li to možné - přetvořit.

Nekromantské energie prostupují celý vesmír a tak jako my máme na Azerothu různé formy nemrtvých bytostí a strážců smrti, tak i jinde ve vesmíru jsou s jistotou jiní, kteří ovládli nekromancii a dokáží sebe i jiné přetvořit do věčných v různých formách nemrtvých bytostí.

Netvrdím ovšem, že každý nemrtvý musí nutně používat nekromancii. Existuje mnoho případů, kdy duše dotyčného nemrtvého zůstala nepoškozena. Dokonce máme i případ, kdy Calia Menethil byla jako nemrtvá přivedena Světlem, což se stalo pravděpodobně proto, že na Azerothu se hraje o všechno a Světlo zde potřebovalo mít svého zástupce, kterého nikdy nebudou schopni Staří bohové a Prázdnota obrátit na svou stranu. Smrt tedy může vědomě využívat Světla i Stínu pro své vlastní cíle.

 

Světlo ani Stín přeci netouží život vymazat, obě tyto síly chtějí život ovládnout a naplno ho přetvořit k obrazu svému. Proč by tedy smrt, jako vědomá entita nemohla pomocí svých šampiónů a strážců využívat obou těchto sil k uskutečnění svých záměrů?

 

 

Je-li tedy Smrt určitou formou vědomí, tak první, koho pravděpodobně využila pro své cíle byl Sargeras. Připadá vám tohle všechno nemožné, nebo přinejmenším nepravděpodobné? Tak se pojďme podívat kam nás drobečky na cestě zavedou.

 

Každá z primárních sil, která se ve vesmíru vyskytuje, je zastupována, respektive vykonávána jedním z titánů. I Prázdnota se s pomocí Starých bohů snaží získat svého titána. Proč by tedy smrt nemohla mít také svého? Sargeras ovšem není titánem Smrti. Ta pouze využila toho, když tento šampión titánů dostal oprávněný strach z plánů Pánů prázdnoty a ze zrození temného titána.

 

Víme, že Sargeras dlouho o samotě rozjímal nad osudem vesmíru, až se nakonec rozhodl, že nemá jinou možnost než život z celého stvoření vymazat. Možná mu, ale k tomuto rozhodnutí Smrt dopomohla…

 

O mnoho tisíce let později, kdy už bitva s Pantheonem a převzetí planety Eredarů byla dávnou minulostí, už Sargeras pracoval na svém finálním řešení, jak vyhladit celé stvoření. Tímto řešením a budoucím titánem Smrti se stal Argus Ničitel. Ono, pokud se podíváme na esenci, kterou Argus má a na to, co z jeho obličeje je vidět z pod masky, tak on docela jako smrtka i vypadá.

V mythic verzi souboje s Argusem se zdá, jako by s ním Sargeras dokázal obnovit své spojení. Argusova kůže zčerná a rudé energie, které využívá, se silně podobají těm, se kterými pracuje Sargeras. Tyto energie i celkový dojem z Argusu v této části boje působí značně apokalypticky.

 

 

Ano teď můžete namítnout, že Arguse jsme porazili, tudíž je nebezpečí zažehnáno.

 

Ale opravdu je to tak?

 

Vzhledem k energiím a formě, kterou na sebe Argus vezme při mythic raidu a k tomu jeho spojení se Sargerasem, je dost dobře možné, že Sargeras mohl pohltit esenci Argusu a tu následně při svém zhmotnění vložit do svého meče. Podobné manipulace s esencí titánů přece známe a víme, že jsou možné. Víme, že Sargerasův meč Gorribal obsahoval část jeho moci, ale zároveň mohl obsahovat i esenci Argusu samotného. Ano, uvědomuji si, že stejně tak mohl Gorribal obsahovat i část essence Sargerase, ale pravděpodobnější je Argus, takže se budeme držet jeho.

 

Co když tedy Sargeras zabodl svůj meč do Azerothu s úmyslem předat esenci dospělého Argusu ještě nenarozenému Azerothu? Ale za jakým účelem? Chtěl, aby vědomí Argusu převzalo kontrolu na silou Azerothu? Co když už byl Sargeras v té době jedním ze služebníků Smrti a tento krok měl pouze posílit její vliv a moc na Azerothu, kde se aktuálně hraje o všechno. Dávalo by to smysl, protože vyhubením všeho živého chtěl přeci Sargeras zachránit Stvoření.

 

Hlavním důkazem pro tuto teorii esence Argusu v Azerothu je krev našeho světa zvaná azerite. Nepřišlo vám nikomu divné, proč jsou všichni dobří titáni v jádru zářivě modří, zatímco Sargeras, Aggramar i Argus žhnou zlatorudými plameny? Ne? Tak teď si vzpomeňte, jakou barvu má Azerite, napůl modrý a napůl žlutý, a vzpomeňte si i na reakci Anduina a Sylvanas. Zatímco Anduin sice chápe, že má v rukou něco velmi mocného, tak je to Sylvanas, která říká, že tohle změní vše. Ze strany Sylvanas je to, jako kdyby přesně chápala podstatu toho, co drží v rukou a jaké následky to s sebou přináší.

 

 

Mohla z azeritu Sylvanas cítit kromě síly Azerothu i sílu Argusu, potažmo Smrti? Mohla si v tu chvíli uvědomit, že náš vlastní svět teď bojuje s dospělým titánem o přežití? Nebo, pokud tu nejde o to, aby esence Argusu porazila Azeroth, ale je tu jen jako, možná i jen dočasný, zástupce Smrti samotné, mohlo Sylvanas dojít, že teď se vše radikálně změní?

 

Pokud tedy Legie pracovala pro Smrt, tak by dávala smysl Gul'danova slova z Nightholdu, kde nám slibuje, že smrt nakonec získá tento svět a ona bude čekat. Musíme si přiznat, že Smrt i všichni její strážci za poslední dobu hodně posílili a Gul'dan není jediný, kdo k nám má zajímavé průpovídky. Co takový Varimathras z Antoru, říká o Sylvanas? Z jeho slov je zřejmé, že něco ví. Těžko říct, jestli zná celý plán, ale ví něco do budoucna velmi důležitého.

Pokud mluví o Sylvanas, znamenalo by to, že Sylvanas je buď na straně Starých bohů, což vzhledem k tomu, jak moc Sylvanas Prázdnotě vadí, asi nebude reálné, nebo je Sylvanas na stejné straně jako Legie. Neznamená to, že by je podporovala, ale možná mají stejnou velitelku. Konec konců například Lich King, jeden ze strážců smrti, je sám výtvorem Legie.

 

Pokud Legie pracuje pro Smrt, mohla by být Sylvanas jedním ze šampiónů Smrti? A pokud ano, tak jaký to vše má smysl?

 

Pořád váháte? A co zatím poslední známé díly skládačky? Vol'jinův duch by nám mohl mnohé napovědět a vzhledem k tomu, že většina z vás už snad zná spoilery dalšího Vol'jinova příběhu, tak si shrneme to, co víme a přidáme k tomu to, co by to všechno mohlo znamenat. I když se to možná nezdá, tak tohle zřejmě přímo souvisí s tím, co jsme řešili doposud.

 

 

Vol'jinův duch byl někde, kde ho starý Bwonsamdi nemohl slyšet, a dokonce ani cítit jeho přítomnost, což je u tak mocného loa a strážce smrti docela zvláštní. Něco zablokovalo Vol'jinovu ochranu od loa, aby ho mohl probodnout a otrávit démonův meč. To samé něco nedovolilo Vol'jinovi slyšet hlasy loa a pošeptalo mu, aby za svého nástupce vybral Sylvanas.

 

Vol'jin si ale na nic nevzpomíná. Jediné, co ví je, že se něco pohnulo ve stínech a vzalo ho to na nějaké místo. Nemůže si vzpomenout na jaké, ale ví, že byl někde, kde mu bylo ukázáno proč se Sylvanas musí stát Warchiefem. Cokoli je toto za sílu, lze předpokládat, že Vol'jina chtěla mrtvého. To může mít dva důvody. Prvním je ten, že Vol'jin musel zemřít, aby se Sylvanas mohla stát Warchiefem. Druhým důvod by mohl být ten, že Vol'jin musel zemřít proto, aby se mohl stát něčím jiným, něčím víc.

 

Vol'jin se každopádně vydává na cestu, aby zjistil, co se mu stalo a kdo to způsobil. Jde pro to za třemi strážci smrti, které zná. Bwonsamdi i Lich King shodně říkají, že oni s tím, co se Vol'jinovi stalo, nemají nic společného a shodují se i na tom, že nemají rádi Sylvanas, ne kvůli tomu, že bere a zase vrací životy, ale proto, že množství, ve kterém to provádí přímo narušuje rovnováhu mezi životem a smrtí, na kterou oba kladou silný důraz. Lich King pouze s náznakem odporu dodává, že Vol'jin prošel větší proměnou, než si sám uvědomuje a my musíme okamžitě ukončit návštěvu. Nesmíme taky zapomínat, že v rámci questové linie, kdy jsme měli Bwonsamdimu donést Vol'jinův popel a urnu, což nevyšlo, tak v tu chvíli Bwonsamdi začne mít strach a říká něco o jeho pánovi/paní, který/á se za to na něj bude zlobit.

 

Jaká síla asi dokáže vyděsit loa smrti natolik, že propadá lehké depresi a panice zároveň? Naproti těm dvěma je královna valkýr Eyir trochu sdílnější. Říká Vol'jinovi, že to, čím se stal, přesahuje její vlastní moc, že ona nic takového vytvořit nedokáže. Dále mu prozrazuje, že je to nějaká mocná a temná síla, která stojí za jeho smrtí a volbou Sylvanas na post Warchiefa Hordy. Eyir také ale dodává, že jiná mocná a ušlechtilá síla ho přivolala zpět do našeho světa. Jenže jaká mocná a ušlechtilá síla by to mohla být?

 

V zásadě máme myslím na výběr ze dvou. První by mohla být Elune, to si vysvětlíme zase jindy. Druhou možností je Odyn. Obě tyto možnosti jsou v zásadě vysoce pravděpodobné, ale pro dnešek se budeme věnovat té s Odynem, protože tím se nám záhada hezky uzavře.

Předtím ale zbývá ještě pár věcí k vysvětlení. První, která by nám hodně objasnila je dohoda Sylvanas s Helyou.

 

 

Helya se totiž zásadně liší od ostatních strážců smrti, protože se nestará o rovnováhu, ona chce vyhrát. A chce vyhrát za každou cenu. Helya byla kdysi také jednou z Vytepaných. Ona zná a chápe sílu destrukce, kterou Azeroth prošel při válce mezi Vytepanými a Černou říší. Nehodlá dovolit, aby se něco takového stalo znovu a pravděpodobně také ví, že N'Zothovo vězení slábne.

 

Dále víme, že jediní nemrtví jsou odolní vůči šepotu Starých bohů a Prázdnotě. Nemají stejné emoce jako živé rasy a jejich mysl funguje v důsledku návštěvy Stínových zemí také trochu jinak. A jsou to právě tyto věci, které mohou dělat z Helyi a Sylvanas přirozené spojence.

 

Helya tedy chápe, že za žádnou cenu nesmí dojít k obnově moci Starých bohů a mají-li být nemrtví, nebo přímo Smrt jako taková prostředkem k tomuto cíli, tak také chápe, že je třeba, aby Smrt tuto válku vyhrála, ať to stojí cokoli.

 

Co když to byla Helya, která zablokovala Vol'jinův kontakt s loa a ukázala mu vizi budoucnosti, která potká Azeroth pokud neudělá ze Sylvanas Warchiefa. Stejně tak mohla Helya vzít Vol'jinova ducha do Helheimu a tam ho uschovat do doby, než bude potřeba. V rámci tohoto plánu pak mohla Helya i kontaktovat překvapenou Sylvanas. Víme přece, že Sylvanas byla překvapená, že Vol'jin určil ji na místo Warchiefa a nebylo to nic, o co by sama stála, protože jí vyhovovalo pracovat ze stínů. Jenže Helya mohla i Sylvanas ukázat, proč právě ona musí být Warchief, proč musí vést s Alliancí válku a proč je třeba, aby Horda obsadila a případně zničila Teldrassil. Nezapomeňte, že Teldrassil měl kůru prosycenou azeritem… Zřejmě právě od Helyi měla Sylvanas tu modře zářící lampu, se kterou se snažila ovládnout královnu valkýr.

 

Možná právě proto nás Odyn poslal zabít Helyu. Pokud v tom nebyl jen čistý sadismus, vzhledem k tomu, že Helyu nemůžeme trvale zabít, nebo alespoň nevíme jak, tak to znamená, že měl Odyn pro její dočasnou smrt nějaký důvod. Možná mu došlo, nebo se nějak dozvěděl, co se děje a potřeboval pro sebe vytvořit příležitost, která by mu dovolila vzít Vol'jinova ducha z Helheimu pryč. A pokud to byl Odyn, kdo vzal Vol'jinova ducha zpět na Azeroth, tak to byl i on, kdo ho proměnil a dal mu novou sílu, kterou naznačuje Lich King. Eyir dokonce Vol'jinovi říká, že se ho dotkla ruka Valoru, přičemž valor se dá přeložit jako statečnost v boji. Mohl by se tak Vol'jin stát bytostí, která umí ovládat sílu života i smrti najednou?

 

Víme, že Odyn obětoval své oko, aby mohl nahlédnout do Stínových zemí a získat tak větší moc a znalosti k násilnému vytvoření valkýr, mezi kterými byla první Helya. Jenomže co to bylo za bytost, nebo sílu, se kterou Odyn tuto dohodu o nové moci výměnou za jeho oko uzavřel?

 

 

Co si myslíte vy? Těším se na vaše názory.

 

Vzhledem k meči v Azerothu… porazili jsme vlastně Legii?

Je Smrt jakási vědomá entita, která ze stínů ovlivňuje dění v kosmu?

Mohl Sargerasův meč obsahovat esenci Argusu, která teď zápasí s vůlí Azerothu?

Může být Sylvanas šampiónem Smrti?

Kdo je šéfem Bwonsamdiho a proč z něho má mocný loa smrti takový strach?

S jakou bytostí mohl Odyn uzavřít onu dohodu o nové moci výměnou za jeho oko?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

grourse 04.06.2023 08:28

<a href=https://cialiss.cfd>generic for cialis</a> It is named in honour of Sir John Moores, one of the founders of the Littlewoods football pools and retail group, who was a major benefactor

Logaen 23.11.2018 16:28

Páči sa mi úvaha aj spojovanie jednotlivých bodov, určite jeden z lepších článkov na webe. Na jednej stránke chápem AVision creative team že príbeh potrebuje hĺbku a hráči potrebujú hrací obsah no na druhej strane mi to nedá a musím povedať že lore je už strašný odpad.

Vymýšľať nových záporákov s hodnotným pozadím je určite drina preto máme retcon retconu a ešte k tomu jeden retcon pokým to v skladačke nesedí, avšak ak za ten čas na nič neprídeme tak vytiahneme niečo z koša minulosti.

Ďakujem autorovi za článok a prajem len to dobré

Esperanta 23.11.2018 17:06

Mě mrzí, že fandové jsou schopni vymyslet zajímavější zápletky než sám Blizzard, viz vypálení Teldrassilu. To bylo tak neskutečně underwhelming... U WoW mě drželo opravdu jen to lore a když to vidím, už nemám ani chuť ho hrát.

Logaen 24.11.2018 16:39

@Esperanta
Osobne si rád počkám na Vanillu. Lore nezasahovalo do diania Warcraft sveta a všetko bolo krásne zahalené mystériom. Príbehové linky ako vanilla tak aj TBC jednoducho dopĺňali príbeh Warcraftu a nijako ho nemenili. Jednoduché a záživné zápletky, charakter je iba nepodstatná postava vo veľkom svete a snaží sa pomôcť tu a tam. Nijako závažne neovplyvňuje dianie sveta iba si užíva že je jeho súčasťou. Krása je v jednoduchosti.

Akari 23.11.2018 02:02

Paní Smrt už máme, už to chce jen toho Thanose, starý dobrý Sargeras by byl dobrým kandidátem. Silné stvoření, hlavní cíl Azeroth (Země), chtěl uchvátit 5 Pillars of Creation (5 kamenů nekonečna), jen ta barva kůže nesedí.

Kaspo 23.11.2018 11:11

Sargeras je Galactus, ak si videl Silver Surfera, tak vieš že Galactus bol zobrazený ako mrak stagnujúci sa k Zemi. Sargeras bol tiez takýto mrak, keď chcel zničíť Azeroth.
BRW - Azeroth je viac analógia na Azatoth-a

Ysu 23.11.2018 18:13

Jako jo jsou to všechno amíci a hernímu lore by velice prospělo, kdyby ho vytvářeli i lidé z jiných kultur, než je ta americká. Ale aby na tom byli tak špatně, že budou kopírovat bezduché, nezničitelné a za všech okolností vítězící "hrdiny" (ala Mirek Dušín) to si nemyslím. Uznávám, že určitá podobnost s posledními Avengers tam je, ale nemyslím si, že by to jen jedni okopírovali od druhých.

PS: Azathoth je něco trošku jiného. Nemusíme na tu naši holku (Azeroth) nakládat další věci, protože i tak má těch problémů dost.

Sir Finley Mrrgglton 24.11.2018 15:33

@Kaspo "Azeroth je viac analógia na Azatoth-a"
AHAHAHAHA HA HA HA HA!!!

Rodann 23.11.2018 00:49

Kdo je šéfem Bwonsamdiho a proč z něho má mocný loa smrti takový strach?

Tipuju že Mueh'zala, o kterém moc nevíme, ale jednak se zove Smrt a je loa smrti (Bwonsamdi je loa duší) a byl i zmíněn v Legionu v souvislosti s Odynem.
A s tím souvisí i další otázka...

Kdo jiný by mohl být avatarem Smrti ve WoW?

- Král Lichů či Helya se nabízí, ale jde o nižší entity na škále moci, jakožto výtvory Legie, resp. Titánů.
- Pak tu máme Yogg-Sarona, samozvaného Boha smrti, který ale fakticky nad ní nemá žádnou moc, i když by se tematicky hodil.
- Elune... To by bylo velice pikantní a ironické, kdyby za utrpením elfů stála jejich milovaná bohyně, Ale nevíme o ní v podstatě nic. Teoreticky je možné, že jde jen o jiné jméno pro Azeroth.
- A z nějakého důvodu mi přichází na mysl Wrathion, který už dlouho nebyl ve hře (obrazně i doslova) a nepřímo je zodpovědný za události od konce MoP vedoucí k WoD a potažmo Legionu. A i když víme, jaký je jeho konečný plán, těžko soudit, jak ho chce dosáhnout.

Ysu 23.11.2018 18:24


Mueh'zala je rozhodně žhavý kandidát pro Bwonsamdiho šéfa a možná i jako síla, se kterou se dohodl Odyn, ale nic z toho nevíme jistě.
Wrathiona bych opravdu nepřeceňoval... Kromě toho, že jde o nevyužitou a zanedbávanou postavu, tak on sám je dost mladý a je podle mého maximálně figurkou, ale rozhodně ne hráčem.

Pokud jde o Elune, tam už teorii připravuji, tak prosím o trpělivost.

MakeDab 22.11.2018 18:33

Veľmi sa mi páčia takéto úvahy a rôzne predpovede. Nič proti ale do k**** je to funny neverím že ty mudrci v Blizzarde takto rozmýšľajú dopredu.

Ysu 22.11.2018 22:02

No trošku jim křivdíš. Oni mají svou časovou osu, na které mají napsané v bodech události, které se mají stát. Čím více by jsi po takové ose šel do budoucnosti, tím méně bodů a o to více heslovitě by byly napsané.
Tuto časovou osu pak tvůrci příběhu postupně dolaďují, přidávají další body a detaily až do doby, kdy je obsah připraven k vydání.

Btw. Jenže zase na druhou stranu občas dělají retcony, nebo si komunita něco "vyřve", takže asi tak.

Morderon 22.11.2018 23:03

@Ysu Proto proběhlo (a probíhá) nepočítaně retconů. Postavy se objevují, často naprosto chaoticky, aby následně nehrály žádnou roli (Thrall, Wrathion, Jaina, ...).
I kdyby Blizz příběhovou osu skutečně měl, nikdy nepřesáhla úroveň 1-2 datadisků.

Walther 23.11.2018 15:57

@Ysu Ono je ve své podstatě velmi jednoduché udělat si nějaký náčrt, jak se příběh bude ubírat. Jenže poslední dobou nedokáží tvůrci ten náčrt vůbec realizovat. Není v tom promyšlenost, pouze přesložitost děje. Neumí si nadefinovat dostatečně dlouho dopředu zajímavé postavy a místo toho raději recyklují ty mrtvé.

V jednu chvíli se dozvíme, že existuje nespočet alternativních realit. Ale démoni jsou ve všech sdílení. V další se zase ukáže, že titáni se rodí z planet no a to mě podrž, Azeroth je vlastně také titán!

Ve chvíli, kdy se v Helfire Citadel objevil jakožto finální boss Archimonde, Blizzard totálně zkazil závěr Warcraft III.

Věřím tomu, že přiběh je plánován dlouho dopředu, technicky je to vlastně nutná podmínka. Avšak dnes je příběh veden příliš násilně do určitého nadefinovaného směru, který se pouze tváří jako hlubší vývojářský úmysl. Ale ten tam skutečně není.

Sabejno 23.11.2018 20:00

@Ysu Příběh dopředu byl plánovanej max ve vanille, pak přišli na to, že je to hovadina a udělali něco úplně jiného.

Ysu 23.11.2018 23:49

@Sabejno
Tak přinejmenším datadisk dopředu prostě plánovat musejí. To by jinak technicky nešlo, jak už tu bylo napsáno.
Co myslíš tím, že udělali něco úplně jiného?

Bronh 22.11.2018 14:04

Super článek .. Podobné teorie mě baví a rád o Lore čtu ..
Nicméně mi nesedí důvody proč by Smrt chtěla takovou nerovnováhu na Azertohu. Asi to musím ještě vstřebat. Zeptám se jinak - dle znázornění v Kronice máme 6 essencí v hmotném vesmíru a dříve před příchodem Old gods i Titánů na Azerothu ->

Fire - Ragnaros
Watter - Neptulon
Air - Al'Akir (nevím zda píšu správně)
Earth - Therazene
Spirit - Elune (dle mého tuhle essenci pohltil/nebo ovládá Azeroth pro komunikaci)
Decay - a tady nevím .. možná právě Helya .. - Stejně jako Sylvanas tak i Helya je obětí nespravedlnosti a proti své vůli se z nich stalo to co jsou .. Třeba se prostě Helya vzepřela Smrti a využívá k tomu Sylvanas kterou žene pomsta a boj proti Životu ..

Jsem zvědavý co nakonec Blizzard vymyslel.

Ysu 22.11.2018 17:10

Jak jsem psal na Azerothu se hraje o vše. Pokud by se Azeroth narodila jako titánka voidu, tak hra končí a Void vyhrál. Tzn. Smrt by mohla být ochotna obětovat rovnováhu v rámci vytvoření dostatečného počtu nemrtvých, které Void nemůže zkazit a kteří mohou Azeroth bránit.
Myslím, že smrt jako její vědomí nebo její manifestaci ještě neznáme. Ti, které známe jsou pouze svého druhu strážci, kteří jsou omezeni jen na náš svět.

PS: Elune je něco jiného, mám takovou teorii, ve které bych se jí chtěl věnovat, takže prosím o trpělivost.

Kaspo 22.11.2018 17:53

@Ysu ohľadom Elune mám i ja teóriu. Nechcem ju vysvetľovať, ale len priamo poviem, že podľa mojej teórie, môže byť Elune Titánkou, vzhľadom k Pilars of Creation. A keďže pod srdcom nosila tento artefakt Yse (česť jej pamiatke), ako strážca Emerald dream, čiže jednej Azerothu, vyvodil som záver, že Elune, je vlastne Azeroth. Čo by znamelo, že Elune = v elfštine Azeroth.

Ysu 22.11.2018 18:02

@Kaspo
Jako teorie to je dobrá, ale má to háček, kvůli kterému si myslím něco trochu jiného.

PS: Nech se překvapit.

Martins911 22.11.2018 08:47

Chjo to lore už je tak hrozně přeplácané když člověk čte ty názvy které jsou z několika fantasy světů ale jinak super článek

Valohran 21.11.2018 19:10

Dobrý postřeh s tou barvou Azeritu, pro mě to trochu odpovídá na ty teorie, zda je Azeroth zatím v pohodě nebo zda je zkažená - zdá se, že prohráno pro život na Azerothu ještě není, ale rozhodně máme problém. A určitě to posiluje i ty teorie, že Sylvanas se snaží získávat moc nejen protože ji to baví, ale i proto, že jako mocná a vyvolená personifikace Smrti by měla určitě větší šanci proti Voidu a jeho mocnostem. A teda radši bych, aby ta mocnost Smrti, která má prsty ve Voljinově skonu byl někdo nový.
Téma Shadowlands a mocností Smrti se řeší v tomhle datadisku zatím víc, než jsem čekal. Že bychom se v 8.3 nevěnovali jen machinacím N'Zotha? Nebo je snad Nyalotha propojená s Shadowlands, nebo dokonce leží v nich?

Ysu 21.11.2018 20:31

S tou Ny'alothou je to těžké. Víme, že jde o potopené město, ale těžko říct, jestli díky N'Zothovu přístupu do Rift of Aln se mohla v této částečně snové říši postupně objevit i manifestace Ny'alothy... Možná by se obě říše mohli nějak prolínat, ale tohle zatím nevíme a otázka je jestli to vědí aspoň kluci v Blizzardu.

Estrias 21.11.2018 18:53

Máš moc super články!
Jinak, moc rádbych za tím viděl někoho dosud neznámého. Za smrtí.
Aby se rozrostl příběh

Ysu 21.11.2018 20:23

Děkuju. Btw. taky bych si přál, aby to tak bylo.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet