Calia Menethil

  calia    menethil    lore   

Upozorňujeme, že článek obsahuje spoilery z několika knižních novel, včetně nejnovější Shadows Rising!

 

Příběh

xyfdny6g5p_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7871.jpg Raný život

Calia se narodila o dva roky dříve než její bratr Arthas ještě před První válkou a je dcerou lordaeronského krále Terenase Menethila II. a královny Lianne Menethil. V dětství se stala velmi dobrou kamarádkou Jainy Proudmoore. Jak čas plynul, Terenas ji nedobrovolně provdal za tajemného šlechtice Davala Prestora (Deathwinga v magickém přestrojení), což ji poznamenalo a ona Arthasovi z celého srdce přála, aby si svou milovanou mohl vybrat ze svého vlastního uvážení. Calia se také zúčastnila ceremonie ve Stormwindu, kde byl Arthas oficiálně přijat do řádu Stříbrné ruky (Knights of the Silver Hand). Terenas začal upínat veškerou svou pozornost právě na mladého prince, díky čemuž Calii osud přivál osudové setkání.

 

V tomto období se Calia zamilovala do někoho, koho by Terenas v životě neschválil – lordaeronského vojáka. Během jedné noci se tajně sešli a dlouho prosili jednu z kněžek, aby je narychlo oddala. Nedlouho poté vyšlo najevo, že Calia je těhotná, s čímž se svěřila své matce, která ji pomohla její těhotenství a vztah udržet v tajnosti a následně své dceři slíbila, že v okamžiku, kdy Arthas zdědí trůn, její dítě i muž dostanou patřičná postavení na královském dvoře. Calia nakonec dala život krásné dceři, ale spolu se svým mužem se rozhodli, že ji do té doby bude vychovávat mimo Lordaeron. 

 

xyfdny6g5p_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7871.jpg Třetí válka / Warcraft 3

Osud k ní nebyl pouze přívětivý, jelikož vše se změnilo s příchodem Pohromy a Arthasovy přeměny v rytíře smrti. Přestože si všichni mysleli, že Calia zemřela ve stejný den jako její otec, ve skutečnosti se dva dny schovávala v zabláceném příkopě před ghúly. Princezně se nakonec podařilo utéct do Southshore, kde se setkala se svým mužem a dcerou a nějakou dobu zde žili tajný život, dokud na město nezaútočili nemrtví. Chaos v důsledku onoho útoku však zapříčinil, že Calia se oddělila od své rodiny a doposud nezjistila, co se s nimi stalo. 

 

Během jejího věčného útěku před Pohromou ale narazila na nemrtvého kněze, jež měl svou vůli a patřil k Opuštěným (Forsaken) a kterého Calia velmi dobře znala. Šlo o arcibiskupa Faola, který stál za zrodem Stříbrné ruky. Díky tomuto setkání pochopila, že ne všichni nemrtví nyní patří k Pohromě a že mnoho těchto jedinců si své osobnosti zachovalo i ve smrti. Došla k uvědomění, že Opuštění si stále zaslouží důstojnost a především soucit. Z Calii se následně pod Faolovým dozorem po nějakém čase stala kněžka.

 

cbg71q9h4t_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7878.jpg Legion

Ve hře je možné se poprvé s Caliou potkat v Tirisfal Glades u hřbitova Faol's Rest nedaleko Scarlet Monastery během mise spočívající v hledání mocných artefaktů pro boj proti Legii. Faol s bývalou princeznou se přidají ke Conclave, tajúplné a prastaré frakci kněží v Netherlight Temple. Calia při prvním setkání zdůrazňuje, že její příjmení již už tolik neznamená.

Zároveň bojovala po boku Velena v bitvě o Exodar proti démonickému generálu Rakeeshovi.

 

xyfdny6g5p_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7871.jpg Before the Storm

Calia po porážce Plamenné legie zůstala v Netherlight Temple, kde se setkala s Anduinem Wrynnem, který do prastarého chrámu přišel na návrh Moiry Thaurissan požádat Conclave o pomoc. Bylo totiž třeba vyléčit zranění Azerothu způsobené Sargerasovým mečem2utdo1rofk_b3ccced0d84b098fbc4c00dbd6a0294fb8ffaf01_1603569315_4546.jpg v Silithu. Mladého krále Stormwindu nesmírně překvapilo, že právoplatná dědička lordaeronského trůnu je stále naživu. Navzdory svému úžasu si s Caliou postupem času vybudoval podobný vztah jako s Jainou. Calia v mladém králi viděla mnohé podobnosti s Arthasem ještě předtím, než jej zkazil Mrazivý smutek (Frostmourne).

 

Arthasovu sestru však dlouhodobě sužovaly noční můry spojené s její rodinou. Pravidelně se s nimi svěřovala naaru Saa'ra, kterou s Conclave spojovala společná cesta již od dob Legionu. Saa'ra Calii však jednoho dne řekla, že noční můry přestanou v okamžiku, kdy bude připravena jim čelit, přičemž ji čeká cesta, která se neobejde bez bolesti a krve. Přestože to kněžce neusnadnilo její cestu, Saa'ra stačila dodat, že časem, až k tomu poznání dojde, pochopí, že i bolest s sebou může nést skrytý dar. Navzdory tomuto proroctví měla Calia v naaru důvěru, jelikož její světlo vždy kněžku uklidnilo dostatečně na to, aby mohla pokojně usnout. Když se Calia o nějakou dobu později po jednom takovém sezení s naaru chystala ke spánku, její dobrá přítelkyně z chrámu, Elinor, jí oznámila novinu ohledně Anduinova plánu uspořádat setkání mezi rozdělenými rodinami z řad Forsaken a lidí v Arathi Highlands. Měl to být první diplomatický krok ke konečnému míru mezi Aliancí a Hordou. 

 

Calia tuto novinu začala brát jako znamení, že možná nastal čas k vyléčení jejích strastí. Společně s Faolem pomáhala Anduinovi s organizací celé události jakožto neutrální strana. Díky tomu se před mladým stormwindským králem v jeden z těchto dnů rozpovídala o svém příběhu, přičemž se jí Anduin navzdory vší slušnosti zeptal, zda by si lordaeronský trůn chtěla nárokovat, i kdyby to mělo znamenat válku, jelikož je jedinou legitimní dědičkou. Přestože Calia uznala, že Opuštěné považuje za svůj lid, uvedla na pravou míru, že jí jde čistě jen o jejich dobro a dobro celé události a nemá v úmyslu si uzmout lordaeronský trůn. Později se potají stala svědkem tajného nočního setkání krále Greymanea a Turalyona s Faolem ve stormwindské katedrále. 

 

Když o nějaký čas později došlo na událost setkání blízkých z řad Opuštěných a jejich stormwindských protějšků v Arathi Highlands (v lore známou jako Gathering), Calia se účastnila jako jedna z vypomáhajících kněží. Při asistenci Ol'Emmě se Calia dala do hovoru s Elsie Benton, jednou z hlavních organizátorských tváří z řad Opuštěných. Jeden z nemrtvých účastníků, Parqual Fintallas, však Caliu pod kápí poznal a bral to jako příležitost pro přítomné Opuštěné přeběhnout k Alianci. Poté, co se část těchto nemrtvých spolu s Caliou začala nenápadně přibližovat ke Stromgarde Keep, kde vedení Aliance v čele s Anduinem dohlíželo na průběh celé akce, bylo Sylvanas nad slunce jasné, že tito Opuštění chtějí přeběhnout k Alianci. Calia v důsledku toho nešťastně odhalila svou identitu a na základě svého úsudku o Anduinově srdečnosti začala Opuštěné přemlouvat, aby se nebáli. Sylvanas toto však vnímala nejen jako zradu, ale především viděla v Calii hrozbu, jelikož nejenže nesla jméno Menethil, ale byla také skutečnou a legitimní překážkou v její vládě nad Opuštěnými. V důsledku toho se celé setkání zvrhlo v masakr nemrtvých, přičemž samotná Calia přišla o život Sylvanasiným šípem, zatímco příslušníci alianční strany zůstali bez újmy, přesně, jak bylo řečeno v dohodě mezi Sylvanas a Anduinem. 

 

Anduina však Caliina smrt velmi zasáhla a vše málem vyeskalovalo v předčasný konflikt. Král se však držel své zásady mír udržet, co to jen jde, a tělo kněžky bylo přepraveno do Netherlight Temple. O několik dní později dostal Anduin zprávu, ať se do chrámu dostaví. Stanul před naaru Saa'ra, Faolem a tělem Calii, které však záhadně nejevilo žádné známky rozkladu. Saa'ra Anduinovi vysvětlila, že Caliin osud není zcela u konce a spolu s Faolem ji pomocí svých svatých sil přivedli zpět mezi živé. Z Calii se tímto stala první nemrtvá, již zpět k životu nepřivedla nekromancie, ale Světlo. Přestože chtěla Opuštěné vést jako svůj lid, došlo jí, že na to není zcela připravena. Bolest skutečně skrývala nevídaný dar – poznání. Calia se proto prozatím rozhodla, že nejlíp svému lidu poslouží tím, že se bude pod Faolovým dozorem učit, co vše obnáší být nemrtvým.

 

bhcvatsh1v_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7858.jpg Battle for Azeroth

Zatímco počáteční dění v Battle for Azeroth se dosti točilo kolem Caliiny dlouholeté kamarádky Jainy, nnzyn4xjqo3_b3ccced0d84b098fbc4c00dbd6a0294fb8ffaf01_1603569315_3473.jpgyní se lady-admirálka po invazi zandalarského hlavního města Dazar'alor doslechla o události v Arathi a tedy i o Caliině osudu. Anduin jí poté vše mezi čtyřma očima vylíčil.

 

Válka mezi Aliancí a Hordou nakonec zahrnovala i oživení Jainina bratra Dereka do Sylvanasiných služeb. Celý podlý plán na Derekův mozkový výplach překazil Baine Bloodhoof, který později ztracené sourozence svedl dohromady a následně výrazně přispěl k osvobození Hordy od Sylvanasina vlivu, což bylo zakončeno mak'gora duelem mezi Sylvanas a Varokem Saurfangem. Po uzavření příměří mezi oběma azerothskými velmocemi se Derek, Jaina i Calia sešli ve Stormsong Valley. Z konverzace vyšlo najevo, že Calia byla Derekovi velkou oporou v hledání své nemrtvé identity a trojice společně diskutovala nad blízkou budoucností, načež Jaina svým nemrtvým blízkým nabídla řádné rozloučení v podobě společně stráveného času.

 

c96mac5awn_8369cbfb40434a9943080070ee2dab1ec84877bb_1603569350_6491.jpg
Setkání Calii, Dereka a Jainy

 

Nikdo z nich však netušil, že je na popud Lilian Voss pozoruje agent Hordy. Díky tomu dostala Calia zanedlouho od Lilian dopis, v němž ji žádá o pomoc v Tirisfal Glades. Calia s Derekem proto dorazili do Calston Estate, kde z Lilianiných slov vyplynulo, že Opuštění se po zradě Sylvanas cítili zrazeni více než kdy předtím, a představila jim mimo jiné i oživené noční elfy v čele s Delaryn Summermoon. Nato spolu s elfy místo opustili se slibem, že pro ně udělají, co bude možné.  

 

xyfdny6g5p_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7871.jpg Shadows Rising

Calia se nějaký čas po N'Zothově porážce stala členkou koncilu Opuštěných, čímž se de facto přidala k Hordě. Calia a Lilian věděly, že Opuštění nemohou v Orgrimmaru setrvat navždy, a vynaložily snahu najít jim nový domov, přičemž i tak obě doufají, že se jim časem Lordaeron podaří opět získat a svým způsobem znovu vybudovat. 

 

Calia se poté účastnila setkání všech vůdců Hordy jako reprezentantka Opuštěných vedle Lilian, aby prodiskutovali současnou situaci příměří Aliance a Hordy. V okamžiku, kdy vyjádřila naději nad pokrokem Dereka Proudmoora, se královna Talanji při zaslechnutí jeho příjmení ohradila, že jeho rodina může za chaos, který v Zandalaru nastal, a za smrt jejího otce, Rastakhana. Lilian jí však hned připomněla, že Derek se stal obětí války a nyní je jedním z Opuštěných a Opuštění jsou součástí Hordy. Setkání bylo za několik okamžiků v důsledku toho odloženo.

 

Poté, co Thrallův šamanský přítel Yukha varoval bývalého náčelníka o prazvláštním neklidu ve světě duchů, se Thrall rozhodl vydat k Nordrassilu a prodiskutovat s nočními elfy současnou situaci. Rozhodl se s sebou vzít Baina a Caliu kvůli její touze a odhodlání napravit křivdy mezi nočními elfy a Opuštěnými. Calia byla krásou Nordassilu unešena, což však změnila trpká konverzace s Tyrande, Malfurionem, Shandris a Maiev. Noční elfové, obzvláště Tyrande, se stále nesmířili s příkořími, která Sylvanas ve jménu Hordy napáchala, a pasivní agresivitou se jakékoli hlubší konverzaci vyhýbali. Thrall i tak navzdory tomu Caliu uvedl jako příklad, že Horda a přinejmenším někteří Opuštění se mohou změnit k lepšímu, když jsou nyní osvobozeni od Sylvanasina trpkého vlivu. Na noční elfy toto nezabralo a setkání krátce nato skončilo. Trojice vůdců se vrátila zpět do Orgrimmaru.

 

yen78fkh6k_fceed50d2a197788a2fcdaa53ab54b95a0ed27d1_1603570443_6344.jpg Death's Rising

Calia bude mít v pre-patchi k Shadowlands jistou roli.

 

Stav: živá

Rasa: Forsaken (nemrtvá)

Povolání: kněžka (Priest/ess)

Frakce: Conclave / Horda

Nachází se v: Orgrimmar (Shadowlands pre-patch), Icecrown (Shadowlands pre-patch), Stormsong Valley (War Campaign), Tirisfal Glades (War Campaign), Netherlight Temple (Legion)

 

Zajímavosti:

 • V komunitě dlouho kolovala teorie, že Taelia Fordragon je dcerou Bolvara a Calii. Sedělo by to k jejímu popisu, že byla vychována mimo Lordaeron, ale samotná teorie má mnoho děr, obzvláště ohledně Bolvara a jeho tehdejšího postavení. V Shadowlands betě mezi nimi nejsou žádné interakce, které by jakoukoli bližší spojitost naznačovaly.

 • Předtím, než byla do hry uvedena v datadisku Legion, mnozí lore fanoušci spekulovali, že Calia je ve skutečnosti agentkou npc #23566 ve službách SI:7.

 • Po Sylvanasině zradě Hordy je zatím minimálně naznačeno, že by se mohla stát královnou Forsaken.

 

Vysvětlivky ikonek:

 • xyfdny6g5p_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7871.jpg – daná část příběhu se odehrává pouze v knihách, případně se s knižními předlohami překrývá

 • 9zto3r5aq0_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7874.jpg –  daná část příběhu se odehrává pouze v komiksu, případně se s komiksovou předlohou překrývá

 • v7qnlj3xq8_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_8052.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Warcraftu III

 • vq84e316yn_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_805.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí vanilla WoW

 • ndy9ewmucj_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7882.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí The Burning Crusade, případně pre-patche k tomuto datadisku

 • ybjijxtdqo_a1322c098257d1ec5a787e912b99017429a30be6_1603570895_1666.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Wrath of the Lich King, případně pre-patche k tomuto datadisku

 • 6jtgww6o1e_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7869.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Cataclysm, případně pre-patche k tomuto datadisku

 • 76pzl8f27c_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_788.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Mists of Pandaria, případně pre-patche k tomuto datadisku

 • 7lduy0r3zg_a1322c098257d1ec5a787e912b99017429a30be6_1603570895_38.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Warlords of Draenor, případně pre-patche k tomuto datadisku

 • cbg71q9h4t_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7878.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Legion, případně pre-patche k tomuto datadisku

 • bhcvatsh1v_e7d08d7229cd6c4411a0a36246e153246a0db56c_1563196167_7858.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Battle for Azeroth, případně pre-patche k tomuto datadisku

 • yen78fkh6k_fceed50d2a197788a2fcdaa53ab54b95a0ed27d1_1603570443_6344.jpg – daná část příběhu se odehrává v čase událostí Shadowlands, případně pre-patche k tomuto datadisku

 


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Heakler 12.11.2020 20:17

Menethil? Not my Queen!

kuchta 10.11.2020 17:48

Supiš článok.Je to pekne rozpísané a ma to hlavu a pätu prosím viac takýchto článkov. :-D Inak ak bude leader Forsaken Callia mala by sa zmeniť aj ich standarta predsa by bolo divné aby mali na sebe po tom všetkom standartu Sylvanas. ja som by som bol za pôvodnú Lorderonsku z nejakou drobnou vychytavkou.Tak dúfam že sa na to nevyprdnú.

Simsalabim 09.11.2020 19:05

Jsem ráda za tuto kontinutu. Podle mě to dává pěkný smysl, ale jsem zvědavá na celkové vyznění a ladění nemrtvých v SL... Ještě by se mohl objevit živý a funkční Gilneas pro worgeny (a noční elfy) a ke štěstí by mi nic nechybělo. Nicméně podle posledního odstavce to tak nevypadá

Hanzias 10.11.2020 02:10

Já tuším, že Blizz zmiňoval, že Shadowlands v jistý části budou vyhrazený (minimálně okrajově) Forsaken. S největší pravděpodobností by to mohlo souviset i s jejich Heritage armor setem. ^^

smalltalk 09.11.2020 15:28

Dík za článok moc zaujímavo sa čítal. Ja som trochu rozladený z toho, že po sylvanas bude viesť forsaken takáto non badass (sylvanas bola už od wc3 taká trochu morálne horšia) postava, predsalen vždy boli nemrtvý tak trochu temný a z tohto info mám pocit, že z nich budu robiť až moc príjemných, milých a dobrých rovnako ako z krutých bojovníkov orkov urobili tak trochu emotívnych slabochov. Ale nechajme sa prekvapiť možno to bude inak. Dúfam, že ma nikto neukameňuje za tento názor

Lethal 09.11.2020 16:53

Snáď ťa nikto neukamenuje

Zas sa budem opakovať, ale podľa môjho názoru je najlepší čas na revamp (kľudne po SL). Napr. nová štart zóna pre undeadov, keď už ich má Calia viesť. Ďalej by mohla znovuzrodiť Forsaken pod Lordaeronom. Ja viem, že sme bojovali proti titánom, starým bohom, ale myslím si, že by nebolo naškodu riešiť nejaké lokálnejšie konflikty/quest-linky. Napr. pomáhať Calii budovať nové útočisko pre nemŕtvych (Silverpine, Hillsbrad), riešiť diplomatiku s alianciou atď. A niečo podobné urobiť aj s alianciou.

Viem, že to sem nepatrí, ale myslím si, že Calia môže mať ešte bohatú lóre budúcnosť. Tak snáď to Blizzard nedomrví.

@ndy 09.11.2020 17:58

@Lethal to by si chtěl od Blizzardu moc, oni to udělají jako povídku nebo knížku.. ve hře se toho nedočkáš, možná pokud bude heritage na undeady, ale kdo ví, jestli vůbec bude, nějak se na ně zapomnělo

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet