Historie Warcraftu VII.

/pic/gameinfo/historie/37
Podrobná Časová osa se všemi událostmi, které se kdy ve světě Warcraftu odehrály.

Kapitoly

  1. Nexus War
  2. Začátek Wrath of the Lich King
  3. Acherus a příchod Rytířů smrti
  4. Bitva o Light´s Hope Chapel
  5. Invaze do Northrendu
  6. Bitva u Wrathgate
  7. Bitva o Undercity
  8. Ulduar
  9. Argent Tournament
  10. Pád Krále Lichů

Nexus War

Jako Nexus War je nazýván konflikt mezi šíleným Dračím Aspektem Malygosem a spojeneckým uskupením Dračích letek Wyrmrest Accord, s nímž zároveň spolupracovali čarodějové z Kirin Tor. Poté, co Deathwing způsobil smrt většiny draků Modré letky, uprchl zdrcený Malygos do Northrendu, kde byl deset tisíc let požírán šílenstvím ze ztráty svých dětí. Pán magie se přestal starat o veškeré dění ve světě; jeho netečnost ustoupila pouze na krátkou dobu po Druhé válce, kdy se Dračí Aspekti sjednotili v boji proti Deathwingovi a zničujícímu vlivu Duše démona. Malygosova příčetnost se ale začala mírně obnovovat poté, co se z Outlandu vrátila modrá dračice Tyrygosa spolu s nether draky, které se jí podařilo osvobodit. Jak Malygos začínal vidět jasněji, spatřil opět magii proudící světem a došel k názoru, že se nikdy neměla dostat do rukou lidem, elfům ani jiným bytostem, kteří s ní zacházeli s neopatrností, jež mohla mít dalekosáhlé důsledky. Modrý Aspekt tak s pomocí Arcanomiconu, mapujícího toky magie na celém Azerothu (tzv. ley lines), mapy, která mu byla dána samotným Titánem Norgannonem, sledoval dráhy jednotlivých magických proudů a začal je stahovat do svého domova Nexusu na ostrově Coldarra, ve snaze smrtelným bytostem magii navždy vzít, aby s ní už nemohli napáchat další škody. Když mágové z Kirin Tor zjistili, do čeho se šílený Aspekt pustil, využili zbytky magie, které na světě stále přetrvávaly, a přesunuli své město Dalaran vysoko nad povrch Northrendu, blíž Nexusu a blíž bitevním liniím jak s Aspektem magie, tak s Pohromou. Naděje ke konečnému zničení šíleného Aspekta se objevila ve chvíli, kdy byl poražen frost wyrm Sapphiron v Naxxramasu. Jako bývalý člen Modré letky Sapphiron vlastnil klíč, který dračí královna Alexstrasza následně posvětila svou mocí a tento klíč byl následně využit k nalákání Malygose, který byl nakonec spojenými silami odvážných dobrodruhů a draků Rudé letky poražen. Od mrtvého Aspekta bylo poté vzato Srdce magie (Heart of Magic), neuvěřitelně mocný předmět naplněný magickou energií. Hrozba Malygose byla naštěstí zažehnána, ale magie je nyní bez svého strážce a nikdo neví, jaké následky může tato skutečnost nést.

Začátek Wrath of the Lich King

/pic/gameinfo/historie/29
Hrdinové Aliance a Hordy již bojovali s mnohými nebezpečenstvími. Se Starými bohy, Elemental lordy, Plamennou legií, ale poté byly jejich největším problémem nesváry obou bojechtivých stran. Dokud se nevynořilo ze zmrzlé temnoty Azerothu staré zlo, které všichni považovali za ukončené. Král Lichů o sobě začal dávat vědět… a to velice krutým způsobem. První zvolání Krále Lichů: ,jsem stále zde´, byla ukryta v podivných bednách, které putovaly do všech měst. Každý zvědavec, který víko otevřel, se setkal s nákazou, jež ho přeměnila na nemrtvého. Naštěstí se historie neopakovala a tak nešťastníky nepotkal stejný osud jako obyvatele Stratholmu. Na scéně se objevili Argent Dawn, organizace zapojená do boje proti nemrtvým, kteří měli lék na tuto nákazu, a ta se již dále nešířila. Bylo však jasné, že se Král Lichů probudil a hodlá pokračovat ve svém plánu (jak jinak) o zničení světa. Navíc věděli, že zaútočí znovu a tentokrát s mnohem větší silou. Během toho, co Pohroma útočila na města nejrůznějšími způsoby, probíhal ještě jeden děj a to velice důležitý, možná i klíčový. Byl to příchod Rytířů smrti do Eastern Plaguelands.

Acherus a příchod Rytířů smrti

Rytíři smrti a jejich pomocníci vyslaní Kel´Thuzadem z jejich domovského Naxxramasu se přesunuli v nekoropoli Acherus nad Eastern Plaguelands k městu Scarlet Crusade: Tyr´s Hand. Rytíři smrti vedeni highlordem Darionem Mograinem a Králem Lichů se připravovali na eliminaci jednotek fanatických paladinů a zároveň krvavé útoky vůči vesničanům New Avalonu brali spíše jako trénink pro nové rytíře, kteří doplnili řady Pohromy. Instructor Razuvious osobně vybíral nově oživené rytíře, kteří přicházeli v úvahu jako noví vojáci a když se osvědčili, že jsou schopnými bojovníky, poslal je za Králem Lichů, aby jim předal další instrukce. Rytířů smrti se shromáždilo tolik, že už nikdo z Pohromy neměl obavy z neúspěšnosti mise. Rytíři z Acherusu si postupně začali podmaňovat celé okolí, vraždili každého muže, ženu i dítě, nehledě na to zda byli ozbrojení či nebyli… byla to vůle Krále Lichů, kterou bez reptání uposlechli. Když si podmanili celý kraj patřící Scarlet Crusade a fikaně zatočili i s celým jejich loďstvem, paladinové se museli stáhnout do New Avalonu a začít jednat. Zmobilizovali veškeré síly k obraně města, které ovšem nic neřešily. Pro Scarlet Crusade byl každý den temnější až se k nim donesl i onen ledový hlas Krále Lichů, říkající: ,,Kde je vaše Světlo nyní, Scarlet Crusade?“ Světlo nebylo nikde… alespoň ne pro fanatické paladiny, kteří pravou podstatu učení zavrhli a zvrátili v cosi, co se od toho pravého velice lišilo. V Acherusu totiž nebyli pouze rytíři smrti. Ale i lichové, upírští San´laynové a několik schopných nekromancerů, kteří dokázali měnit zelenou pláň na morové pláně. New Avalon přišel o svého starostu, o horní část města, kterou si rytíři přivlastnili, a ve městě se kupily mrtvoly rudě oděných paladinů. Nehledě na to se Scarlet Crusade bránilo a lsti pramenící z Pohromy nenechávalo bez odezvy, aby rytíře alespoň trochu zdrželi. Jenže na rytíře Acherusu neplatilo nic. Když už měli vše, co potřebovali, vyslali jednoho ze svých řad, maskovaného za posla s dopisem pro generálku Brigittu Abbendisovou, ve kterém stálo, že musí okamžitě odjet do Northrendu. Abbendisová se nalodila a skutečně s celou flotilou odplula k mrazivým břehům severního kontinentu. Vojska, která ve městě zbyla, byla eliminována náletem frostwyrmů a celé město si tak rytíři plně podmanili. Nic už jim nestálo v cestě, aby splnili konečný rozkaz Krále Lichů: Zaútočit na Light´s Hope Chapel.

Bitva o Light´s Hope Chapel

/pic/gameinfo/historie/32
Pohroma se již jednou pokusila získat Light´s Hope Chapel… u této bitvy byl i Darion ale ne na straně útočníka, ale obránce. O tom však až někdy jindy (nejlépe v komiksu Ashbringer). Důležité bylo, že se sem Pohroma po letech opět vrátila, se stejným cílem: porazit obránce kaple a získat těla padlých hrdinů, uložených v katakombách, na stranu Pohromy. Darion shromáždil všechny nejlepší rytíře, včetně Koltiry Deathwavera a Thassariana a dalšími tisíci nemrtvých příšer. Deset tisíc útočníků Pohromy proti třem stovkám obránců Světla (podobnost s bitvou u Thermopyl). Strhla se obrovská bitva mezi nemrtvými a paladiny. Ani jedna strana se nehodlala vzdát, až najednou nejtemnější chvíli prozářilo Světlo přijíždějícího paladina oděného ve zlatém kyrysu. Byl to highlord Tirion Fordring. Rytíři smrti vedeni Darionem byli nuceni pokleknout a vzdát se. Tirion však rytíře neodsoudil ke smrti. Snažil se je uvědomit o tom, že to co dělají je špatně a že Arthas je prakticky poslal na smrt, ať si vzpomenou na to, že za života bojovali proti straně, které nyní sloužili. Ale vůdce rytířů byl zatvrzelý a nehodlal přijmout fakt, že je jejich temný pán zradil. Pak se stalo něco neočekávaného. Na Dariona někdo zavolal a jmenovaný ten hlas poznal. Byl to hlas Darionova otce, Alexandrose Mograinea, prvního nositele Ashbringeru. Otec si se synem vážně promluvil, řekl mu, že na něj nikdy nezapomněl, nikdy ho nezavrhl a nezavrhne i přes to, že se stal rytířem smrti (což byla částečně i Alexandrosova vina). Tam, kde Tirion neuspěl, uspěl Alexandros. Mograine tak prozřel a otcova slova si vzal k srdci. Konverzace však byla přerušena příchodem temného pána, který pohltil Alexandrosovu duši Mrazivým smutkem. Darion v tu chvíli pocítil vztek vůči Arthasovi a okamžitě ho nařkl ze zrady vůči jemu i jeho spolubojovníkům. Pokusil se na Krále Lichů zaútočit, ale byl ihned odražen. Arthas bez obalu přiznal, že je skutečně poslal na smrt, jen aby vylákal Tiriona, kterého se bál více než kohokoliv jiného. Paladinové na příchozího pána Pohromy zaútočili, aby bránili Fordringa ale útok měl stejný účinek jako ten Darionův. Ve chvíli, kdy už se zdála bitva prohraná, Darion si připomněl otcova slova a hodil Tirionovi zkažený Ashbringer, který u sebe celá léta nosil. Jakmile se dostal meč do kontaktu se Světlem, které paladin vyzařoval, byl okamžitě očištěn a byl tak navrácen do původní podoby, ve které byl ukut. Když Arthas zpozoroval, že již nemá navrch a proti němu se řítí naštvaný paladin s mečem stejně mocným, jaký třímal ve svých rukou i on, dal se ihned na ústup se slovy: ,,Tohle není konec. Až se setkáme příště, nebude to na svaté půdě, paladine.“ Poté zmizel. Tím však bitva neskončila. Tirion na Arthasova slova odpověděl, že posbírá všechny síly světa, aby s ním vyrazily a utkaly se s Arthasem u samotných bran jeho říše. Prohlásil, že od téhož dne se Order of Silver Hand a Argent Dawn spojí v jednu velkou organizaci: Argent Crusade, v armádu Světla. Rovněž Darion povstal a prohlásil, že jeho rytíři jsou nyní svobodní a již nemusí sloužit vůli Krále Lichů. Ba naopak… zapřísáhl se, že potáhnou do Northrendu po boku Argent Crusade a neustanou dokud Arthas nepadne na kolena. Nyní se jmenovali Knights of the Ebon Blade, svobodní rytíři smrti. [video]JmXgSMw-C6k[/video] Čekala je však ještě jedna práce, než mohli podat zprávu vůdcům Aliance a Hordy… museli si vydobýt zpátky Acherus, který byl na příkaz Arthase pod ochranou valkýr a jejich nemrtvých poskoků. Jakmile tak učinili, Darion vyslal dva posly se zprávami. Thassariana ke králi Varianovi a Koltiru k Thrallovi do Orgimmaru. Ani jeden z nich nebyl ve městě přivítán vlídně, ale Thassarian byl odhodlán splnit úkol za každou cenu. Předal dopis králi, který byl již připraven rytíři setnout hlavu, jelikož v předchozích dnech Pohroma opět zaútočila na město, tentokrát s frostwyrmy a dalšími nemrtvými vojáky (Stejný útok podnikla Pohroma i na Orgimmar, ve kterém se Thrall s Garroshem dohadovali, kdo potáhne do Northrendu s vojsky). Jakmile si Varian dopis přečetl, pochopil, že Aliance může počítat s pomocí rytířů Ebon Blade a vydat se tak do Northrendu odpovědět Králi Lichů na jeho útoky.

Invaze do Northrendu

Poté, co byla zažehnána hrozba Nákazy, která se v podobě podezřelých beden dostala do hlavních měst Aliance a Hordy, jak ve Stormwindu, tak v Orgrimmaru se okamžitě rozběhly plamenné debaty o dalším postupu, které ovšem byly v obou případech přerušeny nečekanými útoky Arthasových nemrtvých zrůd. Varian Wrynn a Bolvar Fordragon v čele svých lidí útok úspěšně odvrátili a král Varian poté nelenil; založil Valiance Expedition jako hlavní údernou sílu proti armádám Lich Kinga a do jejího čela postavil právě svého přítele Bolvara Fordragona. Valiance Expedition krátce poté vyrazila do Northrendu, kde bylo následně vytvořeno několik aliančních bází, z nichž hlavní byla ta u Angratharu, brány vedoucí přímo do Lich Kingovy Citadely. V Orgrimmaru se ale narozdíl od svého aliančního protějšku musel Warchief Thrall potýkat s daleko rozmanitějšími problémy. Nejprve učinil rozhodnutí vyslat na Northrend průzkumné oddíly, kterým už poté mělo následovat vojsko. Kromě toho měl také Thrall v plánu setkání s Lady Jainou Proudmoore, aby se dozvěděl, co má ohledně boje s Arthasem v plánu Aliance. To se ovšem příliš nelíbilo Garroshi Hellscreamovi, který by si nejraději napřed podrobil lidské království a poté teprve vytáhl do Northrendu a stejně tak skoncoval s Pohromou. Thrall se svým horkokrevným chráněncem pochopitelně nesouhlasil a slovní potyčka nakonec přerostla v Garroshovu výzvu k souboji v Orgrimmarské aréně. Ve chvíli, kdy se zdálo, že má Garrosh nad Thrallem navrch, byl ale souboj přerušen útokem Pohromy. Poté, co byly Arthasovy jednotky rozprášeny, Thrall souhlasil s Garroshovou žádostí a v čele svých vojáků ho vyslal do Northrendu.

Bitva u Wrathgate

/pic/gameinfo/historie/25
Všechny potyčky a bitky s Pohromou po celém Northrendu nakonec nutně musely vyvrcholit: a stalo se tak u Angratharu, brány tvořící předěl mezi Dragonblight a Icecrownem, a zároveň vedoucí do útrob Icecrown Citadel. Celá planina před Citadelou byla kontrolována dvěma tábory. Na jedné straně se vypínala Fordragon Hold pod vedením Bolvara Fordragona, a naproti ní mělo své ležení Kor´krok Vanguard, kterému velel Dranosh Saurfang. Obě strany, jak Alliance, tak i Horda, byly dnem i nocí připraveni na bitvu. Stejně tak měla o situaci u brány přehled dračí královna Alexstrasza, která bojujícím přislíbila svou pomoc jako odměnu za to, že na její příkaz zabránili znovuoživení padlého gigantického draka Galakronda, který byl stvořen Titány dávno před Aspekty a měl větší moc, než všech pět dračích Aspektů dohromady. Pohroma se snažila tohoto tvora oživit, aby ho pak mohli využít jako nejmocnější zbraň v této válce, ale nemrtvý warlock, který se pokoušel draka přivést k životu, byl naštěstí díky Alexstraszině informaci včas odstraněn. Alexstrasza tedy na oplátku slíbila, že její draci v případě potřeby pomohou Allianci a Hordě v boji proti Pohromě, ale ani dračí královna nemohla tušit, co se vzápětí stane. V jediném okamžiku se náhle Angratharská brána otevřela dokořán a zevnitř se vyřítily hordy nemrtvých jako přílivová vlna. Fodragonovi vojáci v čele se samotným Bolvarem se neohroženě bili, ale ve chvíli, kdy Král Lichů vyslal do boje nemrtvé vrykuly, hrozilo, že bitva vezme velmi rychlý obrat. V tu chvíli naštěstí Dranosh Saurfang odpověděl na volání do boje a v čele svých orků vyrazil Bolvarovi na pomoc. Spojenými silami Alliance a Hordy se tak podařilo útok odrazit. Bolvar nato neohroženě se Saurfangem po boku předstoupil před bránu a vyzval Arthase, aby vyšel ven z Citadely, slovy „Krev tvých lidí a tvého otce si žádá spravedlnosti!“ Arthas na sebe nenechal dlouho čekat. Angratharská brána se otevřela a on vyšel ven; kolem něj se okamžitě začali rojit nemrtví. „Mluvíš o spravedlnosti? Ukážu ti spravedlnost hrobu a pravý význam slova strach!“ odpověděl Arthas na Bolvarovu výzvu, ale v tu chvíli už mladý Saurfang nevydržel dívat se svému nepříteli nečinně do tváře, vrhl se vpřed a zemřel jako hrdina pod čepelí Mrazivého smutku. V okamžiku, kdy se schylovalo k finálnímu střetnutí Bolvara a Arthase, se ale stalo něco, co nikdo nečekal: odněkud z kopců lemujících Angrathar totiž vystřelily katapulty a zamořily bojiště novou nákazou (New Plague) vytvořenou nemrtvými. Po krátké chvíli všeobecného překvapení se ukázal i její původce: Grand Apothecary Putress, který vzal situaci do vlastních rukou; pomocí jím vytvořené nové nákazy měli zemřít všichni, jak Arthasovi nemrtví, tak všichni lidé, orkové a ostatní na bojišti. V nastálém zmatku, kdy na bojiště dopadaly další a další střely z katapultů, Arthas se slovy „Ještě není po všem!“ prchl zpět do Citadely, zatímco Bolvara dostihly účinky nákazy a stejně jako ti, kteří bojovali po jeho boku, vydechl naposledy. Poslední věc, kterou jeho vyhasínající oči spatřily, bylo několik přilétajících rudých draků, kteří svým plamenným dechem spálili celou planinu před Wrathgate a spolu s ní i jedovaté výpary nákazy a těla padlých bojovníků. [video]1bmzrvvJ6Ps[/video]

Bitva o Undercity

/pic/gameinfo/historie/28
Spád dalších událostí byl rychlejší než křídla draka. Ohně spalující nákazu u Angratharské brány stále ještě plápolaly a už vyšlo najevo, že Putress spolu s Pánem Děsu Varimathrasem zradil Lady Sylvanas a zatímco Putress v Northrendu zavinil smrt desítek a desítek bojovníků Alliance i Hordy, Varimathras převzal kontrolu nad Undercity. Lady Sylvanas se podařilo uprchnout do Orgrimmaru, kde poklekla před Warchiefem Thrallem a ve jménu spojenectví ho žádala, aby jí pomohl získat její město zpět. Zatímco jsou plány na útok na hlavní město nemrtvých v plném proudu, objevuje se náhle nečekaný návštěvník: Lady Jaina Proudmoore, která informuje překvapeného Thralla o rozhodnutí krále Variana Wrynna. Král je podle jejích slov pevně rozhodnut vzít Undercity útokem a pomstít tak smrt Bolvara Fordragona, svého nejlepšího vojevůdce a muže, který pro něj byl jako vlastní bratr, který v jeho nepřítomnosti vládl Stormwindu a vychovával Varianova jediného syna. Ani Thrall, ani Sylvanas přitom nepochybují o tom, co je také bezpochyby Varianovým cílem: při této příležitosti si vzít zpět bývalé lidské království Lordaeronu, které lidé stále považují za své právoplatné državy. Zatímco v Orgrimmaru probíhají přípravy na nadcházející boj, Jaina se vrací do Stormwindu, aby informovala krále Variana o situaci. Vysvětlí mu, že Thrall a Sylvanas byli zrazeni právě tak jako on sám a že Putress s Varimathrasem sledují jen své vlastní cíle. Thrall mezitím neváhá a spolu s Vol´jinem a Sylvanas sám zahájí útok proti rebelům v Undercity. Podaří se jim probojovat se až k Varimathrasovi zrádného démona zabít. Ani druhý zrádce, Grand Apothecary Putress, neuteče spravedlnosti a padne rukou pomstychtivého Variana a Jainy. Tím ale události dobývání Undercity nekončí: Varian totiž ke svému nesmírnému zděšení objevuje v části Undercity, která patří Grand Apothecary Society, znetvořené a zmrzačené mrtvoly lidí, na kterých Putress a jeho lidé experimentovali při tvoření nové nákazy. Plný dosah toho, co se v Undercity dělo, zasáhl Variana jako blesk z čistého nebe. Lidskému králi došlo, že i přes křehké příměří, které spolu Alliance a Horda až doteď udržovali, se Grand Apothecary Society vymkla kontrole a tajně a v ústraní plánovala, jak je povraždit všechny: Allianci, Hordu a i ty nemrtvé, kteří by snad odmítli jejich ohavné plány. A přestože tohle všechno se odehrávalo bez vědomí Sylvanas a i ona měla zemřít, Varianovi právě v téhle chvíli došla trpělivost. Naštěstí ale zasáhla Lady Jaina, které bylo jasné, že tato konfrontace nemůže skončit jinak než krveprolitím, a tak všechny alianční bojovníky včetně Variana zmrazila a teleportovala pryč z Undercity. Když přestalo hrozit nebezpečí ze strany Alliance, Thrall se rozhodl k nezbytnému kroku. Nechal skupinu svých elitních válečníků Kor´kron vedenou Bragorem Bloodfistem, aby převzali kontrolu nad Undercity a především nad nemrtvými, kteří se po těchto událostech stali ještě nedůvěryhodnějšími, než byli dřív. Sám Bragor Bloodfist nyní nahradil Varimathrase ve funkci pravé ruky Lady Sylvanas, a přestože se paní Undercity nejspíš nemusí líbit, že je takovýmto způsobem pod Thrallovým dohledem, vzhledem k situaci si nemůže dovolit protestovat. Bitva o Underity tak skončila opětovným získáním města a zabitím zrádců, ale nevyhnutelný střet s Alliancí měl ještě další dohru. Král Varian, znechucený vším, co v Undercity spatřil, došel k názoru, že čeho je moc, toho je příliš, a dočasné příměří mezi Aliancí a Hordou tak ukončilo Varianovo vyhlášení války.

Ulduar

ulduarUlduar, záhadný komplex titánských budov v ledových horách Storm Peaks. Odříznutý od zbytku světa po tisíce a ponechaný svým vlastním tajemstvím, byl nakonec objeven podnikavým trpaslíkem-dobrodruhem Brannem Bronzebeardem. Poté, co se mu podařilo proniknout dovnitř, nalezl něco, co podle něj bývalo prastaré titánské město, ve kterém se nyní skrývali nepočetní storm giants. V touze dozvědět se něco víc o minulosti a účelu tohoto monumentálního komplexu pokračoval Brann v dalších pozorováních a výzkumech, až zjistil více, než potřeboval. Ulduar totiž nebyl Titány zamýšlen ani tak jako město, jako spíše obrovské vězení v srdci hory, které mělo navždy spoutat jednoho ze Starých bohů, Stvůru s tisícem tlam, Boha smrti Yogg-Sarona. Jeho střežením byli pověřeni Titánští strážci: Thorim, Loken, Hodir, Freya, Mimiron a Tyr. Záludnému Yogg-Saronovi se ale neustálým našeptáváním a nahlodáváním Lokenovy mysli podařilo ovládnout svého strážce natolik, že ten poté zradil své poslání a hodlal Starého boha propustit z jeho vězení pod Storm Peaks. radaDo této situace tedy přichází zvědavý Brann Bronzebeard, kterému je náhle odhalena děsivá pravda: pokud ho někdo nezastaví, bude prastaré zlo opět probuzeno. Ve Fialové Citadele v Dalaranu je Rhoninem, vůdcem Kirin Tor okamžitě svolána rada. Kromě Branna Bronzebearda s informacemi „přímo od zdroje“ přichází také Lady Jaina Proudmoore a velité Alliance a Hordy: král Varian Wrynn a Warchief Thrall se svojí pravou rukou Garroshem Hellscream. Mezi horkokrevným Garroshem a neméně horkokrevným Varianem ale vznikne spor dřív, než vůbec stihnou nějaká jednání začít. Hádka a následný souboj vyprovokovaný Garroshem nakonec nepřejdou v krveprolití pouze díky včasnému zásahu Rhonina. Varian má ale jasno: narážeje na nedávný incident u Wrathgate, stroze informuje Rhonina, že spojenectví s Hordou stálo víc životů jeho lidí než boje s Pohromou; po ujištění, že s tím nechce mít nic společného, portálem opouští Dalaran. Thrallova káravá slova ke Garroshovi už situaci napravit nedokážou a otázka, jak bojovat s právě probuzeným zlem, tak zůstává stále nezodpovězena. [video]fcy1qH7wrDM[/video] Boj proti Yogg-Saronovi se tím ale nevzdává; skupině dobrodruhů se podaří projít bludištěm chodeb, spletitých tunelů a zákoutí Ulduaru a porazit jak Yogg-Saronovy zešílevší strážce, tak i samotného Starého boha, ale přestože ten jako jedna z nejmocnějších bytostí tohoto světa tím není ani v nejmenším definitivně poražen, pro Azeroth vyvstává nový problém. V Ulduaru se totiž po smrti strážce Lokena objevil Algalon the Observer, vyslaný Titány, aby zjistil, jak k tomu došlo. Poté má za úkol vyslat kód Alfa (tedy, že je vše v pořádku) nebo kód Omega. Algalon následně v důsledku smrti Lokena, strážce Yogg-Sarona, hodlá napravit toto narušení velmi radikálním krokem: vysláním kódu Omega, který by v podstatě „restartoval“ Azeroth a v rámci tohoto procesu také zničil veškerý život. Po té, co je Algalon dobrodruhy poražen, ale začne přemítat, čím se tato nenápadná planeta liší od všech ostatních světů, které kdy jako pozorovatel navštívil. Proč tito lidé tak tíhnou ke svým životům? Neměl by je a celý jejich svět tedy ušetřit? Vida, že už se na své výpočty a pozorování nemůže dále spolehnout, vysvětlí Algalon svým přemožitelům, že musí nalézt „místo velké síly, které leží blízko obloze“ (tedy Dalaran) a odvysílat kód Alfa, který celý proces ukončí. Azeroth je zachráněn. Pro tentokrát.

Argent Tournament

arthasTirion Fordring a jeho Argenti postupovali v Northrendu velmi rychle. Zakládali základny všude, kde bylo třeba a kde měli tu čest bojovat s Pohromou. Jejich nejhlavnějším cílem bylo však Icecrown a Zul´Drak, ve kterém Pohroma zanechávala také velkou spoušť. V krajích, kde nebyla velká koncentrace nemrtvých, anebo vůbec žádná, Argenty nahradila Aliance Vanguard, Horde Expedition nebo Kirin´Tor, který měl za úkol se vypořádat, za pomoci dračích letek, s modrým Aspektem Malygosem. V Northrendu jak Aliance, tak Horda našla další spojence v boji proti Králi Lichů. Alianční výprava nalezla ve Storm Peaks spojence v jistém klanu horských trpaslíků, kteří si říkali Frostborn a k Hordě se přidali Taunka, podobní svým bratrancům Taurenům. To Král Lichů nečekal, ale nehodlal se vzdát své šance na vítězství a tak proti Argentům a jejich spojencům stavěl různé překážky. Tirion se však soustředil dosáhnutí hranic Arthasova království, což se mu povedlo na hranicích mezi Crystalsong Forest a Icecrown, kde založil první základnu : Argent Vanguard. První bašta bojovníků Světla měla však malý háček… nerubiani a frostwyrmové se rozhodli, že je na svém území nechtějí a začali nebohé paladiny chytat do sítí a někdy i odnášet do Scourgeholmu, základny Pohromy, která sídlila za skalami. Tirion, i přes Darionovy časté připomínky, že tohle není dobrý začátek v boji proti Arthasovi, neustal a dařilo se mu své stoupence zachránit a první základnu ubránit i přes obrovský počet přiběhnuvších nepřátel. První vyhraná bitva byla na straně Argentů, kteří se rozhodli získat výhodnější pozici na kopci nad Scourgeholmem. To se jim také povedlo a zanedlouho na kopci místo stromu s oběšenci postavili strážní věž : Crusader´s Pinnacle. Rozhodli se skoncovat s nerubiany, kteří Scourgeholme obývali, ale nevěděli si rady. Pak přišel na řadu rytíř smrti v indigovém plášti, který ostatním poradil, jak mají postupovat a jeho metody se kupodivu osvědčily (Ebon Watcher je pro informaci Darion Mograine v přestrojení). Dokonce nabídl paladinům, že mohou na souboj s těmi nejhoršími stvůrami zavolat na pomoc nějakého rytíře z řad Ebon Blade. Rytíři smrti skutečně odvedli velkou část práce a v nejtěžším souboji se objevil sám highlord rytířů Ebon Blade a přispěl svými čepelemi do hromádky rozřezaných stvůr. Mezitím co Argent Crusade řešili problémy v Icecrown, Zul´Draku a v částech Northrendu, kde řádili Nemrtví a slavili menší i větší úspěchy v boji proti Pohromě, Tirion Fordring se rozhodl vystavět na severu Icecrown Argent Tournament, který by sloužil k porovnání sil mezi jednotlivými bojovníky a tím pádem i k výcviku těch, kteří by rádi pomohli naklonit misku vah na stranu Světla. Argent Crusade složilo své síly a vystavěli tak velké kolbiště a koloseum pro již zmíněné účely. Ebon Blade získali poblíž tournamentu Shadow Vault, aby mohli být Argentům blíže a zároveň mít kontrolu i nad jinými částmi Icecrown, hlavně aby mohli držet Vrykuly dále od Armády Světla, stejně tak i Scarlet Crusade, kteří si vystavěli přístav na severo-západě království Pohromy. [video]lem6T0gOA6I[/video] Tirion dokonce později pozval i oba vůdce Aliance i Hordy, aby se přijeli podívat na turnaj a na to, jak pokračují v boji proti Králi Lichů. Skutečně ušli velký kus cesty. Ebon Blade se s plnou vervou pustili do Vrykulů i Pohromy okolo jejich základen a Argent Crusade na tom nebyli jinak. Nad ledovcem dokonce pluly dva křižníky, z toho vzducholoď patřící Hordě a vzdušný koráb pod Aliančním kormidlem. Ale všem se pozdávalo, že nemrtvých neubývá. Tirion se tedy rozhodl pro nebezpečný plán s jistou nadějí na úspěch. Rytíři smrti mu totiž pověděli příběh o Arthasově srdci, kdy si sám velitel Pohromy opravdu srdce vyřízl z hrudi, ovšem s tím, že se srdce dá stále zničit a s ním i Arthas. Tirion souhlasil s tím, že plán stojí za to vyzkoušet. Nepozorovaně se vplížili do Citadel of Darkness, převlečeni za členy Kultu Zatracených a vyčkávali na vhodný okamžik. Zanedlouho přišel sám velitel Pohromy a bohužel si skupinky všiml. Tirion nečekal na správnou chvíli, protože pochopil, že by se další nemohla naskytnout a Ashbringerem rozlomil černý krystal. Nastala velká exploze, při níž Tirion omdlel a hrdinové se museli semknout kolem jeho těla, aby ho chránili. K jejich hrůznému zjištění zničení Arthasova srdce jeho majiteli nevzala život ale pouze část síly. Hrůzu z nevydařené akce však vyvážili přeběhnuvší Ebon Blade, kteří se vypořádali s naštvanými kultisty a pomohli Tiriona i zbytek hrdinů dopravit zpět do Crusaders Pinnacle. Tirion se naštěstí probral a o den později mohl opět plánovat další strategii. Věděl, že jim zbývá jediná možnost. Zaútočit na Arthase přímo v jeho sídle. V Icecrown Citadel. [video]BF_7cUkMLvg[/video]

Pád Krále Lichů

/pic/gameinfo/historie/19
Nastal čas zúročit zkušenosti, které nabyli hrdinové v Argent Tournamentu a vyrazit před brány Icecrown. Netrvalo dlouho a Arthas začal být znepokojen, že mu nositel Ashbringeru buší přímo na dveře. Ale aby se armáda probila až přes hlavní bránu a všemi sály, musela i tak vynaložit velké množství úsilí a energie. Čím více Argenti citadelu prozkoumávali, tím více hrůz a zvráceností nacházeli. Většinou i věci, které měly zůstat skryty, nebo o nich bylo rozhodnuto, že o nich nikdo nikdy nepromluví. Když postupně odhalili všechna tajemství citadely, která jim částečně mohla pomoci i k vítězství, hrdinové v čele s Tirionem se vydali ledovými sály gigantického komplexu. Ztrát bylo mnoho a nejeden paladin zahynul rukou nemrtvého. Hrdinové zjišťovali, že citadela je obrovská z jednoho určitého důvodu: je vystavěna okolo Ledového trůnu, který se tyčil k nebi a na jeho vrcholku je čekal sám pán Citadely… Ale strach nebyl na místě, zvlášť když byl na jejich místě Tirion Fordring nosící meč, který se mohl bez obav postavit zbrani temného pána. Když se probojovali ledovými sály a řadami nemrtvých, stanuli přímo před Ledovým trůnem a před jeho samotným pánem. Vůdce Argentů se snažil s Arthasem rozumně vyjednat celý boj, aby odložil meč a dobrovolně se vzdal. Ale takovou věc nebyl Král Lichů ochoten podstoupit. Ale dříve než stačil Tirion zkřížit s Arthasem svou čepel, byl zamrazen kouzlem s nemožností se z něj vymanit. Vše zbývalo na hrdinech, kteří šli s ním. Bojovali statečně a s nadějí, že se jim temného pána podaří porazit ale… nikdo z nich nemohl dlouho čelit moci Mrazivého smutku. Arthasovi došla trpělivost a jediným kouzlem je srazil k zemi mrtvé chystaje se z nich vytvořit své věrné poskoky. V tu chvíli Tirion požádal Světlo o poslední požehnání, čímž se vyprostil ze zajetí ledu a Ashbringerem roztříštil čepel prokletého meče. Duše, dosud lapené v Mrazivém smutku, se spojily v mohutný vír, do kterého byl pán Pohromy lapen bez možnosti se jakkoliv bránit. Padlí hrdinové se silou víru duší znovu postavili na nohy, schopni dovést boj do konce. Arthas padl k zemi a naposledy vydechl. (Jelikož by přepis nebyl až takový zážitek, přikládám video.) [video]emc5DtRP9jk[/video]
<- 6. část | 7. část | 8. část ->


Naposledy upravil/a Bellatrix 28.10.2011 v 20:12:55.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Wesson 02.02.2018 07:16

Ahoj, nějak mi nejde do hlavy jedna věc. Když byl Arhas - Král Lichů tak mocný, jak je možný, že ho porazila banda paladinů?

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet