Plamenná Légia

vložte popis obrázkuPlamenná Légia je zrejme najväčšia frakcia v známom vesmíre, jej armády sa počítajú na milióny a jej jediným cieľom je zničiť všetko živé. Nachádza sa v nej mnoho nalákaných démonov, a jej hlavným vodcom je temný titán Sargeras. Hlavným jazykom tejto frakcie je Eredun.

Historia

Genezis

Je neznáme ako vznikol vesmír, no jedno vieme. Z dalekých končín vesmíru prišli Titáni, mocné bytosti, ktoré začali skúmať vesmír a vytvárať planéty, ich hory, rieky a život. Pantheon bedlivo strážil tisíce vytvorených svetov pred obrovskou hrozbou z Netheru, čo bola medzihviezdna dimenzia plná chaotických zdrojov mágie. Odtiaľto totiž prichádzali hroziví démoni, ktorí sa snažili iba o ničenie a nič iné. Titáni preto hľadali spôsob ako ich hrozbu zastaviť. Sila démonov bola stále väčšia a dokonca prenikli do mnohých svetov vytvorených Titánmi, ktoré potom zničili alebo okupovali. Pantheon sa preto rozhodol, a vyvolil svojho najlepšieho bojovníka Sargerasa, ktorý mal brániť svety od Démonov. Ten ich ničil svojou obrovskou silou po dlhé tísicky rokov na rôznych miestach. Väčšina démonov bola primitívna bojová sila, no Sargeras našiel medzi nimi dve inteligentné rasy s veľkou silou. Jednou z nich boli inteligentní Eredari, hroziví černoknažníci, ktorí svoju moc zneužívali na ovládnutie vesmíru a svetov. Eredari napádali svety a obyvateľov premienali na démonov, ktorí potom za nich bojovali s obrovskou bojachtivosťou. Sargeras si všimol že jeho sily zrejme nestačia na ničivú silu inteligentných Eredarov a upadol do skľúčenosti, v ktorej sa mu zdali tísicročia jeho práce márne. Vo svojej depresii pretrvával, ale napokon sa mu Eredarov podarilo zahnať do rohu Twisting Nether, kde ich uzavrel. No druhou rasou boli Nathrezim, ktorí sa usilovali o chaos rovnako ako Eredari. Dobývali rôzne svety a v ich obyvateľoch prehlbovali bojachtivosť a násilnicke sklony. Títo upírski sémoni boli veľmi skazení a silní, no napriek tomu ich Sargeras porazil. Sargerasa však ich správanie silne ovplyvnilo a jeho myseľ sa začala meniť. Postupne stratil všetku vieru v to, čo robí a v Pantheon. Začal si myslieť, že všetka snaha o poriadok vo vesmíre bola iba nemožnou ideou. Titáni z Pantheonu sa ho snažili vyviesť z omylu, no ten značne poznačený hrôzami, proti ktorým bojoval, opustil Pantheon a vydal sa do neznámych končín vesmíru hladať svoje presvedčenie, čo všetkých členov Pantheonu veľmi zarmútilo. Sargerasova šialenosť absolútne pohltila všetok jeho zmysel pre dobro a poriadok a začal veriť, že za všetko zlo môžu Titáni, a že za každú cenu musí zničiť ich svety. Preto začal hladať armádu, ktorá mu pomôže zničiť ich diela svojim nezastaviteľným pochodom. Sargerasov vzhľad sa v dôsledku jeho temného myslenia taktiež zmenil a jeho vlasy, oči a fúzy vzplanuli ohňom a jeho kedysi bronzová koža sa potrhala, aby sa ukázala všetka nenávisť, čo sa v ňom ukrývala. Vo svojom šialenstve zničil väzenie Nathrezimov a ostatných démonov uväznených v Twisting Nether, kde ich kedysi sám zavrel. Tí sa rozhodli oddane mu slúžiť pre jeho ciele. So svojími armádami objavil planétu Argus, kde objavil rasu neskazených Eredarov s vysokou inteligenciou a zbehlým ovládaním mágie. Na tejto planéte vládli traja mocní Eredari: Kil'jaeden, Archimonde a Velen. Sargeras sa im zjavil a ponúkol im ohromnú moc, ak sa pridajú do jeho radov. Dvaja z veľitelov, Archimonde a Kil'jaeden, túto ponuku bez váhania prijali spolu s ostatnými Eredarmi, no Velen odmietol túto ponuku s časťou Eredarov, ktorí sa rozhodli podobne ako on. Za to boli prenasledovaní Plamennou Légiou. Obaja eredarských velitelia dostali svoju úlohu. Archimonde mal viesť mocnú Sargerasovu armádu do boja, zatiaľ čo Kil'jaeden slúžil ako agent ktorý hľad(á)l po vesmíre rasy, ktoré by sa mohli pridať do armád Plamennej Légie. Kil'jaeden si ako prvý cieľ zaumienil zotročenie si Nathrezimov, čo sa mu aj podarilo. Tí mu začali slúžiť ako tajní agenti, ktorí kazili povahu rôznych rás v neznámych svetoch. Archimonde si takisto našiel svoju armádu a tou boli hrozní Páni Pekiel a ich vodca, nenásytný Mannoroth Ničiteľ. Archimonde mal preto tiež dostatočnú moc na začiatok boja. Ked Sargeras uvidel, že sú jeho armády pripravené na jeho rozkaz, vypustil svoju ničivú légiu do Veľkej Tmy s cieľom zničiť všetko živé aj neživé.

Prvá invázia

Pred takmer 10 000 rokmi prilákal Plamennú Légiu obrovský zdroj mágie na svete známom ako Azeroth, ktorého energia unikala do útrob vesmíru. Na Azerothe totiž skupina Urodzených Nočných Elfov vedená kráľovnou Azsharou bezohľadne využívala Studňu Večnosti, čo bol hlavný zdroj mágie, v ktorej sa nachádzalo toľko energie, ktorej veľkosť si mnohí z nich ani neuvedomovali. Práve tá konkrétne prilákala Sargerasa, ktorý zacítil spolu so svojou Légiou jej energiu, ktorá sálala až do Veľkej Tmy. Začal pocitovať veľký hlad pre túto energiu a preto vyrazil k Azerothu s cieľom zničiť ho a vziať si jeho magickú energiu. Sargeras sa preto zjavil Urodzeným, pretože poznal ich hlad po mágii. Začal im nahovárať, že ak spadnú pod jeho služby, stanú sa mocnejšími ako nikdy predtým a očistia svet od nehodných. Urodzení, rovnako ako ich kráľovná Azshara, týmto rečiam plne uverili a začali tvoriť portál, cez ktorý na Azeroth prichádzali démoni, či už menší alebo väčší. Títo démoni však dostali od Sargerasa príkaz správať sa nenásilne k mágom a všetkým členom Urodzených, zatiaľ... Postupne Urodzení vyvolávali stále mocnejších démonov až prišiel rad na vrchných veľitelov. Cez portál prišli bytosti, ktoré Urodzení vo svojej posadnutosti začali obdivovať. Cez portál prišli postupne Pán Pekiel Mannoroth, Archimonde a Kil'jaeden. Títo viedli obrovské armády proti bežnému ľudu, ktorý si dovtedy pokojne žil na nepoškvrnenom Kalimdore. Plamenná Légia pod velením týchto ničomníkov ničila krásne mestá a chrámy, ktoré padali ohňom a popolom. Noční Elfovia z bežného ľudu sa bránili ako mohli, no museli ustupovať pred ničomným ťažením Plamennej Légie, ktorá nikdy nespala. V tom čase dvaja silní bratia Stormrageovci - Illidan a Malfurion bojovali na strane bežného ľudu Kaldorei, ktorý bránil svoju domovinu. Malfurion využíval prírodnú silu, ktorej ho učil samotný Cenarius, no Illidan používal stále temnejšiu mágiu podobnú tej, ktorú používala Plamenná Légia. Po tom, čo ho Malfurion presvedčil aby zanechal svoju zúrivosť sa vydal hľadať sily, ktoré by im pomohli brániť Kalimdor. vložte popis obrázku Hľadali aj v prírode a o pomoc úspešne požiadali aj kňažky Elune. Medzi týmito kňažkami sa nachádzala aj Tyrande, do ktorej boli obaja bratia zaľúbení. Tyrande však dávala prednosť Malfurionovi, čo Illidana nesmierne naštvalo, no spolu s Malfurionom sa mu podarilo presvedčiť Cenaria aby požiadal o pomoc Aspekty, ktoré boli stvorené na stráženie Azerothu. Ich vodcom bola Alextrazsa, matka života na Azerothe, ktorá rozhodla a už čoskoro ničili Aspekty a ich letky démonov po stovkách. To Sargerasa naštvalo a preto posilnil prúd démonov prichádzajúcich na Azeroth. Medzičasom Illidan, v nátlaku okolností a závislosti na mágii prešiel na stranu Urodzených, ktorí radi privítali jeho pomoc, kedže si všimli jeho bojové schopnosti a moc. Portál bol stále silnejší, no Urodzení, zabudájúc na to, že sú ešte stále bežné stvorenia, boli veľmi vysilení a portál sa rozpadal až do doby, kedy ho neposilnil Illidan svojou ohromnou mocou. Illidan sa správal arogantne a veliitelsky, čo sa zapáčilo Sargerasovi a ten sa rozhodol posilniť jeho už tak veľkú moc. Vypálil mu oči a nahradil ich zrakom démonov, ktorý sice bol silnejší a lepší, no skazenejšý. Taktiež mu po tele nakreslil runy, v ktorých sa ukrývala obrovská moc. Po tomto „vyzdobení“ dostal svoju prvú úlohu a tou bolo, aby získal Dušu Démona, artefakt, do ktorého dali moc všetky Aspekty na Azerothe. Illidan sa tejto úlohy zhostil a vydal sa na cestu spolu s Varothenom, ktorý bol po smrti satyra Xaviusa pravou Azshary. Urodzení za ten čas, kedy sa stretávali obrovské armády, pripravovali portál pre Najvyššieho, pre samotného Sargerasa. Ten bol pripravený prejsť cez Studňu Večnosti. Tento portál musel byť naozaj obrovský, aby cezeň mohol prejsť taký mocný Titán, akým bol Sargeras. Počas bojov démonov proti Kaldorei a drakom sa udiala jedna veľká zrada. Jeden z Aspektov, Neltharion, ktorý bol tvorcom Duše Démona, tento artefakt zneužil ako proti démonom, tak proti Kaldorei a drakom. Vo svojej šialenosti si zaumienil, že zničí všetok život na Kalimdore a svet budú opäť riadiť iba draky ako kedysi. Počas tohto incidentu sa premenoval na Deathwing a začal ničiť všetko okolo seba, pričom takmer vyhubil celú modrú letku Malygosa, aspekta mágie, s ktorým boli najlepší priatelia, a z čoho sa Malygos takmer psychicky zrútil. Dračie letky boli natoľko poškodené, že boli na potešenie Légie nútené opustiť svojich smrteľných zverencov. Malfurion si všimol, že Légia sa dá zničiť iba uzatvorením portálu, cez ktorý na Azeroth prichádzali daľší a daľší démoni. Po dobe plnej bojov a prebíjaní sa spoločne Malfurionovi, Cenariovi a jeho druhmi podarilo prebiť až do chrámu Azshary, kde našli Urodzeních v poslednej fáze tvorby portálu. Väčšina vojakov, ktorí vtrhli do chrámu však boli zabití mocnými kúzlami Azshary. Illidan si uvedomil, že Plamenná Légia ma jediný cieľ a tým je zničenie všetkého živého, a nie očistenie Kalimdoru od nepotrebných, preto zobral niekoľko flaštičiek Studne Večnosti a vrátil sa na stranu ochrancov Kalimdoru. Spolu s Tyrande a skupinou Urodzených vedenou Dathremarom utiekli z chrámu. Po dlhých bojoch sa Illidanom získaná Duša Démona zaskvela a na Azerothe sa začal rysovať hrozivý tieň samotného Sargerasa, temného Titána. V poslednej chvíli do portálu vbehol najmocnejší bojovník všetkých čias, ktorý sám zdolával tisíce démonov, ktorí sa priblížili, orc Broxigar, a ten Sargerasa zdržal. Broxigar zomrel tragickou smrťou, no stihol spraviť Sargerasovi zranenie na nohe, po ktorom Sargeras stratil pozornosť. To využil Rhonin, ktorý vysielal kúzla na zranenie na nohe. Sargerasov prirodzený reflex ho prinútil, aby sa na nohu pozrel, čo malo za následok že spomalil. Obrovský boj medzi Malfurionom a Azsharou však spôsobil, že portál sa zrútil a Sargeras sa cez všetky sily nedokázal dostať na Azeroth a zostal uzavretý v Twisting Nether. vložte popis obrázku

Sargerasov návrat

Pred 823 rokmi si Aegwynn, jedna z Tirisfalských Ochrankýň, všimla stále väčšiu aktivitu démonov na Northrende, kde sa dostali z Twisting Nether a preto sa rozhodla pre radikálnu možnosť a vybrala sa na Strechu Sveta nadobro zničiť démonov, ktorí sa pokúšali zničiť posledných drakov. Aegwynn, Tirisfalská ochrankyňa, začala bojovať proti démonom svojou ničivou mocou až nakoniec uvidela temnú tvár Titána, a hneď vedela, s kým má tu česť. Zviedla epický boj so Sargerasom, ktorý ako si myslela Aegwynn, vyhrala. Jeho telo uzavrela do hrobky, ktorú zhodila na dno mora, pričom spravila presne to, čo Sargeras chcel. Jeho duša sa za ten čas presunula do jej vyčerpaného tela a dlhé roky čakala na svoj správny čas... O nejaký čas sa Aegwynn narodil syn, ktorému hodlala dať všetku moc Tirisfalského Ochrancu. Dala mu meno Medivh, čo znamená strážca tajomstva v jazyku Vysokých Elfov. Tomuto synovi boli predpovedané veľké činy, no už v lone jeho matky doň vstúpil skazený duch Sargerasa. Aegwynn nikdy netušila, že jej dieťa bude ovládať jej najväčší nepriateľ. Sargeras čakal kedy Medivh zosilnie aby ho mohol ovládnuť. Medivh stále silnel aj so svojimi dvoma priateľmi Llanom Wrynnom a Anduinom Lotharom, no Medivh ich značne predčil. Až vo veku štrnástich rokov, kedy sa kozmické magické sily v jeho vnútri stretli s duchom Sargerasa, Medivh upadol do kómy. Medivh bol v kóme dlhé roky a keď sa zobudil, zistil, že je z neho dospelý muž a jeho dvaja priatelia sú mocnými vladármi Azerothu. Jeho sily boli obrovské a jeho prianie bolo využiť ich na ochranu Azerothu, no temný duch Sargerasa stále viac ovládal myseľ Medivha smerom k Plamennej Légii. Sargeras vedel, že je čoraz bližšie k druhej invázii Plamennej Légie na Azeroth, ktorá mala byť tentoraz úspešnejšia.

Príprava Druhej Invázie

V dobe, kedy sa narodil Medivh, na Azerothe spriadal Kil'jaeden, Sargerasov pobočník, plány. Tento skazený Eredar totiž na príkaz svojho pána Sargerasa plánoval všetko ohladne druhej invázie na Azeroth. Tentokrát si nemohli dopustiť žiadne chyby. Kil'jaeden pochopil, že potrebujú pomoc nejakej rasy z Azerothu, ktorej povahy by si dokázali podmaniť. Táto rasa by bola prvou vyčerpávajúcou vlnou pred skutočným útokom Plamennej Légie. Kil'jaeden objavil bujný svet Draenoru v ktorom žili dve rasy šamanskí Orkovia a mierumilovní Draenei. Tieto dve rasy žili v mieri a v pokoji, Orkovia sa potulovali po pláňach Draenoru a lovili iba zvieratá, zatiaľ čo Draenei sa venovali meditácii v pokojných chrámoch a stavaniu miest. Obe tieto rasy však mohli byť silnými bojovníkmi Légi,e ako si uvedomil aj Kil'jaeden, ktorý si začal medzi nimi vyberať. Videl, že vhodnejšou rasou pre Légiu sú Orkovia, ktorí majú povahu prirodzenejšiu k agresivite a boju, iba ich treba k týmto zlým stránkam povahy treba dotlačiť. Kil'jaeden bol fascinovaný Ner'zhulom, šamanom a vodcom jedného kmeňa Orkov. Použil ho ako svojho prostredníka a postupne zmenil miernych Orkov na agresívnu a krvilačnú armádu. Kil'jaeden nakoniec dal Ner'zhulovi píkaz, aby na svoj ľud dal jarmo vojny a útrap spojených s ňou. Ner'zhul si však uvedomil, že by tak mohol svoj ľud zničiť a na poslednú chvíľu sa vzoprel Kil'jaedenovi. Kil'jaeden znechutený zo zrady Ner'zhula začal hladať nového Orka, prostredníctvom ktorého spraví z Orkov dokonalú armádu Légie. Všimol si Nerzhulovho učňa Gul'dana, ktorý bol veľmi ambiciozny a prahnúci po vedomostiach. Hneď ho uvidel ako mocného černokňažníka. Preto sa mu Kil'jaeden zjavil a ukázal mu, akú obrovskú moc môže mať, ak sa mu podvolí. Gul'dan neváhal zahodil svoje šamanistické poznatky a začal sa od Kil'jaedena učiť démonickej temnej mágii, ktorú už čoskoro začal učiť ostatných Orkov. Gul'dan sa čo najviac snažil vykoreniť šamanské tradície jeho ľudu. Gul'dan preto založil Temnú Radu, ktorá rozširovala nečistú mágiu po celom Draenore. Draenor, predtým pokojné miesto s bohatou faunou, svojimi kúzlami zmenili na nepoznanie. Tam, kde kedysi stáli hory boli teraz obrovské sopky a tam, kde kedysi bola krásna trávnatá zem bola teraz iba suchá pustatina plná skazy. Orkovia boli čoraz skazenejší pod velením Kil'jaedena a Gul'dana a začali stavať obrovské arény, v ktorých si zdokonaľovali svoje bojové umenia. Zmenili sa na krvilačné beštie, presne ako si to prial Kil'jaeden. Ten bol síce uspokojený touto zmenou, no chcel ešte spraviť poslednú skúšku oddanosti Gul'dana a Temnej Rady. Prikázal im vyvolať Mannorotha Ničiteľa, mocného Pekelného Strážcu. Po tom čo na Draenor prišiel mocný Mannoroth, Gul'dan presvedčil svojich Orkov, že pitím krvi tohto démona nadobudnú obrovskú moc a stanú sa neporaziteľnými. Vedený náčelníkom Gromom Hellscreamom sa všetci náčelníci okrem Durotana napili tejto krvi a stali sa ešte krvilačnejšími ako predtým. Gul'dan sa rozhodol postaviť pod seba ešte jedného menšieho veľitela a tým sa stal Blackhand, ktorý sa spolu s ďalšími Orkami vybral otestovať svoju novo nabitú silu do krajov osídlených mierumilovnými Draenei. Orkovia vyhubili takmer každého Draenei žijúceho na Draenore a iba malej skupinke sa podarilo utiecť alebo ukryť pred týmto plienením. Po týchto víťazstvách už nemali žiadnych nepriateľov, čo mohlo v zúrivosti Orkov viesť, že by začali klany bojovať proti sebe. Preto Gul'dan zjednotil svoju Hordu do mocnej armády. Kil'jaeden preto informoval svojho pána Sargerasa o tom, že Horda je už naozaj pripravená k invázii. Sargeras sľúbil Gul'danovi všetku svoju moc ak svoju ohromnú armádu zvolá do Azerothu. Sargeras sa potešil, pretože čas druhej invázie nastal...

Druhá Invázia

Medivh pohlcovaný Sargerasom vo svojej duši prepukal stále viac a viac šialenstvu ako si všimli aj jeho priatelia Anduin Lothar a Llane Wrynn. Tí však ani vo sne netušili, že Medivha ovládol Sargeras. Sargeras povedal Gul'danovi o jeho hmotnom tele a o tom, že môže ožiť ak toto telo vytiahne z pod mora kam ho umiestnila Aegwynn. Gul'dan súhlasil a sľúbil Sargerasovi, že hneď ako dobyje Azeroth, zmocní sa jeho hrobky. Sargeras teda presvedčený poslušnosťou Hordy zahájil inváziu. Medivh ovládaný Sargerasom teda spoločne s Temnou Radou otvoril tzv. Temný Portál, ktorý bol schopný preniesť celú Hordu. Gul'dan na Azeroth poslal dvoch špionov, ktorí zistili že Azeroth je nepripravený a zrelý na obsadenie. Durotan však začal verejne obviňovať Gul'dana, že zničil hrdosť Orkov, a že ide mu iba o jeho moc. Guldan sa nahneval, no nemohol zabiť tak známeho hrdinu akým bol Durotan, kedže by tým zrejme stratil morálku svojej armády. Preto ich po prechode portálom na Azeroth poslal do zasnežených krajov v neznámych končinách. Horda začala ničiť všetky mestá a začali byť postrachom pre celý Azeroth, až jedného dňa zahájili hrozivý útok na pevnosť Stormwind. Tento útok si počtom zabitých odniesli obe strany veľmi nepekne. Medzičasom si Sir Lothar uvedomil čo sa môže diať s Medivhom a rozhodol sa zaútočiť počas bojov na Karazhan spolu s Khadgarom a špionkou Garronou. Zviedli boj s Medivhom, ktorého nakoniec zabili, pričom sa z neho uvoľnil duch Sargerasa. Čisté telo Medivha bolo oživené a bolo mu dovolené putovať do neznáma... Po Medivhovej smrti využil situáciu Durotan, ktorý opäť varoval Orkov pred skazou, no tentorkrát ho zabili Gul'danovi vrahovia spolu s jeho rodinou. Prežil iba jeho syn Thrall, ktorý neskôr oslobodil Hordu z väzenia. To sa však už netýka Plamennej Légie preto späť k nej.

Zrod Lich Kinga

Kil'jaeden, ktorý sa sklamal v Orkoch, hľadal nový spôsob ako si nájsť armádu. Spomenul si na zradu Ner'zhula, ktorý sa teraz spolu so svojou armádou snažil prejsť Temnými Portálmi do iných, nezničených, svetov, ktoré by neboli také skazené a zničené ako bol Draenor. Ner'zhul potreboval niekoľko artefaktov z Azerothu, pre ktoré poslal nedočkavých bojovníkov vedených Kilroggom Deadeyom a Gromom Hellscreamom. Po dobe bojov a napätia, kedy prišli bojovníci Aliancie do Draenoru, sa nakoniec Ner'zhulovi podarilo portálmi prejsť, no kvôli tomuto činu sa roztrhala zem Draenoru na mnoho kusov, pričom v nej zahynulo veľa Aliančných dobrodruhov. Ner'zhul spoločne so svojou armádou vkročil do Spletitého Podsvetia, čo je éterická rovina spájajúca všetky svety Veľkej Tmy. Tu však Ner'zhul zabudol na svojho starého vodcu. Tým nebol nikto iný ako Kil'jaeden, ktorý si tu Ner'zhula počkal a kúsok po kúsku začal telo Ner'zhula trhať. vložte popis obrázku Pri tom všetkom však nechal jeho ducha v poriadku, aby si Nerzhul plne uvedomoval mučivú agoniu. Kil'jaeden mal s Ner'zhulom jasné zámery aj cez jeho prosby o milosť. Kil'jaeden si dobre pamätal na Krvný Pakt, ktorý s ním Ner'zhul uzavel a preto ho využil na stavbu novej armády. Sľúbil Ner'zhulovi, že jeho bolesti ústupia ak sa poddá jeho veleniu a vytvorí preňho armádu. Ner'zhul súhlasil a preto Kil'jaeden uzavrel jeho ducha do špeciálneho bloku ľadu, ktorý našiel vo vzdialených kútoch Twisting Nether (Spletité Podsvetie) a vymrštil do Northrendu, mrazivej strechy sveta. Kil'jaeden mu prikázal vytvoriť armádu, ktorá by už nemala žiadne sklony k rivalite ani k iným malicherným vlastnostiam, teraz už Légia nemohla spraviť chyby. Nerzhulovi sa najskôr nepozdával tento nápad, kedže mal stále kus zdravej mysle, no to, čo zažil po umiestnení v ľade, ho presvedčilo, že toto je oveľa lepšie ako hľadanie nových svetov so svojimi smrteľnými vojakmi. Pocítil svoju moc a zmysly, ktoré mal tísickrát silnejšie. Moc, ktorú zažil ho zmenila natoľko, že absolútne zabudol na všetky starosti a z tejto moci zošalel. Už to nebol žiadny Ner'zhul, pochabý orkský šaman, ale mocný pán Smrti. Táto armáda sa Kil'jaedenovi pozdávala viac, kedže už nemala malicherné vlastnosti bežných smrteľníkov. Preto vysvetlil Ner'zhulovi jeho poslanie. Mal rozšíriť svoje armády a moc. Dal mu za úlohu rozšíriť po Azerothe neŕmtvy mor a bežných smrteľníkov premienať na nemŕtve ohavy v službách Pohromy. Ner'zhul síce sľúbil Kil'jaedenovi svoju loajálnosť, no po zrade v Draenore mu už Kil'jaeden nebol schopný plne veriť a pre istotu na jeho stráž postavil pekelných strážcov a Tichondria, Pána Desu, ktorý mal byť hlavný koordinátor. Plán vychádzal podľa predstáv Kil'jaedena. Kde boli slabé stránky Orkov, Pohroma vynikala. Každý mŕtvy vojak, ktorý spadol pod kontrolu Lich Kinga, bol premenený na nemŕtveho bojovníka bez vôle, oddaného iba svojmu pánovi Ner'zhulovi. Počet vojakov Pohromy rástol každým dňom, pričom si Ner'zhul podmanil všetkých ľudských obyvateľov Northrendu.

Druhá Invázia započala

Po bojoch, ktoré priniesli obrovskú skazu Azerothu, boli služobníci Pohromy pripravení vyvolať na Azeroth mocného Archimonda. Tak aj vykonali a príchod tohto Eredara sprevádzala myriáda démonov, ktorá zaútočila na územie ich pradávnych nepriateľov, Nočných Elfov. Na tomto mieste sa totiž nachádzal Strom Zivota, ktorý sem dávno zasadila Ysera a zabezpečoval večný život Nočných Elfov a takisto obsahoval esenciu všetkého života na Azerothe. Hrozba bola stále väčšia, armády démonov stále početnejšíe, a to donútilo spojiť Nočných Elfov, Orkov a ľudí do obrany tak, ako kedysi vo Vojne Prastarých. Malfurion Stormrage sa ponáhľal vziať Cenariov Roh, s ktorého mocou by bol schopný poraziť Légiu útočiacu na Strom života. Prišiel v správnej chvíli, Archimonde práve liezol na Strom Zivota s úmyslom zničiť ho nadobro, no Malfurion mocne zadul na svoj roh, ktorého zvuk sa rozozvučal do daľekých lesov a krajov. vložte popis obrázku Po zadunení rohom sa objavili duše padlých Nočných Elfov, ktorí povstali z prírody a zjednotili sa do obrovského zhluku moci, ktorý pohltil telo Archminoda a zakončil sa ako obrovský výbuch, ktorý zničil démona aj Strom Zivota okrem koreňov. Démoni opäť zlyhali, no škody ktoré zanechali boli obrovské. Napríklad nesmrteľnosť Nočných Elfov bola nadobro minulosťou. Druhá invázia spôsobila škody, z ktorých sa Azeroth na niektorých miestach spamätáva dodnes. Po tomto páde Légie si Ner'zhul uvedomil, že má dosť sily na to, aby sa odtrhol od jej pút, a tak aj urobil, čim si vyslúžil veľký hnev Kil'jaedena, ktorý poslal svojho služobníka Illidana aby zničil Ľadový Trón, v čom mu však zabránil Arthas, telo ktorého Ner'zhul využil na svoje oslobodenie. To však už začína príbeh samostatnej Pohromy, vráťme sa k Plamennej Légii.

Porážka v Lordaerone

Nová Aliancia vyháňala z Lordaeronu Pohromu a Plamennú Légiu. V tú dobu okupovali traja Nathrezimovia Lordaeronské kapitálne mesto, no po dlhej dobe sa sem vrátil už skazený Arthas a povedal, že Nathrezimov nepotrebuje a vyhnal ich z mesta. Neinformovaní Nathrezimovia povedali Arthasovi, že Pohroma patrí nemŕtvym, tým pádom spadá pod ich velenie. Arthas im však povedal o tom, že Légia dávno padla a chystal sa ich zabiť, no oni sa s vyhrážkami teleportovali a z Lordaeronu bola vyhnaná Plamenná Légia.

Porážka v Outlande

Maghteridon dlho vládol svojou krutovládou nad Outlandom vo svojej Black Temple, pričom sem prichádzali húfy démonov cez Temné Portály. Avšak po tom čo sem prišiel Illidan, ktorý uzavrel portály, zosadil Maghteridona z jeho trónu v Black Temple, a veľkú časť jeho armády si osvojil. Avšak stále sa tu nachádza niekoľko, zákládní ktoré sa snažia privolať na Outland Plamennú Légiu. Podstatné je, že hlavný zdroj Légie bol porazený.

Možná Tretia Invázia

Po zlyhaní Illidana, ktorý nedokázal zastaviť Arthasa, sa vrátil do Black Temple a začal vládnuť. Kil'jaeden bol rozhnevaný, že úlohu nesplnil a poslal svoje jednotky pomstiť sa mu do Black Temple, no Illidan a jeho armáda sa ukázala oveľa silnejšia ako Kil'jaeden očakával a preto sa stiahol. Légia začala plánovať ďalšiu inváziu. Kil'jaeden otvoril spolu so svojimi služobníkmi Temný Portál a poslal svoje vojská do Azerothu vedené Highlordom Kruulom, lenže tam ich už čakali vojská Argent Dawnu, ktoré bojovali pri portáli a bránili prienik Légie do doby, kým prídu vojská Hordy a Aliancie. Po tom, čo prišli tieto vojská, azerothská obr(a)na zatlačila Légiu späť do Outlandu. Aliancia a Horda Légiu zatlačili do stredu Helfire Penninsula a postavili tu základne. Horda založila Thrallmar a Aliancia Honor Hold. Obe tieto frakcie sú v blízkosti Temného Portálu, kde dlhú dobu spoločne zatláčali Plamennú Légiu. Légia sa po porážkach a zatlačení stále zdržiavala vo Felspark Ravine, ale Horda s Alianciou ich zničila. Veľa základní spoločne zničili, dokonca aj útok pekelných kanónov, až nakoniec zdolali najväčšiu základňu Plamennej Légie v Outlande vedenú Arixamalom. Invázia bola nakoniec zažehnaná, avšak stálo to veľa životov.

Vyvolanie Kil'jaedena

Kil'jaeden sa so svojimi plánmi nevzdával ani po druhej Invázii. Vedel, že na Azerothe musí byť niekto, kto by bol dosť ambiciozny aby sa poddal Légii. Všimol si princa Krvavých Elfov, Kael'thasa Sunstridera, ktorého vzhiadal ako mocného veliteľa. Po Kael'thasovej smrti v Tempest Keep, kedy ho zabili vojská Aldor a Scryers, ho oživili démonickí kňazi, pričom mu zapichli kryštál pulzujúcej energie do hrude a ten ho udržoval pri živote. vložte popis obrázku Kael'thas sa stal zanieteným následníkom Légie, keďže ho Kil'jaeden zmanipuloval ako mnohých pred ním. Svojich služobníkov Kael'thas takisto zmenil, dal im pocítiť démonickú energiu, ktorá ich skazila a premenila do nevídanej podoby, ktorá sa veľmi podobala na démonov, takisto ako kedysi premenil Gul'dan svojich služobníkov pomocou mannorothovej krvi. Kael'thas sa vrátil do svojej rodnej krajiny Quel'thalas a poslal svojich Pekelných Elfov do Silvermoonu, odkiaľ nešetriac životmi vzali Muuru, ktorého potrebovali na vytvorenie Sunwellu, kedže Kael'thas mal pri sebe stále poslednú fľašťičku z tejto magickej studne. Vrátil sa na ostrov Quel'danas a Elfov, ktorí to tu osídlili pozabíjal alebo vyhnal. Do pôvodnej nádrže, kde sa nachádzala Sunwell, vylial fľašťičku a spojil ich s esenciami z Muuru. Táto studňa totiž mala priviesť na svet Kil'jaedena, čo by znamenalo ohromnú skazu. To sa im spoločnými silami aj podarilo, no Kil'jaeden bol ešte veľmi zoslabnutý, a preto musel byť ponorený v silách Sunwell. Avšak netrvalo dlho a frakcie Aldor a Scryers sa spojili a spoločnými silami zabili Kael'thasa raz a navždy. Dlhší boj však viedli s Kil'jaedenom, ktorého však nakoniec vďaka jeho oslabenej sile poslali studňou naspäť do Veľkej Tmy. To, že bola nateraz hrozba od Légie zažehnaná však neznamená, že to tak bude stále. Mnohí veria, že už čoskoro na svet príde dalšia invázia...

Organizácia

Hlavným vodcom je, ako som už spomínal, Sargeras, no ten má pod sebou mnoho ďalších vodcov. Po Sargerasovi boli najsilnejšími vládcami jeho dvaja radcovia Kil'jaeden a Archimonde, pričom Kil'jaeden robil svoju prácu tajne, kazil rasy a prinášal nových členov do Légie, a Archimonde viedol armádu do boja. Avšak po smrti Archimonda prevzal velenie Kil'jaeden a jeho právomoc sa rozšírila. Významnými veliteľmi bolo aj päť Nathrezimov, ktorých však zabila Sylvanas v Lordaerone a prevzala kontrolu nad Lordaeronským kapitálnym mestom, ktoré okupovali. Známi vodcovia sú nasledovní:
 • Kil'jaeden (Pravá ruka Sargerasa)
 • Archimonde (Vodca armád Légie) - mŕtvy (zabitý na Mount Hyjal bludičkami)
 • Kael'thas(Krvavý Elf) - mŕtvy (zabitý vojskami Shattered Sun)
 • Gul'dan(Ork) - mŕtvy (zabitý démonmi v sargerasovej Hrobke)
 • Xavius(Satyr, premenený Nočný Elf) - mŕtvy (bol premenený na strom a hodený do mora)
 • Kazzak(Démon, vodca Légie v Outlande)
 • Mannoroth (Pit Lord) – mŕtvy (zabitý Grommom Hellscreamom)
 • Tichondrius (Pán Desu) – mŕtvy (zabitý Illidanom)

  Lokácie a sídla

  Svoje hlavné sídla ma Plamenná Légia vo vesmíre a v Twisting Nether, hlavné mesto Plamennej Légie sa nachádza zrejme na planéte Argus, čo bola planéta obývaná neskazenými Eredar. Niekoľko základní sa nachádza v Outlande, hlavne v lokácii Shadowmoon Valley a v Helfire Penninsula, kde sídli aj mocný Doomlord Kazzak a nachádza sa tu temný portál.

  Symboly a charakteristika

  Charakteristická farba Plamennej Légie je čierna a jedovate zelená. Charakteristická je plamenňmi a chaosom, ktoré sú zobrazované na mnohých freskách, ako napríklad v Sunwell Plateau. Znak Plamennej Légie je akási tvár s veľkými rohami, pravdepodobne nejasný portrét Sargerasa alebo nejakého démona.

  Militaristika

  V militaristike je Plamenná Légia plne zameraná na čiernu mágiu, ktorú využívajú či už so zbraňami alebo kúzlami. Jej odvetví je naozaj veľa, od bojovej čiernej mágie po vyvolávačskú. Jednotky prvého styku používajú zbrane a tupú silu, zatiaľ čo dávajú černokňažníkom, najčastejšie Eredarom, príležitosť čarovať mocné temné kúzla hromadného ničenia. V čiernej mágii sú najzručnejší práve Eredari, no Gul'dan bol tak mocný, že Kil'jaeden musel zastaviť jeho učenie čerknokňažníctva kvôli tomu, že Gul'dan v tomto obore Kiljaedena skoro predčil. vložte popis obrázku

  Spojenectvá a členovia

  V Plamennej Légii sa nachádza mnoho démonov ako Pit Lordi, Nathrezimovia, Ganarg, Impovia, no v jej radách je aj mnoho nedémonických rás ako napríklad Orkovia a Krvaví Elfovia.

  Naposledy upravil/a Menethil 11.12.2009 v 12:47:35.

  Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.
 • Diskuze

  Bellatrix 16.04.2011 20:19

  Je to Naaru a eredarové, když už.

  Šéfredaktor WoWfan.cz

  undeathwolf 16.04.2011 19:53

  jeste sem zapomnel připsaat:psalose tam ze bojoval prodi erdarum a tim upírum.....na zacatku erdarove SKAŽENÍ NEBYLY

  undeathwolf 16.04.2011 19:50

  oprava:jak sargeras bojoval proti temným silám začal upadat do deprese potom začal věřit v temnotu (uplně přesně to nevim) kdys us byl sargeras temny NAVRHL eldarským vůdcům aby se kněmu přidali aby objevovali nove světy atd... bohužel lhal a staly se znich temné bytosti.velen jeden z erdarských vudcu sargerasovy nevěřil a tak sebral skupinku věřících erdaru (jako ktery věří ve světlo) a narru (nebo tak neak) jim pomohli odletet na dreanor (přečti si zrod hordy tam je to popsany)

  33tom 27.07.2010 00:13

  Článek fajn, nevím, jak si někdo může stěžovat na slovenčinu, vždyť je to to samé.. jediné, co mi nesedělo, píšeš, že ve Válce Prastarých prošel portálem i Kil'jaeden, ale podle mě to byl jen Mannoroth s Archimondem a ještě bych k těm Sargerasovým poskokům přidal Hakkara - Psovoda .

  Kriegel 26.07.2010 08:59

  no ono to zas až tak kdysy není

  Javorovej 19.02.2010 19:49

  Fyo a Specs: Myslim, ze je uplne odveci tu pisat o Czech a Hungary site, kedze tieto jazyky maju UPLNE iny kmenovy zaklad. A slovencina a cestina je skoro rovnaky jazyk...ved sme boli jeden stat kedysi omg...

  SoG-Specs15 19.02.2010 19:01

  FYO a Specs:Vás bych chtěl potkat...buď jste rasisti a ani nevíte co slovenština je,nebo jste úplně blbý.Akorát tu děláte ostudu.Když to nedokážete překousnout,tak sem hold nechoďte a najděte si čistě českou stránku.

  SoG-Specs15 19.02.2010 18:39

  To:FYO přesně tak ať udělaj Multi jazyk na přepínání tohle se nedá číst...

  Vikano 05.02.2010 23:57

  Peknej clanek. Fakt se vam to povedlo

  Barnold 27.12.2009 14:28

  Jen taková drobnost:nepostavil Honor hold nahodou Khadghar jeste pre znovuotevrenim Dark potalu?

  Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
  Přihlásit se
  nebo
  Zaregistrovat nový účet