Historie Warcraftu VI.

/pic/gameinfo/historie/37
Podrobná Časová osa se všemi událostmi, které se kdy ve světě Warcraftu odehrály.

Kapitoly

  1. Minulost a přítomnost (World of Warcraft)
  2. Návrat stínů (World of Warcraft: The Burning Crusade)
  3. Zničený svět - Outland
  4. Národ Draenei
  5. Dědictví krvavých elfů
  6. Bitva o Outland

Minulost a přítomnost

Ačkoliv bylo ustanoveno příměří mezi mocnou Aliancí a Hordou, konflikty obou stran vystoupily na povrch. Další válka mohla vypuknout v každého dne. Boje již vypukly v Alterac Valley, Warsong Gulch, Arathi Basin, Eastern Plaguelands a v Silithusu. Zatímco se tyto strany připravovaly k otevřené válce, mnoho starodávných sil se vrátilo do podvědomí obyvatel Azerothu. Temné síly započaly snahu o uvrhnutí světa na pokraj zapomnění. Černý drak Nefarian, syn Deathwinga, uvnitř Blackrock Spire pracoval na obnovení Černé dračí letky. Za tímto účelem vytvořili spolu se svou sestrou Onyxií chromatickou letku draků, která byla složena z těch nejzuřivějších válečníků. Nefarianovi se do cesty ale připletla armáda ohnivých elementálů Ragnarose. V hoře Blackrock Spire, a v okolí mezi nimi, vypukla válka. Onyxia se mezitím infiltrovala na královský dvůr Aliance a pomocí početných intrik ji začala ovládat. Kněží Gurubashi Trollů Atal'ai uctívající krvavého boha Hakkara se ho rozhodli přivolat do Azherothu. V bažinách smutku mu vybudovali velký chrám, ve kterém započaly přípravy na jeho přivolání. Poté v troskách Zul'Gurubu provedli mocné kouzlo, které dovolilo ďábelskému bohu vstoupit fyzicky do Azerothu. Draci mocné Paní snů Ysery, jedné z Aspektů, se tomu pokusili zabránit, ale do světa pronikla noční můra Emerald Nightmare, která zaútočila na Smaragdový sen. V něm nyní s Emerald Nightmare vládne boj. Celý Silithus padl do rukou zhoubným hmyzím hejnům. Za branami Zdi Skarabů se připravovaly nelítostné legie Qiraji k útoku na celý svět. Pod velením Starého Boha C'Thuna plánovali pomstu po hořké porážce, kterou utržili při válce s Nočními Elfy před tisíci lety. Nejhorší ze všech, Král Lichů, vyslal své jednotky k útoku na Forsaken Sylvanas Windrunner. Aliance i Horda nemilosrdně bojovali a Pohromu porazili. Nicméně, stále zde jsou otázky, zda to byla skutečná porážka Krále Lichů. Tak či onak, Kel'Thuzad se jasně připravuje na válku ze své pevnosti Naxxramas. Byl snad útok jen předchůdcem větší a mnohem zuřivější invaze?

Návrat Stínů

karazhanHluboko v Deadwind Pass se neklidní duchové potulují kolem černých skal pod věží Karazhan, kde démonem posedlý čaroděj Medivh strávil své poslední dny. Dobrodruzi, pokoušeni zvěstmi o tajemných výkyvech času, se do prastaré věže hrnou a odhalují, že se v tajných chodbách věže probouzejí děsivé noční můry. Na jiném místě, věčný dračí Aspekt Nozdormu, Pán času, cítí hrozbu pro jím hlídané a tvořené proudy času. Stinní agenti pronikli do Jeskyní Času (Caverns of Time) a snaží se sabotovat průběh tří klíčových historických událostí: Thrallova útěku z Durnholde, monumentální bitvi u Hory Hyjal a vytvoření Dark Portalu. Tváří v tvář této hrozbě se Nozdormu pokouší naverbovat hrdiny, aby mu pomohli zachránit strukturu času před věčným rozpadem. K tomu všemu ještě začal Dark Portal znovu vyzařovat obnovenou energií. Polní velitel Plamenné Legie Lord Kazzak Nejvyšší ho znovuotevřel a umožnil tak vstup do...

Zničený svět - Outland

/pic/gameinfo/historie/31
Na Draenoru žili Orci a Draenei kdysi v míru. Když se však objevili agenti Plamenné legie, nastal konec všeho, v co kdy věřili. Orkové na Draeneie zaútočili a většinu jich pobili. Když zde Ner'zhul otevřel další portály do jiných světů, Draenor se ocitl ve středu apokalyptického výbuchu. Proměnil se v roztrhanou pustinu, která brzy získala nového vládce - Temného Elfa, zrádce Illidana Stormrage. Krvaví Elfové pod vedením prince Kael'Thase Sunstridera a hadovití Nagové, následujíc Lady Vashj, pevně drží Outland. Illidan stojí nad každým z nich. Moc dobře ale věděl, že Plamenná Legie se znovu chystá k invazi a on ušetřen nebude. Kil'jaeden mu jeho neúspěch u Ledové koruny nikdy nezapomene. Jeho vojska se pevně snažila udržet každý portál, který by mohla Plamenná Legie využít, pevně zavřený. Tyto portály zde Legie zanechala pro účel vstupu do dalších nezničených světů. Pokud démoni uspějí, nikdo nenajde úkryt před jejich křížovou výpravou. Mocný Illidan stále ovládal Černou citadelu (Black Temple), ale přesto nezanedbal přípravy. Zatímco jeho spojenci střežili portály, využil krev uvězněného Magtheridona a stvořil nové padlé Pekelné Orky. Tak se svými vojsky obsadil každý strategicky důležitý bod, ale sílu démonů nepodcenil a opevnil i velkolepou Černou citadelu. Několik skupin národu Draenei setrvalo, ale čím dál více se jich měnilo v Broken Draenei, působením Zangarmashkého moru. Přeměnili se v pouhé trosky svého bývalého já. Broken Draenei pomohli i Illidanovi při dobývání Černé citadely, ale mnoho z nich přicházelo o svůj zdravý rozum. Zdálo se, že rasa Draenei bude vystavena naprostému zániku. Když do Outlandu pronikli zvědové Hordy a podali Thrallovi, náčelníkovi Hordy, zprávy o stavu tohoto světa, ocitl se Thrall v šoku. Několik Illidanových Padlých Orků nalezlo své nové zdroje démonické síly a Illidanovi se vzepřeli. Nechápal kde, a jak se mohl objevit nový zdroj démonické korupce. Démoničtí Orci obsadili Hellfire Citadel, základnu, která sloužila jako klíčový bod pro invazi do Azherothu v První a Druhé válce. Tito Orci netají svou přítomnost v Outlandu, ale zdroj jejich nových sil zůstává záhadou. Za použití ohromných pevností Tempest Keep, záhadná rasa Naaru nedávno dorazila na Outland také. Tyto energetické bytosti zasvětily svou existenci k poražení svého úhlavního nepřítele - Plamenné Legie. Když se většina Naaru vydala prozkoumat Outland, princ Kael'thas se chopil příležitosti k útoku. Krvaví Elfové napadli pevnost, překonali její automatizovanou obranu a převzali nad ní vládu. Kael'Thas využil mocné nadpozemské technologie pevnosti a začal shromažďovat chaotickou energii k naplnění svých zákeřných záměrů. Navzdory Illidanovu úsilí o udržení portálů zavřených, začaly skrze ně pronikat jednotky Plamenné Legie. Outland se stal pro znepřátelené strany Aliance a Hordy mnohem větším nebezpečím. Obyvatelé Azerothu se tak začali připravovat na bitvu nyní již nejen mezi sebou, ale i s blížící se Plamennou Legií. Za tímto účelem získali obě velmoci, Aliance i Horda, nové spojence. Dva nové odvážné národy se přihlásily do boje. Zdrceni z invaze Pohromy do Quel'Thalasu, vynalézaví, závislí na magii, sjednotili se Krvaví Elfové, nesloužíc démonickému Kael'Thasovi, obnovili velkou část svého království a přidali se pod vlajku Hordy. Mezitím se přeživší Draenei, nepostiženi nákazou měnící v Broken Drenei, kdysi pokojně žijící a poklidně studující šamanskou kulturu, vstupují do společenství Aliance, aby v boji s Plamennou Legií pomstili zvěrstva na nich spáchaná Orky.

Národ Draenei

/pic/gameinfo/historie/18
Kdysi dávno, na vzdáleném světě Argus, brilantní a magicky nadaná rasa Eredarů přivolala pozornost Sargerase, ničitele světů. Třem největším vůdcům eredarů, Kil'jaedenovi, Archimondovi a Velenovi, nabídl nevýslovnou moc. Stačilo, aby mu odpřísáhli bezvýhradnou věrnost. Znepokojivé vize budoucnosti však Velenovi prozradily, že tento pakt přinese jeho bratrům zkázu. Viděl svůj mocný národ transformován do krvelačných démonů. Měli to být první vnímaví členové Plamenné Legie. Navzdory Velenovu varování, Archimonde i Kil'jaeden na tento pakt přistoupili. Vize se ale vyplnila. Jeho bratři a přátelé se stali členy Plamenné Legie, kteří se nezastavili naprosto před ničím. Velen se modlil a volal o pomoc pro sebe a své věrné, ale nikdo ho neslyšel. Až se objevily podivné energetické bytosti Naaru s nadpřirozenými technologiemi, které byly zarytými nepřáteli Plamenné Legie a jejího pána. Naaru nabídli Velenovi pomoc. Velen přijal a shromáždil své věrné, aby se s Naaru vydali za novou domovinou. Tito přeživší eredaři přijali jméno Draenei, neboli Vyhoštění. Sargeras zatím vstoupil na Argus a všechny eredary proměnil v démony. Velen naštěstí unikl pohledu na svou zdeformovanou a ďábelsky přetvořenou domovinu. Kil'jaeden mu to ale nehodlal nechat projít a Sargerasovi přísahal, že Velena najde a potrestá. Plamenná Legie pronásledovala Draenei po celém vesmíru, ale díky vesmírným lodím Naaru se jim dařilo unikat. Naaru, bytosti světla, vysvětlili eredarům podstatu světla a ukázali jim jeho moc. Draenei byli hluboce zasaženi a přísahali, že světlo budou bránit, ctít a bojovat v jeho jménu. S těmito ideály, usadili se na vzdáleném světě Draenor, který obývali šamansky založení Orci. Draenor se stal pro emigrantské Draenei útočištěm. Kil'jaeden je ale přesto našel a spolu s nimi i Orky. Tehdy se mu v hlavě začal rodit plán na pokoření Azerothu. Zároveň by tak mohl zasadit smrtící úder i Draenei. Když si Ner'zhul podmanil Orky, démoni je začali kazit a brát jim šamanské kultury. Ner'zhul odmítl Legii pomáhat a Kil'jaeden proto využil Ner'zhulova učně Gul'dana. Tak vsugeroval Orkům nezměrnou krvelačnost a šílenství. Nově vytvořená Horda pod Gul'danovým velením napadla mírumilovné Draenei. Útok byl nesmírně krvavý a ničivý. Více než osmdesát procent národa Draenei bylo zničeno a vyhlazeno. Jen malá skupinka přežila. Naštěstí přežil i Velen. Poté napadli Orci Azeroth skrze Medivhův Temný portál. O několik let později byl Draenor roztrhán na kusy Ner'zhulovými portály. Po mnoha letech, Draenei vyrvali jedno z křídel satelitní pevnosti Tempest Keep z rukou Kael'Thasových Elfů, kteří propadli Plamenné Legii. Díky tomuto vítězství získali Draenei prostředek, jak vstoupit do Azerothu. Vzlétli a přistáli zde. Vyhledali si zde nové spojence - mocnou Alianci, aby měli oporu ve svém nekončícím boji s Plamennou Legií. Jejich příchod byl velmi příhodný. Outland - to co zbylo z Draenoru - byl zasažen křížovým tažením Plamenné Legie.

Dědictví Krvavých Elfů

dathremarKdysi dávno přistáli vyhoštění Elfové na pobřeží Lordaeronu. Bojovali s dosud neznámými živočichy a s nebezpečnými Trolly, dokud nenalezli svůj nový domov. Na troskách trollského města, vybudovali Elfové království Quel'Thalas. Jediná lahvička vody z bývalé Studny věčnosti postačila ke stvoření nového magického pramene. Voda, nasycena magií ve studni, vyzařovala neuvěřitelnou mocí a studna stvořila neuvěřitelné množství magie. Vysocí Elfové ji pro zavržení nočního života nazvali Sluneční studnou. S její magií se království rozrůstalo a kolem Studny brzy vyrostlo úžasné královské město Silvermoon. Pod ochranou magické bariéry žili vysocí Elfové v míru po čtyři tisíce let. Amani Trollové, kteří se stali úhlavními nepřáteli Elfů, sešikovali své pluky, popadli zbraně a na Quel'Thalas zaútočili. Vysocí Elfové, nemohoucí čelit tak obrovské přesile, rychle utvořili spojenectví s lidskými kmeny národu Arathor. Děsiví, mohutní, ale mrštní Trollové, kteří dokonale vládli zbraněmi, a jejich těla se sama regenerovala, zpočátku v tomto spojenectví neviděli hrozbu. Elfové však malému počtu lidí ukázali, jak vládnout magií a použít ji na rozprášení nepřátel. Lidé a Elfové společně rozdrtili trollí armády a uštědřili jim ránu, ze které se nikdy úplně nevzpamatovaly. Během dlouhých let se vrátili ke svému samotářskému životu a překročili i dvě války s Orky, ale tehdy bylo poprvé poznat, že vztahy mezi lidmi a Elfy se od války s Trolly pohoršili. Během Třetí války přivedl ďábelský princ Arthas Menethil na práh Quel'Thalasu další boj. Jeho armáda Nemrtvých postupovala do hloubi Elfského království a zanechávala za sebou jen zpustošenou zem. Při své cestě za Sluneční studnou byli nezastavitelný. Většinu obyvatel pobili, ale k největší bitvě došlo právě v Silvermoonu. Na jejím konci zemřel i samotný král Anasterian Sunstrider. Arthas zkazil energii Sluneční studny. Vysocí Elfové však na její energii byli závislí. Přeživší Elfy bez zdroje magie brzy postihovala apatie a podléhali nemocem. Když se princ Kael'thas, poslední z královského rodu, vrátil ze studií v Dalaranu, našel svůj domov v troskách. V touze po pomstě shromáždil všechny přeživší Elfy a na počest jejich padlých, přejmenoval svůj národ na Krvavé Elfy. S nimi vyrazil do boje proti Pohromě. Kvůli nedůvěře k lidské rase přijal Kael'thas nabízenou pomoc Lady Vashj a jejích hadovitých nagů. Kael'thas i se svým lidem byl za tento čin lidmi odsouzen k trestu smrti. Jen díky Lady Vashj se podařilo Krvavým Elfům přežít. Lady Vashj následovali portálem do zničeného světa Outland. Kael'thas chápal, že bez zdroje nové magické energie jeho lid zanikne. Když mu Pán nagů, zrádce a odpadlík, polodémon Illidan, nabídl nový zdroj magie, výměnou za věrnost Krvavých Elfů, princ souhlasil. Jeho zástupce Rommath byl poslán zpět do Azerothu, kde se měl postavit do čela tamních Elfů. Znovu zde založili město Silvermoon a království Quel'Thalas, ale Kael setrval v Outlandu. Rommath lid utěšoval, že se jednoho dne vrátí a povede Krvavé Elfy do ráje. Rommath zaznamenal, že jeho lid opět vzkvétá a Quel'thalas znovu ožívá. Posílen myšlenkou na Kael'thasův návrat věřil, že se Krvaví Elfové brzy znovu stanou stejnou velmocí, jako byli jejich předci. Když se však Plamenná Legie vrátila a zaútočila na Outland, Kael'thas propadl jejímu vlivu a stal se jejím významným velitelem. Na Quel'thalas zaútočil. Při pokusu o povolání Kil'jaedena na Azeroth byl zabit. Boj s Legií byl neodvratný a Krvaví Elfové v boji nesměli chybět, už jen pro pomstu za Kaela. Stále v nich žil odpor a nenávist vůči Alianci a tak se zavázali k Hordě a jejímu náčelníkovi Thrallovi. Tak bylo rozhodnuto. Krvaví Elfové vzešli do války nejen s démony, ale i s Aliancí, které chtěli oplatit její zločiny.

Bitva o Outland

/pic/gameinfo/historie/24
Kil'jaeden si dobře pamatoval Illidanův neúspěch. Jedním z prvních jeho cílů, po prolomení jeho obrany portálů, bylo zničení Illidana a dobytí Černé Citadely. Boj byl tvrdý, ale Illidan byl připraven a útok odrazil. Plamenná Legie ale nehodlala vést válku jen na Outlandu. Démoni prošli Kazzakem otevřeným Temným Portálem do Azerothu. Místo Kazzaka však vojska nyní vedl Kruul, jeho nástupce. Bojovníci Argent Dawn však nezaváhali a planinu před portálem bránili a prolévali nepřátelskou i svou krev. Bojovalo se dlouho, jen aby dali rytíři Alianci a Hordě čas dorazit a zaútočit. Skutečně, Aliance i Horda démony zahnali zpět do Outlandu. Když Azerothská vojska vrazila do Outlandu, hnali Plamennou Legii před sebou. Aby zabránili zvratu situace, vybudovali zde velké pevnosti. Démoni se zachránili těsným útěkem, ale armády smrtelníků jejich území zdolaly. Legie byla poražena i v Outlandu, ale tato porážka démonů si vyžádala mnohem více životů, nežli bitva o Horu Hyjal. Po tažení Aliance a Hordy zajal Illidan Maiev Shadowsong, která ho dlouho pronásledovala. Uvěznil ji do žaláře, aby mu nijak nepřekážela v jeho krutovládě na Outlandu. Žalářnice prozradila veliteli Broken Draenei Akamovi, kteří se s ním spojili, co je Illidan zač. Akama se rozhodl, že Maiev pomůže na svobodu a oba se s Illidanem střetli. S pomocí hrdinů Hordy i Aliance Illidan padl na kolena a vydechl naposledy.
<- 5. část | 6. část | 7. část ->


Naposledy upravil/a Bellatrix 15.10.2011 v 19:48:03.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Bellatrix 28.09.2011 13:22

Díky, opraveno. Ty překlady jsem vzhledem k množství textu procházela jenom zběžně, takže mi nejspíš pár chyb uteklo.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Madarius-DT 28.09.2011 12:10

Docela hezký článek, až na těch pár zavádějících chyb:1)postava Emeralda Nightmare fakt neexistuje2) příjmení Illidana není Stormgrade, ale Stormrage

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet