Je Horda frakce imigrantů?

  Horda    Dark    Portal   

Následující článek je politická satira, berte jej tedy prosím s rezervou!

Článek slouží pouze pro pobavení jakožto aprílový vtip!

Veškerá možná nařknutí nejsou myšlena vážně!

 

Ačkoli oba naše světy za svou dobu existence prošly mnohými změnami, počátek mají stejný. Tvořily jej totiž různé národnosti, rasy a kultury, které sice o sobě nevěděly, ale právě díky tomu ve světě převládala vyšší proporce míru. Zlom vždy přišel ve chvíli, kdy se tyto bariéry prolomily a započala takzvaná migrace. Většinou onou jiskrou byla víra, případně neochvějná touha po moci a dobývání nových území. A nebo obojí. Tak či onak, netrpěli pouze lidé, ale také samotný svět. Někdo by si mohl myslet, že za vším stáli bojechtiví vůdci. Bohužel, skutečnost je taková, že i za nimi v mnoha případech někdo stojí. V našem případě se blíže podíváme na konkrétní časový úsek, který Azeroth nejen enormně ohrozil, ale také trvale pozměnil poměry a hodnoty v každém z nás: doba, kdy se Horda uvelebila na Azerothu. Její příchod s sebou přinesl pouze trable a nekonečný konflikt. Objevila se zčistajasna a jediné, co ji zajímalo, bylo vzít si tento svět. Pojďme se společně podívat na to, proč imigrace nepřináší nic pozitivního a proč je toho Horda živým důkazem.

 

1. Historie

Důkazem by mohlo být to, co jsem tu momentálně nakousl. Když chceme o něčem důkaz, většinou se stačí podívat do dob minulých a promítnout si důsledky v přítomnosti. Proč je tedy Horda tlupa imigrantů, která si ničeho neváží? Nejprve se podívejme, co to Horda vůbec je a jak vznikla. 

 

Vše začalo na planetě Spojených států eredarských. Vrchní iluminát, Rothschildgeras, zjistil, že vesmír se stává vlivem většího zla zkaženější a zkaženější. Napadlo jej však, že by mohl objevit rasu, která disponuje mimořádnou inteligencí, zákeřností, ale také mnoha dolary, a která by vesmír mohla očistit v plamenech. Kontaktoval tedy eredarské vůdce - Rockefelmonda, Soros'jaedena a Orbándelena. Nabídka vrchního ilumináta se prvním dvěma zalíbila, avšak Orbándelen zavětřil pochybení. Dovtípil se, že Rothschildgeras plánuje jejich lid ve skutečnosti zotročit a využít pro své šílené plány. Ukradl tedy velkou část bitevních plánů a obchodních tajemství a se svými příznivci se vydal na útěk, až nakonec skončili na světě, který pojmenovali Draenor.

 

Mezitím Rothschildgeras objevil svět, který vzdoroval jeho velkolepému plánu: Azeroth. Po mnoha neúspěšných pokusech se vrchní iluminát se svým generálem Rockefelmondem neúspěšně pokusili Azeroth dobýt. Nicméně Soros'jaeden se vydal trochu vlastní cestou. Orbándelena považoval za nejbližšího přítele a jeho zradu nesl velmi těžce. Rozhodl se, že bývalého přítele bude pronásledovat celým vesmírem a jednou jej dostane. A skutečně se mu naskytla příležitost.

 

Jeho zvědové narazili na Draenor, kde skutečně Orbándelena s jeho příznivci našli. Soros'jaeden byl tímto potěšen, ale rozhodl se, že nezakročí přímo. Jeho silnou stránkou byly několikaset tunové pytle s dolary a intrikářská mysl. Doneslo se mu také, že tento svět obývali tzv. orkové. Rozhodl se tedy po zákeřnou strategii - využít tamní obyvatele proti svému bývalému příteli. Zjevil se jejich vůdci, Bašár'zhulovi, kterého pověřil vytvořením uskupení, které by původní obyvatelstvo sjednotilo a naučilo je temnému náboženství felslámu. Bašár'zhul, tehdy respektovaný duchovní vůdce, přišel s nabídkou vytvořením tlupy jménem Horda, která by se mohla naučit novému nábonženství od tajemného boha. Všem se to zamlouvalo, ale nakonec se mocný náčelník dozvěděl, že byl podveden a v důsledku svého prozření ztratil svou moc. Nahradil ho však jeden z jeho učňů - Bagdá'dan. Ten pozici Hordy upevnil tak tvrdě, že Soros'jaedenova pomsta byla (alespoň zdánlivě) vykonána. Orky s Hordou tedy už nepotřeboval a Bagdá'dan se de facto stal jejím stínovým vůdcem. Jelikož se vliv a potřeby této tlupy rozrůstaly a brzy jejich zvrácené nové učení pohltilo celý Draenor, bylo třeba nalézt další svět. Bagdá'dana kontaktoval jistý Merkeldivh a nabídl mu bohatý svět plný zeleně, půdy a hlavně soubojů: Azeroth. Ve skutečnosti však Soros'jaeden věděl, že Merkeldivh byl podplacený Rothschildgerasem a svěřil se mu s nápadem, aby uvnitř království Azerothské Unie vznikly neziskové organizace, které by zafinancovaly stavbu Temného Portálu na azerothské straně. Svět, který iluminátovi tak dlouho vzdoroval, nyní mohl skutečně padnout.

Související obrázek
Soros'jaeden konfrontuje Bašár'zhula (kolorizováno).

 

 

Orkská invaze na Azeroth tedy mohla započít. V královstvích Azerothské Unie kolovaly zvěsti, že se chystá mohutná invaze. Jedním z těchto šiřitelů byl stormwindský mistr zbraní npc #11867, také přezdívaný jako Akamura. Ve Stormwindu zrovna probíhaly volby a Woo Pingova strana Útlak a Přímá Aristokracie získala postavení mezi šlechtou. Denně informovali o tajemném portálu v Blasted Lands financovaném pochybnými neziskovými organizacemi. Vítěznou stranou se však stal podnik Voidfert, který těmto bludům nevěřil a zavrhnul je hned v prvním čtení. Jelikož měl plnou práci se sbíráním goldů pro svůj nejnovější projekt pro huntery, Orlí Hnízdo, neexistoval důvod se zabývat něčím jiným.

 

Zanedlouho však pevnost v Blasted Lands padla a království Azerothské Unie se ocitla v ruinách na dalších několik let. Nakonec byla tlupa uřvaných a felslámu hlásajících orků zvaná Horda poražena a umístěna do daňových táborů, kde se mělo rozhodnout o jejím dalším osudu. Merkeldivh byl za svoje tajúplné financování neziskových organizací popraven v Karazhanu svými stranickými příslušníky. Soros'jaeden zuřil.

 

Nakonec se kormidla u Hordy chopil mocný náčelník Abduhrall, který této tlupě pomohl znovuobjevit zašlé tradice, a která poté pomohla i ve Třetí válce proti Rockefelmondovi a jeho démonům. Částečně tím své válečné zločiny odčinila a přijmula do svých řad mnoho dalších primitivních kultur. Ačkoli se vlivem svého vůdce tito imigranti nakonec zachovali správně, brzy následovala etapa, kde se vše opět mělo změnit...

 

2. Nedávná minulost

Netrvalo dlouho a Abduhrall byl nucen odsoupit z pozice náčelníka. Svou pozici přenechal nástupci Erdoganoshovi. U něj se však postupem času prohloubila touha po moci a nadřazenosti svých zástupců v řadách Hordy. Jeho arogance byla tak veliká, že se začal zbavovat i vlastních příznivců. Chtěl Hordu vrátit ke starým kořenům - plenění ostatních království, avšak bez toho, aniž by je někdo další kontroloval a chtěl veškerý felslám omezit jen pro jeho vlastní potřeby. Vše nakonec skončilo rebélií Darkspear kurdullů, jejichž vůdce se posléze stal dalším náčelníkem. Představitelé Unie se tedy rozhodli pro dočasné spojenectví s imigranty z Hordy. Nakonec však skončilo tím, že imigranti byli nuceni před "dlouho ztraceným" Bagdá'danem utéct, což Azerothská Unie považovala za zbabělost, už jen kvůli tomu, že během boje ztratila milovaného předsedu Azerothské komise. Ztrátu utrpěla také Horda, jejichž vůdce naštvaný Soros'jaedenův přisluhovač v afektu zabodl kopím.

 

Výsledek obrázku pro guldan kills varian
Bagdá'dan zabíjí předsedu Azerothské komise. (Kolorováno)

 

 

Volba dalšího následovníka tedy byla nevyhnutelná. Jelikož tento náčelník věřil v duchy smrti, prohlásil za dalšího náčelníka ženu, jež dřív byla součástí Azerothské Unie. Bohužel v minulosti ji zbavili postavení, až se nakonec stala vůdcem orkských imigrantů, proti kterým kdysi v minulosti sama bojovala.

 

3. Současnost

Soros'jaeden mezitím zjistil, že jeho starý přítel Orbándelen přežil a našel cestu na Azeroth, kde se on a jeho příznivci stali plnohodnotnými členy Azerothské Unie. Svým dávným začleněním do Unie již Orbándelen upozorňoval na neziskové organizace jeho dávného přítele. Azerothská Unie mu a Woo "Akamurovi" Pingovi nakonec dala za pravdu, jelikož vyšlo z daňových úniků najevo, že neziskové organizace podléhaly přímo Soros'jaedenovi. Ačkoli byl nakonec Soros'jaeden poražen a Rothschigeras uvězněn, konflikt mezi imigranty z Hordy a Azerothskou Únií se vyostří v příštím datadisku.

 

Shrnutí

Proč je tedy imigrace špatná a Horda toho živým důkazem?

  • Původní obyvatelé Draenoru byli zlákáni novým náboženstvím felslámu, které sice jejich klany spojilo v Hordu, ale v jehož jménu téměř vymýtili nevinnou rasu.
  • Duchovní vůdce Hordy a felslámu Bagdá'dan ve své touze po moci hledal další svět k ovládnutí. S touto nabídkou jej kontaktoval zrádce Azerothské Unie Merkeldivh.
  • Stavbu Temného Portálu na azerothské straně zafinancovaly neziskové organizace, které imigranty z Hordy měly převést do lepších podmínek, a které propagovaly "kulturní obohacení".
  • Horda přes Temný Portál poté na Azeroth přinesla pouze zmar a utrpení a zmasakrovala mnoho příslušníků další nevinné rasy.
  • Ačkoli se Horda snažila vykoupit, její jediný správný vůdce byl nucen odstoupit a Horda se postupně vracela do starých kolejí.
  • Konflikt dosáhl varného bodu v současném datadisku a v příštím kompletně vyeskaluje
Výsledek obrázku pro iluminati
Je náhoda, že tyto historické fakty odrážejí dnešní krutou realitu? Nemyslím si!

 


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Esperanta 01.04.2018 21:58

Vrchní iluminát...
Akamura...
Útlak...
Orlí Hnízdo...
Man, you're a legend

kritik 01.04.2018 19:38

Tohle je sice vtip, ale horda je spis paralea na osidleni Ameriky kdy banda imigrantu temer kompletne vyhladila puvodni obyvatelstvo a privlastnila si novou zemi, tady urcite bral blizzard inspiraci kdyz vytvarel pribeh, rozdil je v tom ze alliance se branila mnohem vic nez indiani, ale zadnej konflikt by tu nebyl kdyby horda zustala ve svy vlastni zemi a neznicila si ji, alliance zila do te doby v miru, moje sympatie jsou jasny od zacatku do konce ....

Heakler 02.04.2018 00:01

Orci také žili v míru, dokud je nezkazili Démoni.
Aliance žila v míru? Co Válka Tří kladiv? Válčení s trolly? Válka Prastarých?
Orci se oproti tomu pouze bránili Ogrům a nakonec pod nadvládou Plamenné Legie válčili s Draenei a následně s Lidmi. Byli mnohem mírumilovnější, oproti lidem, dokud je neovládl někdo ze třetí strany.

02.04.2018 13:15

rozdil je v tom ze indiani se tezko mohli branit kdyz to byli stejne jak africe nebo v asii jen kmeny co se rubali mezi sebou takze nemeli zadny jednotny vedeni, nemluve o tom ze 2/3 indianu umreli na nemoci co tam evropani dovezli

Hromovapest 01.04.2018 14:28

Horda je banda zoufalců z realného života.to se ví. Však DT-BB horďanská komunita to přesně definuje. Na to se ani Apríl dělat nemusí.

01.04.2018 15:56

te nevzali na raid nebo co? :-)

Hromovapest 01.04.2018 16:00

Beeda2004
Nesuď podle sebe.To se nedělá.

barrny 01.04.2018 18:21

Tak tak, hrouda na DT, je opravdu zoufalá, tito gangujici retardi me donutili migrovat na PvE server.

OndraX 01.04.2018 19:25

@barrny Opravdu jsi tak naivní a věříš, že tohle alící nedělají?

Heakler 01.04.2018 23:53

@barrny A pak, že Horda je plná imigrantů

02.04.2018 13:17

@Hromovapest ale vys ze zavist je taky spatna vlastnost ze ti to tak vadi

Hromovapest 03.04.2018 17:26

Beeda2004 Mam silný pocit že komunitu na hordě nezávidí nikdo nikomu.

Miťosk 01.04.2018 14:11

dakujem !!! takto z chuti som sa velmi velmi dlho nezasmial..

Esperanta 01.04.2018 14:12

Já na tom málem nedodělala ani tu korekci, jak mi tekly slzy

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet