Knihy Warcraft

  Knihy    komiksy    mangy   

Celý seznam Warcraft literatury

Knihy

Přeložené

Nepřeložené

 

Manga

Přeložená

Nepřeložená

 

Komiksy

Přeložené

Nepřeložené

 

Upozorňujeme, že ačkoli odkazujeme na koupi knih u jednotlivých vydavatelství, některé mohou být už vyprodáné.

 

Knihy

Den Draka

Pozdvižení mezi nejvyššími čaroději tohoto světa vyústí ve vyslání nepohodlného samotářského čaroděje Rhonina na nebezpečnou misi na orky kontrolované území v Khaz Modanu. To, co Rhonin nakonec odhalí, je rozsáhlé spiknutí, temnější, než si kdy dokázal představit - hrozba, která ho donutí uzavřít nebezpečné spojenectví se starobylými vládci vzduchu a ohně, pokud má svět Azerothu ještě někdy spatřit vycházející slunce.

 

Autor: Richard A. Knaak
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Sam Didier
Počet stran: 400
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Gamebrand

Recenze: n/a

 

Vládce Klanů

Otrok. Gladiátor. Šaman. Náčelník. Tím vším byl tajemný ork jménem Thrall. Odmalička vychováván krutými lidskými pány, kterým šlo jen o to, aby si z něj vytvořili dokonalou zbraň. Oheň v Thrallově srdci a jeho výchova ho předurčily k osudu, který on sám teprve pomalu začíná chápat – vymanit se z pout a znovuobjevit starobylé tradice své rasy. Nyní se lidé dozví o jeho životních osudech. Hrdinský příběh o cti, nenávisti a pomstě je konečně tady…

 

Autor: Christie Golden
Překlad Jan Netolička
Obálka: Sam Didier
Počet stran: 272
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: n/a


Poslední Strážce

Strážci Tirisfalu – řada mistrů obdařených božskou mocí. Každý z nich musí celé věky bojovat svou tajnou a osamocenou válku proti Plamenné legii. Medivh byl od narození předurčen k tomu, aby se stal největším a nejmocnějším členem tohoto vznešeného řádu. Od samotného počátku však byla jeho duše poskvrněna temnotou, která zvrátila ve zlo síly, jež měly bojovat ve prospěch dobra. Medivh, zmítaný mezi dvěma světy, a jeho boj s vlastní zlobou se stanou osudem celého Azerothu… a navždy změní svět.

 

Autor: Jeff Grubb
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Sam Didier
Počet stran: 277
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: n/a

 

Válka Prastarých - Studna Věčnosti

Mnoho měsíců již uplynulo od zničující bitvy u hory Hyjal, ve které byla Plamenná legie navždy vyhnána z Azerothu. Nyní ovšem vrhl vír záhadné energie hluboko v horách Kalimdoru tři vysloužilé válečníky do dávné minulosti – do časů dávno před tím, než na svět vkročili orkové, lidé, nebo dokonce vysocí elfové. Do časů, kdy temný titán Sargeras se svými démonickými nohsledy přesvědčil královnu Azsharu a její Urozené, aby očistili svět od nižších ras. Do časů, kdy byli dračí Aspekti na vrcholu moci – netušíce, že jeden z nich je brzy uvrhne do věku temnoty, která zcela pohltí svět jménem V první knize této epické trilogie je výsledek historické Války prastarých navždy změněn příchodem tří hrdinů ztracených v čase: Krasa – dračího čaroděje, jehož ohromná moc i vzpomínky na prastarý konflikt nevysvětlitelně zmizely; lidského čaroděje Rhonina, jehož mysl je rozpolcená mezi rodinou a svůdným zdrojem rychle rostoucí moci; a Broxigara, ostříleného orkského veterána, který již nehledá nic než hrdinnou smrt v boji. Pokud však tito tři podivní spojenci nepřesvědčí poloboha Cenaria a nedůvěřivé noční elfy o zradě jejich královny, bude cesta pro Plamennou legii do Azerothu znovu otevřena. A tentokrát by se bitvy dávné minulosti mohly přelít až do budoucnosti...

 

Autor: Richard A. Knaak
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Sam Didier
Počet stran: 350
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: n/a

 

Válka Prastarých - Duše démona

Plamenná legie je zde. Nesčetné množství démonů vedených mocným Archimondem nyní pochoduje Kalimdorem a v jejich stopách kráčí smrt a zkáza. V samotném srdci plamenné invaze leží Studna věčnosti – kdysi zdroj prastaré moci nočních elfů. Ovšem síly Studny jsou nyní pošpiněné a zvrácené, neboť královna Azshara a její Urození se nezastaví před ničím ve snaze přivítat na světě nově nalezeného pána: ohnivého vládce Plamenné legie… Sargerase.
Bránící se noční elfové vedeni mladým druidem Malfurionem Stormrage a čarodějem Krasem bojují zoufalou bitvu s cílem strašlivý masakr démonů zastavit. Přestože už zůstává skutečně jen jiskřička naděje, světu přichází v nejčernější hodince na pomoc prastará síla. Draci – vedeni mocným Aspektem Neltharionem – ukuli zbraň s nepředstavitelnou mocí: Duši draka, artefakt schopný navždy vyhnat Legii ze světa. Ovšem její použití může stát nakonec víc, než by kdo mohl tušit.

Autor: Richard A. Knaak
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Bill Petras
Počet stran: 352
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: n/a

 

Válka Prastarých - Rozdělení

V poslední, apokalyptické kapitole epické trilogie Válka prastarých musí dračí mág Krasus a mladý druid Malfurion riskovat skutečně vše, aby zachránili Azeroth před zkázou. Hrdinové přivedli na svou stranu trpaslíky, taury i srstnatce a doufají, že tak vytvoří alianci schopnou postavit se moci Plamenné legie. Neboť jestli Duše démona padne do spárů Legie, bude všechna naděje na záchranu světa ztracena. Konečné přichází hodina, v níž se střetne minulost s budoucností!

Autor: Richard A. Knaak
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Sam Didier
Počet stran: 352
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: n/a


Kruh Nenávisti

Plamenná legie byla poražena a o východ Kalimdoru se dělí dva národy: orkové v Durotaru, vedeni náčelníkem Thrallem, a lidé v Theramoru, vedeni jednou z nejmocnějších čarodějek na světě – lady Jainou Proudmoore.
Avšak křehký mír mezi lidmi a orky se náhle hroutí. Náhodné útoky proti Durotaru dávají tušit, že lidé se rozpomínají na svou nevraživost vůči orkům.
Jaina s Thrallem musí nyní odvrátit katastrofu, než nenávist vzplane na obou stranách – a Kalimdor se bude zmítat v další strašlivé válce.

Autor: Keith R.A. DeCandido
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Glenn Rane
Počet stran: 192
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz
Recenze: n/a

 

Zrod Hordy

Orkské klany kdysi dávno žily v idylickém světě nazývaném Draenor v relativním míru se svými záhadnými sousedy – draenei. Velitelé Plamenné legie však měli s oběma nic netušícími rasami jiné plány. Démonický pán Kil´jaeden rozehrál temnou partii s cílem nejen vyhladit všechny draenei, ale zároveň s úmyslem spojit všechny orkské klany v jedinou nezastavitelnou sílu poháněnou nenávistí a touhou po zkáze.

Autor: Christie Golden
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Glenn Rane
Počet stran: 352
Provedeni: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: n/a

 

Arthas - Zrod Krále Lichů

Jeho zlo se stalo legendou. Pán nemrtvé Pohromy a nepřítel všech svobodných národů Azerothu, vyzbrojen runovým mečem nazývaným Frostmourne – Mrazivý smutek. Král lichů je bytost s nepředstavitelnou mocí plná zášti a zloby, jaké není nikde rovno. Jeho duši, chladnou jako kus ledu, zcela pohltila touha zničit všechen život na…
Ale nebylo tomu vždy tak. Dlouho předtím, než se jeho duše spojila s duší orkského šamana Ner´zhula, býval král lichů Arthasem Menethilem, princem a nástupcem trůnu Lordaeronu a oddaným paladinem řádu Stříbrné ruky.
Když začala všechno, co kdy miloval, ohrožovat šířící se morová nákaza měnící lidi na nemrtvé, vydal se Arthas na výpravu s cílem získat meč tak mocný, že měl sám o sobě zachránit celou jeho rodnou zem. Předmět, který hledal, si však nakonec od svého nového pána vyžádal krutou daň a započal jeho hluboký pád končící až v naprostém zatracení. Zavedl Arthase věčně zmrzlými pustinami na severu až k Ledovému trůnu, kde ho čekala nejtemnější část jeho osudu.

Autor: Christie Golden
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Glenn Rane
Počet stran: 352
Provedení: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Gamebrand 

Recenze: zde

 

Příliv Temnoty

Stormwind je zničen Hordou. Zbytky utečenců vedené rytířem Lotharem prchají do Lordaeronu, aby všechny obyvatele tohoto kontinentu varovali před hrozbou, která stojí před branami.
Podaří se králi Terenasovi ustanovit Alianci nejen lidí, ale i elfů a trpaslíků, aby se nájezdu Hordy ubránila? Vrátí ork Orgrim Doomhammer svému lidu čest, již ztratil už na rodném Draenoru, když podlehl volání po moci? Vybojuje mu zemi, ve které by mohl pokojně žít? A co plánuje zrádný černokněžník Gul’dan společně se svým dvouhlavým pomocníkem, ogrem Cho’gallem? Pokusí se vyrvat Orgrimovi moc nad Hordou a pokusí se ji získat zpět do vlastních rukou?

Autor: Aaron Rosenberg
Překlad: Lukáš a Marie Balabánovi
Obálka: Glenn Rane
Počet stran: 352
Provedení: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: zda

 

Za Temným Portálem

Na konci Druhé války se Alianci podařilo odrazit barbarskou Hordu a zničením Temného portálu přerušit spojení mezi Azerothem a Draenorem, domovským světem orků. O dva roky později je však Horda zpátky a chystá se k rozpoutání nového pekla ve World of Warcraft.
Stárnoucí orkský šaman Ner’zhul získal kontrolu nad Hordou a postaral se o obnovení Temného portálu. Jeho brutální válečníci znovu vtrhli na Azeroth a obléhají nově postavenou pevnost Nethergarde. Z ní vedou arcimág Khadgar a velitel Aliance Turalyon vojska lidí a jejich elfských a trpasličích spojenců při odvrácení orkské invaze.
Na povrch navíc vyplývají další znepokojivé problémy. Khadgar se dozvídá o orkských nájezdech do hloubi aliančního území. Zdá se, že útočícím skupinkám orků nejde o pouhé dobývání, ale směřují za jasným cílem. Aby toho nebylo málo, objevili se i černí draci, kteří podle všeho pomáhají orkům. Pokud Aliance doufá ve zmaření Ner’zhulových temných plánů, nezbývá jí nic jiného, než napadnout zdecimovaný orkský domovský svět Draenor. Podaří se Khadgarovi a jeho společníkům včas zastavit ohavného šamana a zabránit zničení obou světů?

Autor: Golden Christie & Rosenberg Aaron
Překlad: Michal Farník
Obálka: Glenn Rane
Počet stran: 352
Provedení: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: zde

 

Noc Draka

Grim Batol. Původ jeho temného dědictví je ukryt kdesi v husté mlze minulosti Azerothu. Většina tvorů ho však zná jako místo, kde se odehrála strašlivá tragédie – kde si nenávidění orkové zotročili mláďata vylíhlá z vajec urozené dračí královny, Alexstraszy, a použili je jako strašlivou zbraň. A třebaže skupina hrdinů vedených záhadným čarodějem Krasem orky porazila a zajaté draky osvobodila, prokletá hora dál zůstává děsivým pomníkem uprostřed světa World of Warcraft.
Krasus – mnohým známý jako rudý drak Korialstrasz – nyní cítí, že zlo Grim Batolu znovu ohrožuje ty, kteří jsou mu blízcí. Je odhodlaný se tentokrát zlu hory postavit sám, ovšem netuší, že k ní z různých důvodů míří i jiní, ani že nakonec odhalí obludnou pravdu, která by všem nejen mohla přinést smrt, ale také započít novou éru zkázy a temnoty.

Autor: Richard A. Knaak
Překlad: Jan Netolička
Obálka: Glenn Rane
Počet stran: 352
Provedení: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Gamebrand

Recenze: zde

 

Stormrage

Když byl svět nazývaný Azeroth ještě mladý, dali mu titáni, bohům podobné bytosti, řád. Hnětli pevniny, hloubili moře, vše s cílem naplnit dokonalou představu o tom, jaký by měl Azeroth být. A přestože titáni z Azerothu dávno odešli, jejich dílo přetrvalo dodnes. Je známé jako Smaragdový sen, svěží a divoká prapůvodní verze World of WarCraft. Nesčetná jsou tajemství halící Smaragdový sen i jeho samotářské strážce, příslušníky zelené dračí letky. V časech dávno minulých vstupovali do Snu druidi s cílem hlídat úbytek a proud života na Azerothu v rámci svého věčného úkolu udržovat jemnou rovnováhu přírody. Ne všechny sny jsou však příjemné. V poslední době začala ve Smaragdovém snu růst Smaragdová noční můra, prostor plný zkaženosti a zla, a pomalu mění Sen v nepředstavitelnou hrůzu a děs. Noční můra pohltila také nic netušící zelené draky a pokřivila jim mysl a znetvořila tělo. Pro druidy, kteří vstoupili do stále temnějšího snu, bylo najednou obtížné – někdy dokonce nemožné – uniknout. Nejsou však jedinou obětí Noční můry. Ta najednou sužuje čím dál více lidí. Rostoucímu nebezpečí by mohl padnout za oběť dokonce i Malfurion Stormrage, první a největší z azerothských druidů. A tak zatímco se světem šíří děsivé sny, začíná se zoufalá výprava s cílem arcidruida najít a zachránit. Nepřátelé přírody se ovšem velmi brzy dozví pravou podstatu jména Stormrage.

Autor: Richard A. Knaak
Překlad: Jan Netolička
Obálka: John Polidora
Počet stran: 448
Provedení: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Fantasya.cz

Recenze: zde

 

Durotan

Když tajemný cizinec Gul‘dan, zlověstný černokněžník se zelenou kůží, přišel poprvé za Garadem, náčelníkem klanu Frostwolf, nabídl mu místo v Hordě a přizval ho na výpravu do vzdálené zaslíbené země, která se měla stát novým domovem orků. Durotanův otec ho však rázně odmítl, protože věřil, že jeho klan se o sebe i v těžkých časech dokáže postarat sám. Nyní je náčelníkem Durotan, přičemž stojí před stejnou volbou jako otec. Doba, ve které žije, je však mnohem krutější, než když se musel rozhodovat Garad. Zimy jsou stále delší a nemilosrdnější, zvěře ubývá, krajem táhnou krvelační Rudí chodci a samotní duchové živlů se pomalu obracejí proti orkům, kteří je po dlouhá staletí uctívali. Gul‘danem přislíbená země nikdy nebyla lákavější, ale opravdu stojí za obětování prastarých tradic, domova… a svobody?

 

Autor: Christie Golden
Překlad: Jakub Mařík
Počet stran: 336
Provedení: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Gamebrand

Recenze: n/a

 

Warcraft: První střet

Azeroth se ocitá ve válce, když do něj magickým portálem vtrhnou krvelační nájezdníci – orkská Horda, která utíká ze svého chřadnoucího domova Draenoru a chystá se obsadit nový svět a zotročit jeho obyvatele. Lidé se ale nemíní vzdát bez boje a orkské sekery a vlčí jezdci se brzy poměří se stromwindskými meči, trpasličí pistolemi a dalaranskou magií. Temná síla, která zničila Draenor, však pronikla i do nového světa a tu nedokáží zastavit žádné bitvy, ale pouze spolupráce čtyř hrdinů z obou stran fronty. Orkský náčelník, opovrhovaná míšenka, zahořklý rytíř a zneuctěný mág musejí spojit síly a postavit se samotnému Gul‘danovi, zlověstnému vůdci Hordy. Pokud ho nedokáží porazit, Azeroth a všechny jeho obyvatele, staré i nové, čeká pomalá smrt…

 

Autor: Christie Golden
Překlad: Jakub Mařík
Počet stran: 304
Provedení: brož.
Nakladatelství: Fantom Print
Koupit: Gamebrand

Recenze: n/a

 

Kronika 1

Fenomenální fantasy svět Warcraft u nás znovu naplno ožije spolu s velkofilmem Warcraft: První střet. Než se tak stane, můžete se seznámit se světem a historií tohohle magického vesmíru v první knize ze série World of Warcraft: Kroniky.

První svazek Kronik vás vezme na úžasnou cestu skrz mýty a legendy, do prastarých dob ještě před Hordou a Aliancí. Tento velkolepý svazek obsahující historii Warcraftu, odhaluje zatím nikdy nevyprávěné příběhy o zrodu vesmíru, povstání starověkých říší a o silách, které formovaly svět a lidi Azerothu.

První kroniky World of Warcraft se věnují nejstarší historii tohohle magického světa. Začínají mýty o stvoření světa a končí 45 let před událostmi kolem Temného portálu, které natrvalo změnily tvář Azerothu. Vypráví o tajemných mocích, hrdinstvích a tragédiích, jejichž echo se odráží i v současných konfliktech.

 

Autor: Chris Metzen, Matt Burns, Robert Brooks
Překlad: Zuzana Komprdová, Tomáš Kratochvíl
Počet stran: 176
Provedení: váz.
Nakladatelství: Fantom Print, CREW
Koupit: Gamebrand

Recenze: zde

 

Kronika 2

S potěšením oznamujeme další přírůstek do „těžce“ populární série WoW Kronik. Druhý svazek odhalí ještě více detailů o tomto herním vesmíru, jeho historii a mytologii.

V této úžasné knize najdete dechberoucí, zcela nové artworky od oblíbených výtvarníků jako je Peter Lee, Joseph Lacroix nebo Alex Horley. Výpravné zpracování knihy je už samozřejmostí, takže jistě bude ozdobou v knihovně nejen každého fanouška Warcraftu, ale i sběratelů krásných knih. Pochopitelně „běžné“ čtenáře nehodláme diskriminovat, jim je Kronika, svazek druhý, určena taktéž.

 

Autor: Chris Metzen, Matt Burns, Robert Brooks
Překlad: Zuzana Komprdová, Tomáš Kratochvíl
Počet stran: 212
Provedení: váz.
Nakladatelství: Fantom Print, CREW
Koupit: Gamebrand

Recenze: zde

 

World of Warcraft kuchařka

Pokud rádi kuchtíte virtuálně, ale reálné vaření jste doteď moc nemuseli, WoW Kuchařka je téměř absolutní zárukou, že se to velmi brzy změní. Protože kdo by si nechtěl pochutnat na jemném steaku ze shoveltuska, vyčarovaných manových bocháncích nebo Heartglenské ambrózii? A nebo na některém ze stovky dalších receptů, které kuchařka poskytuje?

Kuchařka obsahuje více než 100 různých receptů rozdělených do šesti kategorií – polévky, hlavní jídla, sladké dezerty, pečiva, přílohy a nápoje (alkoholické i nealkoholické). Recepty jsou přehledně rozděleny podle obtížnosti, takže snadno poznáte, na co si můžete troufnout už na počátku a na co potřebujete napřed trochu vyskillovat cooking.

Prostě jde o ideální dárek pro všechny fanoušky světa World of Warcraft. A co ty, už máš kuchařku doma?

 

Autor: Chelsea Monroe-Cassel
Překlad: Zuzana Komprdová, Tomáš Kratochvíl
Počet stran: 216
Provedení: váz.
Nakladatelství: Fantom Print, CREW
Koupit: Gamebrand

Recenze: zde

 

Dawn of the Aspects

Autor: Richard A. Knaak
Překlad: není
Počet stran: 90
Provedení: brož. a e-book
Nakladatelství: Simon & Schuster
Koupit: 

Recenze: n/a
 

The Shattering

Autor: Christie Golden
Překlad: není
Počet stran: 432 (brožovaná), 352 (vázaná)
Provedení: brož. a váz.
Nakladatelství: Pocket Start Books, Gallery Books
Koupit: 

Recenze: n/a
 

Twillight of the Aspects

Autor: Christie Golden
Překlad: není
Počet stran: 432 (brožovaná), 336 (vázaná)
Provedení: brož. a váz.
Nakladatelství: Pocket Start Books, Gallery Books
Koupit

Recenze: n/a
 

Wolfheart

Autor: Richar A. Knaak
Překlad: není
Počet stran: 416 (brožovaná), 384 (vázaná)
Provedení: brož. a váz.
Nakladatelství: Pocket Start Books, Gallery Books
Koupit: 

Recenze: n/a
 

Tides of War

Autor: Christie Golden
Překlad: není
Počet stran: 352
Provedení: brož.
Nakladatelství: Simon & Schuster
Koupit: 

Recenze: n/a
 

Shadows of the Horde

Autor: Michael Stackpole
Překlad: není
Počet stran: 320
Provedení: brož.
Nakladatelství: Simon & Schuster
Koupit: 

Recenze: n/a
 

War Crimes

Autor: Christie Golden
Překlad: není
Počet stran: 368
Provedení: brož.
Nakladatelství: Simon & Schuster
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Illidan

Autor: William King
Překlad: není
Počet stran: 336
Provedení: váz.
Nakladatelství: Random House
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Traveler

Autor: Greg Weisman
Překlad: není
Počet stran: 336
Provedení: váz.
Nakladatelství: Scholastic
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Traveler: The Spiral Path

Autor: Greg Weisman
Překlad: není
Počet stran: 432
Provedení: váz.
Nakladatelství: Scholastic
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Before the Storm

Autor: Christie Golden
Překlad: není
Počet stran: 208
Provedení: váz.
Nakladatelství: Del Rey
Koupit: 

Recenze: n/a

 

 

Manga

Sluneční Studna - Dračí Lov

Válkou rozpolcený svět sužují krutí draci, elfové prahnoucí po moci a armády Nemrtvé zhouby. Ještě ke všemu se znovu objeví dávno ztracený zdroj nepředstavitelné destruktivní síly. Hodný modrý drak, který na sebe umí vzít lidskou podobu, se neohroženě pustí do boje se silami zla. Na nebezpečné cestě za spravedlností se setká s Anveenou, zvláštní kráskou, která zná velké tajemství...

Autor: Richard A. Knaak
Kresba: Jae-Hwan Kim
Překlad: Ondřej Duha
Obálka: Jae-Hwan Kim
Počet stran: 168
Provedení: brož.
Nakladatelství: Alpress
Koupit: Neoluxor

Recenze: n/a

 

Sluneční Studna - Stíny Ledu

Při svém pokračujícím boji se silami zla cestují krásná Anweena a hodný drak Kalec do odlehlých hor v naději, že jim tam trpaslík Loggi dokáže sundat z krků kouzelné obojky. V této zmrzlé a zrádné pustině se ocitnou uprostřed divoké bitvy mezi živými a nemrtvými a Kalec může jen s hrůzou přihlížet, jak Anweenu odnáší strašlivá příšera.

Autor: Richard A. Knaak
Kresba: Jae-Hwan Kim
Překlad: Ondřej Duha
Obálka: Jae-Hwan Kim
Počet stran: 192
Provedení: brož.
Nakladatelství: Alpress
Koupit: Neoluxor

Recenze: n/a

 

Sluneční Studna - Země Přízraků

Temný elf jménem Dar´Khan touží získat zpět svou moc, a proto cestuje do zničené Morové země, aby našel tajemnou Sluneční studnu. Hodný Kalec je mu v patách, protože zlotřilý elf do svých nekalých plánů zahrnul i ubohou Anveenu. Aby zabránil nejhoršímu, musí se Kalec střetnout s nepřátelskými silami, které na něho čekají v troskách prastarého elfského města. Přitom odhalí záhady, jejichž působením se jim všem život úplně změní.

Autor: Richard A. Knaak
Kresba: Jae-Hwan Kim
Překlad: Ondřej Duha
Obálka: Jae-Hwan Kim
Počet stran: 192
Provedení: brož.
Nakladatelství: Alpress
Koupit: Neoluxor

Recenze: n/a

 

Rytíř Smrti

Během třetí války se voják z Lordaeronu Thassarian vydá hledat své dva ztracené druhy. Oba šťastně nalezne, ale oni ho nečekaně zradí: setnou mu hlavu, aby se společně všichni tři stali neživými rytíři smrti. Po návratu do vlasti jejich král vyhlásí útok, chce vzkřísit své vojsko pohřbené v troskách. Všichni tři rytíři se však pod Thassarianovým vedením vládě svého pána vzepřou...

Autor: Jolley Dan
Kresba: Rocio Zucchy
Překlad: Ondřej Duha
Obálka: Rocio Zucchy
Počet stran: 192
Provedení: brož.
Nakladatelství: Alpress
Koupit: Neoluxor

Recenze: n/a

 

Hodina stínů - Dračí země

Jorad spolu s Tyrygosou uniknou jen o vlásek smrti v Zemi duchů. Temná brána, kterou při zoufalém útěku překročili, je přivede na území plné krvelačných draků. Jorad ví, že ho jejich energie může uzdravit. Aby zjistil jak, musí se s jedním z nich setkat a získat si jeho přízeň. Pokud ho však předtím nerozsápou nebo ho nezajme rytíř smrti, který jim vládne.

Autor: Richard A. Knaak
Kresba: Jae-Hwan Kim
Překlad: Ondřej Duha
Obálka: Jae-Hwan Kim
Počet stran: 176
Provedení: brož.
Nakladatelství: Alpress
Koupit: Neoluxor

Recenze: n/a

 

Shaman

Autor: Paul Benjamin
Kresba: Rocio Zucchy
Překlad: není
Počet stran: 192
Provedení: brož.
Nakladatelství: Tokyopop
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Mage

Autor: Richard A. Knaak
Kresba: Ryo Kawakami
Překlad: není
Počet stran: 176
Provedení: brož.
Nakladatelství: Tokyopop
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Shadow Wing: Nexus Point

Autor: Richard A. Knaak
Kresba: Kim Jae-Hwan
Překlad: není
Počet stran: 192
Provedení: brož.
Nakladatelství: Tokyopop
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Legends 1-5

Autor: mnoho
Kresba: mnoho
Překlad: není
Počet stran: 5 dílů, každá cca 192
Provedení: brož.
Nakladatelství: Tokyopop
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Komiksy

Ashbringer

Království Loraeronu si snad ani na jeden rok neodpočine. Když zrovna lidé nevyhlásí válku orkům, tak jsou to šiky nemrtvých, které roznášejí na prohnilých kopytech lidská města, anebo tajemná partička bytostí z jiné dimenze, které nechtějí nic menšího, než převzít vládu nad světem. Válka není složena jen z odletujících hlav – válku dělají lidé. A právě osudům rytířů Řádu Stříbrné ruky, který se rozpadá na Bělostný úsvit a Šarlatové křižáky, se věnuje kniha World of Wacraft: Ashbringer. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o osudu Azerothu, se v ní dočtete. Však za ní také stojí odborníci na slovo vzatí!

Autor: Nelison Micky
Kresba: Lullabi Ludo, Washington Tony
Překlad: Pavel Dobrovský
Obálka: Chris Robinson
Počet stran: 136
Provedení: brož.
Nakladatelství: CREW
Koupit: Crew.cz

Recenze: zde

 

World of Warcraft 1

První díl fantasy ságy ze světa herního megahitu. Na pobřeží Kalimdoru se probírá muž, jehož paměť je čistá jako sklo – a tak začíná epický příběh válečníka Lo’Goshe a jeho nezvyklých společníků Brolla Bearmantla a Valeery Sanguinar. Vycházet s místními národy je téměř stejně těžké jako nepozabíjet se navzájem, a tak nesourodá trojice na pouti za odhalením tajemství Lo’Goshovy minulosti brzy zkříží zbraně s Hordou i Aliancí!
Autorem scénáře je Walter Simonson (THE JUDAS COIN, Thor), výtvarné stránky se zhostili Ludo Lullabi (Lanfeust Quest) a Sandra Hope (AMERICKÁ LIGA SPRAVEDLNOSTI)!

Autor: Walter Simonson
Kresba: Lullabi Ludo
Překlad: Martin D. Antonín
Obálka: Samwise Didier
Počet stran: 176
Provedení: brož.
Nakladatelství: CREW
Koupit: Crew.cz

Recenze: zde

 

World of Warcraft 2

Druhý díl fantasy ságy ze světa herního megahitu. Druhý World of Warcraft a s ním finále první části velkého souboje! 
Když si dva muži činí nárok na jeden trůn, může v království zavládnout mír? Válečník Lo'Gosh sdílí podobu i vzpomínky s králem Varianem Wrynnem, ale pro dva muže není na trůnu dost místa. Lo'Gosh naštěstí už není odkázán jen na pomoc svých přátel Brolla a Valeery - se svými novými spojenci, mezi něž počítá například trpaslíka Thargase Anvilmara, se odhodlaně vydává vyrvat korunu z rukou podlého podvodníka. Je však Varian skutečně jeho nepřítelem?
Walter Simonson, Jon Buran a Mike Bowden odhalí pravdu v pokračování komiksu World of Warcraft.

 

Autor: Walter Simonson
Kresba: Jon Buran, Mike Bowden
Překlad: Martin D. Antonín
Obálka: Ludo Lullabi, Sandra Hopeová

Počet stran: 176
Provedení: brož.
Nakladatelství: CREW
Koupit: Crew.cz

Recenze: zda

 

World of Warcraft 3

Už třetí díl komiksové série na základě neskutečně populární počítačové hry. Král Varian a jeho společníci se snaží zabránit rozštěpu mezi Hordou a Aliancí - a k tomu potřebují pomoc vůdce skřetů Thralla. Garona, vražedkyně, která se snaží o rozkol mezi oběma tábory, a která navíc zabila Varianova otce, je zpátky a stále pod vlivem vražedného kouzla. A do toho ještě zasahuje démonická skupina Kladivo soumraku, vedená tajemným Mistrem.

 

Autor: Walter Simonson, Louise Simonson
Kresba: Mike Bowden, Jon Buran, Pop Mhan
Překlad: Martin D. Antonín
Obálka: Jon Buran, Tony Washington

Počet stran: 176
Provedení: brož.
Nakladatelství: CREW
Koupit: Crew.cz

Recenze: zde

 

World of Warcraft 4

Znovuvzkříšení Tirisfalské rady je zřejmě jedinou nadějí Azerothu proti zlu, jež rozpoutal kult Kladivo soumraku. Avšak téměř tři tisíce let starý rituál, jímž byla tato mocná skupina ustavena, tehdy prováděli mágové - v dnešní době ohrožení snahou draka Malygose vysát veškerou magickou energii světa. Takto oslabení a rozptýlení nemohou příliš pomoci a nebezpečí se stále stupňuje. Může nová rada složená z šamana, druida, kněze a paladina dosáhnout stejného úspěchu?

Walter Simonson (Thor) a Luise Simonsonová (Death of Superman) rozvíjí příběh spojenců čelících nepředstavitelnému zlu; svým výtvarným nadáním jim sekundují Mike Bowden a Tony Washington. Poté se taktovky ujímá Mike Costa (G.I.Joe) s Popem Mhanem (Batgirl) a provedou vás událostmi, jež budou mít trvalý dopad na celý svět WARCRAFTU!

 

Autor: Walter Simonson & Louise Simonson, Mike Costa
Kresba: Mike Bowden, Pop Mhan, Tony Washington
Překlad: Martin D. Antonín
Obálka: Mike Bowden, Tony Washington

Počet stran: 144
Provedení: brož.
Nakladatelství: CREW
Koupit: Crew.cz

Recenze: zde

 

Pouta Bratrství

Odhalte, jak vzniklo věrné spojenectví tří z nejproslulejších hrdinů Azerothu. Warcraft: Pouta bratrství je oficiální grafický román příběhově předcházející celovečernímu filmu Warcraft od společností Legendary, Universal Pictures Blizzard Entertainment.

V tomto akčním fantasy eposu - odehrávajícím se několik desetiletí před událostmi filmu - se mladí a svéhlaví Llane, Lothar a Medivh vydávají na cestu odplaty, během níž se z nich stanou hrdinové... Takoví, které Azeroth bude potřebovat v hodině své nejvyšší nouze.

 

Autor: Paul Cornell, Chris Metzen
Kresba: Mat Broome, Michael O'Hare, Eddie Nunez, Roy Allan Martinez, Ale Garza, Mike Bowden
Překlad: Martin D. Antonín
Obálka: Kevin Tong

Počet stran: 122
Provedení: brož.
Nakladatelství: CREW
Koupit: Crew.cz

Recenze: n/a

 

Curse of the Worgen

Autor: Micky Neilson, James Waugh
Kresba: Ludo Lullabi, Tony Washington
Překlad: není
Obálka: John Polidora

Počet stran: 160
Provedení: váz.
Nakladatelství: DC Comic
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Pearl of Pandaria

Autor: Micky Neilson
Kresba: Sean Galloway
Překlad: není
Obálka: Sean Galloway

Počet stran: 128
Provedení: váz.
Nakladatelství: DC Comic
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Dark Riders

Autor: Michael Costa
Kresba: Neil Googe
Překlad: není
Obálka: Samwise Didier a Alex Horley

Počet stran: 144
Provedení: váz.
Nakladatelství: DC Comic
Koupit: 

Recenze: n/a

 

Bloodsworn

Autor: Doug Wagner
Kresba: Jheremy Raapack, Joe Weems, Richard Friends a Jeromy Cox
Překlad: není
Obálka: Samwise Didier a Alex Horley

Počet stran: 160
Provedení: váz.
Nakladatelství: DC Comic
Koupit:

Recenze: n/a


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

MeappyGed 15.02.2023 09:54

Read the abstract of Management of Chemotherapy Induced Alopecia With Scalp Cooling <a href=http://accutane.buzz>roaccutane 5mg</a>

creachE 11.02.2023 18:45

<a href=https://aviagra.best>moringa natural viagra</a> ortho injection of pyridoxine hydrochloride methylcobalamin and nicotinamide I didnГў

susiowl 07.02.2023 13:52

<a href=http://vkamagras.cyou>kamagra 100</a> For Rivelli, who is moving to Hawthorne Race Course on Chicago s south side, he was the perennial meet leader at Arlington in wins and earnings nine straight titles through 2021

RupEnenny 30.01.2023 09:38

For India the medical tourism industry is booming with quality healthcare, well- trained doctors, high standard facilities and international confidence <a href=https://cialis.boats>cheap cialis no prescription</a>

RupEnenny 29.01.2023 12:00

Women LwBBC report many ongoing and unmet psychosocial needs 10, 11, including pain, fatigue, fear of recurrence, lymphedema, and hair loss 12 19 <a href=http://propecia.skin>finasteride 5mg without a prescription</a>

teliAccep 27.01.2023 07:34

<a href=https://stromectol.one>buy stromectol tablets</a> They would come to Moses peace be upon him and say O Moses, thou art Allah s messenger, Allah blessed thee with His messengership and His conversation amongst people

Metiu 23.11.2020 00:26

Chýba vam tu neviem či nie úplne prvá kniha "Of blood and honor" ktorá patrí k "den draka" "vladca klanu" a "posledny strazce"
Ak som si ju len nevšimol, ospravedlňujem sa.

Morecek 13.05.2018 14:31

Zdravim lidicky,
nevite jestli se nekde daji koupit Warcraft knizky ve formatu AUDIO knih ?
Diky moc za odpoved

Esperanta 13.05.2018 17:40

Ahoj,
na 100% žádné nejsou česky.. Anglicky jsou to tyhle:
https://wow.gamepedia.com/Audiobooks

Mordecay 30.07.2016 01:46

dee
Cau lidi mohl by mi někdo prosim vas poslat na muj mail ddolejss@gmail.com napsat jak všechny dily jdou po sobe a jaky do sebe zapadaj a podobne?? byl by někdo tak hodny...diikk
http://wowfan.tiscali.cz/clanky/sprievodca-warcraft-literaturou/1/

dee 29.07.2016 23:59

nevidim a doporucuji knihu warcraft Durotan . oficialni prequel filmu... je to skvela kniha řekl bych ze není lepsi jak zrod hordy ale je skvela a bez ni bych řekl ze film by stal uplne za hovno a nic bych nevedel

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet