Historie Warcraftu VIII.

/pic/gameinfo/historie/37
Podrobná Časová osa se všemi událostmi, které se kdy ve světě Warcraftu odehrály.

Kapitoly

  1. Útok na Ruby Sanctum
  2. Operace Gnomeregan
  3. Pád Zalazaneho
  4. Občanská válka v Gilneasu
  5. Invaze elementálů

Útok na Ruby Sanctum

Síň Aspektů (Chamber of Aspects); místo tajných setkání a jednání zástupců Dračích letek. Zde byla poprvé Neltharionem odhalena Duše démona. Umístění této monumentální jeskyně bylo dlouhá léta utajeno, až do doby invaze do Northrendu. Tehdy se zjistilo, že toto prastaré místo se skrývá pod titánskou budovou v Dragonblightu – Wyrmrest Temple. Každá z dračích letek má přitom uvnitř této jeskyně svou svatyni: jsou jimi Ruby Sanctum, Obsidian Sanctum, Azure Sanctum, Bronze Sanctum a Emerald Sanctum. V době Nexus War, války s šíleným Modrým Aspektem Malygosem, bylo právě v Obsidian Sanctum, sídle Černé letky, objeveno několik vajec Twilight Dragonflight, draků vytvořených Deathwingovou družkou Sinestrou. Když se o existenci těchto vajec dozvěděl druh Dračí královny Korialstrasz, okamžitě poslal zprávu Radě šesti do Dalaranu, aby vyslala několik odvážlivců vejce zničit. Úkol byl bez nejmenších obtíží splněn a zdálo se, že vše je opět v pořádku. Až do doby, než se začalo něco nekalého dít v Ruby Sanctum. Strážci uvnitř se přestali ozývat a stráže střežící průchod do svatyně Rudé letky byli posléze nalezeni na svých stanovištích mrtví. Brzy však vyšla na povrch pravda: Černá dračí letka v pokusu usnadnit Deathwingovi návrat na Azeroth zaútočila na Ruby Sanctum; jejich cílem bylo svatyni rudých draků nadobro zničit a zároveň rozbít pouto, které k sobě váže jednotlivé členy Wyrmrest Accord. Drak z Twilight Dragonflight Halion, který celý útok zosnoval, byl ale nakonec spojenými silami draků i jiných hrdinů poražen stejně jako jeho přisluhovači. I přes slavené vítězství se ale naskýtá palčivá otázka: Kdy a kde zaútočí Černá letka příště?

Operace Gnomeregan

/pic/gameinfo/historie/36
Velitel gnómů, High Tinker Gelbin Mekkatorque, se rozhodl, že nastal čas, aby si gnómové vzali zpět své podzemní město Gnomeregan, o které přišli za velmi nemilých okolností. V době, kdy v jiných částech Azerothu zuřila Třetí válka, měli gnómové úplně jiné problémy: troggy, prastarou Titány vytvořenou (a nepříliš povedenou) rasu, jejíž příslušníci náhle zaplavili téměř celý Gnomeregan. Přestože jsa nesporným géniem, byl vůdce Gelbin Mekkatorque naprosto v koncích až do chvíle, kdy jeho poradce Sicco Thermaplugg přišel s odvážným plánem: vypustit do města nebezpečnou radiaci a troggy tak vyhubit. Bohužel se ale stalo, že toto toxické svinstvo nezačalo zabíjet pouze troggy, nýbrž i samotné gnómy; z těch, kteří přežili, se poté stávali zdegenerovaní leper gnómové. Zděšený Mekkatorque dal okamžitě příkaz k evakuaci města a spolu s přeživšími přijal azyl u trpaslíků v Ironforge. Brzy ale zjistil, že jeho bývalý poradce Thermaplugg, který při evakuaci zmizel, měl nejspíš v invazi troggů prsty, protože chtěl získat pozici High Tinkera, a nyní převzal nad Gnomereganem kontrolu a jmenoval se nejvyšším vládcem. Thermaplugg byl poté údajně poražen, ale ukázalo se, že hrdinové, kteří si přišli vyzvednout odměnu za jeho hlavu, byli vychytralým gnómem obelháni; po nějaké době už Gelbin ztratil trpělivost. Vypracoval geniální, neprůstřelný a naprosto dokonalý plán na opětovné ovládnutí svého města, který nazval Operace Gnomeregan. Do boje na znovuzískání Gnomereganu zapojil jako přeživší gnómy, tak i Alianční dobrovolníky ochotné nasazovat krk za gnómskou rasu. A protože podle geniálních výpočtů geniálního High Tinkera je po pádu Krále Lichů, poslední skutečné Azerothské hrozby, pravděpodobnost jakýchkoli kataklyzmatických udalostí v nejbližší budoucnosti menší než 12,7 %, je pravý čas zaútočit. Všude, kde se vyskytovala jakákoli volná plocha, byly v krátké době vylepeny motivační plakáty a brzy se Gelbinovi podařilo shromáždit dostatek vojenských sil, aby mohl podniknout finální útok proti proradnému Thermapluggovi. Jakmile se gnómům a jejich spojencům podařilo zničit všechny nepřátelské raketomety, byl čas proniknout do tunelů. Po poražení několika vln útočících troggů se ukázal sám Sicco Thermaplugg, aby Gelbinovi předvedl svůj nejnovější vynález: ozařovač s 26x větší intenzitou, než měla původní radiace, která zasáhla město. Gelbin a jeho lidé jsou nuceni uprchnout zpět do Tinker Town, ale Mekkatorque slibuje Thermapluggovi, že se brzy vrátí dolů s dvakrát tak velkou údernou silou. A není daleko od vítězství: povrch Gnomereganu je už plně v rukou Gelbinových gnómů.

Pád Zalazaneho

/pic/gameinfo/historie/33
Stejně jako gnómové se i trollové konečně rozhodli, že si vezmou zpět, co je právoplatně jejich. V případě Darkspearských trollů je samozřejmě řeč o Echo Isles, které měl až doteď ve spárech zrádný witch doctor Zalazane. Trollům kmene Darkspear jako by nikdy nebylo dáno moci se někde v klidu usadit. Poté, co byli nuceni opustit svůj domov ve Stranglethorn Vale, pod hrozbou trollského kmene Gurubashi, se usadili na samostatném opuštěném ostrově, který byl ale později napaden tajemnou mořskou čarodějnicí. Tehdy ale trollové naštěstí dostali velkorysou nabídku od nového Warchiefa Hordy Thralla; Darkspearští se následně připojili k Hordě a Thrall jim věnoval území Echo Isles, skupiny ostrovů ležících u pobřeží Durotaru. Trollům ale zřejmě opět nebylo dáno konečně najít klidný domov, neboť se stali obětí zrady jednoho ze svých vlastních lidí. Witch doctor Zalazane, který zešílel vlivem temných sil vodoo, jež se mu vymkly z rukou, začal postupně ovládat mysli ostatních Darkspearských, až si z nich vytvořil armádu loajálních služebníků slepě poslouchajících jeho rozkazy. Vol´jin, syn starého vůdce Darkspearů Sen´jina, se obával, aby se i on a zbývající trollové nestali poslušnými loutkami jeho bývalého přítele Zalazaneho, a tak se rozhodl spolu s ostatními Echo Isles opustit. Útočiště nalezli v Sen´jin Village, osadě, kterou si vystavěli na pobřeží Durotaru na dohled jejich bývalého domova, odkud pak byly vedeny četné útoky s cílem zrádného Zalazaneho konečně přivést spravedlnosti. Mnoho hrdinů se zdánlivě vítězně vrátilo z nebezpečné džungle, ale jejich trofeje vítězství nad Zalazanem se nakonec všechny ukázaly být jen temnými triky zlovolného witch doctora. Vol´jin ale rozhodl, že při památce svého otce získá pro Darkspearské jejich domov konečně zpět; přestože jeho lidí nebylo mnoho a Zalazaneho nemyslící služebníci je počtem stále převyšovali, na stranu Darksperaského vůdce se připojili i hrdinové Hordy z ostatních ras. Poté, co byly všechny dostupné vojenské síly shromážděny na březích Durotaru, Vol´jin se spolu se všemi válečníky po svém boku vydal na Echo Isles, kde nejprve požádal o pomoc Bwonsamdiho, Strážce mrtvých, jediného loa, kterého Darkspearští uctívají. Bwonsamdi po chvíli usoudil, že Darkspearští jsou skutečně hodni jeho pomoci, a slíbil, že posílí jejich útok. Po vítězném boji Zalazane z bitvy prchá, ale ne nadlouho. Bwonsamdi nehodlá zrádného witch doctora nechat beztrestně utéct a poté, co loa zabrání trollovi v používání jeho temné magie voodoo, umírá Zalazane vyprovázen slovy Bwonsamdiho „Všichni mrtví kmene Darkspear patří mně... A ty se teď staneš jedním z nich!“ Boj je u konce. Trollové získali, i za cenu ztrát, zpět svůj právoplatný domov.

Občanská válka v Gilneasu

Poté, co se brána Greymane Wall zavřela a odřízla tak království Gilneas od zbytku Lordaeronu, začal Lord Darius Crowley, významný gilneaský šlechtic, mluvit o tom, že toto rozhodnutí krále Genna Greymanea byla trestuhodná chyba; a nezůstal jen u slov, nýbrž se postavil do čela vzpoury proti koruně, jež nakonec vyvrcholila krvavou občanskou válkou, která doslova obrátila celé království v trosky. Crowleyho vzbouřenecké skupině, Northgate Rebellion, se nějakým způsobem podařilo propašovat do jednoho z gilneaských domů několik děl s úmyslem je později použít jako vskutku pádný argument a zařídit obrat ve válce ve svůj prospěch, ale bohužel se k tomu nedostal, jelikož byl zatčen a uvězněn jako zrádce království. Jako by ale nestačila samotná bratrovražedná válka, Gilneas čekala další rána osudu: v té době se totiž začala rozmáhat worgenská kletba. Zemi zpustošenou krvavými boji napadly hordy worgenů a králi Gennu Greymanovi nezbývalo, než propustit rebela Crowleyho i jeho důstojníky, aby se připojili do boje proti krvelačným stvůrám. Jednotlivé části města však padaly pod worgenským náporem jedna po druhé; Crowleymu a jeho lidem se podařilo worgeny zdržet u Light´s Dawn Cathedral, zatímco král Greymane odvedl zbytek svých poddaných do bezpečí; odvážný šlechtic ale bohužel za svoji statečnost krutě zaplatil. Stejně jako všichni ostatní jeho muži, kteří bitku s worgeny přežili, byl zasažen worgenskou nákazou. Aby si zachránili holý život, uprchli všichni přeživší z trosek Gilneasu; občanská válka skončila a s ní padlo i hrdé lidské království.

Invaze elementálů

Elementy ve světě začínají být neklidné. Po celém světě se objevují slabá i silnější zemětřesení a posléze mizí stejně nepředvídatelně. V hlavních městech Aliance i Hordy se začínají čím dál hlasitěji ozývat podivná individua, která zvěstují konec světa. A co je pravdy na tom, že Warchief Thrall náhle a tajně opustil Orgrimmar a velení dočasně svěřil svému zástupci Garroshovi Hellscreamovi? Že něco skutečně není v pořádku se ukázalo poté, co hlavní města Aliance i Hordy musela čelit útokům nebezpečných elementálů. Všeobecné panice rozhodně moc neprospívají ani infiltrátoři Twilight Hammer se svými apokalyptickými zvěstováními konce světa; s ohledem na jejich sliby, že všichni, kteří se k nim přidají, budou mít velkou šanci přežít přicházející běsnění elementů, není divu, že jim mnoho lidí skutečně s důvěrou naslouchá. thrallEarthren Ring, neutrální organizace nejmocnějších šamanů světa, naštěstí nehodlala jenom nečinně přihlížet. Její zástupci okamžitě začali zjišťovat příčiny nepokojů elementů s pomocí vzácného artefaktu – Desky ohně, získané v Northrendu. Sám Warchief Thrall se mezitím vydal do Nagrandu v Outlandu, místa, kde se elementy projevují velmi silně, aby zde rozmlouval s dušemi svých předků a dozvěděl se, jaké nebezpečí Azerothu hrozí. Po nějaké době se události začaly velmi rychle dávat do pohybu: kultisté Twilight Hammer byli konečně usvědčeni z infiltrace hlavních měst Stormwindu a Orgrimmaru; přestože pokusy tohoto temného kultu o zničení měst zevnitř selhaly, vzbudilo toto odhalení obavy, co všechno ještě může mít Twilight Hammer v plánu. Mimo to se ale objevil další vážný problém. Nepokoje elementů vystupňovaly v zuřivé útoky elementálů na hlavní města; zoufalým obráncům se ale naštěstí postavili po bok šamani z Earthren Ring a s jejich pomocí se podařilo invazi zažehnat bez vážnějších škod. Jedno je ale jisté: poražení Lich Kinga rozhodně neznamenalo, že nastane na Azerothu konečně mír, protože ve skrytu číhají nebezpečí, o kterých se nikomu nesnilo ani v těch nejhorších nočních můrách. (Podrobný popis tohoto fázovaného eventu můžete nalézt zde.)
<- 7. část | 8. část | 9. část ->


Naposledy upravil/a Bellatrix 25.11.2011 v 19:15:27.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Memorable 28.10.2011 21:12

Supr článek (Thumbs up!)

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet