Velen

  Velen    Draenei    Lore   

 

Velen je prastarým vodcom draeneiského ľudu od ich úteku z Argusu až po súčasnosť a vládne im už viac než 25 000 rokov. Zvaný ako Prorok, Velen bol obdarený darom s názvom Pohľad (the Sight) a so Svetlom po jeho boku, utiekol z niekdajšej domoviny. Hoci vládol po boku Archimonda a Kil'jaedena rase eredar, teraz je ich úhlavným nepriateľom.

 

Na začiatku roku 26 draeneiská rasa pristála na Azerothe a pridali sa na stranu Aliancie. Velen sa nebál pomôcť nepriateľovi v núdzi – krvaví elfovia mu môžu ďakovať za obnovenie Slnečnej Studni. Aj keď počty démonov Plamennej Légie na Outlande sa rapídne znížili a Azeroth bol niekoľkokrát ochránený, Velen ostáva v strehu a vie, že svet sa raz bude musieť definitívne proti démonom postaviť. Nedávne udalosti ho prinútili otvoriť oči a viac sa zaujímať o prítomnosť a dobro Azerothu.

 

História

 

Argus

 

VelenPred 25 000 rokmi krásny svet Argus bol obývaný rasou eredar. Velen, rešpektovaný kvôli múdrosti a súcitu, spoločne s Archimondom a Kil'jaedenom boli jeho vodcami. S oboma dobre vychádzal a boli si veľmi blízki. Kil'jaedena dokonca nazýval aj bratom. Jedného dňa toto súžitie bolo zničené príchodom Titánom Sargerasom, ktorí im ponúkol ďalšiu moc a tvrdil, že zjednotí rasy vesmíru. Zatiaľ čo jeho dvaja spoluvládcovia súhlasili, Velen odhalil pravú príčinu Sargerasovho príchodu. Vďaka jeho daru a vízie z ata'mal artefaktu odhalil, čo chcel Sargeras v skutočnosti docieliť. Uvidel démonov, man'ari a smrť. Velen sa začal modliť o pomoc a bol vyslyšaný. Naaru K'ure mu nariadil, aby zoskupil svojich verných a vyšiel na najvyššiu horu. Velen požiadal o pomoc svojho najlepšieho spojenca, Talgatha, aby mu v tom pomohol. Velen tiež ukradol ata'mal kryštál, ktorý bol v skutočnosti od naaru. Keď nastal ten deň, Talgath a ďalší chýbali, ale Restalaan, ďalší starý priateľ ho ubezpečoval, že prídu. Keď Talgath prišiel, kryštál proroka varoval pred zradou. Talgath ho naozaj zradil a prví man'ari sa vyrútili na Velenových spoločníkov. Vďaka naaru sa im v poslednej chvíli poradilo utiecť z Argusu a ata'mal kryštál, teraz rozdelený na sedem častí, bol s ním.

 

Zrod Hordy

 

Velen svoju skupinu premenoval na draenei – vyhnaných. Tisícky rokov navštevovali svety a ukrývali sa pred pomstychtivým Kil'jaedenom a stále im pomáhali bytosti Svetla. Napokon narazili na svet, ktorý bol mimo Kil'jaedenovho dosahu a pomenovali ho Draenor. Draenei použili dimenzionálnu loď, aby utiekli z Argusu a o niekoľko milénií neskôr pristáli na Draenore. Loď – the Genedar - pristála v Nagrande a po ďalšie roky bola známa ako hora Oshu'gun, alebo Hora Duchov, ako ju nazvali orkovia. Počas náhleho pristátia jeden z naaru - D'ore - začal umierať, a preto ho Velen a jeho spoločníci umiestnili do hrobky, ktorá dostala meno Auchindoun.

 

Draenei a orkské klany spolu vychádzali dobre – niekedy spolu obchodovali. Draenei sa na Draenore riadne usídlili, vystavali si majestátne mestá – mesto Shattrath a hrobka Auchindoun sa nachádzali v Taladore, alebo Terokkar Forest. Velen sa usadil v Chráme Karabor v Shadowmoon Valley. Keď raz Velen navštívil mesto Telmor, kapitán stráže mesta, Restalaan, zachránil dvoch orkov – Durotana a Orgrima pred obrom a priviedol ich za Prorokom. Spoločne sa rozprávali všeobecne o obidvoch rasách a o proroctve kladiva Doomhammer – ktoré prinesie zatratenie a záchranu, hoci ho v budúcnosti nebude držať člen klanu Blackrock.

 

Kil'jaeden však na zradu nezabudol a za pomoci Talgatha draeneiov napokon vypátral a zaujala ho orkská rasa. Skazil ich a poštval proti draeneiom - najprv útočili len na lovcov. Restalaan tieto útoky v Karabore Prorokovi reportoval, a keď Velen požiadal naaru K'ure o pomoc, neprišla žiadna odozva, a preto sa rozhodol, že pôjde k hore v Nagrande. Poslal Ner'zhulovi správu o jeho príchode na orkské územie a rád by vyriešil túto situáciu. Ner'zhul však prikázal Durotanovi, aby Velena zajal, a tým by dokázal svoju lojalitu. Posol, ktorý túto správu šamanovi doručil bol zabitý. Nesmrteľný eredar a štyria ďalší sa dostali k hore, kde ich obkľúčili orkovia z Frostwolf klanu na čele s Durotanom a Drek'Tharom. Ako im Velen vysvetľoval čo je Oshu'gun zač, Drek'Thara týmito slovami naštval a s ostatnými orkmi skoro na nich zaútočil, len ich Durotan všetkých zastavil. Velen a jeho spoločníci boli zajatí, ich veci prehľadané a dva ata'mal kryštály - Heart of Fury a Brilliant Star - zhabané. Zatiaľ čo ostatné kryštály boli rozmiestnené inde, fialový mal Velen stále zo sebou a ten orkovia nenašli. Durotan piatich draeneiov neskôr pustil a nechal ich odísť.

 

VelenNetrvalo dlho a orkovia začali totálnu vojnu. Aj keď Ner'zhul odhalil klamstvo, jeho učeň Gul'dan fanaticky Kil'jaedenovi slúžil. Mestá draeneiov boli zničené, veľké množstvá draeneiov vyvraždených. Durotan viedol útok aj na Telmor, kde Restalaan padol. Utečenci z mesta sa dostali do Karaboru a tam všetko Velenovi vyrozprávali a pochopil, že útoky orkskej Hordy majú na starosti man'ari. Na krátko na to sa terčom útoku stal aj Karabor, ale Velen dokázal utiecť, hoci posvätný chrám padol a zmocnili sa ho nepriatelia. Keď orkovia prijali „dar“ od Mannorotha, tak z Throne of Kil'jaeden si to okamžite nasmerovali na posledné draeneiské mesto – Shattrath. Velen tam nebol a so slzami v očiach cez kryštál sledoval jeho pád. Hoci chcel mesto pred útokom vyprázdniť, Larohir, Restalaanov nástupca, navrhol, že aby sa zbavili Kil'jaedena, tak musí uveriť, že majorita draeneiov je zavraždená. Velen určil a požehnal vojakom, ktorých poslal do Shattrath na istú smrť. Velen a skupina draeneiov utiekla do Zangarmarsh, kde plánoval zoskupiť preživších. Prorok mal vtedy so sebou 4 kryštály - Fortune's Smile, Eye of the Storm, Shield of the Naaru, a Spirit's Song; 3 mali orkovia. Taktiež, hoci malé, zachoval si spojenie s naaru K'ure. Aj keď smútil nad katastrofou v Shattrath, stále cítil nádej.

 

Unbroken

 

Naprieč Zangarmarsh sa zriadili tajné tábory pre zostávajúcich draeneiov na čele so svätyňou Telredor a Velen tieto tábory navštevoval. Ako čas postupoval, všimol si, že orkovia začali budovať nejaký portál východne od ich hlavnej pevnosti. Za ten čas sa udialo mnoho - orkovia prekročili portál, prehrali vojny a nastalo zničenie Draenoru. Situáciu draeneiov zmenil aj bývalý vindicator, teraz Broken Nobundo, o ktorom mal víziu. Nobundo sa stal prvým šamanom a rozhodol sa, že pomôže draeneiskému ľudu. Jedine Velen bol ochotný si ho vypočuť, lebo chápal jeho činy, rozhodnutia a ťažký osud. Nobundo navštívil Telredor, no obával sa rozprávať o šamanizme pred ostatnými a bol pripravený odísť, no vďaka Velenovým múdrym slovám ostal a predstavil im šamanizmus.

 

Útek z Outlandu

 

VelenPo ďalšie roky ostali Velen a zvyšní draenei na Outlande, ktorý sa zmietal zmenami. Či už to bola Aliančná Expedícia, či krutovláda Magtheridona a potom Illidana Stormragea a jeho spojecov – nagy a krvaví elfovia. Keď Illidan prehral svoj boj proti Arthasovi, on a jeho spojenci sa vrátili na Outland a pretrvali tam ďalšie roky. Kael'thas Sunstrider a jeho krvaví elfovia sa rozhodli zriadiť si základňu v naaru pevnosti – Tempest Keep. Vtedy sa Velen rozhodol, že nastal čas opustiť pôvodnú domovinu orkov. Draenei a broken na čele s Velenom zaútočili na Tempest Keep a zmocnili sa jednej časti – Exodar. Na palube nastal medzi dvoma rasami boj a hoci bol Exodar poškodený, loď naaru sa dala do pohybu a bola hodená cez Twisting Nether. Loď sa náhodou ocitla nad Azerothom a ako hviezda dopadla severne od Kalimdora – na Azuremystských ostrovoch. Netrvalo dlho a aj Azeroth zareagoval. Jaina Proudmoore ponúkla draeneiom pomoc a keď sa ako-tak spamätali z pristátia, preskúmali ostrovy a pridali sa k Aliancii. Velen však stále mal na pamäti veľkú hrozbu – Plamennú Légiu.

 

The Burning Crusade

 

Velen ako vodca draeneiov ostal v Exodare, ktoré sa stalo ich hlavným sídlom. Triumvirate of the Hand a draeneiskí dobrodruhovia sa museli najprv postarať o vážny problém – krvavých elfov a ich spojenca, man'ari Sironar. Keď bola zabitá a hrozba zažehnaná, Velen osobne dobrodruhom slávnostne pogratuloval.

 

Fury of the Sunwell

Po smrti Illidana a Zul'jina sa na Azerothe objavila ďalšia hrozba – Kael'thas sa vrátil domov a v Slnečnej Studni nechal vyvolať Kil'jaedena, svojho nového pána. Spojené vojská Aldor, Scryers a krvavých elfov z Quel'Thalasu zabili Kaela a prebojovali sa až k Studni, kde bol Kil'jaeden porazený. Po jeho zapudení do Twisting Nether sa tam objavil Velen a Lady Liadrin. Opäť nechýbali slová gratulácie, ale jeho prítomnosť mala oveľa väčší význam – za pomoci pozostatku z Entropia, srdca naaru M’uru, obnovil Slnečnú Studňu.

 

K týmto udalostiam sa viaže aj proroctvo, ktoré podľa A'dala Velen raz vyslovil:

 

Striebristý mesiac, zmáčaný v krvi,

vedený zlým smerom do noci, ozbrojený mečom zlomeného Svetla.

Zlomení, potom zradení jedným, stojatým tam dominujúc slnku.

V najtemnejšej hodine, spása prichádza, v rytierskej lady zaprisahanej krvou.

 

Invázia Pohromy

 

VelenKeď sa Lich King prebudil, poslal svoje vojská Pohromy do rôznych kútov Azerothu. Na porazenie moru a nekropolí, členovia Cirkvi Svätého Svetla vycestovali do Shattrathu a vytvorili artefakty so Svetlom z Naaru. Alianční dobrodruhovia doniesli tento artefakt aj Velenovi na obranu.

 

Elemental Unrest

 

Po smrti Lich Kinga a porazení Emerald Nightmare bol vodca draeneiov prítomný v Stormwinde na stretnutí Aliančných vodcov. Diskutovalo sa o katastrofách zeme a nepokoji elementov a Velen prehlásil, že zemetrasenia sú nebezpečné a že V Exodare sú stále mierne otrasy kvôli ich náhlemu pristátiu. Aliancii navrhol, že by mali utiecť, dokým je čas.

 

The Shattering: Prelude to Cataclysm

 

Keď sa Magni Bronzebeard zmenil na diamant, Velen poslal Nobunda, aby reprezentoval draeneiov na ceremónií pre zosnulého kráľa.

 

Cataclysm

 

Po veľkom Shatteringu sveta Velen sa stále zaoberal otázkou porazenia Plamennej Légie. Vo Swamps of Sorrow sa nachádzajú všetky tri druhy draeneiov – normálni, broken a lost one. Proti posledným menovaným nastali boje, lebo boli šialení. Broken Magtoor proti ním bojoval, ale v istom momente ochorel a jeho najlepší kamarát, Avuun, sa ho snažil vyliečiť, ale všetko čo urobil, bolo na nič. Tesne pred smrťou brokena sa v Harborage zjavil portál z Exodara a z neho vyšiel Velen. So svojou mocou mu umožnil vrátiť sa k Svetlu.

 

Wolfheart

 

Krátko po Deathwingovom Shatteringu došiel do Darnassusu na Aliančné stretnutie vodcov, hoci nebol pozvaný, lebo Tyrande si myslela, že po smrti Kil’jaedena sa draenei vrátia na Outland. Velen povedal, že časť sa naozaj vrátila, ale ostatní ostávajú na Azerothe a pomôžu Aliancii. Tak ako ostatní aj on bol vážený hosť a dokonca aj Malfurion sa ho chcel spýtať na vraždy Highborne. Ako posledný na stretnutie dorazil Stormwind. Keď sa Varian začal s Gennom hádať, Velen pozeral na Anduina a Malfurion si všimol toto náhle zaujatie. Keď sa dvaja králi utíšili, spoluvládcovia elfov si všimli, že Prorok sa rozpráva s Anduinom o Svetle. Ich rozhovor sa prerušil, keď Varianovi vojaci prišli po Anduina a musel ísť s nimi.

 

Neskôr šiel Velen meditovať do Temple Gardens a Anduin šiel za ním a pokračovali v rozprávaní o Svetle. Prorok bol rozhodnutý, že ho musí učiť, lebo cítil, že jeho osud je spätý so Svetlom. Anduin si potom vypočul hádku otca s vládcami elfov a rozhodol sa, že odíde s Velenom. Varian bol naštvaný a ranil ho, ale napokon ho nechal ísť. Princ našiel Velena opäť v záhradách a povedal mu, že ide s ním. Velen sa javil byť prekvapený, lebo plánoval odísť zajtra ráno a poslať sem miesto neho niekoho iného. Prorok súhlasil a zobral ho so sebou. Miesto neho bola odsúhlasiť worgenov do Aliancie Ishanah.

 

Prophet's Lesson

 

Po tom, čo si zobral Anduina pod svoje krídla, Velen sa sústredil na nájdenie cesty, ktorá by viedla k víťazstvu nad Plamennou Légiou. Týmto sa stratil vo víziách a odmietol vidieť hocikoho, okrem Stormwindského princa. Keď sa ľudskí utečenci zakempovali pred Exodarom, Anduin sa čudoval, prečo Prorok nevaroval svet pred Deathwingom. Velen mu dal odpoveď – ukázal mu víziu sveta zničeného Légiou a vysvetlil mu, že aj napriek skaze, ktorú Deathwing spôsobil, porazenie démonov je dôležitejšie. Keď Anduin odišiel, Velen premýšľal nad jeho otázkou. Neskôr mal náhlu víziu, kde Hordu, Alianciu a drakov viedol muž proti démonom. Netrvalo dlho a utečenci začali vzburu a zaútočili na draeneiských strážcov. Anduin rýchlo šiel po Velena a požiadal ho, aby zastavil masaker nevinných a pripomenul mu, že každý život vo vesmíre je dôležitý. Prorok si vtedy uvedomil, že vízie proti Légii ho úplne pohltili a stal sa tak strateným, že ignoroval súčasný svet. Až ľudské dieťa mu muselo otvoriť oči. Velen vyšiel von a a hlasným hlasom zastavil boj a pokarhal ich. Začal ranených liečiť a rozhodol, že draenei pôjdu do Azerothu a pomôžu ho liečiť.

 

Jaina Proudmoore: Tides of War

 

Po porazení Deathwinga bol Anduin stále pod Velenovým opatrovníctvom a stále sa učil niečo nové. Keď sa Theramore ocitol v ohrození Hordy, Jaina požiadala Velena o pomoc a Anduin sa vrátil do Stormwindu.

 

Landfall

 

Po objavení Pandarie a vylodení Hordy a Aliancie na brehoch Krasarang, Anduin bol vážne ranený z konfrontácie s Garroshom Hellscreamom. Anduinovo telo bolo prevezené do Lion's Landing a Varian privolal Velena, aby pomohol synovi. Velen vyliečil prvotné zranenia a mistweavers pandareni vyliečili zbytok. Velen mu povedal, že bolesť z nohy nezmizne a môže sa vekom zväčšiť. Velen predpokladal, že tento útok a ovládnutie Srdca Y'Shaarja spôsobí katastrofálny koniec náčelníkovej vlády, nie len pre Alianciu ale pre celý Azeroth.

 

The Untamed Valley

V čase Garroshovho zajatia bol Velen na Pandarii. Chcel dosiahnuť dobré vzťahy a získať nové znalosti.

 

War Crimes

 

Velen bol pozvaný na rozhodnutie o osude Garrosha Hellscreama a dorazil do Chrámu Bieleho Tigra. Spočiatku mu spoločnosť robil Anduin. Velen bol predvolaný ako prvý Tyrandin svedok a objasnil trocha spoločnú minulosť draeneiov a orkov. Následne sledoval víziu Durotana, Orgrima a Restalaana. Velen prítomným prerozprával, ako Restalaan zachránil dvojicu orkov a priviedol ich do Telmoru za Velenom. Tyrande sa pokračovala pýtať, a tak prerozprával, ako sa orkský ľud skazil a ako došlo k vyvražďovaniu draeneiov a ničeniu miest, Telmoru vrátane. Po odpovediach Tyrande odpovedal na otázky Baina. Velen uznal, že orkovia sa môžu zmeniť: tak ako to urobil Grom, môže tak urobiť aj Garrosh. Poslednú otázku mu dala opäť Tyrande – či boli počas útoku na prvé mestá pod vplyvom Mannorotha, na čo odpovedal negatívne.

 

Vrátil sa na miesto a pokračoval sledovať ďalšie svedectvá a vízie. Na konci súdu však Garrosh s pomocou Kairoza utiekol a v chráme nastal chaos a boj. Po boji pribehol k ranenej Jaine.

 

 

Stav: Živý

Kde sa nachádza: Vaults of Lights, The Exodar

Frakcia: Aliancia, Exodar; niekedy: Aldor a eredari z Argusu

Rasa: Draenei

Postavenie: Vodca Exodara a draeneiov; niekedy: Vodca Aldora a spoluvládca Argusu

Povolanie: Kňaz

Tituly: The Divine, Prophet of the Naaru, Great Prophet, Ageless One

 

Trivia

 • Velen raz navštívil Tyrande v Darnassuse a povedal jej o podobnostiach medzi Elune a naaru, naznačujúc, že bohyňa elfov môže byť naaru.
 • Velen nikdy nevinil Garrosha za otcove zločiny, ale bol si vedomý možného potenciálu Hordy.
 • Velen je považovaný za nesmrteľného.
 • Má žiariace modré oči a jeho farba kože je alabastrová (svetlo modrá).
 • Aliančný tier 9 pre priestov je po ňom pomenovaný.
 • Hoci Velen nazval Kil'jaedena bratom, ale nie sú pokrvnými.
 • Velen vlastní Exodar Life-Staff.
 • Velen bol chybne označený za šamana v TCG, zrejme kvôli pridaniu paladinov a šamanov do Hordy a Aliancie.
 • Trailer pre Warlords of Draenor začína Velenovým výrokom – Keď sa minulosť a prítomnosť zrazia, osud všetkých svetov visí na vlásku.
 • Přečtěte si o bitvě mezi Světlem a Temnotou, ve které bude hrát Velen jistě velkou roli. - Svetlo a Temnota.

Osudy ata'malských kryštálov

 

Heart of Fury (červený) - padol do rúk orkom zo Shadowmoon, ale bol na Akamov rozkaz získaný a poslaný A'dalovi.

Spirit's Song (fialový} - Velen nechal tento draeneiom na Outlande, ale dreadlord Culuthas ho získal. Haramad z Consortia poslal dobrodruhov na jeho získanie a následne ho nechal poslať k naaru do Shattrath.

Leafshadow (zelený) – použitý Durotanom na odhalenie Telmoru, jeho miesto pobytu nie je známe. Objaví sa na Draenore.

Brilliant Star (žltý) – získaný orkmi a použitý proti draenei, miesto pobytu neznáme.

Ďalšie – Eye of the Storm (modrý), Fortune's Smile, Shield of the Naaru – zrejme stále s Velenom. Modrý kryštál sa mal objaviť v Mists of Pandaria v questoch pre fel oheň warlockov, ale nestalo sa tak.

 


 

Draenor, alternatívny vesmír

 

Ako prastarý vodca draeneiov, prorok Velen stratil stovky ľudských životov pozorným porovnávaním a zaznamenávaním budúcností, ktoré predvída, aby vesmír samotný neupadol. Velenovo vedenie ochránilo jeho ľud počas exodusu z Argusu. Jeho múdrosť sa však ocitá v pochybnostiach po príchode Železnej Hordy na Draenor. Akú hodnotu má prorok, ktorého vízie nemôžu zabrániť kalamite?

 

Železná Horda

 

Velen, známy ako the Divine, či Ageless One, videl mnoho svetov zničených Plamennou Légiou. Hoci jeho pôvod je stratený v čase, Velen bol niekedy rešpektovaný vodcom na Arguse. Keď Temný Titán Sargeras ponúkol trojici vodcov moc, Velen odmietol a keď videl, že niet inej cesty, tak s pomocou naaru, opustil Argus. Plamenná Légia draeneiov sledovala, no stále im úspešne utiekli. Napokon sa usadili na svete obývaným orkmi. Pomenovali ho Draenor.

 

Velen a jeho ľud žili v Draenore v relatívnom pokoji po stovky rokov. Všimol si talent v draeneike Yrel, ale vycítil z nej aj temné tajomstvo. Predpovedal, že buď v dobrom, alebo v zlom, Yrel zohrá veľkú rolu. Časom ich však Plamenná Légia opäť raz našla. Démoni preto chceli využiť orkov, no tí už mali svoj vlastný plán. Draenorské klany sa zoskupili, vytvorili Železnú Hordu a začali ohrozovať draeneiské mesta naprieč Draenorom. Teraz prastarý Prorok čelí ďalšej hrozbe. Na oblohe Shadowmoon Valley sa vytvára skaza, ktorú chcú orkovia použiť. Musí ochrániť svoj ľud, lebo ináč všetkých pohltí temnota.

 

Warlords of Draenor

 

Keď sa Aliancia a zachránení draenei vrátili do Shadowmoon, Velen ich privítal a priviedol na miesto Lunarfall, kde sa začala budovať Aliančná pevnosť. Velen s Yrel odišli, no poslal ju naspäť, aby ukázala novým spojencom krajinu, zatiaľ čo on šiel pomáhať raneným draeneiom na sever. Na tamojšie draeneiské osadliská zaútočil Warlord Ner'zhul a jeho klan Shadowmoon. Velen šiel do Teluuna Observatory, kde Ner'zhula obkľúčil. Zanedlho sa k nemu pridala aj Yrelina sestra Samaara, no tú Ner'zhul zajal a hneď po nej prišli aj Yrel s Aliančným veliteľom, ktorého poslal konfrontovať warlorda. Ten, bohužiaľ, utiekol. Hoci budova bola získaná naspäť, zajatí draenei boli premiestnení s Ner'zhulom. Prorok bol rozhodnutý zajatcov nájsť s oslobodiť. Preto šiel do Twilight Glade, kde sa zriadil tábor a poslal Yrel so skupinkou Rangari do Shaz'gul, domova klanu. Taktiež požiadal dobrodruha o pomoc, lebo chcel uvidieť možnú budúcnosť, tak ho poslal nájsť ingrediencie na kúzlo. Keď ich dostal, použil ich a uvidel ako Železná Horda na čele s veliteľom Vorkom zaútočili na Karabor. Velen, dobrodruh a Yrel tam umreli. Keď vízia skončila, Velen sa rozhodol definitívne zastaviť Ner'zhula a odvrátiť tak katastrofu.

 

VelenPrvá možnosť bola skontaktovať sa s Rulkan, s ktorou sa pred rokmi spriatelil, a teraz opustila svoj klan. Bývalá partnerka Ner'zhula súhlasila s pomocou a dala mu kameň, s ktorým sa draenei dostanú do Anguish Fortress. Dobrodruh vstúpil do pevnosti a zrušil ochrannú bariéru. Draenei vstúpili a šli na vrchol pevnosti, kde Ner'zhul práve ukázal moc svojej zbrani, Dark Star, Grommashovi. Keď orkovia odišli, draenei sa dali do boja proti vyvolanému Void Lordovi. Úspešne ho porazili a po tom, čo umrela Samaara odišli z pevnosti do Embaari, odkiaľ sa vydal osobne konfrontovať Warlorda. Poslal dobrodruha napred, aby Ner'zhula lokalizoval. Keď sa s ním dal do boja, Prorok so svojou žiačkou sa do boja rýchlo pridali, no boli neúspešní. Ner'zhulovi sa podarilo privolať skazenú Dark Star. Akonáhle to Velen videl, pochopil, čo má urobiť - dal Yrel svoj znak a vstúpil do energie, čím sa obetoval, ale obnovil Dark Star - v skutočnosti naaru K'ara.

 

Tá pomohla odraziť útok Železnej Hordy a Karabor bol zachránený. Na jeho počesť bol postavený pomník v Chráme Karaboru a Yrel dala dobrodruhovi predmet The Prophet's Arcanum, lebo by si želal, aby to mal. Keď ho veliteľ aktivoval, tak mu Velenov hologram vysvetlil históriu naaru K'ari.

 

O nejaký čas neskôr sa Yrel, teraz Exarch a ostatní vodcovia draeneiov opäť stretli v Karabore, kde naaru K'ara mala požehnať Aliančnému veliteľovi a jeho prsteňu. Keď obrad začal, zjavil sa duch Velena a K'ara cez Proroka rozprávala a vykonala požehnanie.

 

 

Stav: Mŕtvy

Kde sa nachádza: Karabor, Shadowmoon Valley

Frakcia: Aliancia, draenorskí draenei

Rasa: Draenei

Postavenie: Vodca Karabora a draeneiov na Draenore

Povolanie: Kňaz

Tituly: The Divine, Prophet of the Naaru, Great Prophet, Ageless One

 

Trivia

 • Posledné slová, ktoré K'ara cez Velena povedala boli podobné, ktoré sme videli pri predstavujúcom videu pre WoD - osud dvoch svetov visí na vlásku.
 • Velen je chybne priradený k Exodar.

Video

 


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Mordecay 08.08.2014 15:17

Niečo málo na tému nesmrteľnosť sa predsa len v lore našlo - http://wowpedia.org/The_Warcraft_Encyclopedia/Immortals

Bellatrix 06.08.2014 17:45

cerberos
Taky nezapomente,že to je jeden z nejlepších priestů ve wowku,kromě Tyrande,ale ja si myslím,že Velen je nejmocnější na rozdíl od Tyrande,a ten ) určitě jak vycítí že na něj jde skleroza či stařecká demence,tak ji hned na sebe vyléčí no ne?
Tipuju, že draenei těmihle neduhy vůbec netrpí. Nebo jen ve velmi omezené míře.
Šéfredaktor WoWfan.cz

cerberos 06.08.2014 16:52

Taky nezapomente,že to je jeden z nejlepších priestů ve wowku,kromě Tyrande,ale ja si myslím,že Velen je nejmocnější na rozdíl od Tyrande,a ten ) určitě jak vycítí že na něj jde skleroza či stařecká demence,tak ji hned na sebe vyléčí no ne?

Garick 06.08.2014 03:08

Metiu
To napadlo aj mňa, ale práve starnutie je príčinou smrti..
Samotné starnutí není smrtelné, vetšinou člověk zemře na infarkt, mrtvici nebo selhaní organů, šance na tyto jevy se s přibívajícím věkem zvyšuje.

Metiu 05.08.2014 18:47

To napadlo aj mňa, ale práve starnutie je príčinou smrti. No a že by si starol do určitého veku a potom prestal, kto by chcel taký život - večný život osemdesiatnika

Muradin 05.08.2014 15:49

To že stárneš neznamená, že můžeš umřít. Může to být tak, že stárneš do nekonečna což by znamenalo, že by jsi pak už nemohl nic dělat A zas Velen takovej děda není Třeba je to tak, že nestárneš od určitého věku.

Metiu 05.08.2014 15:44

Tak pokiaľ by boli vekovo nesmrteľný, bola by hlúposť, aby starli. Taká Tyrande na to že má 10,000 rokov vyzerá sexi :-D Velen vyzerá na dedka, no nemôže starnúť donekonečna a nezomrieť-lebo to je vlastne smrtelný život.

Mordecay 05.08.2014 12:08

Metiu
Nieje kdesi písané, koľko má rokov a koľko sa draenei dožívajú? Smiešne že keď vyše 10,000 rokov starí furion a tyrande ešte neexistovali, keď on už bol veľmi starý :-)
Jop, z Lore Tweetov, Loreology potvrdil, že má presný vek Velena, ale zatiaľ nie zverejnený. Velen a niektorí ďalší draenei sú považovaní za nesmrteľných, ale nie všetci. Démonickí eredar sú taktiež nesmrteľní.

Esperanta 05.08.2014 03:10

Mám pocit, že se říkalo, že jsou nesmrtelní. Neumírají stářím.

Bellatrix 05.08.2014 01:29

Metiu
Nieje kdesi písané, koľko má rokov a koľko sa draenei dožívajú? Smiešne že keď vyše 10,000 rokov starí furion a tyrande ešte neexistovali, keď on už bol veľmi starý :-)
No, podle wiki se útěk z Argusu odehrál před nějakými 25 000 lety. A tehdy to už asi taky nebyl žádnej mladík. Takže prostě pěkných pár desítek tisíc let mu bude.A kolik se draenei obecně dožívají... Hodně. Bylo to tuším rozebíraný v nějakým nedávným díle lore tweetů tady na webu. Tak zkus hledat
Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet