Příběh Variana Wrynna - Od narození až po Wrath of the lich…

Narození
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Varianw1
Varian Wrynn se narodil králi Llanovi Wrynnovi v království Azeroth a jako malý chlapec žil radostný a úspěšný život jako princ Stormwindu. Ale všechno se změnilo s příchodem orků, kteří přišli zpoza Dark portálu a pokoušeli se zničit jeho vlast, a tak začala válka mezi Azerothem a Hordou. Anduin Lothar, Generál Stormwindu, shromáždil své krajany v zoufalé snaze udržet Hordu na uzdě a držet je co nejdál od krále Llana, Variana, a Stormwindu. Zatímco Lothar si užíval malé úspěšnosti při brždění Hordy, byly jeho snahy zmařené když Garona Halforcen, která se stala spojencem Stormwindu, zradila krále Llana a vyřízla mu srdce což Varian jen bezmocně sledoval. Poté Horda vypálila jeho rodné město do základů.
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Varianw2
Anduin Lothar, přesvědčen, že Stormwind nemůže být zachráněn, shromáždil Variana a všechny, kteří zůstali na živu, a vedl je společně s Khadgarem a Varianem do severního království Lordaeronu aby varovali krále Terenase před hrozbou orků. V Lordearonu Po přistání v přístavu Southshore Lothar shromáždil Variana spolu s Khadgarem a několika rytíři a pochodovali směrem k Lordaeronu. Po příjezdu byl mladý Varian uvítán králem Terenasem, který s ním jednal jako rovný s rovným navzdory Varianovu nízkému věku. Král Terenas rychle nabídl, aby zůstal tak dlouho jak bude chtít. Přestože byl Varian mírně plachý v království, které nikdy předtím neviděl, rychle svou plachost překonal a seznámil se s královým synem Arthasem Menethilem , který byl jen o pár let mladší než on. Krátce poté, král Terenas založil Alianci Lordaeronu pod vedením Anduina Lothara, jeho nejvyššího velitele, aby ukončil invazi Hordy. Nakonec vítězství přišlo ale alianci to stálo život Anduina Lothara který padl v souboji s Orgrimem Doomhammerem. Anduin už nikdy neuvidí jak bude Stormwind znovuzrozen. Když byl Stormwind znovuzískán a přestavěn , Varian byl oficiálně korunován králem Stormwindu ve věku osmnácti let. Král Terenas byl rád, jak Varian dospěl v chytrého a ušlechtilého krále. Terenas cítil otcovskou hrdost jako kdyby byl Varian jeho druhým synem. K přestavění Stormwindu se nabídl cech kameníků v čele s Edwinem VanCleefem, který doufal že si tím zajistí budoucnost. Po mnoha měsících byl Stormwind dokončen, znovuzrozen jako království majestátu a architektonického vzhledu. Po té si Varian vzal za ženu krásnou Tiffin, se kterou měl syna Anduina (pojmenovaného po Anduinovi Lotharovi). Zpět ve Stormwindu Nicméně Aliance se brzy začala rozpadat, a elfí království Quel'Thalas, spolu s lidskými královstvími Stromgarde a Gilneas vystoupily. Přesto, král Varian slíbil, že bude stát při králi Terenasovi tak jako on stál při něm když ho potřeboval. Během této doby, cech kameníků, kteří přestavěli Stormwind požadoval, aby dostali zaplaceno za své služby králi Varianovi. Nicméně, zkorumpovaný House of noblese, pod vlivem Katrany Prestor, odmítl přiměřeně zaplatit cechu za jejich práci. Král Varian nebyl schopen toto vyřešit, protože šlechta měla příliš velkou politickou moc. To bylo důvodem vzpoury. Vzpoura byla nebezpečná a chaotická a mládá královna Tiffin při ní byla brutálně zabita. Edwin VanCleef uprchl ze Stormwindu zatímco Varian truchlil nad smrtí Tiffin. Padl do hluboké deprese, ale v průběhu času získal zpět odhodlání a slíbil, že i nadále bude vytvářet nový a lepší svět pro sebe, svého syna a lid Stormwindu.
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Varianw3
Únos Poté, co skončila třetí válka, Varian cestoval do Theramore aby si promluvil s Jainou Proudmoore o vztahu Aliance a Hordy. Na cestě byl však unesen Defias brotherhood a držen na Alcaz islandu. Krátce poté, co byl unesen, Bolvar Fordragon byl jmenován Regent-lordem Stormwindu a přísahal, že udělá vše co bude potřeba k záchraně Variana. Lady Prestor se stala královským poradcem, a přesvědčila Bolvara aby byl králem Varianův 10ti letý syn Anduin. Skutečný výkon ale zůstal Bolvarovi dokud Anduin nedospěje vhodného věku. Varianovi se ale nějak podařilo uniknout svým věznitelům a opustit ostrov, ačkoli jeho doba na svobodě nebyla zas tak dlouhá. Polomrtvého a trpícího ztrátou paměti ho našla karavana orků vedená trenérem gladiátorů Rehgarem Earthfury. Po úspěšném boji s obrovským krokodýlem kdy Varian použil pouze tyč, byl zajat a zotročen jako gladiátor. Rehgar ho vtipně přezdíval krokodýlí návnada. Byl vhozen do klece s jeho dalšími dvěma budoucími spolubojovníky : Brollem Bearmantlem a Valeerou Sanguinar. Tu noc, ho Broll uvedl do transu aby si vzpomněl na svou minulost. Viděl jen malého chlapce uprostřed hořícího města. Gladiátor Po příjezdu do Orgrimmaru, Rehgar zavedl trojci k tajné zbrojnici v Hall of Legends, kde poté Varian uviděl známý pás s hlavou lva a vybavila se mu vzpomínka: plešatý, vousatý muž stojící na palubě lodi v bouři, má na sobě ten pás a volá na Variana "chlapče." Nakonec odcestovali do Dire Maul ve Feralas kde měl proběhnout gladiátorský zápas. Po krvavé bitvě, stáli tři vítězové. Publikum zaujaté bojovými dovednostmi Variana mu po té dalo přezdívku Lo’gosh (duch vlka).
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Varianw4
Po boji, vzal Rehgar Lo'Goshe a Brolla do města taurenů Thunder Bluffu k vyčisťujícímu rituálu v Pool of Vision. Ve vodách ale Lo'Gosh viděl jinou vizi: světlovlasá žena, která byla údajně jeho manželka držící dítě, chlapce a řekla mu, že jeho lid a jeho syn ho potřebují. Bohužel vizi přerušil elementál, který byl následně poražen. Nicméně poté, co se dozvěděl více o jeho minulosti, plánoval útěk od Rehgara při nejbližší možné příležitosti. Poté co porazili elementála, Broll a Lo'Gosh byli vyzváni, aby stanuli před Hamuulem Runetotemem, starším druidem taurenů. Řekl Varianovi legendu o původním Lo'Goshovi - masivním, bílém vlkovi proslulém pro jeho divokost v bitvě, již před 10.000 lety , když Plamenná Legie poprvé napadla Azeroth. Trollové,skřítci a trpaslíci mají vlastní verze příběhu. Ale v každém příběhu má Lo'Gosh neoblomnou vůli a naprostou dravost což mu umožnilo prorazit hranice posmrtného života a pomoc svému lidu. Hamuul pak dal Lo'Goshovi pírko, Broll okamžitě poznal, že patří hippogryphovi. Takové používají Noční elfové k volání Sharptalonů z Ashenvale, a okamžitě se ucházel o svobodu s Lo'Goshem. Útěk Broll a Lo'Gosh nakonec doletělil do Darnassusu, a byli předvoláni na večeři s Tyrande Whisperwind. Tyrande je pak poslala až do Theramore, kde by mu mohla Jaina Proudmoore pomoci obnovit jeho vzpomínky. Po příjezdu do Theramore, Jaina slibovala Lo'Goshovi, že rozluští záhadu, která ho obklopuje a vyzvala Aegwynn, aby jí pomohla. Po narušení tmavé aury obklopující Lo'Goshovi vzpomínky, odhalily že je to ve skutečnosti Varian Wrynn, ztracený král Stormwindu. Jaina připravila jednu ze svých vlastních lodí, aby Variana dopravila do Stormwindu , kde by mohl určit identity svých nepřátel. Teď věděl, že jeho manželka je mrtvá, Varian se nemohl dočkat až se vrátí do Stormwindu a sejde se svým synem, ale Aegwynn mu doporučila,ať je obezřetný, protože Anduin by mohl být ohrožen Varianovými ukvapenými kroky. V docích se Broll a Varian sešli s Valeerou a vyrazili na východ. Zatímco se plavili do Menethil harboru začal Varian přemýšlet zda chce být znovu králem. Jestli nemá zůstat jako Lo’gosh, jednodušše gladiátor. Celou cestu mu tyto myšlenky plnili hlavu. Během plavby na ně zaútočili nagy.Uprostřed bitky se Varianovi vybavili další vzpomínky - únos Defiasem, nagy útočící na něj kvůli výkupnému, pohřeb pro jeho milovanou manželku Tiffin, a den, kdy byl korunován králem Stormwindu. Téměř všechny vzpomínky se Varianovi vrátili, s výjimkou některých velmi důležitých částí jeho únosu. Mezitím ve Stormwindu Jásavé zástupy lidu Stormwindu vítali doma svého krále. Nicméně, Varian, který se vrátil byl arogantní a povrchní. Lidé Stormwindu byly informováni, že Naga vyměnili krále za výkupné, kvůli kterému se bolestivě zvýšili daně. Po jeho návratu, Variana víc zajímaly výdaje peněz svého lidu, takže státní záležitosti byly na vedlejší koleji. Anduin Wrynn byl nešťastný ze změny svého otce. Menethil Harbor Přibližně ve stejnou dobu, Lo'gosh doplul do Menethil Harboru s Brollem a Valeerou. Skupina měla možnost setkat se s opilcem, který poté co uviděl Variana začal utíkat. Varian a jeho společníci ho pronásledovali s úmyslem ho vyslechnout. Muž vběhl do baru, který byl naplněný členy Defias, kteří se pokusili Variana zabít. Během boje se k Varianovi připojil Thargas Anvilmar, vyslanec Magniho Bronzebearda.
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Thargasw1
I když opilec utekl, Varian našel defiaského mága a vyslýchal ho. I když mág neodhalil, kdo chtěl Variana mrtvého, řekl, že osoba zaplatila ve Stormwindském zlatě. Mág se pak vysmíval Varianovi tvrzením, že jeho syn bude zavražděn. Gladiátoři s Thargasem pak dále pokračovali do Stormwindu. O několik dní později ve Stormwind City byl Král Magni Bronzebeard na návštěvě aby prodiskutoval válečné plány proti orkům a Dark Iron trpaslíkům s králem "Varianem" a Bolvarem Fordragonem. Nicméně, Varian Wrynn nechtěl poslat vojáky na pomoc trpaslíkům. Král Magni odcházel zklamaný, ale poté se v Deeprun Tram setkal s mladým princem Anduinem Wrynnem, který řekl, jestli mu taky Varian nepřipadá podezřelý. Nějaký čas později, Anduin cvičil lukostřelbu s jeho "otcem" a zeptal se ho jak byl unesen Defias, a uvažoval,proč jeho otce předali nagy. Odpověď byla, že si nemůže vzpomenout na všechny události. Pátrání po pravdě Po příchodu do Ironforge, byl Lo’gosh informován Magnim, že hodně co se mu v poslední době přihodilo nebyla náhoda a že to někdo tajně plánoval, protože věděl, že má Varian pro Alianci velký význam. Vypadalo to že Varian, který je ve Stormwindu je podvodník. Reginald Windsor nakonec dospěl k závěru že Varian ve Stormwindu může být nejen podvodník ale i drak. Jak Varian a Magni pokračovali v konverzaci, byli tajně sledováni vousatým mužem. Valeera z něj vycítila, tajemné energie a viděla jak vytahuje dýku s úmyslem zabít Variana. Valeera rychle odzbrojila muže, ale ten se proměnil v černého draka a uletěl.
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Magniw1
Když jeli Anduin, Varian, Bolvar, a lady Prestor na koni krajinou tak se Anduin snažil prosit svého otce aby naslouchal problémům Stormwindu, ale než stačil domluvit tak se jeho kůň splašil. Varian však Anduina rychle chytil. Po provedení fyzického kontaktu měl Anduin vizi jak je Varian připoután k zemi, ležící na nějaké runě a kolem něj kouzelníci oblečení v černých pláštích vytvářející nějaký temný rituál a poté jak ho pronásledují nagy a nakonec jak skáče z útesu do moře. Odhalení Díky magii informoval Bolvar krále Magniho, že Windsor byl blízko odhalení dračí identity ale byl zajat dark iron trpaslíky v blackrock depths. Varian a jeho spojenci ho nakonec zachránili a Windsor, řekl Varianovi, co zjistil během jeho vyšetřování. Pochodující branami Stormwindu, Lo'Gosh a jeho přátelé byly zastaveni Generálem Marcusem Jonathanem na rozkaz Katrany Prestor, která nařídila jejich okamžité zatčení a označila Lo’goshe jako zrádce. Windsorovi se podařilo přesvědčit Marcuse o jeho věrnosti Stormwindu, neboť již dříve sloužili společně pod Turalyonem. Katrana Prestor narychlo shromáždila vojáky do trůního sálu. Po vstupu do Stromwind keep, Lo'gosh ukončil lest Katrany na nazval ji jejím právým jménem – Onyxia. Proměnila se v draka a transformovala stráže do dragonspawnů. Varian a jeho spojenci museli bojovat ve velké hale Stormwindu. Příchod Highlorda Bolvara Fordragona spolu s Anduinem značně pomohlo k udržení Dragonspawnů, ale Reginald Windsor byl zabit o pár okamžiků později Onyxiou. Lo'gosh začal nadávat svému dvojníkovi že ohrožoval stabilitu jeho království a málem je to stálo Thandol span. Anduin, překvapen tím, že vidí dva Variany, nutil je, aby se přestali hádat a začli bojovat společně proti Onyxii. Ta ale vzala Anduina a teleportovala se i s ním do jejího doupěte. Varian rychle přestal truchlit ze ztráty syna a okamžitě se se svými přáteli vydal do doupěte Onyxie. Cesta za pomstou Předal velení nad Stormwindem Bolvarovi, který se divil jak oba Variani tvoří úplně rozdílné osobnosti. Lo'Gosh se nemohl dočkat, až najde svého syna, zatímco ukazoval neuvěřitelné schopnosti ve velení své jednotky. Druhý Varian byl klidný, pasivní a okouzlující od té doby co se zbavil vlivu Onyxie. Přijeli do Theramore kde se všichni setkali s Jainou, která Varianovi řekla o své teorii že Onyxia převzala nad Varianem kontrolu po smrti jeho ženy ale že pravidelně ztrácela kontrolu když Anduin rostl ale pak se pokusila znovu prosadit kouzlo, které mělo Varanovi zničit svědomí. Jaina ještě připomněla poslední část jejich únosu: na Alcaz Islandu byl připoután k zemi na nějaké temné runě a kolem něj postavy v temných kápích prováděli nějaké temné kouzlo. Poté nastal oslepující záblesk, po kterém se Varian probouzí a nachází vedle sebe svého dvojníka. Onyxia chtěla zabít silnou půlku (později Lo’goshe) ale její plán překazí nagy vedené Morgallou Darksqual. Postavy v temných kápích se promění na dragonspawny a začne bitka které Lo’gosh využil, osvobodil se a začal bojovat také. Pak se snažil pomoci svému dvojníkovi ale zjistil že by ho jen brzdil. Slabý Varian byl sražen z útesu a zajat nagy. Silný Varian oklamat Onyxiu aby si myslela že je mrtvý. Morgana se ho pokusila chytit ale utekl do jiné části ostrova kde skočil z útesu. Dole byly skaliska a tak si Morgana myslela že pád nemohl přežít. Později byl vyplaven na pobřeží Durotaru kde byl zajat Rehgarem. Ve věži Jaina dospěla k závěru, že jsou oba stejné osoby ale rozděleni na 2 povahy. Jeden Varian se stal Lo'Goshem, gladiátorem mistrem Crimson arény a bojoval, aby znovu získal své vzpomínky. Další Varian byl vykoupen a vrátil se do Stormwindu, a byl dále ovládán Onyxiou. Poté jim Jaina představila dva starobylé elfí meče, Shalla'tor shadow Render a Ellemayne Reaver. Po obdržení jejich nových zbraní se mohli konečně vydat se pomstít Onyxii. Ve vedení útoku oba Variani zaútočili. Zbraně a magie se střetly a Dragonspawni stojící na obou stranách byli odhodláni zvítězit. Onyxia vykouzlila kouzlo strachu na Brolla a ocasem odhodila Jainu.
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Varianw5
Kvůli zoufalému snažení ukončit bitku začala Onyxia čarovat Kouzlo kterým chtěla zabít Variana na Alcaz islandu ale pak se před Lo’goshe postavil falešný Varian a řekl že by měl zemřít protože Lo’gosh byl ztělesněním pravého Variana. Lo’gosh nebyl ochoten obětovat svého dvojníka a tak se postavil vedle něj.Onyxia vyslala kouzlo ale to bylo narušeno tím že zasáhlo oba Variany. Po chvíli ticha stál na místě už jen jeden Varian.
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Varianw6
Onyxia se ho zoufale snažila spálit ale Varian jí probodl hlavu svým novým mečem Shalamayne. Poté se Varian sešel se svým synem a přáteli a řekl jim že jejich skutky budou odměněny a že díky nim má Stormwind další naději pro lepší budoucnost. Wrath of the Lich king Brzy poté, co získal zpátky trůn byl Stormwind napaden legiemi Pohromy. Varian po boku svého přítele Bolvara úspěšně odrazil nemrtvou armádu,po dlouhé bitvě ve Stormwind Harbor.Poté vyšle Varian Bolvara do Northrendu kde později umírá při bitvě u Wrathgate kde byli společně s hordou zabiti nákazou vytvořenou Putressem, který zradil Sylvanas pro Varimathrase. Zpráva o Bolvarově smrti Variana velmi zarmoutila ale zároveň rozhněvala.Poslal Jainu do Orgrimmaru aby zjistila proč Horda zradila alianci a požadoval odplatu za ztrátu přítele.Když se Jaina vrátila, pověděla mu že to byli Forsakeni vedení Varimathrasem a že horda momentálně nemá v držení Undercity. Bitva o Undercity Varian a Jaina shromáždili armádu ve snaze dobýt Undercity zpět do rukou Aliance a předat Putresse spravedlnosti. Při vstupu do Undercity je Varian velmi znechucen co se stalo z města kde strávil mládí. V apothecarium zabil Putresse ale také objevil desítky zmrzačených těl aliančních vojáků na kterých zvrhlí Apothecary dělali své pokusy a zkoušeli na nich nákazy. Ikdyž se domluvili s hordou na malém příměří tak i přes to vytvářejí Forsaken nákazy s účelem zabíjení. Varian říká Thrallovi že míru mezi Aliancí a Hordou nelze nikdy dosáhnout poté co viděl v Undercity. Dřív než dojde ke střetu obou frakcí tak Jaina teleportuje Alianční armádu do Stormwindu. Tím zastavila další krveprolití. Tajemství Ulduaru Když Brann Bronzebeard se dozvídá, že Yogg-Saron se osvobodil ze svého vězení, Rhonin a Jaina proudmoore žádá o pomoc krále Variana a tak se sejdou ve Violet citadel. Zatímco Rhonin mluví s Varianem tak do věže přichází Thrall s Garroshem.
http://wowfan.cz//pic/uploaded/Varianw7
Varian s Garroshem se začnou hned urážet až dojde k boji který přeruší Rhonin a snaží se jim vysvětlit že aby porazili starého boha musí spolu přestat Aliance a Horda bojovat. Varian na to odpovídá že u wrathgate zabila víc lidí Horda než Pohroma a poté se teleportuje pryč. Icecrown Citadel Varian, opět doprovázen Jainou porazí Deathbringera Saurfanga. Muradin brání Varokovi Saurfangovi odnést tělo svého syna ale nakonec Varian to Starému Orkovi dovolí. Poté dodá že ikdyž u Wrathgate nebyl, říkali jeho vojáci že Dranosh bojoval velmi udatně.

Naposledy upravil/a Ozymandias 17.01.2011 v 23:40:13.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Futy 19.01.2011 14:06

Varianuv pribeh je smutny ale s dobrym koncem nastesti Horda takove stesti s Thrallem nema - jak odejde a nasedne na pozici warchiefa Garrosh tak to ma horda pak peklo.....

Enrage 19.01.2011 13:05

Thrall
O garroshovy uz je aj kniha? a mimochodom asi budes alik ze?
Najprv som bol neutral, ale odkedy hram na jednom free menom Anthoria, tak je zomna antihordak :-)

Ozymandias 17.01.2011 23:50

Thrall
O garroshovy uz je aj kniha? a mimochodom asi budes alik ze?
http://wowfan.cz/clanky/garrosh-heart-of-war/1/Knížka ne ale povídka.

Thrall 17.01.2011 18:59

O garroshovy uz je aj kniha? a mimochodom asi budes alik ze?

Enrage 17.01.2011 15:20

Uzasny super clanok! keby sa dalo dat 10 hviezdiciek hen ich tam mas. Podla mna by uz mohli napisat aj nejaku knihu o Varianovi. O tom debilovi garroshovi uz je.

Divinespite 28.08.2010 22:37

Dejv
Doporučuji si to přečíst ještě alespoň dvakrát, je tam spousta překlepů.
jj překlepů je tam strašně moc hruza ale jinak dobre

Gustafa 27.08.2010 13:22

nějak jsem se tam nedočetl o tom mírovém jednání mezi hordou a alianci v theramoru, překaženém twilight cultem

DaveL 27.08.2010 08:31

Doporučuji si to přečíst ještě alespoň dvakrát, je tam spousta překlepů.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet