Taran Zhu

História

Mladá pandarenka Yalia opustila domov a rodinu v Zouchin a pridala sa k Shado-Pan. Taran jej zmenil meno zo Sageflower na Sagewhisper.

The Trial of the Red Blossoms

Keď pandarenský zlodej Ten splnil svoje skúšky, Taran ho nasledujúci deň prijal k Shado-Pan.

Mists of Pandaria

Taran ZhuHorda a Aliancia priniesli svoju vojnu na Pandariu, čo zapríčinilo oslobodenie Sha. Taran šiel do Jade Forest, kde varoval dve mocnosti. Po tom, čo ork Ga'trul a človek Doren boli zabití, našiel Rella Nightwinga a Nazgrima a vysvetlil im povahu Sha. Následne navštívil dediny Paw'don a Honeydew, ktoré sa pridali k Horde alebo Aliancii. Taran nemohol s tým nič urobiť a odišiel. Horda a Aliancia sa dostala hlbšie do Pandarie. Taran navštívil Xuena v Chráme Bieleho Tigra a varoval ho, aby nepúšťal pútnikov do Údolia Večných Kvetov. Xuen ale rozhodol, že údolie bude otvorené a Taran odišiel so slovami, že urobil chybu. Shado-Pan bojovali v rozličných kútoch sveta, keďže Horda a Aliancia nebola jediná hrozba, ktorá teraz Pandariu ohrozovala. Yaungol opustili Townlong Steppes a zaútočili na dediny v Kun-Lai. Do toho všetkého prišlo ešte posadnutie. Sha of Hatred posadla Tarana a pandarenov v Shado-Pan Monastery. Dobrodruhovia Hordy a Aliancie zaútočili na kláštor, zabili prítomné sha a dali sa do boja proti vodcovi rádu. Taran Zhu bol porazený a Sha of Hatred utiekla. Taran prežil a prisahal, že Sha zničí. Rozhodol sa pátrať v Townlong Steppes, kde Shado-Pan taktiež mali svoje základne. Taran prijal pomoc dobrodruhov a spoločne s najlepšími zo Shado-Pan putovali cez krajinu a tábory, bojujúc nie len proti Yaungolom, ale aj Mantidom z juhu, ktorí chceli obsadiť Townlong. Keď hrozba Mantidov a Yaungol bola ako tak zažehnaná, Taran pokračoval cez tábory a rekrútoval najlepších mužov, aj keď niektoré tábory boli zničené. Netrvalo dlho a Shado-Pan zistili, kde sa Sha schováva, no najprv trebalo zabiť mnoho mantidov na západe. Keď mantidi boli porazení a cesta k Sha voľná, Taran a zopár najlepších vstúpili do úkrytu Sha of Hatred. Sha bola úspešne porazená a Taran dosiahol svoju pomstu, ale bol zahanbený za to, že dovolil, aby ho v Kun-Lai ovládli emócie a tým aj Sha.

Vol'jin: Shadows of the Horde

Naspäť v Shado-Pan Monastery, Taran do kláštora vpustil snáď prvého nie-Pandarianského pandarena, slávneho Chena Stormstouta, ktorý priniesol raneného človeka menom Tyrathan Khort. Mnísi z kláštora sa o lovca začali starať a liečiť. O pár dní, alebo týždňov neskôr sa Chen vrátil a priniesol ďalšieho raneného, tentokrát Darkspear trola z Hordy – náčelníka Vol'jina. Taran mu taktiež dovolil ho tu nechať. Keď bol Vol'jin prešetrený, Taran osobne povedal Chenovi o jeho stave. Spoločne s Yaliou Sagewhisper Chena zobrali do miestnosti, kde si dali čaj. Taran chcel z tejto situácie niečo získať. S Yaliou sa rozprával ako keby v hádankách a Chen pochopil o čo mu ide. Vďaka tomu, že tu mal obidvoch členov – jak z Aliancie tak z Hordy, chcel pochopiť ich spor. Taran prirovnal ranených k filozofiám – zatiaľ čo Vol'jin bol tushui, Tyrathan bol huojin. Vodca Shado-Pan im dovolil ostať a učiť sa od mníchov a čo viac, keďže bol Tyrathan už na tom lepšie, človek sa mal postarať o trola, zatiaľ čo Taran ich bude z úzadia sledovať. Taran s Vol'jinom sa videli iba zriedka. Raz ho trol videl, ako odpratáva sneh, čo ho prekvapilo. Neskôr Vol'jin začal cvičiť s mníchmi – lámali kusy dreva. Vtom k nemu Taran pristúpil a miesto dreva pred trola položil kameň. Vol'jin najprv nechápal, no Taran mu povedal, aby si do toho kameňa predstavil a zhmotnil svoju obavu. Vol'jin tak urobil a kameň prelomil a mnísi sa mu poklonili. Neskôr Kun-Laiské hory zachvátila búrka a zatiaľ čo Taran dával rozkazy, Vol'jin si všimol, že Tyrathan tu nie je a oznámil to pandarenom. Taran mu ale zakázal niečo podniknúť. Vol'jin však naliehal a Taran mu vyhovel – keď chcel niečo urobiť, mal si zodpovedať na otázku, či záchrana lovca bola aktom záchrany, alebo dokázania hrdinstva. Tyrathan sa neskôr našiel, ale bol v bezvedomí. Taran dal Vol'jinovi ďalšiu úlohu, mal vypiť špeciálny elixír, aby sa dostal do Tyrathanových snov a zničil jeho sha pochybnosti. Keď bolo hotovo, vodca Shado-Pan mu poďakoval. Potom poslal pandarenov, aby zhodnotili stav po búrke a Chen s Yaliou šli na východ. Keď sa Chen vrátil, Taran zvolal outsiderov a zopár mníchov, aby vyskúšali brewmasterov nový nápoj. Zatiaľ čo Tyrathanovi a Vol'jinovi sa vybavili spomienky slobody, Taranovi sa vyjavila nadchádzajúca zmena. Na druhý deň mal Vol'jin víziu, kde videl vojsko Zandalar trolov smerujúce z Ostrova Hromu do Kun-Lai. Trol s človekom to okamžite povedali Taranovi a začali s plánovaním a taktizovaním. Taran určil Chena s jeho spoločníkmi a 18 mníchov, aby šli do Zouchin a zachránili koho mohli. Keď Zandalari zaútočili, obyvatelia boli presunutí a mnísi sa zoskupili v Chráme Bieleho Tigra. Dorazil tam aj Taran, aby im poďakoval za vykonanú prácu. Potom zobral trojicu a šli plánovať ďalej. Zatiaľ čo Chen a Tyrathan šli sledovať hory, Taran s Vol'jinom sa vrátili do kláštora, aby naplánovali obranu. Počas toho obaja filozofovali – kým Vol'jin teraz je a bude. Neskôr sa Chen s Tyrathanom vrátili a oznámili nový cieľ Zandalari trolov – Údolie Večných Kvetov. Taran im následne povedal niečo málo o histórii rase mogu. Keď pandareni od nich prevzali moc, pochovali ich do Tu Shen Burial Ground. Zandalari už oživili Lei Shena a teraz si šli po jeho poddaných. Taran poslal trojicu outsiderov a štyroch mníchov do Údolia zastaviť vojsko Zandalari trolov. Zatiaľ čo sa zbrojili, Taran požiadal o pomoc jinyu, hozen a grummle. Poslední menovaní mali pomôcť prepraviť veci misionárov cez hory. Taran taktiež nechal vytesať podobizne trojice do hôr. Misionári sa teda vydali do údolia, kde ale mali problémy a v závere boli zajatí a premiestnení na Ostrov Hromu. Odtiaľ sa im podarilo utiecť a okamžite sa vrátili do kláštora. Oznámili Taranovi všetko čo sa dozvedeli – Zandalari sa chystajú zaútočiť na kláštor. Taran odmietol odísť a navrhol trojici, aby to urobili oni. Trojica sa však zaprisahala ostať a pomôcť. Bohužiaľ, Shado-Pan boli tak roztrúsení po Pandarii, že bojovať ostalo iba 30 mníchov a traja outsideri. Taran, ostatní a okolie sa šlo pripraviť. Tesne pred útokom mali pandareni s trojicou hostinu, kde Taran zhrnul všetko, čo sa vďaka Chenovi, Vol'jinovi a Tyrathanovi naučili. Napokon trolovia zaútočili a rýchlo pandarenov premohli. Taran zavelil k ústupu do budovy. To čo bolo niekedy 33 bolo teraz 14 a aj tí boli ranení a netrvalo dlho, trolovia zaútočili aj na budovu. Na Vol'jina sa vyrútil mogu a chcel ho bodnúť, no ranu schytal Tyrathan. Hneď na to sa do mogu pustil Taran a Vol'jin zase zaútočil na Khal'ak, veliteľku útoku a úspešne ju zabil. S ňou padlo aj vojsko. Niektorí trolovia sa dali na útek, ostatní sa pridali ku Khal'ak. Potom Vol'jin a Taran pristúpili k Tyrathanovi a vyslobodili ho z oštepu. Vol'jin presvedčil Loa smrti Bwonsamdiho, aby ho vrátil medzi živých. Vol'jin Tyrathana zobral do rúk a Taran ho zaviedol na bezpečnejšie miesto, kde sa o raneného mohlo postarať. Neskôr sa Vol'jin naposledy vydal na nádvorie kláštora, kde sa stretol s Taranom, ktorý mu ponúkol pokoj ak ostane v kláštore. Vol'jin mu odpovedal, že tak ako má Chen Yaliu, Taran svojich mníchov a Tyrathan rodinu, tak má Vol'jin rodinu v Horde.

The Thunder King

Taran ZhuTaran a Shado-Pan vojaci vycestovali na Ostrov Hromu, kde obsadili tajný vchod do Lei Shenovej citadely, keďže hlavná brána bola strážená mocnými nepriateľmi - mogu a Zandalarmi trolmi. Taran sa tam zaoberal zabitím šampiónov Lei Shena. Jaina Proudmoore a Lor'themar Theron sa s ním taktiež spojili a začali plánovať útok na bránu. Keď Horda a Aliancia obsadili ostrov a zaútočili na palác Thunder Kinga, nastal čas zabiť jedného z jeho najsilnejších poskokov, Shan Bua, ktorý chcel vyvolať mocného draka Nalaka. Taran spoločne s Hordou a Alianciou zaútočili na nádvorie paláca, aby zastavili Shan Bua. Zatiaľ čo sa Aliancia a Horda zaoberala s Mogu a Zandalari trolmi, Taran šiel s dobrodruhmi a Yaliou na Shan Bua. Shan Bu sa chcel otravného pandarena zbaviť a chytil ho pod krk a začal škrtiť. Dobrodruhovia ho zabili v čas. Aj keď bol vážne ranený, rozhodol sa zastaviť Jainu a Lor'themara pred útokom proti sebe. Taran ich úspešne presvedčil, že musia prerušiť cyklus nenávisti medzi Hordou a Alianciou. Theron a Proudmoore odišli bez zbytočného boja. Yalia ho potom zobrala do bezpečia.

Escalation

Horda poškvrnila Údolie Večných Kvetov tým, že zničila jedno z liečivých jazier a prekopala sa do tajomných komnát. Taran Zhu reagoval, navštívil Sunwalkera Dezca v Shrine of Two Moons a povedal mu, aby Horda opustila Pandariu, ináč na ju vyženú útokom. Dezco mu vysvetlil, že vykopanie jaskyne má na svedomí Garrosh, ktorého Horda sa rozpadla. Dezco dokázal zmierniť Taranovu zlosť a vodca Shado-Pan dal Horde čas do konca ročného obdobia.

Siege of Orgrimmar

Taran spoločne so shado-pan vojakmi vstúpili do Údolia, keď Garrosh Hellscream si osobne prišiel prevziať novo-objavený artefakt – Srdce Y'Shaarja. Akonáhle bolo srdce na povrchu, Shado-Pan začali bitku s Garroshovými orkmi. Garrosh chcel srdce hodiť do centra vôd, čím by skazil celé Údolie. Keď bol most jazierkám pripevnený, Garrosh so srdcom sa začal približovať k centru, no v tej chvíli sa zjavil Taran. Keď ho vyprovokoval, obaja sa do seba pustili a aj keď bitka mala niekoľko spádov, v závere Garrosh napichol Tarana na Gorehowl. Garrosh ho však nechal žiť, aby na vlastné oči uvidel skazu. Taran sa potom dostal do podzemného komplexu a v miestnosti so Sha of Pride, ktorá sa oslobodila keď Garrosh vyslobodil srdce, ho našiel Lorewalker Cho s dobrodruhmi. Cho zobral vážne raneného vodcu mníchov preč, aby sa zotavil. Jeho slová smerovali ku karhaniu Hordy a Aliancie, ktorých vinil za to šialenstvo. Následne sa dobrodruhovia prebojovali cez severný Durotar, Orgrimmar a Underhold až ku Garroshovi a porazili ho. Ako Garrosh ležal na zemi, Thrall sa ho chystal popraviť, no zabránil mu v tom Varian Wrynn. Obidvoch ale prerušil Taran, ktorý navrhol, aby bol Garrosh prevezený do Pandarie, kde podstúpi súd a nastolí sa spravodlivosť pre každého. Thrall s Varianom súhlasili a Taran ho spútal a zobral preč. Taran môže byť tiež videný aj na Timeless Isle, kde sa účastní Celestial Tournament so spoločníkmi – Bolo, Li a Yen.

War Crimes

Garrosh Hellscream bol uväznený do chrámu Bieleho Tigra, kde ho strážili Taranovi shado-pan vojaci - bratia Chu, Li a Lo. Hoci vodcovia sveta boli pozvaní na rozhodnutie o osude, Taran im vysvetlil, že sa bude konať pandarianský súd. Vodca Shado-Pan bude zastávať funkciu sudcu - fa'shua. Nad chrámom taktiež bude spustené utlmujúce pole, aby sa zabránilo používaniu mágie. Odpoveď rás sveta bola erupcia výkrikov z oboch strán. Keď ich Xuen utíšil, Taran pokračoval vo vysvetľovaní – Garrosh bude mať obžalobcu a obhajobu. Ich úlohou bude znížiť, alebo sprísniť jeho rozsudok. Každá strana bude mať jedno právo veta. So súhlasom náčelníka Vol'jina a kráľa Variana sa súd odštartoval a dal im priestor, aby si určili advokátov. O krátky čas neskôr sa mocnosti vrátili do hlavnej siene a oznámili svoje rozhodnutie – Baine Bloodhoof za obhajcu a Varian Wrynn za obžalobu. Horda ale použila právo veta a novou obžalobou sa stala Tyrande Whisperwind. Vysvetlil, ako bude súd prebiehať a prítomní odišli. V ten večer poslal dvojicu drakov, Kairoza a Chromie, aby priviedli Baina a Tyrande naspäť. Privolal si ich preto, aby im dvojica drakov mohla predstaviť pomôcku pri svedectvách – Vision of Time. Keď bolo dovysvetľované, obhajca a žalobkyňa s dračími poradcami odišli pripraviť sa na zajtrajšok. Keď nastal prvý deň súdu, Taran započal a viedol celý súd, ktorý celkovo trval 9 dní. Dovolil dvojici drakov objasniť artefakt času a nariadil priviesť Garrosha, čo najprv spôsobilo úplne ticho a následne výbuch výkrikov. Niektorí členovia Aliancie a Hordy boli preto vyhodení zo súdu. Následne prečítal dlhý zoznam obvinení, a keď sa Garrosh len rozosmial, opäť bol Taran nútení vydať rozkaz na vyhodenie ďalších členov dvoch organizácií sveta a pokračoval viesť proces počas nasledujúcich dní. V druhý deň zvolal oboch advokátov a dvoch Wrynnovcov, lebo Garrosh mal požiadavku - rozprávať sa s Anduinom. Počas šiesteho dňa nechal Baina vyjadriť sa, či odstúpi, alebo ostane ako Garroshova obhajoba, lebo Tyrande mala svedka, ktorý by mohol poškodiť hlavne Bainovi. Počas vypočúvania Peritha súd explodoval do výkrikov, lebo sa odhalilo, že Baine v minulosti spolupracoval s Jainou. Trvalo mu niekoľko minúť, dokedy prítomných utíšil a mohol pokračovať v súde. Počas ôsmeho dňa zamietol Tyrandinu žiadosť vyškrtnúť Varianove a svedectvo a ukončil deň tým, aby si na zajtra pripravili záverečnú reč. Počas finálneho dňa si vypočul prejavy Baina a Tyrande a po prestávke predvolal pred všetkých prítomných a Garrosha. Povolil, aby mal odstránené putá na nohách. Potom dal Garroshovi poslednú šancu vyjadriť sa, počas ktorej pobúril všetkých prítomných. Vtedy Kairoz oslobodil Garrosha a spôsobil v aréne chaos. Keď chaos utíchol, Taran vyzval Celestialov, aby povedali, aký rozsudok si pre bývalého náčelníka pripravili. Stav: Žije Kde sa nachádza: Rozličné miesta na Pandarii Frakcia: Shado-Pan, Shado-Pan Assault Rasa: Pandaren Postavenie: Vodca Shado-Pan a Shado-Pan Assault Povolanie: Mních

Trivia

  • Taranov otec viedol Shado-Pan pred ním a zrejme je mŕtvy.

Videá

SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ


Naposledy upravil/a Mordecay 25.08.2015 v 17:20:25.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet