Muln Earthfury

História

Shaman (manga)

High Shaman Muln Earthfury v období po udalostiach zo Stormrage a tesne pred The Shattering: Prelude to Cataclysm sa stal svedkom skoro-rozpadu Earthen Ringu. Muln Earthfury ShamanMuln očakával v Mulgore stretnutie s Drek’Tharom. Ako čakal, mal vízie s elementmi, ktorí mu povedali, že ho čaká skúška. Ako sa prebral, jeho kolegovia, draeneika Krelna, taurenka Lenka a troll Zur'ak Firefist, z Elder Council, vládnucej spoločnosti šamanov, ktorá riadi Earthen Ring, debatovali o spoľahlivosti elementov, keďže v poslednom boli elementi znepokojení. So štyrmi šamanmi bola prítomná aj orčica Kettara Bloodthirst, ktorá bola Mulnová učeňkyňa. Kettara sa spýtala Mulna ako môže pokročiť v šamanských skúškach, keď je s elementmi problém. Muln reagoval, že musí byť trpezlivá a jedného dňa sa možno jej podarí skontaktovať aj Ducha Života (Spirit of Life (Wilds), Thrall sa oň usiluje v Twilight of the Aspects, pozn. red.) Muln jej vysvetlil tajomnú povahu tohto ducha a dodal, že má taký pocit, že s ním mal kontakt, ale nie je si istý, lebo tento pocit kontaktu je veľmi zvláštny. Následne sa z taurenskej dediny ozval zvuk, ktorý znamenal, že Drek’Thar dorazil. Kettara šamanov varovala, že dostala informácie o Drek’Tharovom zhoršenom fyzickom a psychickom stave. A bola to pravda – keď šamani vstúpili do dediny, Drek’Thara niesli dvaja orkovia, jeden z nich bol Palkar. Bohužiaľ, stretnutie nedopadlo dobre, keďže senilný Drek’Thar mal pocit, že je v Orgrimmare, neprestával hovoriť o tajomnom zle a dokonca povedal Mulnovi, aby sa spýtal na to zlo jeho vlčieho spoločníka, Wise-ear. Muln mu následne odpovedal, že vlčí spoločník je už dávno mŕtvy a Palkar so slovami, že má pre Drek’Thara upokojujúce bylinky, ho zobral preč. Hneď na to si Kettara všimla požiar v Camp Narache. Šamani okamžite šli pomôcť tamojším taurenom. Muln prikázal Kettare, aby vyslobodila taurenov, zatiaľ čo Muln a jeho traja kolegovia šli bojovať proti rozzúrenému ohňu. Šamani vyvolali elementov a sprvu im pomohli, ale na scéne sa objavili kentauri. Elementi sa zrazu vytratili a Earthen Ring nemal inú možnosť než utiecť pred ohňom a kentaurmi do Bloodhoof Village. Zatiaľ čo boli v dedine, šamani sa začali hádať. Hlavne Zur'ak tvrdil, že ich elementi v núdzi opustili. Následne ich prerušil tauren, ktorý dorazil zo spálenej dediny a tvrdil, že hrozba ohňa a kentaurov bola zažehnaná tajomnou postavou. Šamani sa vrátili naspať do Narache a tajomná postava sa im predstavila ako tauren Shotoa z Earthen Ringu a poznal Mulna, lebo mu jeho meno našepkal vietor. Muln Shotou poznal z rozprávania jeho rodičov... Pred 2570 rokmi sa odohrala veľká bitka trpaslíkov, Vojna Troch Kladív, v Eastern Kingdoms. V závere vojny sa Wildhammer a Bronzebeard spojili proti Dark Iron trpaslíkov, ktorí nemali proti spojeným vojskám šancu. Preto Sorcerer-thane Thaurissan vyvolal deštrukčné kúzlo, ktorého efekty pocítil aj Kalimdor. Earthen Ring existoval už v tomto období a jeho vtedajší členovia diskutovali o tom ako sú elementi v nepokoji. Medzi diskutujúcimi boli Shotoa a vtedajší vodca Earthen Ringu, Oreg Earthfury, pradedo Mulna. Shotoa sa narodil s väčším darom pre spojenie s elementmi a predpokladal, že elementi sa chovajú ako deti, ktoré treba ovládnuť, no Oreg s ním nesúhlasil a trval na tom, že ich pomoc si treba zaslúžiť. Kalimdorom sa vtom momente prehnalo zemetrasenie, ktoré postihlo aj taurenov. Šamani okamžite šli zachrániť svoje rodiny, ale Shotoov učeň, Kiche, ostal uväznený na kúsku pôdy. Aj keď tábor bol zachránený vďaka elementom, Shotoa sa vydal Kicheo zachrániť aj napriek Oregovým varovaniam. Bohužiaľ, obaja, Kiche a Shotoa padli do obrovskej jamy. Muln Earthfury ShamanNaspať v prítomnosti, Muln si nebol istý, ako to mohol Shotoa prežiť. Shotoa vysvetlil šamanom, že keď dopadol na dno, tak sa oňho elementi postarali a naučili ho novému spôsobu vládnutia nad elementmi. Stal sa zajedno s nimi a preto jeho oči boli teraz v plameňoch. Shotoa sa teraz vrátil, aby naučil taurenov ako vládnuť elementom. Chcel zavrhnúť tradíciu zaužívanú niekoľko tisíc rokov starú - pýtať si pomoc. Muln s týmto nesúhlasil, no ostatní šamani chceli Shotou vypočuť. V Mulgore sa objavilo obrovské tornádo, ktoré už zničilo mulgorskú studňu a smerovalo na Bloodhoof Village. Muln šiel ukázať šamanom, že na elementov je stále spoľahnutie. Podarilo sa mu povolať elementov, avšak tornádo bolo silnejšie a musel zakročiť Shotoa. So slovami, aby si šamani pomoc nepýtali, ale zobrali, Shotoa tornádo zničil. Týmto sa Earthen Ring rozdelil na dve tábory. Lenka, Zur'ak a mnohí ďalší šli so Shotoom, aby sa od neho učili. Kettara si nebola istá čo má urobiť a spomenula si na to, ako sa s Mulnom stretla prvýkrát pred piatimi rokmi... Muln za ňou prišiel so slovami, že mu vzduch našepkal jej meno. Orčicu naučí šamanizmu a ona mu poskytne jednu veľkú skúšku. Kettara okamžite prijala a vydali sa naprieč krajinou, kde museli poraziť Grimtotem taurenov, ktorí ohrozovali orkov. Naspať v prítomnosti, Kettara šla za Mulnom, lebo nebola rozhodnutá čo robiť. Muln si stál za svojim – elementom nemožno vládnuť a nechcel prijať nový spôsob. Aj keď si Mulna Kettara vážila a ľúbila ho ako otca, rozhodla sa nasledovať Shotou. Muln jej nebránil. Jedna z mnohých, kto nenasledoval Shotou bola draeneika Krelna a ostala s Mulnom. Muln chcel od Krelni, aby poslala posla za Nobundom a draenei, aby vedeli o Shotoovi a aby dávala pozor na Shotoove kroky, zatiaľ čo Muln pôjde informovať Thralla do Orgrimmaru. Muln opustil Mulgore a šiel do Orgrimmaru. Thrall mu povedal, že niekedy je zmena potrebná, a že existuje aj iná cesta než len tá tradičná, ale dodal, že musí dôverovať duchom elementov, aby ho nasmerovali. Zatiaľ čo bol v Orgrimmare, opäť sa stretol s Drek’Tharom. Drek’Thar mu povedal, že Thrallová nerozhodnosť je tak trocha aj jeho vina, lebo nedávno mal víziu o dvoch budúcnostiach. Aj Drek’Thar mu povedal, že rozhodnutie je Mulnovo a že nastane čas, keď Earthen Ring bude Azerothská spása, alebo zatratenie. Upozornil ho na oheň, ktorý čoskoro povstane. Muln sa vrátil naspäť do Mulgore, kde mu Krelna oznámila, že Shotoa a jeho nasledovníci odišli do Feralasu, kde chcel šamanov naučiť ako sa zmocniť elementov. Muln si uvedomil, že musí požiadať elementov o pomoc. Požiadal Ducha Života o pomoc a ten mu ukázal čo sa skutočne stalo, keď Shotoa spadol do jamy. Keď Thaurissan vyvolal kúzlo – Ragnarosa, nielenže roztrieštil hory Redridge v Eastern Kingdoms, ale zasiahol aj Kalimdor. Shotoa nebol uzdravený elementmi, ale Ragnarosovou energiou. Mulnova skutočná skúška sa práve začína. Muln zoskupil verných šamanov a šli do feralaských lesov odhaliť Shotoovu zradu. Shotoa zaviedol svojich nasledovateľov hlboko do lesa, do územia Grimtotem taurenov, ktorí mali týchto Earthen Ring šamanov zabiť. Shotoa chcel len jediné – zničiť Earthen Ring. Lenka, Zur'ak a ďalší šamani začali proti Grimtotemom bojovať a Kettara zaútočila na Shotou, no ten ju rýchlo premohol. Muln dorazil práve včas, poslal Krelnu a ďalších šamanov, aby pomohli v boji proti Grimtotem a Muln vyrazil proti Shotoovi. Bohužiaľ, Muln sa ocitol v pekelnej situácii. Elder šamani bol obkľúčení nepriateľmi a Kettaru držal zemný element. Muln si uvedomil, že toto je tá chvíľa keď Kettara poskytne Mulnovi veľkú skúšku. Muln ovládol elementa držajúci Kettaru, a rozbehol sa pomôcť Lenke, Zur'akovi a Krelne. Úspešne porazil ohnivých elementov, ktorí týchto troch ohrozovali. Bohužiaľ, Grimtotemský šaman získal znovu kontrolu nad zemným elementom a ako sa Muln náhlil pomôcť Kettare, Grimtotem nariadil zemnému elementovi ju rozdrviť. Muln to nedokázal zastaviť. S hnevom srdci, Muln zaútočil na Shotou so slovami, že odhalil jeho tajomstvo s ohnivými elementmi. Shotoa vyvolal obrovské množstvo plameňov, nechal elementa ohňa aby ovládol jeho telo a odhodil Mulna, ktorý rýchlo zareagoval a pokúsil sa ho opäť uväzniť v zemi. Ale elementi neuposlúchli. Muln ich požiadal ešte raz, aby sa zjednotili a postavili proti duchom ohňa. Tak sa aj stalo, elementi zapudili ohnivého elementa v Shotoovom tele a Muln osobne rozdrvil Shotoovu hlavu. Lenka, Krelna a Zur'ak potom porazili vojsko Grimtotem. Muln našiel Kettaru a pokúsil sa ju vyliečiť, no bolo neskoro. Jej posledné slova boli, že bola poctená sa s ním učiť. Kettara umrela v Mulnovom náručí. Lenka a Zur'ak si uvedomili svoj omyl keď šli so Shotoom. Muln prehlásil, že šamani budú naďalej verní starým cestám a dal Kettare a ďalším mŕtvym šamanom pravý šamanský pohreb – zapálil ich telá, aby sa ich popol stať zajedno s elementmi sveta. Šamani z Earthen Ring budú naďalej veriť elementom a viesť ich cez temné časy, ktoré práve nastanú.

Obdobie Cataclysm

Muln Earthfury CataclysmKeď vypukol Cataclysm, Earthen Ring bojoval proti Twilight’s Hammer klanu a vojskám Starých Bohov vo všemožných kútoch Azerothu. Muln Earthfury, spoločne s najmocnejšími šamanmi, Thrallom, Nobundom a Aggrou šli do Maelstromu vyliečiť trhlinu v búrlivom víre. Iso’rath, služobník Starých Bohov spôsobil hrdinom Aliancie a Hordy nočné mory, v ktorých Muln, Aggra a Nobundo umierajú kvôli Deathwingovi. Našťastie sa to nikdy nestalo. Na Maelstrome sa Thrallovi nepodarilo sústrediť na šamanské obrady. Muln mal oňho starosti. Keď sa Thrall vrátil z veľkolepej výpravy, Muln bol rád, že videl Thralla pokojnejšieho. Neskôr, Earthen Ring šiel na Hyjal pomôcť druidom zo Cenarion Circle. Muln bol prítomný na svadbe Thralla a Aggri pod Nordrassilom. Neskôr, keď Deathwing mučil v hyjalských jaskyniach Thralla, Muln, Aggra a Nobundo ho vyslobodili.

Jaina Proudmoore: Tides of War

Po smrti Deathwinga, Muln odstúpil pozíciu vodca Earthen Ringu Thrallovi. Šamani naďalej pokračovali liečiť Maelstrom a elementov. Tak ako aj ostatní šamani, aj Muln sa dozvedel o páde Theramoru. Uvažoval, čo by Garrosh mohol urobiť Nordrassilu. Neskôr bol prítomný keď Thrall mal víziu o zotročených vodných elementov a povedal, že by mali ísť všetci. Nakoniec šiel iba Thrall. Stav: Živý Kde sa nachádza: Maelstrom (WoW) Frakcia: Earthen Ring Rasa: Tauren Postavenie: Bývalý vodca Earthen Ringu Povolanie: Šaman Rodina: Oreg Earthfury (pradedo, mŕtvy)

Naposledy upravil/a Mordecay 09.09.2014 v 22:44:05.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

hitteeDus 20.06.2023 02:19

Hum Genomics 2009 4 59 65 <a href=https://finasterid.buzz>buy proscar brand</a>

Undiply 14.05.2023 01:09

<a href=https://bcialis.mom>comprar cialis online</a> I can t tell you how many times I ve seen patients where I said bring in the bottle, and they bring in all their bottles and two medicines are missing, and they have no idea when that happened I think if we can convince our patients to bring in their bottles every single time, it would help us tremendously

kasialoda 28.02.2023 10:11

<a href=https://zithromax.mom>buy zithromax online with mastercard</a> Am J Obstet Gynecol 2005; 192 1230e7

milanko 04.03.2013 06:42

Zrazu kolko článkov Super aj sa si pripravujem menší možno ešte dnes bude

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet