Na kus řeči s Xal'atath, Blade of the Black Empire

  Xal'atath    Black Empire    artefakt   

 

Legion Artefakty jsou bezesporu jedinečné zbraně (tedy pokud pomineme fakt, že kdybyste ve hře hodili kamenem, pravděpodobně byste trefili nejméně tři hráče se stejným artefaktem, jaký máte vy). Ale některé jsou v určitých ohledech ještě unikátnější než jiné. Například ne s každým si můžete popovídat.
A Xal'atath, dýka Shadow priestů, je dokonce přímo upovídaná.

 

Jak už napovídá přízvisko Blade of the Black Empire (čepel Černé říše), Xal'atath nebude podle všeho zrovna "čistá" zbraň. Pravda je však ještě daleko temnější – jde o rituální dýku pocházející z doby, kdy Azerothu vládli Staří bohové. Po jejich uvěznění změnila zbraň mnohokrát majitele (a většinu jich také zradila a přivodila jim smrt – asi ne zrovna vhodná poznámka do inzerátu o nového majitele). Nás však bude spíše zajímat to, co nám sdílný artefakt povykládá poté, co jej v Legion dostane do rukou Shadow priest.

 

Ano, čtete správně – Xal'atath s vámi bude mluvit. A jako každý správný předmět či tvor, co má něco společného se Starými bohy a zároveň má trochu sebeúcty, bude jeho našeptávání pokud možno co nejtajemnější a nejzlověstnější. Jako výmluvná připomínka nám mohou posloužit například Puzzle Box of Yogg-Saron či šeptání Il'gynotha v Emerald Nightmare.

 

Pojďme si tedy společně rozebrat pár věcí, se kterými se nám Xal'atath svěří a které nám mohou ledacos napovědět o dalším směřování příběhu WoW.

Xal'atath

1) Bůh hlubin se svíjí ve svém vězení a pomalu, ale jistě se blíží vysvobození. Měli byste si pospíšit a porazit Padlého Titána... Čekají vás důležitější bitvy.

 

(The God of the Deep writhes in his prison, breaking free ever so slowly. You should hurry and defeat the fallen titan... there are greater battles yet to fight.)

 

Skočíme do toho rovnou po hlavě, protože další věty se budou velmi často odvíjet právě od této. Bůh hlubin je N'Zoth, jediný Starý bůh, s nímž jsme dosud měli tu čest pouze nepřímo. Jde o současného pána Noční můry (Nightmare) a také původce Deathwingova šílenství či přeměny královny Azshary a jejích stoupenců na nagy. N'Zoth je už hodně, hodně dlouho šedou eminencí WoW a pomalu nastává čas, abychom se s ním setkali tváří v tvář. A Xal'atath se mnou očividně souhlasí. N'Zoth bude po ztrátě svého věrného služebníka Xavia nejspíš poměrně naštvaný a dalo by se očekávat, že již nyní osnuje nějaký další zlovolný plán. Dost možná za pomoci své další služebnice, Azshary, která to se svým pokusem vypustit na svět svůj hněv (Wrath of Azshara) také zrovna nevychytala.

 

Varování Xal'atath zároveň není zrovna optimistické. Vyplývá z něj totiž, že jakýkoli triumf v bitvě s Legií, možná dokonce poražení Padlého Titána Sargerase, oddálí zkázu Azerothu jen o kratičkou chvíli. Protože N'Zothovi stačí počkat, až budeme po válce s Legií vyčerpaní a se značně ztenčenou armádou. A co nastane pak? To je asi lépe si nepředstavovat.

 

2) Toto elfské město bledne v porovnání se spícím městem...

 

(This city of the elves pales in comparison to the sleeping city...)

 

Uchvátil vás Suramar? Xal'atath, naproti tomu, is not impressed. A ve své kousavé poznámce nám dává k dispozici další střípek skládanky. Která však není ani zdaleka úplná.

Problém s Ny'alotha, spícím městem a N'Zothovým doupětem, spočívá v tom, že stále neznáme jeho přesné umístění. Narážky na sny a snění* by mohly napovídat spojitost se Smaragdovým snem – koneckonců je z Legion poměrně jasné, že N'Zoth má kolem této snové říše svá chapadla pevně ovinutá. Il'gynoth, manifestace Noční můry, která se nachází přímo ve Smaragdovém snu, však v okamžiku své smrti říká: "N'Zothe... Vydávám se... do Ny'alotha." ("N'Zoth... I journey... to Ny'alotha...") Dá se tedy usuzovat, že Ny'alotha je od Smaragdového snu oddělená a nejspíš je s ním pouze propojená.

A jelikož je N'Zoth zván "Bohem hlubin", pravděpodobně bychom měli toto město šílenství hledat na dně moře.

 

* "V krajině Ny'alotha nevládne nic než spánek." ("In the land of Ny'alotha there is only sleep.")
"Ve spícím městě Ny'alotha kráčí jen věci zrozené z šílenství." ("In the sleeping city of Ny'alotha walk only mad things.")

– Puzzle Box of Yogg-Saron

 

3) Je skoro pryč, jako by nikdy neexistoval(a/o?). Ale trhlina je široká a zasahuje hluboko. A kdesi na jejím dně se probouzí. Něco se změnilo. Poslední vězení je oslabené. Musíme se připravit.

 

(Almost completely gone, as if it never existed. But the rift is deep and vast, and somewhere down there it stirs. Something has changed, the last prison weakens. We must prepare.)

 

Řekla bych, že v tento moment je poměrně zřejmé, že právě skrze Rift of Aln si N'Zoth zajistil ono kýžené spojení se Smaragdovým snem. A kdesi na druhém konci této trhliny se N'Zoth pomalu prokousává ven ze svého vězení, do něhož ho uvrhli Titáni. Jak k tomuto oslabení jeho vězení ale došlo? Co se to změnilo? Způsobili jsme to snad nějakým nedopatřením my?

(Ne že bych se tomu divila.)

Ny'alotha

4) Nenech se ohromit zpodobněními Titánů, které tu stojí. Vedle věží obětování v Ny'alotha tyto ubohé chrámy vypadají jako trpaslíci.

 

(Do not be impressed by tall icons of the titans which stand here. The towers of sacrifice in Ny'alotha dwarf these pathetic temples.)

 

Xal'atath se tu vysmívá titánským stavbám ve Stormheimu. To na tom ale není to důležité – důležité je, že narážka na Ny'alothu tu podle mého názoru naznačuje, že by mohlo jít o nějakou potopenou část někdejší Černé říše. C'Thun byl koneckonců také uvězněn ve svém vlastním městě. Není důvod se domnívat, že by N'Zotha nemohl stihnout stejný osud.

Představa, že některá část azerothských moří je tak hluboká, že se v ní skryjí stavby větší než ty stormheimské, je ale poměrně děsivá.

 

5) Helya a její kult jsou tu silní. Tak blízko od pravdy, a přece tak daleko.

 

(Helya and her cult are strong here. So close to the truth, yet so far.)

 

Tuto poznámku pronese Xal'atath v Helheimu (Maw of Souls). A Helya je něco jako paní moří. Že by právě tím byla tak blízko k pravdě o N'Zothovi? Mohla by jej dokonce odhalit? Bohužel je ale první valkýra příliš zahleděná do své vlastní touhy po pomstě vůči Odynovi, než aby věnovala pozornost čemukoli jinému.

 

6) Tady vidíš, proč je invaze Legie v zásadě naprosto nicotná. Vše může být zkaženo, sny i démoni.

 

(Here you will see why the Legion's invasion is ultimately futile. All can be corrupted, dreams and demons alike.)

 

Řeč je o Val'sharah. Zatímco v jiných oblastech Roztříštěných ostrovů (Broken Isles) se Legie docela snaží, aby nám co nejvíce znepříjemnila život, Val'sharah je dokonalou ukázkou toho, že Legie není ani zdaleka to jediné, čemu bychom měli věnovat pozornost. A ano, bude hůř.

N'Zoth

7) Jak ironické, že ten nejslabší z nás si pro sebe možná nakonec urve definitivní vítězství. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj a... nu. Teď zbývá jen jeden, kdo by mohl pohltit svět. Odjakživa bylo jasné, že právě k tomu dojde.

 

(It is ironic that the weakest of us may be the ultimate victor. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj, and... well. Only one would remain to consume the world, that was always meant to be.)

 

Už jednou jsem zmínila, že N'Zoth je ultimátní šedá eminence WoW, a řeknu to znovu. N'Zoth podle všeho před tisíci lety rozehrál hru o nesmírné šíři a hraje ji dodnes. Přitom na první pohled nic pořádného nikdy nedělal, nijak moc se neprojevoval... Tím spíš, když jeho činy porovnáte s jeho bratry. Y'Shaarj byl od počátku nejmocnější ze Starých bohů a přivlastnil si dokonce vůli náčelníka Hordy. C'Thun byl v průběhu nám známé historie také velmi činný. Yogg-Saron zase stvořil Noční můru* – kterou si po jeho pádu N'Zoth promptně přivlastnil.

 

Jenže zatímco ostatní Staří bohové kuli své velkolepé plány a pak byli jeden za druhým poráženi, N'Zoth v tichosti vyčkával a sem tam někoho zkazil takovým způsobem, aby se tento čin nedal vůbec vystopovat k němu samému.

Deathwing. Královna Azshara. Xavius. Ale N'Zoth tím docílil jenom toho, že obrátil pozornost celého světa k těmto ve výsledku naprosto bezvýznamným pěšákům. Sám zůstává naprosto netknutý, směje se nám někde ve svém zvráceném příbytku a obyvatelé Azerothu (kteří na rozdíl od nás nemají k dispozici WoWpedii) nemají až na výjimky nejmenší tušení, že nemají ani zdaleka vyhráno. A že za Deathwingem či Xaviem stál někdo daleko mocnější a tahal za nitky.

 

* Xal'atath si neodpustí zmínku ani o někdejším "majiteli" Noční můry. Během pobytu ve Val'sharah totiž prohlásí: "Vidět Yogg-Saronovu noční můru v plném rozkvětu mě naplňuje žárlivostí... a také trochou té pýchy."

("To see Yogg-Saron's nightmare in full bloom fills me with jealousy... and some pride.")

 

8) Xavius utíkal od jednoho pána k dalšímu, rval se o moc, ale přesto skončil znovu a znovu poražen. Že by si Bůh hlubin vybral tak ubohého šampiona? Nebo je ve hře něco jiného?

 

(Xavius, running from one master to the next, scrambling for power, yet defeated again and again. The God of the Deep picks a poor champion? Or, is there something else at play?)

 

Sorry jako, Xal'atath, ale tajemnější bys už být nemohla? Jak tu mám analyzovat, když vůbec nevím, o čem žvaníš?

 

No, dobře. Přinejmenším první část je jasná. Xavius vyměnil službu Plamenné legii za službu N'Zothovi. Proč by to mocichtivý egomaniak jako on dělal, kdyby dobře nevěděl, že Legie není tím, kdo má největší šanci na konečné vítězství? Jeho přeběhnutí je jedna z věcí, které nám dávají jasně najevo, že to není Legie, koho bychom se měli bát. Xavius je jako krysa, která utíká z potápějící se lodi. A vydává se k tomu pánovi, o kterém tuší, že bude na konci triumfovat.

 

Xal'atath se ale docela rozumně ptá, proč by si vychytralý N'Zoth vybíral za nohsleda někoho, kdo mění strany rychleji než ponožky a navíc byl už několikrát v minulosti poražen. Proč by někomu tak neschopnému a nespolehlivému svěřoval vládu nad Noční můrou? Protože "je ve hře něco jiného". Přesněji tedy někdo jiný. Kdo z N'Zothových nejvýznamnějších služebníků nám ještě zbývá? Přesně tak, je to královna Azshara. A pamatujte na moje slova: Xavius a jeho spanilá jízda po Val'sharah byla v konečném důsledku nejspíš jenom zástěrka pro nějaký daleko důležitější tah. N'Zoth dobře věděl, že s Xaviem zase zameteme. Předhodil nám ho jako vějičku, kterou jsme se vesele mohli zabývat, zatímco N'Zoth někde vymýšlel kdoví co.

Ale kde? A co?

 

9) Legie se tu noří hluboko. A pokud se ponoří ještě hlouběji, možná je úplně nepotěší, co naleznou.

 

(The Legion burrows deep here. If they burrow deeper, they may not like what they find.)

 

Tato poznámka vzejde z pobytu v Azsuně. Co tím asi Xal'atath myslí? Je "hluboko" myšleno obrazně, ve smyslu toho, že se Legie snaží toto území velmi aktivně dobýt a postupuje při tom hlouběji a hlouběji do vnitrozemí? Nebo to může být narážka na Vault of the Wardens, která se nachází doopravdy pod povrchem a přítomnost Legie je zde také velmi citelná? Co tam Dozorkyně asi ještě schovávají, o čem nevíme? (Musím říct, že by bylo poměrně zábavné zjistit, že Dozorkyně mají v cele zavřeného N'Zotha.)

Nebo to má co dělat s nagami a královnou Azsharou? Jaká tajemství, o kterých nemáme ponětí, může Azsuna či Eye of Azshara ještě skrývat?

Void

10) S touhou vyhlížím den, kdy naši pánové budou moci skutečně vstoupit do této sféry. Dosud jste viděli jenom fragmenty. Stíny. Slabounké ozvěny. Jen se zeptej ethereálů, co svede jedna z těchto manifestací.

 

(I long for the day our masters can truly pass into this realm. You have only seen fragments, shadows; the faintest of echoes. Ask the Ethereals what one of these manifestations are capable of.)

 

Konečně se dostáváme k jádru pudla. Pokud jste četli Kroniku, pak víte, že Staří bohové jsou jenom služebníky daleko většího a zvrácenějšího zla – Pánů Prázdnoty (Void Lords). To kvůli nim vznikla Plamenná legie. Sargeras totiž jako jediný z Titánů pochopil, že náš vesmír nikdy nesmí padnout za oběť zlovůli Pánů Prázdnoty. A bál se toho tak moc, že byl raději ochoten vyhladit veškerou existenci, než aby ji přenechal Prázdnotě.

 

A ethereálů se ptát nemusíte – povím vám to za ně. Domovskou planetu ethereálů, K'aresh, potkala kdysi nemilá věc. Void-Lord Dimensius, zjevně jakási manifestace moci Pánů Prázdnoty, otevřel v okolí planety nespočet portálů do Prázdnoty a Spletitého podsvětí. Neusměrněné energie Prázdnoty a arkány se přelily přes planetu a naprosto při tom rozervaly tělesné schránky rasy, která zde žila. Ethereálům se díky jejich znalostem magie podařilo udržet pohromadě alespoň jejich životní esenci, kterou nyní poutají magické "bandáže". Před Dimenziem ale byli nuceni uprchnout a od té doby z nich jsou vyhnanci.

Hádám, že nikdo z nás asi nechce dopadnout podobně. (Nejspíš kromě hráčů, kteří by si za ethereály rádi zahráli.)

 

Jedno je jasné – čeká nás další válka. Válka se zlem, o kterém dosud nemáme nejmenší ponětí a které nedokázali zcela pochopit ani Titáni. Natož my. Otázkou zůstává jediné: budeme v této válce sami? Neexistuje například nějaké šance, že bychom přesvědčili Sargerase, aby upustil od svého smrtonosného tažení a spojil se s námi? (Sargerasova titánská/démonická podstata byla nedávno řešena v tomto článku.)

 

Co z toho všeho vyplývá?

 

Že jsme v háji. N'Zothovi stačí v klidu počkat, jako tak činil doteď. A pokud se nám přece jen znovu podaří odvrátit invazi Plamenné legie... obránci Azerothu zůstanou vyčerpaní, skleslí a nepříliš početní, protože tato válka si jistojistě vyžádá ještě mnoho životů, než bude po všem. A to rozhodně není zrovna nejvhodnější stav pro další válku, tentokrát proti silám Starých bohů a Pánů Prázdnoty. Protože s tím, že Sargeras si vezme příklad z Algalona, poslušně odloží zbraně a složí nám poklonu, jak jsme boží, s tím asi úplně počítat nemůžeme.

Takže já nevím jak vy, ale já jdu tisknout letáčky "N'Zoth FTW". Pro všechny případy.

 

Jste hrdým majitelem Xal'atath a odhalili jste nějakou další nápovědu budoucího WoW obsahu, která tu není zmíněná? Podělte se s námi v komentářích!


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

cerberos 24.06.2017 07:22

Zatraceně mám shadow priesta! at už ta potvora přestane kecat!!!!!! .....! nebo z toho zešílím a stane se ze mě jeden z přisluhovačů Old gods!

Pytler 10.02.2017 20:16

Úžasnej článek, tyhle tajemný "proroctví" miluju.

Munphf 10.02.2017 14:58

Uz se tesim az prijde ten plot twist kdy se konecne dozvime. ze k vyvolani/osvobozeni N'zotha je potreba nekolik opravdu silnych artefaktu nabitych nezmernou moci... Aneb to jak si ted vsichni skudli bodiky do artefaktů bude klicem k dalsimu datadisku... a budeme kde? ...

Bellatrix 10.02.2017 15:56

Sám Il'gynoth koneckonců říká: "Five keys to open our way." S těmi Pilíři stvoření to nakonec ještě bude jeden velký průšvih, to je jasné. A "The lord of ravens will turn the key." by mohl být Khadgar, kerý inicioval hledání Pilířů a nejspíš povede jejich použití.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Kaspo 10.02.2017 14:58

Pridám vlastnú špekuláciu k číslu 8.
Samozrejme ten niekto iný môže byť Azshara, ale čo ak je reč o niekom úplne inom? O konci? Jaina.
Prečo? Odpoveď je jednoduchá a zatiaľ mi najviac sedí. Jaina bola na tom po udalostiach v Theramore veľmi zle. A keďže sa povedalo, že N'zoth je proste týpek, ktorý sa využíva v tom, že corruptuje myseľ smrteľníkov, prečo by nemohol zasiahnuť aj tu?
Vysvetľovalo by to veľkú zmenu jej osobnosti. Rozvrátiť hrdinov vo vojne je super, však práve oni stáli za porazením ostatných old gods (viem, že sa to píše veľkým, ale odmietam to). Po druhé Jaina je jeden z najsilnejších mágov, akých Azeroth má. Je vplyvom môže, dokonale odvrátiť od seba pozornosť a spriadať ďalej svoje plány.
Som presvedčený, že Jaina zohrá v WoW ešte veľkú úlohu, akú veľkú to netuším, ale môže to byť práve ona, kto by bol schopný pomôcť na svet N'zothovi za zámienkou úplného vyhladenia hordy.
Ps.: Ak sa niekto pýta, či nemám rád Jainu, tak rozhodne mi prekáža, to čo sa z nej stalo behom niekoľkých datadiskov.

Bellatrix 10.02.2017 15:51

Jo, Jaina se ještě stoprocentně ukáže. A vzhledem k tomu, v jakém stavu teď je (ztráta Theramoru, v podstatě vykopnutí z Dalaranu atd.) je podle mě dost náchylná ke corruptnutí. Navíc, corruptnutí je jedna z nejoblíbenějších zápletek Blizzardu. Využívají ho, kde můžou. Na Jainu taky jednou dojde. Je to jenom otázka času a toho, kdo za tím bude stát. A N'Zoth by se dost nabízel.

Šéfredaktor WoWfan.cz

gabaj 10.02.2017 12:51

Pefektní článek, u Wow mě drží právě LORE a při tomto čtení moje srdce skákalo radostí z hrudníku jako malý Alien. Očekávám, že Sargy se s náma prostě spojí proti OldGods(VoidLords)...hodně lidí to naštve, ale podle mě to bude epické... Také jsem zvědav s čím přijde Turalyon atd...

Ellendway 10.02.2017 13:04

Jen to ne. Podobných nesmyslností tady je už dost (ano, mluvím o tom, jak je z Illidana dobráček).

Merneron 10.02.2017 13:21

@Ellendway Illidan ale nikdy nebol nejaký grázel, vždy to bol ten tak trochu hrdina cez mŕtvoly aj predtým, takže nejak ma jeho linka vôbec nesklamala, práve naopak

Solanar 10.02.2017 17:02

No jestli ani Pantheon nebyl schopen přesvědčit Sargerase, tak by bylo zvláštní kdyby se to povedlo nám

Ellendway 10.02.2017 12:25

Nebudu teď vůbec řešit, že příběh Warcraftu začíná být čím dál tím více zamotanější, protože ještě před „týdnem“ jsme si mysleli, že Old Gods jsou to největší zlo... Porazili jsme Yogg-Sarona, C'Thuna. Opravdu by nás měl ohrozit někdo jako N'Zoth? Dobře víme, že Old Gods umí dobře mluvit a manipulovat. Nic víc... však jsou to nicotné postavičky.

To vše mě vede k další otázce. Pokud Void Lords tak mocní, jak si všichni myslí, proč jim trvá několik desítek tisíc let, než sejmou Azeroth a vyhladí ho? Ano, porážíme Old Gods (což je už z principu nesmysl), ale pokud je některý z Void Lordů opravdu tak mocný, dokonalý a brutální, proč ještě ve hře žijeme? Neztratili se třeba po cestě na návštěvu? Možná by se jim hodila navigace.

sw1tchCZ 10.02.2017 12:44

Nu asi to bude mít, co dělat s tím tvrzením v kronice, že je není úplně lehký vyvolat...

Merneron 10.02.2017 13:08

Pretože Void Lordi sa nedokážu fyzicky manifestovať v rámci hmotnej dimenzie vesmíru. Dokážu to len veľmi veľmi mocní z nich a to len na určitú dobu (viz Dimensius a planéta Etherealov). Preto stvorili fyzické manifestácie vo forme Old Gods aby vykonali čiernu robotu tam, kde oni majú obmedzený prístup. Jednoducho stvoriť ultimátneho Void Titána.

Ellendway 10.02.2017 13:23

@Merneron Wowpedia mluví takto: „However, only the most powerful of the void lords can actually manifest in the physical universe, and only for limited amounts of time, during which they must consume enormous amounts of matter and energy to maintain their presence.“

Důležité tam je právě to „they must consume enormous amounts of matter and energy“. Azeroth má dle mého dostatek energie k tomu, aby ho nějaký Void Lord zničil jen tím, že se na pár minut objeví. Plus samozřejmě máme nad Azerothem slunce, které musí mít opravdu šíleně moc energie (stejně jako naše klasické slunce).

Upřímně mám jen pocit, že Blizzardu bylo málo, když měli titány, old gody a další příšerky, tak si potřebovali dodat několik dalších tajuplných postaviček...

Merneron 10.02.2017 14:42

@Ellendway Áno presne tak. Aby sa mohol manifestovať reálne a fyzicky Void Lord potrebuje spotrebovať obrovské množstvo energie, ale na to ho musí najprv niekto vyvolať, alebo aspoň sa musí pokúsiť o to čo spravil Dimensius, ale pri Azerothe nejde o to celý ho spotrebovať a pohltiť, pri ňom ide o to skaziť dušu Titána v ňom obsiahnutú takže Void Lord sem chodiť ani nechce podľa mňa, len by to všetko pokazil

Solanar 10.02.2017 16:59

Otázkou taky je, jestli Void Lordi vůbec vědí, kde se Azeroth nachází. Pokud jde o Dimensiuse, tak to mohla být i náhoda, že nějak objevil K'aresh (domovský svět Ethereals)

Ellendway 10.02.2017 12:08

Zbožňuji větu: „V krajině Ny'alotha nevládne nic než spánek.“.

Chci do Ny'alotha. HNED!

sw1tchCZ 10.02.2017 08:17

Na wowheadu dataminuli voice overy kecacích Artefaktů... A Xal'atath jich má dost... Zejména ohledně toho, co vlastně je Tomb of Sargeras... Nebo třeba jak se N'zoth škádlil s Y'shaarj v nějaký bitvě... prej prohrál, ale to by nebyl náš velký manipulátor (eh proč mám pocit, že N'zoth je reference i na Tzeentche z WH universa?) kdyby mu v konečném důsledku ta prohra nepomohla... Mám dojem že N'zoth bude asi dost velkej oříšek...
(tady je vše co na Broken SHore dýka, lebka a staffka budou kecat, spoilery!!!!
http://www.wowhead.com/news=260114/patch-7-2-voice-over-spoilers-xalatath-aluneth-anduin-and-more )

Nefi 09.02.2017 19:18

No tak to je panečku super článek. Miluju lore a různé teorie a myslím, že ses trefila přímo do černého. Staří Bohové mě svým způsobem fascinují, bylo by moc fajn se za N'zothem podívat. Il'gynothovy hlášky mi přišly až moc tajemné, ale tady se občas nedá ani pochybovat, co znamenají.

Zug 09.02.2017 16:49

Old Gods jsou cool, o tom žádná. Mlha tajemství a neznáma okolo nich je už sama o sobě důvodem se jich obávat... 'cause it's freaking scary. Přesto se mi ale tak trochu nelíbí, jak nám celou dobu předhazují nebo našeptávají hlášky typu "Moc Legie je pouhým zlomkem naší!". Plamenná Legie má být hlavní záporák Warcraftu, ne předehra pro ještě mnohem větší hrozbu. Jsou snad Staří bohové síla známá po celém Netheru za ničení celých planet a zotročení či zrekrutování každé rasy na kterou narazí? Nop, taková pocta patří Legii. Blizzard se tady snaží porovnávat lokální hrozbu "naší" planety s hrozbou pro celý vesmír. Takže já jen doufám, že to Blizz moc nepřežene a nedá Starým bohům větší sílu než si zasluhují a tím nezastíní Legii.

Bellatrix 09.02.2017 17:13

Plamenná legie bývala hlavním záporákem světa Warcraftu, o tom žádná. Ale všichni dobře víme, jak rád Blizzard mění názory, zavádí retcony a podobné srandy. Díky Kronice víme, že ultimátní zlo jsou Pánové Prázdnoty. Staří bohové jsou jenom jejich služebníci a Pánové Prázdnoty představují hrozbu pro celou existenci, rozhodně ne jen pro naši planetu. Plamenná legie vznikla až jako reakce na plány Pánů Prázdnoty. Z toho je jasné, že pro Blizzard je hlavním záporákem právě Prázdnota.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Zug 09.02.2017 18:01

@Bellatrix Jak tak koukám, z lore mi poslední dobou uniká víc věcí, než by se mi líbilo... Za to asi může ta kronika, kterou jsem nečetl. No, asi zase budu muset věnovat pár večerů WoWpedii. Každopádně díky za doplnění.

BloodBjorn 17.04.2017 21:52

@Bellatrix S tím raven lord by mě možná napadlo taky lord Ravencrest a jeho citadela ale jen odhad.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet