Aramar Thorne

  Aramar Thorne    Traveler   

Aramar Thorne je 12-ročný chlapec pochádzajúci z Lakeshire v Redridge Mountains. Jeho rodičia sú Ceya Northbrooke a Greydon Thorne. Po odchode otca nahradil túto rolu kováč Robb Glade, s ktorým má Ceya Robertsona a Selyu. Keď sa Greydon vrátil, Aramov život sa mení!

 

Traveler

 

Wavestrider

 

Aramar vyrastal v Lakeshire v Redridge. Keď boli Aramove šieste narodeniny, Greydon sa záhadne vyparil a opustil rodinu. Matka synovi povedala, že si otec zobral veci a odišiel, ale malý Aram nechcel tomu veriť. Myslel si, že ho niekto uniesol – či už orkovia alebo murloci. Trvalo mu to až dva roky, dokedy prijal skutočnosť. Veľmi ho to ranilo a zanechalo to v ňom veľkú zášť. Ceya dva roky na muža čakala, no potom si našla iného. Magistrát dediny, Solomon, vyhlásil Greydona za mŕtveho, čím si Ceya mohla vziať kováča Robba Glade, s ktorým mala ďalšie dve deti, Robertsona a Selyu. V chalupe, v ktorej žili, mali aj psa Soota.

 

Greydon bol preč 6 rokov a v istom momente sa mu podarilo zachrániť dievčinu Makasu Flintwill pochádzajúcu z Booty Bay. Na jej rodinu (bratia Adashe, Akashinga a Amahle) zaútočila v Stranglethorn Vale Horda, zabili jej súrodencov a keby nebolo Greydona, umrela by aj ona. Hoci pochádzala z Stranglethornu, korene jej rodiny siahali do kráľovstva Stromgarde. Greydon ju vzal so sebou na svoju loď – Wavestrider – a stala sa tam druhou dôstojníckou. Cestovala s ním dva roky. Detaily ohľadom Greydonovej púte nie sú známe, ale vie sa, že získal zvláštny kompas, ktorý stále nosieval na krku a kontroloval ho. Zdalo sa, že nefunguje, lebo nikdy neukazoval správne.

 

Keď mal Aram 12 rokov, Greydon sa vrátil do Lakeshire – nie však natrvalo. Požiadal Ceyu, aby mu dala Arama na rok, lebo ho chcel zobrať na Wavestrider, aby chlapec mohol spoznať svet. Ceya súhlasila, avšak pre mladého chlapca to bol šok – na jednej strane túžil po takomto dobrodružstve, ale zas to bol Greydon. Za celých 6 rokov sa otec ani neozval, a teraz s ním mal ísť na loď a rok cestovať. Nechcel teda ísť, tvrdil, že musí pracovať v kováčskej dielny a ďalšie výhovorky. No neostalo mu nič iné, než ísť, keďže rodičia boli presvedčení, že by naozaj mal vidieť svet. Jeho malí súrodenci tiež neboli šťastní a malý Robertson hodil pohár smerom do Greydonovej hlavy. Medzi veci, ktoré si Aram so sebou vzal, bol skicár. Ten mu kúpil a dal nevlastný otec, ktorý veril v jeho talent kresliť.

 

Otec so synom opustili Redridge a šli do Stormwindského prístavu. Išli mlčky. Rodič nevedel, čo svojmu dieťaťu povedať, a Aram trucoval. Tak Greydon začal a hovoriť o lodi. Keď ju Aram videl, tak bol naozaj ohromený. Z lode vyšla o 5 rokov staršia dievčina. Aram sa rozhodol jej ponúknuť kamarátstvo, no tá ho rázne odbila so slovami, že zatiaľ čo on je pomocník na lodi, ona je dôstojníčka. Týmto sa hranice medzi Makasou a Aramom okamžite stanovili.

 

Šesť mesiacov sa Aram plavil s ďalšími 29 členmi posádky obchodnej lodi. Nielenže spoznával svet, ale otec ho aj učil bojovať s mečom a vysvetľoval mu rôzne informácie o histórii a rasách a kultúrach Azerothu. Nikdy sa však poriadne neudobrili. Aby toho nebolo málo, sníval sa mu zvláštny sen, kde k mladému chlapcovi hovoril istý Hlas Svetla. Hlas ho žiadal, aby ho zachránil, no zakaždým sa k nemu chlapec otáčal k chrbtom. Každé ráno ho Makasa Flintwill budila a stále si udieral hlavu o roh kajuty. Nikdy sa títo dvaja neskamarátili, avšak keď mohli, tak sa doberali. S kým si ale veľmi rozumel bol prvý lodný dôstojník – trpaslík Durgan One-God, ktorý ako jediný trpaslík uctieval jediného boha, a to Titánku Eonar. Duan Phen bola 15 ročná dievčina, do ktorej sa mladý Aram zabuchol, ale bol príliš hanblivý sa s ňou poriadne skamarátiť. Jej úlohou bolo sledovať horizont z vrcholu hniezda na stožiare. Keď jej Aram ukázal svoje kresby, považovala ich za fascinujúce. Tretí a posledný dôstojník na lodi bol worgen Silent Joe. Najmladší z posádky bol 10-ročný chlapec Keelhaul Watt, prezývaný ako Keely, a asistent kuchára – Jonasa Cobba, prezývaný ako Old Cobb.

 

Teraz Wavestrider zastavil v Desolace. Vylodili sa na prírodnom pobreží a posádka vyniesla náklad a zazvonili na zvon. Neďaleko boli lesy, z ktorých sa vynorili gnolovia. Hoci o nich doma a od otca Aram počul, nikdy pred tým, ich naživo nevidel. Greydon sa daj do bojovej pozície a z davu vyšla vodkyňa gnolov, Cackle, matriarcha klanu Grimtail. Kapitán a matriarcha sa dali do boja so svojimi palicami, až dokedy sa ich zbrane neroztrieštili. Aram sledoval v úplnom prekvapení a začul rehotajúceho sa Durgana z lode. V tej chvíli sa Greydon, Cackle a ostatní gnolovia takysto začali smiať. Aramovi bolo potom vysvetlené, že Greydon s Cackle už v minulosti obchodoval. Tento boj bol akási tradícia a nastal kvôli tomu, aby sa mohol začať obchod. Strany si vymenili tovar – železné predmety za diviačie jedlo. Posádka z Wavestrider a klan Grimtail ostali cez večer na pláži a otvorili jeden sud mäsa, zatiaľ čo ostatné sudy boli presunuté na loď. Aram si v istom momente všimol Jonasa Cobba, ako sa v lese na pár minút vyparil. Ako Aram jedol mäso, vytiahol svoj skicár a začal v ňom listovať – prvé strany patrili samozrejme rodine a Lakeshire. Mal tam aj svoj portrét, kresbu Wavestridera a členov posádky. Jediná, ktorú nemal nakreslenú, bola Makasa, ktorá mu niekoľkokrát povedala, aby ju do tej knihy nedával, na čo jej on stále odpovedal, že to nespraví, pokiaľ ho o to ona neopýta – toto sa u nich stalo zaužívaným heslom. Aram začal kresliť gnolov a Cackle si to všimla. Prišla k nemu a pozorovala jeho výtvory. Skonštatovala, že je to dobrá mágia.

 

Ďalší deň sa začal obvyklým príchodom Makasi a následným úderom. Tak ako väčšinu dní aj teraz mal trénovať s otcom. Vyšiel na palubu a v diaľke videl hustý les. Durgan mu povedal, že tento les as volá Posledný les (Last Forest), kde žijú Grimtail gnolovia, Ironhoof taureni, orkovia, trolovia, goblini a niekoľko quilboar kmeňov. Greydon syna zbadal a poslal ho po zbraň do kabíny. Aram šiel, ale bol mrzutý, lebo na lodi nechcel byť a cítil, že medzi ostatných členov posádky nepatrí, lebo jeho rola na lodi bola „syn kapitána“. Rozzúrene tresol dverami a v kabíne našiel Starého Cobba, ktorý sa ako keby zľakol a hneď odišiel. Aram meč uvidel, jednako veľmi sa na palubu neponáhľal, takže sa porozhliadal po "haraburdí", ktoré mal Greydon v miestnosti rozložené. Zapozeral sa do jednej knihy, podobná tej jeho, plná obrázkov vtákov z Azerothu. Bola napísaná niekým menom Charnas z Gadgetzanu. Ako ju odkladal, vypadol z neho papier s kresbou od 6-ročného Arama. Bol to takisto vták, ktorého dokončil deň pred svojimi šiestimi narodeninami. (Keď výtvor ukázal rodičom, urobil vtip o birthday a bird-day.) Knihu položil naspäť, zobral ocovu zbraň a šiel za ním.

 

Keďže sa dozvedel, že si otec nechal kresbu, Aram bol prívetivejší a tréning prebiehal omnoho lepšie, než obvykle. Terajšia téma bola gnolovia a dôležitosť získania si ich na svoju stranu – keďže sú bojovou rasou, ich oddanosť sa môže vyplatiť. Pokračovali v tréningu a Greydon pridal, no Aram stratil sústredenie a bol naštvaný, lebo si myslel, že sa ho otec snaží strápniť. Greydon mu však len chcel poukázať dôležitosť rozptýlenia. Pritom Aram nezabudol uštipnúť s tým, že možno je na tréning neskoro a že mali začal, keď mal šesť, narážajúc na Greydonov odchod. S tréningom okamžite prestali. Obrázok, ktorý pred tréningom našiel mu teraz nepripomínal šťastnú chvíľu, ale to ráno, keď sa zobudil a zistil, že otec odišiel.

 

O dva dni neskôr pristáli vo Flayers' Point, ktorý pôvodne začal ako tábor kožušníkov a neskôr sa vypracoval na tajnú obchodnú stanicu. Miesto nebolo na žiadnych mapách a jediný vstup bol cez more. Aj napriek tomu bola oblasť preplnená – nachádzali sa tu ľudia, trpaslíci, goblini, taureni, quilboarové a kentauri. Posledné tri rasy sa kvôli svojej histórii často bili. Tamojšia krčma mala okrem iného aj Hearthstone. Posádka sa rozdelila, One-God ostal na lodi, keďže toto miesto sa nazývalo aj Slayers' Point a mal tu už nejakú svoju históriu... Thornovci, Makasa a zopár ďalších vstúpili do prístavu s nákladom sušeného mäsa od Grimtail gnollov. Privítal ich harbormaster Ridgewalker, prvý tauren, ktorého Aram videl. Šli hlbšie do prístavu a Aram si všimol Starého Cobba a ďalších dvoch z posádky ísť smerom do krčmy. Uvidel, ako sa starec stratil v dave. Ako šli cez stanicu, zbadal rôznych návštevníkov vrátane vznešenej elfky. Pozoroval otca a videl, ako sa gestami zdraví taurenom a kentaurom. Pristúpili k taurenke Bloodhorn, s ktorou Greydon uzavrel obchod – mäso za peniaze a štíty. Zatiaľ čo sa obchodovalo, Aram si kreslil zákazníkov a popritom si všimol Starého Cobba ako sa rozpráva so zahalenou postavou, ktorá mu dala mincu. Starec potom pristúpil k svojim kolegom a bol natešený, lebo sa mu darilo v kartách, a odišiel preč. Greydon chcel zaplátať medzeru medzi synom, tak mu oznámil, že mu čoskoro povie dôvod odchodu. Toto bral Aram ako dobrý náznak nápravy ich zlého vzťahu, a preto sa rozhodol dokončiť otcov portrét a takisto portrét Lady Bloodhorn.

 

Keď dokončili obchod s Bloodhorn a štíty naložili, k Thornovcom a Makase prišla záhadná postava páchnuca po jazmíne – muž, ktorý sa pred tým rozprával s Jonasom. Stále mal na sebe plášť, nebolo mu vidno do tváre a rozprával šepotom. Tajomný muž vedel, že Thorne obchodoval s Bloodhorn a začal sa pýtať na Arama. Greydon z opatrnosti klamal, že Aram nie je jeho syn, ale len pomocník na lodi. Aram si uvedomil, že jazmín niečo zakrýva – zrejme niečo hnijúce. Zahalená postava, Whisper-Man, ako ho chlapec nazval, odišla a pobrala sa aj posádka Wavestrideru. Aram otcovi povedal, že Whisper-Mana videl pred tým s Cobbom a že on mu dal striebornú mincu, a zrejme to nebolo v kartách. Takisto si chlapec spojil stretnutie Cobba v otcovej kabíne. Vtedy si myslel, že prišiel po príbor, no stál nad stolom, kde boli rozložené trasy lodi. Dodal, že videl Cobba aj pri stretnutí s Grimtail klanom, ako sa na chvíľu vyparil v lese. Greydon bol okamžite v pozore, zrušil ostatné plány a nariadil vrátiť sa na loď a okamžite odísť na more. Kapitán lode pochopil, že Cobb musel týmto zradiť Wavestrider.

 

Posádka bola zozbieraná, avšak Starého Cobba nebolo možné nikde nájsť. O pomoc požiadali aj Ridgewalkera a Bloodhorn, lenže ani jeden z nich starého kuchára nevidel. Ešte pred tým, než mohlo slnko vyjsť, Wavestrider odplával preč, dúfajúc, že sa striasli potencionálnych pirátov. Naspäť vo svojej kabíne sa Greydon stretol so svojimi troma dôstojníkmi a premýšľali nad zradou Cobba či prístupom Whisper-Mana. Každý z posádky, okrem Arama a Makasi, mali 5-ročné kontrakty. Pre Cobba mal kontrakt skončiť o 11 mesiacov, čím by dostal podiel z profitov obchodnej lode. Greydon bol z tejto situácie sklamaný a nervózny a niekoľkokrát sa pozrel na kompas. Rozpustil svojich dôstojníkov a prezradil, že berie Arama domov a uznal, že bola chyba ho priniesť na túto plavbu. Aram bol z týchto slov šokovaný a dožadoval sa pravdy o odchode, no Greydon odmietol povedať, keďže sa situácia zmenila. Aramar mal chuť po ňom niečo hodiť, ale miesto toho sa otočil preč, tresol dverami a na palube vytrhol zo svojho skicára stranu s otcovým portrétom, skrčil ju a hodil do vody.

 

Aram túto noc nespal a pri prvom svetle to vzdal úplne. Na palube zbadal Tichého Joa, ktorý dozeral na horizont a z hniezda pozerala aj Duan Phen. Takisto počul Keelyho, povýšeného na kuchára, ako preklína Cobba, keďže varenie najmladšiemu chlapcovi na lodi nešlo. Keď začul Makasu, uvedomil si, že tentokrát ho nezobudí a bude nazlostená, čo mu spôsobilo maličký úškrn. Pristúpil k nemu otec a chcel ešte trénovať, no Aram odmietol. V zapätí na to Aram v diaľke zbadal loď a Duan to v zapätí potvrdila. Bol to čierny elfský ničiteľ, zrejme patriaci Whisper-Manovi. Celá posádka bola hneď na nohách a zaujala svoje miesta. Aj napriek tejto snahe, Wavestrideru sa nepodarilo ujsť a ničiteľ ich pomaličky dobehol. Greydon chápal, že je už zbytočne utiecť, takže vyzbrojil celú posádku, vrátane mladistvých. Aram bol nervózny, ale snažil sa upokojiť. Ako jedol mäso a premýšľal, zaspal. Prebudil sa na zvuk boja.

 

Okamžite vystrelil na palubu práve v okamihu, keď jeden z posádky umrel a dopadol k jeho nohám. Zabil ho obor, ktorý mal miesto ruky zbraň. Nepriatelia boli väčšinou ľudia; medzi nimi však boli aj piesočná trolka a Forsaken - Whisper-Man. Ďalšiemu z posádky sa podarilo odbiť nemŕtvemu ruku, no hneď na to ho Whisper-Man bodol svojou zvyšnou rukou a následne si odtrhnutú ruku naspäť nasadil. Aram prvýkrát uvidel, ako sa Silent Joe premenil na worgena. Keď Aram zbadal Makasu a otca ako bojujú, schopil sa a zaútočil na Whisper-Mana, ale jeho útok nespôsobil nemŕtvemu žiadnu ranu. Miesto toho Whisper-Man omráčil chlapca a poslal ho krížom cez palubu. Počas toho sa Aramovi zjavil Hlas Svetla. Aram sa hneď prebral a zbadal, ako Whisper-Man stojí otočený k elfskému ničiteľovi a máva. Odozvou bol príchod mocného muža na Wavestrider, skutočný vodca týchto "pirátov" a tohto útoku. Spolu s ním prišiel aj Starý Cobb, ktorý zaútočil na niekdajších kolegov. Vodca rozkázal svojmu obrovi zničiť stožiar. Tento rozkaz začul Greydon a okamžite sa otočil k zdroju tejto vety.

 

Greydon kapitána Malusa spoznal. Nepriateľský kapitán, Whisper-Man a trolka Zathra obkľúčili obra Throgga, takže posádka Wavestrideru nemohla obra zastaviť. Aram si ďalej všimol Keelhaula a Cobba, ako prvý naháňa toho druhého. Arama pohľad na zradcu naštval, a preto sa na neho. Cobb tak prestal Keela naháňať a bývalý asistent kuchára si to hneď všimol. Najmladší člen posádky sa rozbehol Aramovi na pomoc s hlasnými nadávkami. Cobb to začul, otočil sa a Keela zabodol. Keely sa zrútil na kolená a na tvár. Aram a Cobb sa dali do boja; chlapec chcel vysvetlenie a dočkal sa – Malus sľúbil väčší podiel na zisku. Cobb bol pripravený uštedriť finálnu ranu aj Aramovi, no v tom sa stožiar zrútil. Aram sa skrčil, ale Cobba to rozdrvilo. Boj pokračoval a Malus sa dožadoval Greydona. Ten s One-Godom zaútočili na obra. Trpaslík pokračoval v boji a Greydon sa rozbehol za synom a stiahol ho k okraju, kde visel bočný čln. Hoci Aram chcel ďalej bojovať, Greydon len dal zo seba kabát dole, prehodil ho cez syna a nasadil mu retiazku s kompasom, ktorý ho mal doviesť na nejaké potrebné miesto. Privolal Makasu, tá celá zakrvavená sa k nemu rýchlo dostala. Povedal jej, aby ochránila Arama, a on, aby ochránil kompas. Makasa zareagovala, že by do člnu mali ísť obaja Thornovci, zatiaľ čo ona a One-God získajú loď späť a nájdu ich neskôr. Greydon ale vedel, že ak by odišiel, tak by sa hneď vydali za ním. Trval na svojom a povedal, že toto je jej životný dlh. Makasa poslúchla a obaja v člne odišli. Až keď boli trocha ďalej si všimli, že Wavestrider horí. Aram videl siluetu svojho otca, ako bojuje s Malusom. Ako však by tento boj skončil, sa už Aram nedozvedel, lebo Wavestrider vybuchol a čln sa ťahal ďalej cez Veiled Sea.

 

Feralas

 

Horiaci Wavestrider bol už ďaleko a teraz im neostalo nič iné, než prežiť na mori. Dohodli sa, že sa pri spánku a veslovaní budú striedať. Aramovi sa opäť prisnil Hlas Svetla. Aram jej povedal, ako umrel Cobb a takisto rozmýšľal nad Duan Phen; obaja si uvedomili, že ani jeden z nich ju počas boja nevidel. Prešli si každého člena posádky a potvrdili, koho videli umrieť počas boja a koho nie – 16 ich bolo potvrdených mŕtvych. Ostatní boli nažive, keď ich naposledy videli, ale čo sa udialo po výbuchu, nie je jasné. Aby myslel na niečo iné, Aram skontroloval malú truhličku na lodi, aby zistil, čo všetko majú. Taktiež pozrel na kompas – stále nefungoval. Uvedomil si, že s otcom sa poriadne rozprával naposledy, keď sa s ním hádal, a teraz bol zrejme mŕtvy. Vytiahol svoj skicár, nepremoknutý vďaka nepremokavému plátnu. Chcel niečo kresliť, lenže nedokázal sa sústrediť. Makasa povedala svoju slávnu vetu o kreslení a pokračovala veslovať smerom ku Kalimdoru.

 

5qf1thbngmhn81k_1487290503.jpgKeď nastala noc, ich čln napadlo mláďa krakena. Makasa ho svojou harpúnou odohnala. Prišlo ráno a veslovalo sa ďalej. Aram sa jej spýtal, čo znamenal životný dlh a Makasa mu vysvetlila, že je to zvyk zo Stromgarde, krajiny jej predkov, a zo Stranglethorn Vale, kde vyrastala. Keďže ju v minulosti Greydon zachránil, jej život patril jemu. Greydon jej povedal, že nikdy nebude žiadať splatiť tento dlh, lebo je rád, že ju má pri sebe... nakoniec však o splatenie dlhu teraz požiadal. Aram premýšľal, či Makasa považovala Greydona za otca pred tým, než on prišiel na loď a došiel k záveru, že to musí byť tak. Ako premýšľal nad otcom ďalej, zbadal vo vode korytnačky a hneď si spomenul, čo ho otec o nich naučil. Čln šiel teda za nimi, lebo korytnačky šli k pobrežiu. Takisto potom zbadal ďalšie živočíchy – vodné vydry a čajky, ktoré značili, že už nie sú až tak ďaleko od pevniny. Pokračovali s veslovaním a po náročných a dlhých hodinách sa k pobrežiu naozaj dostali. Zistili však, že nemajú vhodný terén na vylodenie sa – preto museli k skalám doplávať. Makasa ho varovala, aby si dal dole otcov kabát a nechal ho tu, lebo ináč by sa potopil. Zobrali a priviazali si posledné veci z malej lodičky a hodili sa do vody. Zvládli to a keď boli na zemi, Aram si všimol, že kabát Makasa nakoniec zobrala so sebou.

 

Po náročnom vyťažení sa na vode obaja na pobreží zaspali. Keď sa prebudili, tak začal boj o prežitie – potrebovali získať vodu a jedlo z Feralasu. Od svojho otca vedel, že tieto husté lesy patria obrom. Vytiahol mapy a kompas a všimol si, že hoci kompas neukazuje sever, teraz ukazoval na juhovýchod, čo bol smer k Lakeshire. Preto Makase navrhol, aby ho zobrala do Gadgetzanu, odkiaľ by sa dostal do Stormwindu. Makasa však navrhla ísť do Feathermoon Stronghold na severnom pobreží, no nakoniec ju ukecal a vybrali sa cez husté dažďové lesy Feralasu – ak by ho dopravila do goblinského mesta, jej dlh by bol týmto splatený. Jedli to, čo mali z člnu a to, čo im ponúkla príroda – diviačie jedlo z Grimtail klanu, vodu z rév a rôzne plody. Rozprávali sa aj o Greydonovi, a Aram pochopil, že to, čo si o Makase a otcovi myslel, je pravda.

 

Hidden neboli piráti, ale oveľa tajomnejšia organizácia. Skupina vedená Malusom z lode Inevitable zakotvila neďaleko Feralasu a elita zo skupiny sa člnom doplavila k brehu. Kapitána Malusa sprevádzali: obor Throgg, ktorý nemal ruku, lebo sa pred rokmi pridal ku klanu Shattered Hand; nemŕtvy prezývaný Whisper-Man sa volal Reigol Valdread. On spoločne s piesočnou trolkou Zathrou boli žoldnieri. Skupinu teraz doplnil arakkoa zaklínač Ssarbik. S temnou mágiou arakkoa vydvihol čln a ľahko pristáli na pobreží. Zathra prebudila svojho miláčika, škorpiónku Skitter, zo svojho brnenia a poslala ju sledovať stopy a nájsť dvoch mladíkov. Malus potreboval získať kompas, aby dokončil niečo, čo začal pred 14 rokmi. Vedel, že arakkoa a jeho pán majú s kompasom iný plán.

 

Odkedy dvojica odišla z Wavestrideru a šli cez Feralas ubehlo 17 dní. Celkovo šli juhozápadne, ale trať bola čoraz viac náročnejšia, takže napokon odbočili na severozápad, aby našli nejakú vodu - podarilo sa im to, keď objavili rieku. Ako liezli k nej, započuli zvláštny krik a čoskoro zistili, že je to malý, zelený murlok uviaznutý vo vlastnej rybárskej sieti. Aram mu chcel okamžite pomôcť, lebo hoci tieto tvory dokázali dýchať pod vodou, siete ho mohli stiahnuť ku kameňom a zabiť. Aram liezol rýchlejšie a Makasa zrazu zbadala obrovského jeleňa. Pomyslela si, koľko mäsa by z neho mohlo byť, no priorita bol utekajúci Aram. Chlapec bol neoblomný, tak mu nakoniec pomohla – priviazala ho o lano a murloka vytiahli. Maličký murlok bol vďačný a dokonca sa s Aramom začali rozprávať – zviera murločtinou a Aram obecným jazykom – a predstavili sa. Murloc chápal ľudskému jazyku, ale nedokázal ním hovoriť. Murky volal Makasu Mrksa a Arama Urum. Na znak vďaky im Murky dal lososa, ktorého chytil. Vyliezli vyššie a urobili oheň, keďže sa blížila noc. Mrksa nebola z murloka veľmi nadšená, no u Arama to bolo opačne. Ani jeden z nich si nevšimol, že neboli sami. V diaľke ich pozorovali jak Skitter, tak aj jeleň.

 

Makasa očakávala, že murlok odíde, no Aram namietal a objal ju, čo ju obmäkčilo. Dobre si uvedomoval, že "súrodencom" chýba ich otec. Murky ich objal tiež, čim zrušil čarovné kúzlo, ale Makasa nakoniec súhlasila, aby šiel s nimi. Ako pokračovali cez les, Makasa mu povedala o smrti jej bratoch. Murky zrazu spozornel a naznačil im, aby vytiahli svoje zbrane. Tichý spoločník, ktorý ich už nejaký čas sledoval sa im teraz zjavil – kaldorei druid – jeleň, ktorého pred tým Makasa videla, menom Thalyss Greyoak, ktorý im teraz ponúkol jedlo a pomoc. Patril k staršej generácii, keďže mal cez 10 000 rokov. Murky ho volal Duluss a druid, na oplátku vedel murločtinu, takže im preložil jeho príbeh – pochádzal z rybárskej dediny vo Forgotten Coast, kde žil s ujom Murrgly a tetou Murrl. Keď sa pred mesiacom vrátil z neúspešného rybárskeho lovu, v dedine nikto nebol – zobrali ich Gordunni obrovia, ktorí predošle roky brali len po trocha, avšak teraz zobrali všetkých. Murky vysvetlil, že sa snažil chytiť rybu a zaplietol sa do vlastnej siete – kedy ho Urum zachránil. Murky jednoducho nebol najlepší rybár. Dohodli sa, že všetci štyria pôjdu do Gadgetzanu. Thalyss sa o svojich spoločníkov naozaj staral, a Aram ho v istom momente sledoval, ako za pár minút vypestoval svojim druidizmom zeleninu.

 

Hidden čoskoro dobehli skupinu a vymysleli plán ako získať Aramov kompas. Vyčkali, kedy sa skupina rozdelila, aby zriadili tábor – chytili Murkyho, keď sa snažil chytiť ryby, a zamotal sa do siete. Whisper-Man medzitým pristúpil k zvyšnej trojici. Makasa okamžite na neho zaútočila a odsekla mu ruku. Čoskoro sa k útoku pridal aj Aram a hneď za ním aj Thalyss premenený na medveďa, ktorý Whisper-Mana rozbil na kúsky. Chceli ho spáliť, no skôr než mohli niečo vykonať, Valdread si napravil hlavu, privolal aj Throgga, ale nechal ho pozadu – nechcel ich zabiť, ináč by k ním len tak nepristúpil. Vysvetlil, že chce len kompas výmenou za Murkyho. Takisto dodal, že Greydona  v tomto svete Aram už nikdy neuvidí. Throgg pozbieral Valdreadove časti tela a nemŕtvy sa poskladal. Dvojica Hidden odišla a dala Aramovej skupine čas rozmyslieť si ich nasledujúce kroky.

 

Samozrejme, že chceli dodržať Greydonove posledné želanie – ochrániť kompas za každú cenu –, lenže išlo aj o Murkyho život. S Makasou sa začal vypravduvávať, či Murkyho zachrániť, alebo nie, a Thalyss požiadal o kompas, aby o ňom zistil niečo viac. Sústredil sa a vycítil, že strelka je vyrobená z diamantu, ktorý nepochádza z Azerothu, ale z nebies. Takisto priznal, že nejakú energiu vycítil v deň, keď obaja stroskotali na feralaskom pobreží. Trojica si naplánovala istý plán a začali sledovať Throggove kroky. Ako postupovali, natrafili na skupinu obrov. Hoci Makasa dokázala zabiť troch, bolo ich priveľa, tak jej neostalo nič iné, než sa hodiť do vody. Thalyss dostal od obra Broadbacka (prezývka, ktorú dostal kvôli tomu, ako vyzeral) ranu do hlavy, takže odpadol. Broadback – obor Wordok schytil Arama. Aram prijal porážku a povedal Wordokovi, aby ho teda priniesol k Malusovi. Wordok mu povedal, že žiadneho Malusa nepozná, ale že ho donesie ku Gordokovi, kráľovi Dire Maul Gordunni klanu. Obrovia zobrali aj omráčeného druida a vydali sa na severovýchod. Aram cítil, že ho jeho sestra príde zachrániť.

 

Skypeak

 

Thalyss sa prebral, keď skupina šla okolo ruín Isildienu. Aram si predstavoval, ako by sa druid premenil na jeleňa a utiekli by, ale obrovia mali oštepy, tak nechceli riskovať a nechali to tak... Malus bol naštvaný, že mu obchod nevyšiel, Ssarbik na neho slovne zaútočil, lenže sa mu to nevyplatilo, lebo ho Malus hneď ručne spacifikoval. Kapitán rozkázal zabiť Murkyho, ktorý bol nešťastný, že ho Urum neprišiel zachrániť. Nič sa však neudialo, lebo v tom momente sa vrátila Zathra, ktorá našla stopy obrov, ktorí Arama uniesli. Malus teda zastavil smrť Murkyho a Hidden sa vydali do Dire Maul "zachrániť" chlapca. Pre Murkyho to znamenalo niekoľko vecí: úľavu, že neumrie v obrovom bruchu; radosť, že ho jeho noví kamaráti neopustili; strach z Gordunni obrov, keďže svoju rodinu po ich vpáde na rodinné pobrežie nikdy nevidel. Makasa prišla o oštep, ale mala štít, dýku a sekeru. Hoci jej na sekundu napadla myšlienka nechať Arama tak, uvedomovala si, že ho má rada ako brata, takže to nemohla urobiť. Našla stopy obrov a čoskoro aj ich samotných. Zvažovala, ako ďalej pokračovať: nemohla sa teraz vyrútiť na 13 obrov, avšak zase v mieste ich cieľa by ich bolo zase omnoho viac. Ich obydlie by však poskytovalo ďalšie možnosti ako ďalej postupovať. Vedela, že obrovia nie sú najinteligentnejší, tak zvažovala, či by mohli ešte spraviť nejakú chybu a mohla by tak zasiahnuť a povraždiť väčšinu. Preto ich kradmo sledovala a zbadala ako Broadback má Arama uviazaného na lane. Pomyslela si, že by toho obra s radosťou zabila. Zajatý Aram si vytiahol kompas a po prvýkrát žiaril a ukazoval severovýchodne. Obrovia a zajatci zastavili - Aram si zdriemol a opäť sa mu prisnil Hlas Svetla, ktorý mu povedal, aby použil dobrú mágiu na záchranu Hlasu.

 

Vyšlo slnko a obrovia pokračovali na sever – do niekdajšieho veľkolepého mesta elfov, plného obrov a hyen. Vstúpili do zničeného chrámu pred Gordoka, kráľa obrov. Neďaleko neho stála obria dievčina, po ktorej stále búchal. Wordok mu povedal, že títo dvaja zabili Kerskulla, Bordoka a Kronka (tých, ktorých zabila Makasa). Gordok ich preto rozkázal hodiť do jamy, spoločne s ostatnými zajatcami – mladým gnolom menom Hackle z kmeňa Woodpaw, murlokmi (rodina Murkyho medzi nimi) a jednonohým taurenom prezývaný Woolbeard. Aram si spomenul na stretnutie Grimtail Matriarchou, takže sa s Hacklom pobili a napokon rozosmiali. Aram si ho chcel spriateliť, no Hackle odmietol, lebo si uvedomoval, že čoskoro ho bude musieť v bojoch pre potešenie obrov zabiť. Hackle bol vyhnaný zo svojho kmeňa, lebo nebol vhodný stať sa bojovníkom (brute). Elf sa na boj udivene pozeral a potom začal prezerať Aramovu ranu, a vtedy si všimli, že kompas teraz ukazoval na východ. Elf a chlapec sa porozprávali s ostatnými. Boli zničení otroctvom a mali jediný cieľ – zabiť nepriateľa. Woolbeard chlapcovi nechcel prezradiť vlastné meno, ale povedal, že sa raz pokúsil utiecť  – zbytočne a ešte mu za to odrezali aj nohu a zbili. Odvtedy v bojoch používa drevenú nohu. Aram sa teda rozhodol na Woolbearda a Hackla použiť dobrú mágiu. Na starého taurena to zafungovalo. Hackle sa rozosmial pri pohľade na gnollov z Grimtail klanu, no stále odmietal byť s ním kamarát. Aram nemohol ďalej argumentovať, lebo Wordok ich vyhnal bojovať. Bola noc a Makasa sa medzičasom priblížila do Dire Maulu cez nebezpečné barikády, tŕne a stráže. Všimla si veľkú kupolu z tŕni a dostala sa k obrovskému amfiteátru, kde práve presunuli zajatcov.

 

Klan sa zhromaždil, aby sledoval zápasy a Wordok započal prvý boj  – Aram proti Hacklovi. Makasa váhala či vojsť ďalej a pokúsiť sa zachrániť Arama teraz, alebo vyčkať a dúfať, že to prežije. Ak by prežil, potom by ho mohla ľahšie vyslobodiť, takže jej neostalo nič iné, než sledovať nasledujúce udalosti. Aram bol zdesený  – nechcel umrieť, ale nechcel ani zabiť gnola. Akonáhle Gordok zareval, boj sa začal  – obzvlášť Hackle sekal (aj trocha nemotorne) svojou zbraňou. Aram sa najprv úderom vyhýbal, potom začal utekať a napadla mu šialená myšlienka. Zrazu zastal, a ako šiel Hackle uštedriť ranu palicou, Aram vytiahol skicár so slovami, aby si dal pozor na mágiu. Obrovia boli v šoku a Gordok zreval, či chlapec má magickú knihu. Aj Wordok bol prekvapený, no uhral to – touto knihou mal Aram zabiť Kerskulla. Aram teda pokračoval a vyhrážal sa gnollovi, že vytrhne jeho skicu, čo prinesie zlú mágiu. Obrovia sledovali ticho a s nadšením, a Gordok rozkázal, aby chlapec použil knihu a zabil gnolla. Hackle sa vtedy odtrhol od Arama a zakričal, že to nie je skutočne magická kniha. Rozzúrený Gordok teda prikázal zabiť chlapca a obaja bojujúci sa rozbehli po svoje zbrane. Aram premohol gnolla, ale odmietol ho zabiť – nezabije odvážneho Woodpaw gnolla a kamaráta. Makasa, Thalyss a Woolbeard boli týmto činom dojatí. Keďže Aram odmietol pokračovať v boji, Gordok privolal One-Eye, starú wyvernu.

 

Teraz sa snažil ochrániť seba a gnola pred jedom útočiaceho vtáka. Využili to, že mala len jedno oko, a striedali sa v útokoch. Aramovi sa podarilo na wyvernu vyliezť, čo všetci prítomní sledovali s úžasom. Vtedy si chlapec všimol, že okolo krku má reťaz z tŕní. Rýchlo ho roztrhol a Gordok opäť zreval. Obaja pristáli a One-Eye prestala útočiť. Gordok zvolal jej meno a ukázal na kupolu z tŕni. One-Eye teda opäť zdvihla chvost, pripravená vypustiť jed, ale zrazu sa ozval zvuk z rohu prichádzajúci z brány Dire Maul. Hidden sa rozhodli, že nebudú ukrytí, takže vstúpili do elfských ruín priamo, zabíjajúc stráže pred a za bránou. Gordok okamžite poslal obrov k bráne a Wordokovi nariadil odviesť otrokov naspäť do jamy. Tam Aramovi Thalyss povedal, že Makasa je tu tiež, a že v kupole musí niečo byť, ináč by One-Eye dávno odišla. Aram zvolal ostatných a povedal, že je čas odísť. Obrana pri bráne padla a Gordok sa pripravil bojovať.

 

Malus sa však postavil pred Gordoka a požiadal o Arama. Ten uvidel, že Murky žije, a Murky zbadal chlapca a svoju rodinu. Gordok samozrejme odmietol, a tak Malus vyzval kráľa Dire Maul Gordunni na mak‘gora, tradíciu orkov a aj obrov. Teraz Gordok zase namietal, že len obor môže vyzvať obra na duel, tak preto Malus pozrel na Throgga, ktorý Gordoka vyzval. Gordok opäť váhal, keďže Shattered Hand je orkský klan – napokon musel prijať, inač by prišiel o rešpekt. Lenže Malus Throggovi povedal, aby ho zvolil za svojho šampióna, aby mohol ísť bojovať miesto neho. Všetci sledovali boj mak’gora – raz mal prevahu jeden, raz druhý, ale vyhral Malus, keď premohol obra a s obrovou zbraňou ukončil Gordokov život. Medzičasom Aram a jeho spoločníci dali do chodu svoj plán úteku. Thalyss v taur-ahe sľúbil One-Eye, že jej pomôže, takže vyšli na ňu a došli ku kupole tŕni a Makasa sa k ním takisto pridala, a obaja súrodenci boli šťastní, že sa našli. Thalyss použil svoju druidskú mágiu na okamžité zasadenie dubu, ktorý zničil tŕne, v ktorých našiel maličké wyverny. Tie následne odleteli z Dire Maulu preč. Ani Murky neotáľal a zatiaľ čo ostatní Hidden sledovali súboj, Murky hodil svoje siete na Valdreada a rozbehol sa preč a nastal chaos.

 

Bývalá osobná stráž Gordoka zaútočila na Malusa – zbytočne. Skupina obrov obkľúčila zvyšných členov Hidden a tí neurobili nič. One-Eye sa za vyslobodenie svojich mláďat dala do boja. Otroci sa dali na útek a povzbudený Woolbeard začal tiež bojovať, avšak Wordok začal otrokov chytať. Zvalil taurena a schytil Murrglyho a Murrl, ale v tej chvíli Murky na neho skočil a zakryl mu oči. Wordokovi chvíľu trvalo, kým ho schytil, no podarilo sa mu to a šiel ho roztrhnúť, našťastie to nestihol dokončiť, lebo Mrksa prebodla Wordoka-Broadbacka. Murky ju začal objímať, lenže Wordok nebol úplne mŕtvy. Ako sa obor postavil a šiel jej ublížiť, Hackle ho potkol a jedinou ranou skoncoval s Wordokom. Priblížil sa k ním Malus, ale One-Eye ho udržala od útoku a dokonca ho odhodila preč. Zvyšní obrovia nerobili nič, keďže nemali vodcu. Murky sa zvítal so svojou rodinou, ktorá teraz bola na neho hrdá. Bývali otroci sa zoskupili – Hackle a Murky chceli ísť s Aramom, zatiaľ čo Woolbeard mal odviesť murlockov preč. Woolbeard bol tak nadšený chlapcom, až povedal, že to bola pre neho česť bojovať po Aramovom boku. Ako odchádzal povedal, že pochádza z Mulgore a volá sa Wuul Breezerider. Pred taurena a murlokov sa potom postavila obria dievčina, ktorú Gordok udieral. Wuul bol pripravený bojovať, no nebolo treba, keďže dievčina chcela ísť s nimi a oni videli, ako s ňou bývalý kráľ zaobchádzal, takže ju prijali medzi seba a odišli z mesta. Thalyss rýchlo One-Eye poprosil, aby zvyšných zobrala na chrbát – Aram, Thalyss, Murky, Hackle a Makasa rýchlo nasadli a vzlietli. Malus zvrieskol zastaviť chlapca a Zathra cvakla jazykom, vyvolala Skitter, ktorá spacifikovala obra, ktorý stál vedľa trolky. Tá teraz vystrelila zo svojej kuše. Thalyss toto videl, stlačil Arama k telu a dve strely zasiahli druidov chrbát.

 

Malus sa prehlásil za Gordoka, ale vyzval ho jednooký obor Kor'lok. Na to, aby sa tento duel mohol odohrať musel byť Malus potvrdený za Gordoka, čím sa obrovia dostali do pasce. Kor'lok teda šiel bojovať, lenže Malus-Gordok poslal Throgga zabiť nového oponenta. S Kor'lokovou smrťou Dire Maul Gordunni klan uznal nového vodcu. The Hidden si všimli, že celý čas Aram v lese smeroval do Gadgetzanu, takže tam viedli ich kroky. Malus rozkázal, aby sa Inevitable presunula do goblinského mesta a aby Gordunni opustili Dire Maul a šli hľadať chlapca.

 

One-Eye svojich pasažierov zobrala západne od mesta – na vrchol hory Skypeak pri hranici s Thousand Needles, za svojimi malými. Thalyssa dlhá cesta vyčerpala a ostatní mu nemohli nijako pomôcť. Thalyss toto miesto poznal a bol rád, že môže  umrieť tu a chcel, aby Aram dokončil cestu do Gadgetzanu. Aj Thalyss pôvodne šiel do goblinského mesta, kde chcel doruriť balíček elfke Faeyrine Springsong zo Cenarion Circle. Teraz chcel, aby balíček doručil Aram. Všetci štyria sľúbili, že tak urobia. Druid dodal, aby ochránil kompas a s týmto umrel. Aram balíček vopchal do otcovho kabáta, na ktorom bolo aj trocha elfskej krvi. Vzlietli preč zo Skypeak smerom na juhovýchod k hranici medzi Feralasom a Thousand Needles. Zrazu Arama začal kompas na krku tlačiť smerom nadol až sa vytrhol z rúk. Rýchlo zleteli dole a uvideli, ako kryštálová strelka sa krútila a žiarila veľmi jasno. Zrazu kompas prestal a ukazoval na juhovýchod. Keď sa ho Aram dotkol, Hlas Svetla zvolal, že je to práve Aram, kto ho musí zachrániť. Aram sa tentokrát neotočil, ale prijal úlohu, ktorú mu Greydon týmto dal. Hoci si spočiatku myslel, že ho má kompas priviesť domov do Lakeshire, teraz si uvedomoval, že tomu tak nie je, a ide o niečo vážnejšie – preto tak Greydon kompas kontroloval a preto synovi povedal, aby ho poriadne strážil. Už viac voči otcovi necítil hnev. Jeho spoločníci, sestra Makasa, Murky a Hackle (Ukle podľa Murkyho) potvrdili, že mu pomôžu.

 

One-Eye vyhrabala dieru, kde pochovali Thalyssa. Aram povedal poslednú reč a pľuvol na jeho hrob. Nechcel byť však bezohľadný, ale chcel, aby z toho vzišiel nový život. Urobili to aj ostatní, hoci Makasa bola udivená. One-Eye odletela preč a skupina sa vydala k Thousand Needles. Makasa povedala slávnu vetu o skicári, no tentokrát dodala, že raz ho o to možno požiada, keďže počula, že je to dobrá mágia.

 

 

Stav: živý

Kde sa nachádza: pri hranici medzi Feralas a Thousand Needles

Frakcia: Kráľovstvo Stormwind, Wavestrider

Rasa: človek

Rodina: Greydon Thorne (otec), Celya Northbrooke (matka), Robb Glade (nevlastný otec), Robertson Glade (nevlastný brat), Selya Glade (nevlastná sestra), Makasa Flintwill ("sestra")

 

 

Galéria

rkuy32r7j7hg2fp_1487090189.jpg 43767sg3mh0irzv_1487090191.jpg s7i2w37vn3cs37o_1487090315.jpg gnl99tr76drw9ge_1487090315.jpg 7up666bb8ycewd0_1487090316.jpg 7uezayni4cbuw52_1487090297.jpg 1tok5fa6kiuuxqe_1487090284.jpg z6na7o46wbvtxnx_1487090298.jpg jx7geowx1xqfkhj_1487090299.jpg 0gpz4oeai2eub75_1487090299.jpg 96qm0e41sqgtnpv_1487090289.jpg wk7mvsl5rtgkaut_1487286445.jpg z2rxu1ctcfjxkuh_1487286481.jpg o2j49guhxbl9n4f_1487286370.jpg pssgp1yit3m7mh0_1487286510.jpg k0vgg4pzazo4uzh_1487286455.jpg 5nqy35mj2fewd2x_1487286470.jpg 0s0vgyh5c807o90_1487286497.jpg eelpy1jc0n6opgm_1487286387.jpg govunt13qxnomdl_1487090314.jpg

 

Dodatočné poznámky

 • Aram volal Malusa "Malice" (zlý úmysel).
 • Reigol bol barón. Nie je známe čoho a kde presne.
 • Malus bral Throgga za najlojálnejšieho zo skupiny. Keď sa však odohrali udalosti s kráľom Gordokom, bolo naznačené, že Throggovi sa to nie celkom páčilo, no stále Malusa počúval.
 • Ceya sa narodia v Goldshire a vyrastala v Eastvale. S Greydonom sa stretla v Stormwindskom prístave viac než 10 rokov pred Cataclysmom. Keď sa zobrali, presťahovali sa do Lakeshire.
 • Murločie samice sú trocha väčšie než samci. Mladí murloci majú väčšie oči než starší. Murloci pre obrov chutia ako sliepky.
 • Hackle mal ľavé oko modré, druhé tmavo hnedé.
 • Pre gnollov je bežné zjesť padlého. Ich obľúbené jedlo sú natvrdo varené slepačie vajcia nakladané v slanom náleve. Údené mäso z gnolov zase niekedy jedia taureni, kentauri a quilboarové.
 • Je niekoľko foriem taur-ahe jazyka.
 • Mesiac White Lady je väčší než Blue Child.
 • Dospelé kodo je také veľké ako traja kentauri vedľa seba.
 • Réva z Fadeleaf je jedovatá, ale nie smrteľne.
 • Fŕkanie nosom u quilboarov je pozdrav.
 • Rešpekt pre kentaurov sa ukazuje búchaním sa do hrude.
 • Obrovia preferujú variť ľudí s krvou v tele, zatiaľ čo trolovia radšej oddeľujú mäso a sušia. Mäso nočných elfov obrom nechutí.
 • Raptory a Ironwood stromy sa nachádzajú vo Feralase. Hniezda raptorov sú aj v Redridge.
 • Isildien bol zničený pred 10 000 rokmi.
 • Zatiaľ nevieme, či Murky je ten istý, ktorý sa objavil v Legion, ale možné to je.
 • Takisto nie je jasné, či Gordok z knihy je ten istý, ktorý sa objavil v hre. Teoreticky, herný Gordok (Ulrok) by mal byť mŕtvy (zabitý hráčmi) a tento knižný by bol jeho nástupcom. Art ponúknutý od Arama a in-game model sa nie celkom zhodujú, takže je možné, že sú to dvaja rozdielni obrovia.
 • Gadgetzan je opisované ako mesto (city), čo by mohlo korešpondovať s lore z Hearthstone.
 • Murločtina.

 

Slovo na záver

 

Hoci je Traveler určený predovšetkým pre mladšie generácie, každý fanúšik Warcraftu by si ju mal prečítať. Je pravdou, že isté momenty a scény boli detinské, ale celkovo kniha vzbudzovala dojem, že naozaj patrí do krútého sveta Warcraftu. Veľké plus dávam množstvu... detailov o rôznych detailoch... o oblastiach, organizáciách a rasách. Uznávam odhalenie nových oblastí v Desolace, takisto to, že autor nebral ohľad na maličký herný svet, ale že Feralas urobil realisticky obrovský; a predovšetkým oceňujem posun príbehu Gordunni obrov.


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Hromovapest 21.02.2017 22:19

Pro děti. 90% populace DT-BB :P

Prunusak 21.02.2017 21:41

nevíš jestli bude ta knížka přeložená ?

Mordecay 22.02.2017 22:22

Takisto ako novšie knihy z gameverse - War Crimes, Illidan, atď, v dohľadnej dobe nie.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet