Orgrim Doomhammer

Historie

Časný život

Orgrim DoomhammerOrgrim se ještě jako mladý potkal s Durotanem během jedné noci orkského festivalu Kosh'harg, který byl dvakrát do roka, během jarní a podzimní rovnodennosti. Rychle se spolu zkamarádili a zůstali nejlepšími přáteli na pořád. Orgrim začal získávat na síle jako člen Thunderhorn klanu, i když více patřil k Blackrock klanu. Klany mali niekedy silné puto. Když umřel jeho otec, Orgrim po něm zdědil Doomhammer a také se stal druhým ve velení, hned po Blackhandovi.

Rise of the Horde

Orgrim moc nesouhlasil s válkou proti draenei, ale přesto vykonával Blackhandovi rozkazy, chvilku byl i on pod vlivem krvežíznivosti, nicméně časem si začal říkat, jestli orkové nebyli podvedeni, protože si nemyslel, že by draeneiové opravdu chtěli na jeho národ zaútočit. Když Gul'dan svolal vůdce orků a sdělil jim o Mannorothověi krvi s tím, že budou ještě silnější, byl Orgrim jedním z těch, kteří se nenapili. Omluvu pro to si vymyslel, že není dostatečně hoden, aby pil ze stejného poháru jako náčelník Blackhand. Vůdce orků mu uvěřil, ale Gul'dan tušil, že něco skrývá a od té doby v něm již neměl důvěru.

První Válka

Počas roku 0 sa Durotan, Draka, ich novonarodený syn a Orgrim v Lordaerone tajne stretli. Sdělili Orgrimovi vše o Stínovém koncilu a o domluvě mezi Gul'danem a démonním lordem, Kil'jadenem. Poté se Durotan vydal zpět na cestu domů, do Alterackých hor, ale byl zabit společně s jeho manželkou Drakou Gul'danovými vrahy. Jediný kdo přežil, byl jejich syn Go'el, kterého zabijáci nechali napospas vlkům... Při invazi na Azeroth se stal jedním z nejdůvěryhodnějších velitelů v očích Blackhanda. Preto viedol niekoľko bojov a výprav - ako napríklad vybudovanie stanovíšť v Swamps of Sorrow, vedenie bojov v Borderlands a útok na Grand Hamlet. Taktiež viedol útok na Dead Mines, kde sa skryli Turok, Griselda Blackhand a ich obri. Všetci boli pobití. Viedol boje aj v Redridge Mountains a napokon v Elwynn Forest, kde boli zničené Moonbrook, Goldshire a Northshire Abbey. Orgrim DoomhammerOrgrim se stal méně a méně přesvědčený o Blackhandovém vedení. Když warlock Gul'dan upadl do kómatu při pokusu zjistit nejrůznější tajemství z hlavy umírajícího Medivha, vycítil Orgrim šanci k převzetí velení, a proto zabil Blackhanda, chopil sa Hordy a viedol orkov k víťazstvu v Prvej Vojne. Orgrim se rozhodl, že nebude pouhá loutka, stejně jako Blackhand, a proto nechal uvěznit Garonu, kterou mučil tak dlouho, než mu sdělila polohu Stínového Koncilu. Garona, i když nechtěla, nezbylo nic jiného, než říct Doomhammerovi vše, co věděla. Orgrim následně nechal zavraždit skoro všechny warlocky a stejně tak popravil kohokoliv, kdo měl něco společného s Stínovým Koncilem. Taktiež nechal zrušiť vlčích jazdcov.

Druhá Válka

Když se Gul'dan probral z kómatu, zjistil, že novým náčelníkem je Doomhammer a taky to, co se stalo s Koncilem a ostatními warlocky. Nezbylo mu tedy, než přijít k Orgrimovi a prosit ho o život s tím, že je v podstatě posledním mocným čarodějem z Hordy a bude ho potřeba proti mágům Alliance z Dalaranu. Také slíbil, že k tělům padlých hrdinů Alliance připoutá duše mrtvých warlocků a vytvoří tak mocné nemrtvé rytíře, kteří budou vládnout ohromnou magickou silou. Orgrim mu dal nakonec za pravdu a nezabil i ho, i když ho podezříval, že plánuje něco zrádného. Doomhammer vedl Hordu skrz trpasličí království Khaz Modan, kde se prokázal jako nejen výborný vůdce, ale i jako skvělý diplomat, když uzavřel nová spojenectví s Gobliny a Trolly. Také obsadil Blackrock spire a udělal z něj hlavní základnu Hordy. Mimo to pověřil Zuluheda, aby rozluštil tajemství artefaktu známého jako Duše Démona. Avšak náčelník klanu Dragonmaw předal tento úkol jeho podřízenému, Nekrosovi. Byl to jeden z mála orkských warlocků, kteří nebyli členy Shadow Councilu. Podařilo se mu přijít na to, jak se artefakt používá a jeho schopnosti, což se časem ukázalo jako klíčová věc k udržení II. války. Pod jeho velením se Hordě podařilo dostat dále na sever a vést útoky proti Lordaeronu. Některým skupinám se dokonce podařilo dostat až do Quel'thalasu. Doomhammer také uzavřel smlouvu s lordem Perenoldem z Alteracu, která Hordě zaručovala bezpečný průchod přes důležitý horský průsmyk za to, že Orkové nezaútočí na Alterac. Díky tomu se podařilo Hordě dostat až k hlavnímu městu lidí. Nicméně jakmile zahájili zelenokožci hlavní útok, tak Gul'dan spolu s Stormreaver a Twilight's Hammer klany utekl z bitvy a odplul na jih k Sargerasově hrobce. Orgrimovi nezbylo než se stáhnout a poslat za Gul'danem Black Tooth Grin a část Blackrock klanu. Orgrim DoomhammerAlliance pronásledovala oslabenou Hordu daleko na jih, až k jejich pevnosti, Blackrock Spire, kde se udál největší konflikt II. války. Během boje zemřelo na obou stranách mnoho výborných bojovníků, ale nejdůležitější souboj proběhl mezi nejlepšími bojovníky z obou frakcí a to Anduinem Lotharem a Orgrimem. Mnohými je jejich "zápas" popisován jako jeden z nejepičtějších šarvátek historie Warcraftu. Oba dva bojovali na dno svých sil, a když už vyčerpáním sotva stáli na nohou, sebral Orgrim zbytek svých sil a podařilo se mu zasadit Lotharovi smrtelnou ránu. Ale ani smrt jejich velitele nezastrašila statečné bojovníky Alliance, ale spíše je nabudila k rychlému ukončení boje. Pod velením generála Turalayona a s pomocí bojovníků světla, paladinů, zatlačili většinu z bojovníků Hordy za Dark Portal. Ostatní byli pochytání a převezeni do internačních táborů.

Setkání s Thrallem

Orgrim byl chycen stejně jako jeho druhové a vězněn v Lordaeronu. Po nějaké době se mu ale podařilo utéci a vydal se hledat své bratry. Když se mu podařilo dostat k jednomu z táborů, kde byli Orkové vězněni, byl zdrcen tím, co spatřil. Viděl těla bez duše, bez cílů, bez snů. Ani jeden z nich nepřipomínal majestátného, krvelačného a běsnícího Orka beze strachu z čehokoliv. Samotný Orgrim se nějakou dobu potuloval po lesích lidského království a začal se hroutit pod vlastními myšlenkami. Nakonec byl kontaktován Drek'tharem s tím, že se u něj objevil jeden mladý Ork a měl by ho vidět. Orgrim tedy cestoval do Alterackých hor za klanem Frostwolf. Doomhammer zjistil, že mladý Ork není nikdo jiný, než ztracený syn Durotana, Thrall. Slyšel o něm již dříve od Groma Hellscrema. Když dorazil za Orky žijícími v Alterackých, nepředstavil se hned Thrallovi a neřekl mu, jak se jmenuje, s tím, že pozoroval jeho chování. Ani nikdo jiný mladému šamanovi neprozradil nic o novém příchozím. Jedné noci, kdy členové klanu posedávali u ohně, se Thrall dostal s neznámým cizincem, poté co vykládal, že nemá cenu bojovat s lidmi. Thrall mu na to odpověděl, že se mýlí, že stojí za to bojovat s kýmkoliv za svobodu Orků. Orgrim se poté ještě začal navážet do Groma a samotného klanu Frostwolfu. To Thralla velmi naštvalo, a proto ho vyzval na duel, který dopadl dost vyrovnaně. Orgrim dělal vše kvůli tomu, aby viděl, jestli bude Thrall schopným bránit svůj lid, jak sám říkal, proti komukoliv. Také pověděl Orgrimovi o tom, že se chystá na jaře s pomocí Groma osvobodit Orky. Orgrim nakonec odhalil Thrallovi svou totožnost a vysvětlil mu, proč se mu nepředstavil dříve. Dále Drek'tharovi a Thrallovi sdělil, že má již vlastní plány, jak osvobodit Orky z internačních táborů a zeptal se jich, zda-li by mu s tím pomohli, i když neočekával jinou odpověď než ano.

Osvobození Orků

Armádě zelenokožců skládající se z klanu Frostwolf a Warsong nedělalo osvobozování Orky problém a rychle se jim podařilo dobýt čtyři internační tábory. Nicméně u pátého již byla Alliance dobře připravena a měla skrytou jízdu čekající v záloze. Nedlouho poté, co nová Horda zaútočila se rytíři Allianci vyřítili z boku, čímž nastal zmatek a samotný Doomhammer byl propíchnut kopím jednoho z jezdců na koni. Jeho poslední slova směřovala k Thrallovi, který byl u něj když umíral. Předal mu titul náčelníka Hordy a odkázal jeho legendární Doomhammer spolu s jeho černou zbrojí. Tábor, u kterého byl zabit je nyní pod kontrolou Hordy a je symbolicky pojmenován na jeho počest Hammerfall. Stav: Mŕtvy Kde se nachází: Zemřel v Hammerfall v Arathi Highlands Frakce: Horda, klan Blackrock; niekedy: Stará Horda Rasa: Ork Postavení: Bývalý Náčelník Hordy a klanu Blackrock, Blackhandov zástupca Povolání: Warrior Rodina: Telkar Doomhammer (otec, mŕtvy)

Trivia

  • Orgrimove oči mali sivú farbu.
  • Hlavné mesto Hordy dostalo meno po tomto orkovi - Orgrimmar.
  • Bojová loď, ktorá útočila na Icecrown Citadel sa volá Orgrim's Hammer.
  • Orgrimove brnenie sa po udalostiach z knihy The Shattering: Prelude do Cataclysm dostalo do Orgrimmaru. Thrall ho tam nechal poslať ako súčasť orkskej kultúry a neskôr opäť si ho zobral, keď vstúpil na alternatívny Draenor. Doomhammerovo kladivo Thrall stále hrdo nosí.
[odstavec]

Draenor, alternatívny vesmír

Orgrim Doomhammer je Blackhandovým zástupcom a blackrockský ork, čím sa pridal aj k Železnej Horde. To Durotan, jeho kamarát, považuje za zradu. Orgrim DoomhammerHistória z odsekov Časný život by sa na alternatívnom Draenore mali odohrať rovnako. Zmena nastáva až neskôr, keď sa formuje Železná Horda.

Blackhand

Legendárne kladivo Doomhammer sa tradovalo, až dokedy neskončilo v rukách Orgrima. V istom momente sa vytvorila obrovská hrozba obrov, ktorá skoro úplne zničila klan Blackrock. Orgrim vtedy prišiel k miestu, kde bol Doomhammer vytvorený - magické, lávové jazierko. Tam hľadal spôsob, ako sa zbaviť zlého proroctva o zatratení orkov. Elementi boli sklamaní z Orgrimových činov, a preto Doomhammer vtiahli naspäť do jazierka. Ak by si bol istý, že Doomhammer pomôže odvrátiť hrozbu obrov, bez váhania by vstúpil do žeravého jazierka a umrel by. Cítil však, že obri ich ráno zničia, a tak sa rozhodol počkať a umrieť v boji s ostatnými orkmi. Medzičasom však prišli ďalší orkovia, v snahe získať slávu, sa pokúsili Doomhammer vytiahnuť, no márne. Napokon ho našiel náčelník klanu a rozhodol sa, že on ho vytiahne, aby Orgrim mohol viesť klan do víťazstva. Orgrim však uvidel niečo nečakané, náčelník neumrel ako orkovia pred ním, miesto toho mu elementi dali možnosť na výhru. S mocou Doomhammera náčelník povzbudil orkov, prekoval zbrane a nadránom obrov porazil. Orgrim bojoval po jeho boku a keď nastalo víťazstvo, tak mu chcel Doomhammer nechať. Blackhand však trval na tom, že osud Doomhammera je spätý s Orgrimovým a vrátil mu ho.

Warlords of Draenor

Železná Horda vyslala svoje vojsko - Grom'kar - zaútočiť na srdce Draenoru. Útok viedol Orgrim a vylodili sa na severnej pláži, Orunai, odkiaľ poslal svoje jednotky zničiť draeneiských nepriateľov. Jak Aliancia, tak aj Horda ho špehovala. Durotan ho šiel konfrontovať, ale jeho slová ho nezaujímali, a poslal naňho svojho poručíka, zatiaľ čo on skočil na loď a nasmeroval si to Shattrath. Horda a Aliancia vyčistili Orunai a získali robota, ktorého Orgrim nechal odložiť, lebo usmrtil aj orkov zo Železnej Hordy. Robota sfunkčnili a nasmerovali ho na Tureem, ktorý Orgrim obsadil. Tesne pred týmto protiútokom mal povzbudivý prejav o dominancii a odišiel do Shattrath za Blackhandom. Vojská v Tureem boli porazené a Horda, Aliancia, Frostwolf orkovia a draenei zaútočili na Shattrath. V Shattrathskom prístave však náhle zmenil názor, už nechcel zabíjať nevinných draeneiov a chcel svojho náčelníka zastaviť. Blackhand ho preto nazval zradcom a dali sa do boja. Hoci Durotan a ostatní šli Doomhammerovi na pomoc, Blackhand Orgrima zabil. Jeho telo bolo potom teleportované Khadgarom na pevninu a Durotan prisahal, že ho pomstí. Stav: Mŕtvy Kde sa nachádza: Zabitý v Shattrath Rasa: Ork Frakcia: Blackrock klan, Grom'kar, Železná Horda Postavenie: Blackhandov zástupca, vodca Grom'kar Povolanie: Warrior Tituly: General

Trivia

  • Zatiaľ čo v hlavnej realite mal Orgrim sivé oči, na alternatívnom Draenore má oranžové.
  • Jeho výskyt v Taladore môže byť mätúci. Dôvod je ten, že počas WoD bety sa Orgrimove pôsobenie zmenšilo na polovicu. Mal tiež zohrať úlohu v Gorgronde.


Naposledy upravil/a Mordecay 18.09.2015 v 11:49:28.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Deathkroman 04.05.2015 22:15

Mordecay
Aký je tvoj zdroj?
Vím na sto procent, že jsem několikrát viděl ve hře, že Orgrimm je vůdce elitních Grom´kar.. Mám pocit, že to bylo i někde oficiálně psané, už nevim.. Jeno m jak jsem to četl, tak mě to zarazilo, pač mám za to, že Orgrimm vedl elitní skupinu Grom´kar do boje o Shattrath Jinak zdroj sem bohužel nikde nenašel.. Ono ke Grom´kar moc oficiálních informací není no, snad až na to že sem hodněkrát našel např. na WoWpedii Grom´kar is group finest warriors, from Iron Horde clans něco v tom smyslu

Muradin 03.05.2015 20:59

Další postava, která by si zasloužila více rozvést. Stačil by aspoň ten výskyt v Gorgrondu. Myslím si, že to ale nakonec neudělali aby jsme všude nebojovali proti Železné Hordě a proto se tam objevili Primals a Breakers.Pak Blackhand se mi moc líbil v LoW. Škoda že se ani ten v Gorgrondu neobjevil.

Mordecay 02.05.2015 14:40

Deathkroman
Jinak není tam chyba? Grom´kar byli elitní jednotky ne hlavní vojsko, co já vim.
Pozrel som sa na to a naozaj som nenašiel postavenie Grom'kar v Železnej Horde. Automaticky som to tak napísal, lebo mi to tak prišlo, keďže sú v hojnom počte naprieč oblasťami Draenoru a ich hodnosti sú rôznorodé. Slovíčko hlavné odstránené.Aký je tvoj zdroj?

Deathkroman 02.05.2015 13:37

milanko: To máš jako když Sověti dávali do všech jmen vesnic a měst Lenina Jinak není tam chyba? Grom´kar byli elitní jednotky ne hlavní vojsko, co já vim.

milanko 06.02.2014 22:26

Škoda že miesta sa nepomenuvajú po menších osobnostiach ale hlavne od cata ďalej všade bolo meno hellscream ako vycapené pritom to nebol hrdina ale podlý vrah .

Deathkroman 06.02.2014 21:58

prehistory
Na tom obrázku je Rexxar.. jinak dobrý článek
Víš jakou zbroj používá Rexxar?..

prehistory 30.03.2013 13:42

Na tom obrázku je Rexxar.. jinak dobrý článek

Chatter 02.01.2011 12:03

njo ogrim je best

Toren 28.11.2010 21:54

teda před jmenováním Durotana náčelníkem

Toren 28.11.2010 21:35

měl ho až po smrti svého otce, to jest chvíli po jmenování Durotana náčelníkem

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet