Shadowlands – Prvé zmeny povolaní

  Shadowlands    Balance    Class   

Pred pár dňami Blizzard slúbiľ veľké zmeny povolaní na datadisk Shadowlands a dnes vydal prvý náhľad, o čo presne pôjde.

Pamätajte, že Shadowlands alpha ešte nie je vonku! Veci sa môžu pridať, zmeniť alebo sa do finálnej verzie nemusia dostať!

 

Death Knight

 • Všetky špecializácie získavajú následujúce spelly:

  • Death and Decay, Anti-Magic Zone, Lichborne, Raise Dead, Chains of Ice

 • Nová abilita pre všetky specy: Sacrificial Pact: Táto abilita obetuje jedného vášho miniona (vyvolaného cez Army of the Dead alebo Apocalypse), z ktorého vysajete život a potom vybuchne a dá damage do všetkých naokolo.

 • Blood

  • Rune Tap už nie je talent, bude zaradená medzi základné ability.

  • Nový spell Blood Tap: Vygeneruje 1 runu a cooldown sa resetne, akonáhle stratíte 1 stack Bone Shieldu.

  • Nový talent Relish in Blood: Táto abilita healne za každý stack Bone Shieldu, čo máte na sebe, a vygeneruje 5 Runic Power, keď vycastite Death and Decay počas Crimson Scourge procu.

 • Frost

  • Opäť si môžte vybrať medzi dvoma jednoručnými zbraňami alebo jednou dvojručnou.

  • Frostwyrm's Fury už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability.

  • Nový talent Hypothermic Presence: Zníži na určitý čas cenu Runic Power abilít o 50 %.

 • Unholy

  • Summon Gargoyle už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability.

  • Talent Army of the Damned bude zmenený: Teraz bude Army of the Dead vyvolávať Mágov, ktorý strielajú Frostbolty a Shadow bolty (v podstate Magus of the Dead trait, čo máme teraz v Azerite Armore).

  • Army of the Dead: Bude mať teraz v sebe mechaniku, že sa cooldown sa bude redukovať pri castoch Death Coil a Epidemic (to bol kedysi talent).

  • Apocalypse: Bude mať teraz v sebe mechaniku, že sa cooldown sa bude redukovať pri castoch Death Coil a Epidemic, a ak máte nový talent Army of the Damned, tak vyvolá aj Mágov.

  • Mastery: Dreadblade bude zvyšovať Death Knightov Shadow damage a damage jeho minionov.

 

Demon Hunter

 • Oba specy budú použivať teraz Fury ako zdroj.

 • Immolation Aura už nie je talent, bude zaradená medzi základné ability pre oba specy

 • Havoc

  • Nový talent Unending Hatred: Zvýši maximálnu Fury.

  • Nový talent Essence Break: Udelí damage a zvýši damage Chaos Striku a Blade Dance na krátku dobu.

 • Vengeance

  • Fel Devastation už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability.

  • Nový talent Demonic: Po použití Fel Devastation sa na krátku dobu premeníte na démona.

  • Nový talent Bulk Extraction: Vytiahne z cieľu fragment (maximum z 5 cieľov naráz) a rovno ich Demon Hunter použije.

  • Nový talent Ruinous Bulwark: Zvýši liečenie z Fel Devastation a všetko liečenie, čo presiahne 100 % vášho života, sa premení na štít, ktorý vydrží krátku dobu.

 

Druid

 • Všetky Druid špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Ferocious Bite, Barkskin, Cyclone, Stampeding Roar a Ironfur

  • Nový talent: Heart of the Wild: Umožní používať vybrané ability, ktoré sú mimo váš spec.

 • Balance

  • Solar a Lunar Empowerement boli zmenené na tzv. Eclipse. Wrath a Starfire prispievajú k Lunaru alebo Solar eclipse, pričom môže nastať Celestial Alignment, kde získate bonusy z oboch Eclipsov zároveň.

  • Starsurge predĺži aktuálny Eclipse, aby ste mohli dlhšie používať silu Wrath alebo Starfire.

  • Starfall sa vrátil k svojmu predošlému dizajnu. Teraz vyšlete padajúce hviezdy, ktoré budú dávať damage do vybranej oblasti. Počas castenia sa môžte hýbať.

 • Feral

  • Bloodtalons: Keď Feral Druid použije Shred, Rake a Ferocious Bite v rýchlom slede za sebou, následujúci Rip dá omnoho väčší damage.

 • Guardian

  • Berserk: Berserk teraz redukuje cooldown Mangle, Thrash, Growl a Frenzied Regeneration a zníži cenu Ironfur o 50 %.

  • Nový talent: Renewal: Renewal sa vrátil ako talent a vylieči Guardian druida za značné množstvo jeho života.

 • Restoration

  • Swiftmend: Swiftmend sa vracia ako spell, ktorý zoberie vašu HoTku (healing-over-time) a healne ciel priamo. Ale tentokrát bude mať menší cooldown a cenu.

  • Nový spell: Nature's Swiftness: Následujúci Regrowth, Rebirth alebo Entangling Roots sa vycasti instantne.

  • Nový talent: Nourish:  Nourish získava trojnásobný efekt z Mastery: Harmony, ktorý zvyšuje healing za každú aktívnu HoTku, čo máte na spojencovi.

 

Hunter

 • Následujúce spelly budú dostupné pre všetky špecializácie:

  • Arcane Shot, Eyes of the Beast, Hunter’s Mark, Kill Shot, Scare Beast a Tranquilizing Shot

  • Stable bude mať omnoho viacej slotov.

 • Beast Mastery

  • Nový talent Bloodshed: Spôsobí na cieli Bleed a zvýši sa damage vašich petov do onoho cieľu.

  • Scent of Blood talent bude zmenený a spustí sa, keď aktivujete Bestial Wrath. Teraz vám dá 2 strely Barbed Shot okamžite po spustení.

  • Venomous Bite talent bude zmenený a bude namiesto talentu Spitting Cobra. Keď Bestial Wrath skončí, príde na pomoc hunterovi kobra, ktorej sila sa bude odvíjať podľa toho, koľko Cobra Shotov ste počas Bestial Wrath vypálili.

 • Marksmanship

  • Nový talent Dead Eye: Umožní skladovať 2 Kill Shoty naráz. Zároveň zníži cooldown Aimed Shotu, kedykoľvek je Kill Shot použitý.

  • Nový talent Binding Shackles: Spôsobí, že ciele chytené v Binding Shot budú dávať do Huntera menší damage.

  • Nový talent Volley: Na zvolené miesto na pár sekúnd začnú padať šípy. Taktiež vylepšia Hunterov Trick Shot tak, že všetky Aimed Shoty a Rapid Fire sa odrazia na 5 ďalších cielov. Tento damage sa bude rovnať 50 % damagu celého castu Volley.

 • Survival

  • Zvýšený damage abilít Hydra’s Bite, Butchery, Steel Trap, Tip of the Spear a Flanking Strike.

  • Chakram má zníženú cenu.

 

Mage

 • Všetky Mage špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Arcane Explosion, Fireblast, Frostbolt, Mirror Image, Fire Ward, Frost Ward

  • Nový spell Alter Time: Po použití sa zaznamená presná mágová poloha, životy a mana a po krátkej dobe alebo po znovu použití sa na tento bod vráti presne so životmi a manou, ktorou v ten moment mal.

  • Nový talent Focus Magic: Dá spojencovi bonus ku spell critical hit chance, a keď ten spojenec critne spellom, tento bonus dostane aj mage.

 • Arcane

  • Clearcasting má teraz 2 stacky.

  • Mastery: Savant teraz bude zvyšovať damage všetkých spellov (nie len Arcane Blast a Arcane Barrage).

  • Touch of Magi už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability.

  • Nová pasívna schopnosť: Enlightened: Keď mágova mana je nad určitou hranicou, dáva viac damage. Ak je pod touto hranicou, má zvýšenú regeneráciu many.

 • Fire

  • Mastery: Ignite bude zmenený. Fire Blast teraz bude slúžiť ako taká "rozbuška". Ak použijete Fire Blast na cieľ, ktorý ma na sebe Ignite, tak ho rozšírite na 8 ďalších cieľov.

  • Blast Wave teraz dáva viac damage a má väčší slow.

  • Kindling: Zvýšená redukcia cooldownu Combustion.

  • Pyroclasm: Zvýšený damage bonus Pyroblastu.

 • Frost

  • Flurry's Winter Chill: Winter's Chill teraz trvá omnoho dlhšie a spôsobí, že následujúce dva spelly budú brať cieľ ako Frozen, čo je debuff, ktorý zvyšuje šancu, že cieľ dostane critical strike od mága a jeho spojencov.

 

Monk

 • Všetky Monk špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Expel Harm, Fortifying Brew, Spinning Crane Kick a Touch of Death

  • Všetký tri specy vedia vyvolať svojich Celestialov (Xuen za Windwalkera, Yu'lon za Mistweavera a Niuzao za Brewmastera). Už to nie sú talenty.

 • Brewmaster

  • Môžte si vybrať medzi dvoma jednoručnými zbraňami alebo jednou obojručnou.

  • Shuffle: Zvýši sa množstvo damagu, ktorý monk potlačí (ďalej uvádzané ako Stagger), keď použije jednu s následujúcich abilít: Blackout Kick (predtým sa volal Blackout Strike), Keg Smash a Spinning Crane Kick.

  • Nový spell Celestial Brew: Dá monkovi štíť v závislosti na jeho sile. (Čím viac agility, tým väčší štít.)

  • Nový spell Clash: Monk a jeho ciel sa rozbehnú oproti sebe a v strede sa stretnú. Všetci nepriatelia, ktorí stoja v strede, dostanú root.

  • Nový talent Celestial Flames: Po vypití "Brew" ability máte šancu na získanie buffu Celestial Flames. Ten zvýši redukciu damagu z Breath of Fire a spôsobí, že Spinning Crane Kick rozšíri efekt z Breath of Fire na okolné ciele.

  • Nový talent Exploding Keg: Zapáli nepriateľov a blindne ich na pár sekúnd.

  • Invoke Niuzao, the Black Ox už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability a jeho damage sa bude rovnať množstvu vyčisteného "stagger" damagu.

  • Nová abilita Touch of Death: Zabije cieľ, čo má menej života ako monk, a vyčistí všetok nahromadený Stagger damage.

 • Mistweaver

  • Invoke Yu'lon the Jade Serpent už nie je talent, bude zaradená medzi základné ability.

  • Nová abilita Touch of Death: Zabije cieľ, čo má menej života ako monk, a vytvorí healovacie orby pre spojencov.

  • Invoke Chi-Ji, the Red Crane má zmenený efekt. Zvýši fyzické poškodenie Mistweaver monka a bude liečiť okolných spojencov za časť udeleného damagu. Počas trvania bude monk imúnny voči spomalovacím efektom, čiže môže byť stále v pohybe.

 • Windwalker

  • Invoke Xuen, the White Tiger už nie je talent, bude zaradená medzi základné ability.

  • Touch of Death: Zabije cieľ, čo má menej života ako monk, a vytvorí Chi orby okolo seba.

  • Nový talent Dance of Chi-Ji: Dáva vysokú šancu, že následujúci Spinning Crane Kick nebude stáť nič a dá omnoho vyšší damage.

 

Paladin

 • Všetký špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Blessing of Sacrifice, Hammer of Wrath, Sense Undead, Shield of the Righteous, Turn Evil, Word of Glory

  • Holy Power sa vracia ku všetkým specom.

   • Crusader Strike a Hammer of Wrath budú generovať Holy Power.

   • Word of Glory a Shield of Righteous ho budú spotrebovávať.

  • Aury sú späť.

   • Concentration, Crusader a Devotion Aury sa vrátia všetkým paladinom.

   • Retribution Aura bude zmenená. Teraz paladin získa krátky Avenging Wrath, keď v jeho blízkosti zomrie spojenec.

  • Talent Divine Purpose bude dostupný pre všetky špecializácie.

  • Talent Holy Avenger bude dostupný pre všetky špecializácie. Generuje veľké množstvo Holy Power za krátky čas.

  • Talent Seraphim bude dostupný pre všetky špecializácie. Spotrebuje Holy Power na zvýšenie sekundárnych statov na krátky čas.

 • Holy

  • Glimmer of Light bude talentovom riadku pre level 50 (level 100 pred zmenou v leveloch).

  • Aura Mastery bude vylepšovať Aury, nie talenty.

 • Protection

  • Nová pasívna schopnosť Shining Light: Critical striky s Judgementom spôsobia, že ďalší Word of Glory bude zadarmo.

 • Retribution

  • Wake of Ashes už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability.

  • Empyrian Power je teraz talent. Crusader Strike má šancu, že následujúci Divine Storm bude zadarmo a dá viac damage

 

Priest

 • Všetký špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Mind Blast, Mind Soothe, Power Infusion, Shadow Word: Death, Shadow Word: Pain

  • Power Infusion teraz môžte vycastiť aj na spojenca

 • Discipline

  • Nový talent Light's Caress: Vylepší Power Word: Barrier, ktorá bude healovať všetkých, ktorí stoja pod bariérou.

  • Talent Shadow Covenant bude zmenený. Vylieči spojenca a 4 najbližších spojencov a zvýši damage priesta na krátku dobu, ale počas tejto doby nemôže castiť Holy spelly.

  • Nový spell Mind Blast: Bude dávať vysoký damage, vysoký healing cez Atonement a štít, avšak bude stáť veľkú časť many.

 • Holy

  • Circle of Healing už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability.

  • Nový talent Prayer Circle: Vylepší Circle of Healing a zníži cast Prayer of Healing na krátku dobu po použití Circle of Healing.

 • Shadow

  • Nový talent Death and Madness: Vždy keď nejaký cieľ zomrie po zasiahnutí Shadow Word: Death, priest dostane veľkú časť Sanity počas pár sekúnd. Naviac sa cooldown Shadow Word: Death resetne, čiže bude pripravený na ďalšieho nepriateľa.

  • Talent Surrender to Madness bude mať zmenený efekt: Dark Ascension a starý Surrender to Madness bude spojený do jednoho. Po vycastení získa priest veľa Sanity a ihneď vycasti Void Eruption. Počas dlhej doby všetky spelly, čo generujú Insanity, poskytnú o 100 % viac Insanity a všetky spelly môže priest castiť za pohybu. Avšak pokiaľ sa priestovi nepodarí zabiť cieľ predtým, ako skončí buff, zomrie.

 

Rogue

 • Všetký špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Instant Poison, Crippling Poison a Numbing Poison

  • Shiv: Teraz spôsobí, že cieľ dostane silnejšiu verziu jedu, ktorý ma rogue na sebe.

  • Pick Pocket: Pravideľne budete nachádzať v vreckách ingrediencie, ktoré vám posilnia následujúci Crimson Vial.

 • Assassination

  • Shiv: Pridá bonusový damage. Mal by odrážať štýl hrania ako pri Toxic Blade.

  • Jedy: Budú silnejšie, aplikujú sa na zbrane rýchlejšie a vždy sa aplikujú na cieľ, ak naňho zautočíte zo stealthu.

  • Nový spell Ambush: Počiatočný útok zo stealthu.

  • Talent Blindside: Dáva šancu použiť Ambush aj mimo stealth. Táto šanca je vyššia proti cieľom s nízkym zdravím.

  • Talent Toxic Blade: Redukuje cooldown ability Shiv.

 • Outlaw

  • Roll the Bones: Už nebude stáť combo pointy, ale bude mať cooldown.

  • Restless Blades: Zníži cooldown Roll the Bones podľa spotrebovaných combo pointov.

  • Kidney Shot sa vracia do arzenálu Outlaw rogue.

  • Between the Eyes: Zasiahnutý cieľ bude mať väčšiu šancu, že dostane critical strike, namiesto stunu.

  • Nový spell Evasion: Evasion sa vracia ako defenzívna abilita.

  • Riposte teraz bude talent, ktorý vylepší Evasion.

  • Talent Retractable Hook: Zvýši rýchlost Grappling Hooku.

 • Subtlety

  • Find Weakness: Útok zo stealthu alebo použitie iných abilít umožní obísť armor  a taktiež udeliť dodatočný Shadow damage, pokiaľ cieľ bude zasiahnutý Evisceratom.

  • Nový talent Shadow Vault: Nový AoE spell, ktorý spotrebuje combo pointy  a benefituje z Find Weakness.

  • Dark Shadow: Teraz už je súčasťou Shadow Dance, ale bude mať vyšší cooldown.

  • Nový spell Rupture: DoTka, ktorá spotrebováva combo pointy a udeluje damage v závislosti na tom, koľko ich spotrebuje.

 

Shaman

 • Všetký špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Chain Heal, Chain Lightning, Healing Stream Totem, Flametongue Weapon, Flame Shock, Frost Shock, Lightning Shield a Searing Totem

 • Elemental

  • Maelstrom bol odstránený, teraz už budú všetky spelly limitované len cooldownom.

   • Earth Shock: Stále bude v hre mechanika Fulmination, ktorá bude určovať, kedy vycastiť Earth Shock v rotácií.

   • Earthquake: Spúšťa sa pomocou Chain Lighting a stackov Seismic Thunder.

  • Talent Echoing Shock: Efekt bude zmenený. Echoing Shock teraz damagne cieľ a spôsobí, že následujúci damagovací alebo healovací spell sa vycasti dvakrát. Druhý cast bude zadarmo.

 • Enhancement

  • Maelstrom bol odstránený, teraz už budú všetky spelly limitované len cooldownom. Rotácia bude zameraná na časté castenie Stormstriku a kombinovaním spellov na vypustenie silných cooldownov.

  • Maelstrom Weapon získa nový efekt: Útoky majú šancu dať stackovateľný buff, ktorý umožní castiť spelly instantne.

  • Nový talent: Elemental Blast: Poskytuje silný ranged útok ako využitie buffu z Mealstrom Weapon.

  • Talent Hailstorm bude zmenený. Použitie Stormstriku resetne cooldown Flame a Frost Shocku.

  • Talent Searing Assault bude zmenený. Silný ohnivý útok, ktorý dá damage a spôsobí, že Flame Shock a Searing Totem budú dávať damage rýchlejšie.

  • Talent Overcharge bude zmenený. Vygeneruje 5 stackov Maelstrom Weapon a pridá 1 stack každú sekundu počas pár sekúnd.

  • Talent Stormkeeper bude zmenený. Teraz spôsobí, že následujúce 2 Lightning Bolty alebo Chain Lightningy sa vycastia instantne a dajú bonusový damage. Stormkeeper teraz benefituje z Maelstrom Weapon buffu, čím redukuje cast Stormkeepera.

 • Restoration

  • Earth Shield už nie je talent, bude zaradený medzi základné ability.

  • Nový talent Surge of the Earth: Spotrebuje niekoľko stackov Earth Shield na okamžité healnutie ciela a jeho blízkych spojencov.

 

Warlock

 • Všetký špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Curse of Doom, Curse of Tongues, Curse of Recklessness, Curse of Weakness a Demonic Circle

  • Nový talent: Tongue Tied:  Obeť Curse of Tongues bude imúnny voči všetkému healingu na krátku dobu.

 • Affliction

  • Unstable Affliction sa už nestackuje na nepriateľovi. Teraz drží dlhšie a nestojí Soul Shard.

  • Malefic Rapture dostane nový efekt. Udelí damage do všetkých cieľov, ktorí majú na sebe DoTku od warlocka (čím viac cieľov, tým väčší damage).

  • Talent Sow the Seeds teraz vytvorí dve ďalšie Seeds of Corruption.

 • Demonology

  • Talent Dark Pact sa teraz škáluje zo spell power, aby "dal viac damage než kedykoľvek predtým".

  • Talent Dark Fury teraz zasiahne väčšiu plochu.

 • Destruction

  • Talent Fire and Brimstone teraz vygeneruje 2 Soul Shard Fragmenty za každý ďalší cieľ zasiahnutý Incineratom.

 

Warrior

 • Všetký špecializácie dostávajú následujúce ability:

  • Challenging Shout, Execute, Hamstring, Ignore Pain, Intervene, Shield Block, Shield Slam, Slam, Spell Reflection a Whirlwind

  • Nový spell Shattering Throw: Teraz dá masívny damage do cieľov, ktorý majú na sebe absorbčný štít.

  • Nové talenty pre všetky špecializácie:

   • Double Time, War Machine

 • Arms

  • Nový spell Piercing Howl: Teraz môže byť použitý na spomalenie nepriateľov.

  • Talent Cleave bol zmenený: Pokiaľ trafíte aspoň 3 ciele s Whirlwindom, zraníte všetký ciele pred sebou a aplikujete na nich Mastery: Deep Wounds bleed.

  • Talent Deadly Calm bol zmenený: Kompletne odstráni cenu následujúcich štyroch abilít a pasívne zvýši maximálny Rage.

  • Talent Dreadnaught bol zmenený: Teraz využíva Azerite trait Seismic Wave, tj. dá damage do všetkých nepriateľov pred sebou. Pokiaľ dáte damage so Sweeping Strikes do dvoch neprieľov, vytvoríte dve vlny.

 • Fury

  • Talent Fervor of Battle má nový efekt: Whirlwind vycasti Slam na primárny cieľ a vygeneruje ďalší Rage.

  • Talent Onslaught má nový efekt: Brutálne zaútočí na cieľ, pokial je Warrior enragnutý, dá vysoký damage a vygeneruje Rage.

  • Talent Wrecking Ball má nový efekt: Spelly majú šancu, že následujúci Whirlwind dá omnoho vyšší damage.

  • Talent Fresh Meat bol pozmenený: Teraz Bloodthirst dá Enrage buff, keď použijete Bloodthrist proti nepriateľovi poprvý krát.

  • Talent Frothing Berserker bol pozmenený: Po dosiahnutí 100 Rage získa Warrior haste a movement speed na pár sekúnd.

 • Protection

  • Talent Best Served Cold bol pozmenený: Zvyšuje damage spellu Revenge. Dodge alebo Parry odstráni cenu ability na krátku chvíľu.

  • Talent Menace bol zmenený: Intimidating Shout spôsobí knock back a fear všetkým cieľom, okrem primárneho.

  • Talent Indomitable bol zmenený: Pasívne zvyšuje maximálne zdravie a spotrebovanie Ragu počas trvania ability healne Warriora.

  • Talent Never Surrender bol zmenený: Zvyšuje silu Ignore pain podľa vašich chýbajúcich životov.

 


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

pendou 08.04.2020 20:11

Alter time!!! 😁 to mne vždy nesmírně bavilo jsem rád, že mám spelly z5

Karggar 08.04.2020 20:03

Upřímně jsem doufal, že Arcane překopou od základů :/

LaCryCZ 12.04.2020 06:47

Jo no... Nejlepší bylo Arcane na Wotlku.. :/ kéž by vrátili do podobné podoby.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet