Eitrigg

História

Of Blood and Honor

EitriggEitrigg je stárnucí ork z klanu Blackrock, ktorý slúžil vždy s odvahou a cťou počas Prvej a Druhej vojny. V poslednej z nich stratil svojich synov. Po Gul'danovej zrade sa rozhodol opustiť starú Hordu a utiekol do divočiny Lordaeronu, kde chcel prežiť zvyšok svojho života v pokoji. Eitrigg poznal Durotana a vedel o jeho osude. O pár rokov neskôr bol objavený paladinom Tirionom Fordringom v opustenej veži neďaleko Hearthglen. Keď ho zbadal, schytili meče a zaútočili na seba. Ich boj spôsobil kolaps veže, ktorá sa zrútila na Tiriona. Eitrigg, pozerajúc na ruiny veže sa rozhodol ho vytiahnuť, a tým zachrániť paladinov život. Priviazal ho ku koňovi a poslal smerom na Hearthglen. Keď sa Tirion prebral, uvedomil si, že prežil len vďaka orkovi. Ani tento skutok však nezabránil Eitriggovmu zajatiu. Paladin Barthilas povolal Saidana Dathrohana, aby chytili Tirionovho "útočníka". Tirion nemohol nič urobiť, ale aj tak sa postavil za česť orka. Obaja boli poslaní do Stratholmu, aby si vypočuli svoje verdikty. Zatiaľ čo Tirion neoblomne zastával česť orka a bol zbavený paladinstva, Eitrigg ako ork bol odsúdený na smrť. Vďaka rýchlemu zásahu Tiriona a Thrallovej novej Hordy sa ho podarilo zachrániť. Zatiaľ čo Horda zaútočila na mesto, Tirion tesne oslobodil Eitrigga a odviedol ho do lesov. Thrall ich nasledoval. V tej chvíli Eitrigg Tiriona prehlásil za ľudského brata, keďže bol ochotný sa vzdať, paladinstva a rodiny, aby zachránil orka. Po stretnutí s Thrallom zistil, že orkovia sa vrátili k šamanizmu, a tak sa rozhodol odísť s Thrallom na Kalimdor. Tesne pred odchodom Tirionovi povedal: Sme viazaní krvou a úctou, brat môj. Nikdy na teba nezabudnem.

World of Warcraft

Slúžil Horde a Thrallovi ako jeho poradca a podporovateľ v Orgrimmare. Taktiež bol členom Náčelníkovej Čestnej Stráže. Thrall mu tiež nariadil, aby dozeral na nových regrútov Hordy. O rok neskôr Eitrigg uviedol Thrallovi ľudského zveda, ktorý mu oznámil, že draenei pristáli na Azerothe a pridali sa k Aliancii. Keď sa Thrall dozvedel, že na Outlande žijú neskazení orkovia, okamžite tam chcel ísť, no Eitrigg ho upozornil, že najprv by sa mali poriadne pripraviť, lebo nepriateľ by mohol využiť šancu neprítomnosti. Preto mu náčelník nariadil, aby za Hellscreamom poslal poslov. Eitrigg

Wrath of the Lich King

V liste pre Thralla od Rytierov smrti, Tirion posiela pozdravy a zároveň žiada, aby sa Eitrigg vydal do Northrendu, lebo potreboval schopného orka. Náčelník súhlasil a Eitrigg sa vydal do tábora Argent Strand v Zul'Drak. Spriatelil sa s ostatnými členmi Argent Crusade, hlavne s Avengerom Metzom, ktorý ho nazval bratom. Spolupracoval s kapitánom Rupertom, Korfaxom, Rayne a Rimblatom na odhalení podstaty saronite rudy, no nepodarilo sa im to.

The Shattering: Prelude to Cataclysm

Po porazení Lich Kinga sa vrátil do Orgrimmaru za Thrallom, ktorý ho považuje za najvernejšieho a najdôveryhodnejšieho radcu. Pri oslave, ktorú Thrall usporiadal na počesť hrdinom z Northredu, daroval Garroshovi Gromovu zbraň, Gorehowl. Eitrigg spoločne s ostatnými sledoval tento akt. Neskôr doprevádzal Thralla na stretnutie s Jainou, aby diskutovali o obvinení z útoku na karavanu elfov z Ashenvale. Po skončení stretnutia spoločne odišli preč a Eitrigg poukázal na Jaininu múdrosť a rozvážnosť, tvrdiac, že ak by bola orkyňou, mohla by sa stať Thrallovou ženou a spolu by mali múdre deti. To Thralla iba rozosmialo a pokračovali v ceste naspäť, hovoriac o minulosti a o nepokojoch s elementmi. A práve tu sa Thrall rozhodol odísť do Nagrandu za Geyah, aby zistil, čo sa deje s elementmi. Po zvolení Garrosha ako nového Náčelníka sa Eitrigg a Cairne stali jeho radcami. Garrosh rozhodol prebudovať Orgrimmar a jeho radcom sa nepáčil nový štýl, bohužiaľ, museli sa podriadiť. Pár dni po tom, čo Garrosh zabil Cairna v dueli mak'gora kvôli ďalšiemu útoku na elfov, Eitrigg vyhľadal Garrosha a povedal mu o podvode, do ktorého sa dostal. Rozprával mu o rýchlej Cairnovej smrti a poukázal na Gorehowl, ktorý bol napustený jedom. Magatha Grimtotem "požehnala" zbrani, aby Cairne umrel a tak sa mohla zmocniť Thunder Bluffu a ostatných taurenských miest. Po Eitriggových slovách nový náčelník pochopil do čoho bol zapletený.

Cataclysm

Zvolenie náčelníka Garrosha a určenie jeho poradcov bolo možné vidieť aj v stretnutí počas Elemental Unrest. Hoci bol obozretný voči motívom a činmi nového náčelníka, Eitrigg sa mu snažil radiť tak, aby sa vyhol chybám z minulosti. EitriggEitrigg pokračoval zaoberaním sa so situáciou v Durotare a keď sa mu dostala do rúk správa od Gar'Thoka, ktorá hovorila o zvýšenej prítomnosti Aliancii v orkskej domovine, chcel požiadať náčelníka o poslanie posíl. V Burning Steppes sa strhla vojna medzi Blackrock klanom proti Aliancii a Horde. Hordské vojská viedol Ariok, Eitriggov syn. Samotný Eitrigg sa tiež vydal do tohto územia a zosnoval plán ako pomôcť synovi v boji proti Blackrock klanu. Od Chiselgrip viedol dobrodruhov k realizácií jeho plánu - prestrojiť sa za člena Temnej Hordy, zistiť čo najviac informácií a zabiť určitých členov. Potvrdil sa útok na Redridge, ktorý musel byť zastavený. Eitrigg, ako čestný člen Argent nemohol dopustiť, aby nevinným bolo ublížené. Generál Thorg'izog sa stal ďalším cieľom. Eitrigg poslal dobrodruhov v prestrojení za ním a ponúkli mu služby. Generál ich poslal za seržantmi, ktorí pripravovali vojsko k invázii. Miesto toho, aby boli motivovaní boli na rozkaz Eitrigga eliminovaní. Eitrigg, Ariok a dobrodruh sa následne presunuli do Flame Crest, odkiaľ pokračoval v zahájovaní poslednej časti plánu proti orkom. Keď bol materiál zozbieraný, Ariok sa vydal zabiť ďalších orkov. Medzičasom Eitrigg pripravil otrávené jedlá a tie poslal cez dobrodruha ku Generálovi Thorg'izogovi a jeho obrom. Taktiež poslal pasce pre orka Neeralaka a warlocka Xi'luna. Xi'lun vyvolal Pit Lorda Hellmondatha, no keďže do rúk sa mu dostal falošný orb, warlock ho nedokázal udržať, vymkol sa z pod kontroly a zaútočil na hlavné vojsko Temnej Hordy. Dobrodruh, Ariok a drak Acride potom spolupracovali na eliminácií zvyšných vojakov. Keď bolo po tom, nastal čas zasadiť finálny úder. Pit Lord, pred tým než umrel, zabil skoro všetkých až na trojicu vodcov a ich zvyšných nasledovníkov. Eitrigg poslal dobrodruha a Arioka zabiť Thorg'izoga, Neeralaka a Xi'luna - úspešne. Útok na Redridge bol odvrátený.

Jaina Proudmoore: Tides of War

Eitrigg bol prítomný na stretnutí Garrosha s ostatnými vodcami Hordy po smrti Deathwinga. Garrosh tam vysvetlil svoj plán - zničiť Alianciu na Kalimdore a dobyť ho pre Hordu. Eitrigg s tým plánom nesúhlasil a podporil ho aj Baine Bloodhoof. Tak ako Cairne aj Baine ho považuje za priateľa. Eitrigg sa nezúčastnil útoku na Northwatch a Theramore, ale v jeho mene poslal orka Margolaga, ktorý tiež podporoval Baina. Po zničení Theramore, Eitrigg napísal list o všetkom čo Garrosh urobil a poslal orkského posla za Thrallom na Maelstrom.

Escalation

Po objavení Pandarie a smrti Lei Shena, Vol'jin začal otvorenú rebéliu voči náčelníkovi Hordy. Pomáhal mu Thrall, ktorý sa však rozhodol vstúpiť do Orgrimmaru a nájsť orkov, Eitrigga vrátane, ktorí nesúhlasia s Garroshom. Eitrigg

Siege of Orgrimmar

Eitrigg odhalil, že ho Garrosh prestal počúvať a vybudoval novú pevnosť v jaskyniach Ragefire, kde zoskupil verných, fanatických orkov, najatých goblinov, pandarenské a ďalšie temné artefakty. Nasmeroval tam Thralla s Varokom. Počas útoku na Orgrimmar, Aliancia a Vol'jinovi rebeli ho našli v Grommash Hold, raneného.

War Crimes

Eitrigg dorazil na súd Garrosha Hellscreama na Pandarii a po celý čas zotrval po boku Go'ela. Baine navrhol Eitrigga, aby bol Garroshov obhajca, no reputácia orkov rapídne klesla, a tak napokon bol zvolený Baine, s čím súhlasil. Keď Garrosh utiekol, chrám bol v panike a Jaina bola zranená, Aggra mu dala Duraka, zatiaľ čo ona ju šla liečiť. Stav: Živý Kde sa nahádza: Grommash Hold, Orgrimmar; Argent Stand, Zul'Drak Frakcia: Horda, Orgrimmar, Argent Crusade; niekedy: Blackrock klan a Orkská Horda Rasa: Ork Postavenie: Radca náčelníka Garrosha (a Thralla) Povolanie: Warrior Rodina: Ariok (syn)

Trivia

  • Eitrigg's Copper Coin sa dá uloviť z Dalaranskej fontány.
  • V komikse Ashbringer Tirion prerozprával svoj a Eitriggov život Darionovi Mograine.
  • Obaja jeho rodičia boli z klanu Blackrock a zrejme sú mŕtvi, keďže o nich hovoril v minulom čase.
  • V Shattering sa spomína, že chodí pomaly kvôli bolesti kĺbov.
  • V hre je väčší než ostatní orkovia.
  • Jeho TCG karta v Hearthstone má názov Frostwolf Warlord.

Synovia

V Of Blood and Honor Eitrigg spomínal dvoch synov, ktorých stratil vo vojne. V Cataclysme sa objavil syn Ariok. Nie je známe, či je to jeden z dvoch, alebo azda tretí. Smrť jeho synov má viac verzií. Podľa Of Blood and Honor boli zabití počas Druhej Vojny v bitke, z ktorej sa orkovia mali stiahnuť preč. Avšak rival Chieftaina poslal skupinku orkov naspäť, aby si získal lepšie miesto v Horde. V queste Eitrigg's Wisdom Eitrigg povedal, že jeho synovia sa pridali k Dal'Rendovi v Blackrock Spire a tam padli v boji proti Dark Iron trpaslíkom. The Shattering: Prelude to Cataclysm odhaľuje, že synovia boli zabití zradení orkmi a zabití v bitke. Nevie sa, ktorá verzia je pravdivá a súčasťou príbehu (canon), ale je možné, že je to najnovšia verzia - z The Shattering. Teoreticky by mohol Shattering odkazovať na Of Blood and Honor, kde "zradení orkmi" by naznačoval rivala. Ultimate Visual Guide označuje za syna len Arioka a ďalší dvaja mŕtvi sa vôbec nespomínajú.

Naposledy upravil/a Mordecay 06.11.2015 v 13:16:35.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

kasialoda 22.03.2023 00:45

This was also confirmed by Elghaieb et al <a href=http://cialis.makeup>where to buy cialis</a> Example time

rarkaniek 05.03.2023 10:33

On the contrary, the deletion of certain autophagy genes in macrophages can cause inflammationmediated diseases such as uveitis and hepatic inflammation 29, 52 <a href=https://buycialis.hair>viagra and cialis online</a> Nicolas, USA 2022 06 26 21 27 26

addekly 08.02.2023 20:32

Semaglutide reduces blood glucose through a mechanism where it stimulates insulin secretion and lowers glucagon secretion, both in a glucose dependent manner <a href=https://brandviagra.top>where to get viagra pill</a>

Ignogma 31.01.2023 14:32

Han MC, Park YY, Shim BS <a href=http://nolvadex.hair>nolvadex</a> cornuarietis and other prosobranch snails seems to be based on the higher affinity of the compound for the ER in this species compared with vertebrates

Biziodimb 25.01.2023 22:09

AKH planners and reviewers have no relevant financial relationships to disclose <a href=http://acialis.top>daily cialis online</a> The turtle, How Drugs Lower Blood Pressure when should you take high blood pressure pills is 126 over 70 good blood pressure which Emperor Yueming could not pierce no matter what, was finally stabbed by Zhao Ling

Floovot 14.12.2022 04:17

Besides poultry turkeys and ducks, pet birds including parrots, cockatiels, macaws, and parakeets are the main culprits <a href=https://clevitras.monster>comprar levitra original espana</a> Yep, this waiting room can be cruel

AgrignGen 07.11.2022 18:12

Medical oncologists, palliative care specialists, and psychiatric social workers, as well as oncology clinical nurse specialists, nurse practitioners, and physician assistants, are positioned to assist patients with uncomplicated emotional issues, anxiety, and depression <a href=https://priligy.me/>buy priligy tablets</a>

Tragmanom 07.10.2022 18:45

<a href=https://buylasixon.com/>lasix drip</a> It helps to relieve high levels of anxiety and depression associated with mastalgia

Oblifleld 17.09.2022 03:47

0033 ARBs 337 6. <a href=https://buydoxycyclineon.com/>doxycycline monohydrate uses</a>

Draw 10.03.2011 16:27

Má taky výstižnou přezdívku Dejvík

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet