Varian Wrynn

http://media.wowfan.cz/uploaded/varianlogo

Historie

První Válka

Varianův příběh začíná před První Válkou ve Stormwindu, ve chvíli kdy se narodil králi Llaneovi Wrynnovi 10 let před otevřením Temného Portálu. Jeho život, jako každého prince z královské rodiny, byl klidný až do chvíle, než se od Temného portálu začali krajinou šířit první orkové s cílem zničit jeho milovanou vlast. První rytíř Stormwindu a blízký přítel krále Llanea, Anduin Lothar, vyrazil proti orkům ve snaze je udržet co nejdále od Stormwindu a ještě lépe: zatlačit je zpět, odkud přišli. Lothar se svými vojsky slavil větší i menší úspěchy, ovšem ne na dlouho. Garona Halforcen, považována do té doby za spojence Stormwindu rozpolcená Medivhovým kouzlem, se dostala až k nic netušícímu králi a na příkaz Shadow Councilu mu vyřízla srdce z hrudi. V sále byl však ještě někdo, kdo celou hrozivou scénu sledoval. Byl to následník trůnu, syn zavražděného krále Llanea, princ Varian Wrynn. Horda tak převzala vládu nad celým městem, začala rabovat, plenit a vraždit přeživší, kteří ve městě zůstali. Armáda orků začala přemýšlet o dalším tahu, který jim měl zajistit ovládnutí celého světa.

Zrození Aliance

LotharBěhem bitvy o Stormwind Lothar pochopil, že jim situace není příliš nakloněna. Alespoň ne natolik, aby mohli rychle převzít vládu nad městem zpátky. Shromáždili tedy přeživší, kteří zůstali ve městě, a pokusili se je odvést do bezpečí. Zbývala jim jediná možnost: vyplout na moře. Během plavby rokovali Lothar s mladým princem a mágem Khadgarem nad dalšími kroky. Hrozba Hordy byla velkého rázu a hrozila zničením téměř celého lidstva a ostatních civilizací na Azerothu. Dohodli se tedy, že se vylodí v Lordaeronu a o všem uvědomí krále Terenase a řeknou mu o celém nebezpečí. Krátce po příjezdu byla celá skupina skládající se z Anduina Lothara, Khadgara, Variana a dalších rytířů přivítána v lordaeronském hlavním městě. Sám král Terenas uvítal mladého prince a zacházel s ním jako se sobě rovným navzdory jejich věkovému rozdílu. Král Terenas mu slíbil, že mu pomůže získat domov zpět a než se tak stane, může v jeho městě zůstat tak dlouho, jak jen bude chtít. I když byl princ z počátku plachý a otřesený z nedávných událostí, přizpůsobil se velice rychle novému prostředí, a když poznal lordaeronského prince Arthase Menethila, který byl jen o pár let mladší než on, oba princové se velice rychle spřátelili. Zanedlouho po příjezdu do Lordaeronu svolal král Terenas vůdce všech království, aby spojili své síly proti Hordě a vytvořili tak mocnou Alianci pod vedením posledního z rodu Arathiů, Anduina Lothara. Oba princové byli během války v bezpečí města až do jejího konce, kdy se dozvěděli smutnou zprávu o veliteli Aliance, který padl v poslední bitvě u Blackrock Mountain a nemohl již tak vidět znovuzrození Stormwindu.

Přátelství s Arthasem

Varian a Arthas se během krátké doby stali velice dobrými přáteli. I když se Varian zdál být silný, alespoň z pohledu Arthase, často propadal chmurným emocím při vzpomínkách na události, které mu prakticky zničily život. Arthas ho však vždy dokázal podržet a tak se jejich přátelství čím dál více upevňovalo. Oba princové spolu často trénovali ve zbrojnici a Arthas začínal zjišťovat, že na tom není fyzicky tak dobře jako Varian, což ho nutilo k tomu, aby se pokoušel stát se lepším. I když princové často soupeřili mezi sebou, stejně byli nejlepšími přáteli, což se vlastně nezměnilo. Když oba dospěli, setkali se v den, kdy Arthas vstoupil do Řádu Stříbrné ruky jako paladin a Varian ho již přivítal jako sebejistý král Stormwindu. Arthasova zrada ve chvíli, kdy se mu donesly zprávy z Lordaeronu o zavraždění krále Terenase, Variana velice zasáhla a od té doby, co se Arthas stal Králem Lichů, již Varian odsunul staré přátelství stranou a bral ho pouze jako nepřítele Aliance a celého Azerothu.

Léta krále

Po znovuzískání Stormwindu se ihned začalo za pomoci krále Terenase a celé Aliance s rozsáhlou rekonstrukcí. Pomoci s opravami Stormwindu přišel i cech kameníků veden Edwinem VanCleefem v naději, že po dokončení prací pro sebe vytvoří novou budoucnost plnou zlata a bohatství. Po mnoha měsících byl Stormwind dokončen, znovuzrozen ve své původní majestátnosti a architektonické dokonalosti, převyšující dokonce původní vzhled města ještě před první válkou s orky. Tyto události probíhaly během takzvané doby klidu, kdy si Varian vzal mladou a krásnou ženu jménem Tiffin, které se později narodil jejich syn Anduin, pojmenovaný na počest padlého aliančního velitele Anduina Lothara. Za nějakou dobu se však Aliance začala rozpadat. Gilneas se uzavřel před světem během druhé války a Stromgarde pomalu zaniklo. I přes tuto skutečnost Varian slíbil, že bude nadále stát po boku krále Terenase, jako on stál při něm v době největší nouze.

Této chvíle využil kamenický cech, který po Varianovi začal žádat splnění části dohody, peníze a místo v House of Nobles (Dům Urozených). Jenže Dům Urozených byl zkorumpovaný pod vlivem lady Katrany Prestor (lady Onyxia v přestrojení) a dům tak odmítl zaplatit cenu za jejich práci. Ani král Varian nebyl schopen vyjednat přiměřené řešení, protože šlechta držela v Allianci až příliš politické moci. Přestože byl cech odměněn za odvedenou práci, dostal pouze zlomek z celé dohody a tak se Edwin VanCleef a jeho společníci dožadovali spravedlivého vyrovnání. Ulice Stormwindu zachvátil chaos a nepokoje, při kterých přišla o život i Varianova milovaná Tiffin a Edwin se svými stoupenci uprchli z města. Varian upadl do velkých depresí pramenící ze smrti královny, ale postupem času znovu získal odhodlání, že i nadále bude pokračovat ve vytváření nového a lepšího světa jak pro sebe, tak i pro syna a celý lid Stormwindu.

Únos

Poté, co se daly věci do pořádku po třetí válce, Varian odcestoval do Theramore navštívit lady Jainu Proudmoore, aby si promluvili o příměří mezi Hordou a Aliancí. Na cestě byl však unesen Defiasským bratrstvem, který měl informace o jeho diplomatické cestě od špiona, který žil uvnitř samotného Stormwindu. Zvěsti vyprávěly, že byl převezen na Alcaz Island, kde byl držen v zajetí.

Gladiátor beze jména

Lo´GoshVarian byl po nějaké době nalezen na pobřeží karavanou, která převážela dva gladiátory pod vedením Rehgara Earthfuryho. Sotva se probudil, zaútočil na něj obrovitý aligátor s úmyslem ho roztrhat na kusy. Varian se však ubránil a krokodýla zabil. To upoutalo Rehgara natolik, že neváhal doplnit Varianem jeho gladiátorský tým, který nedávno přišel o svého vůdce. Rehgar k němu přistoupil a ptal se Variana na jméno. Ten si však nedokázal vzpomenout na to, kým je a odkud přišel. Ork ihned využil zjednodušené situace, Variana omráčil a zavřel do klece k ostatním dvěma gladiátorům. Když se Varian probral, dali se s ním do řeči. Představili se jako Broll Bearmantle, druid, který se od Rehgara nechal koupit dobrovolně, a Valeera Sanguinar, krvavá elfka, kterou Rehgar koupil těsně před tím, než měla být propuštěna z vězení za krádež. Řekli mu, že v Orgimmaru je čeká trénink předcházející cestě na vyhlášený gladiátorský turnaj v Dire Maul ve Feralasu. Varian se osvědčil v tréninku natolik, že ho Rehgar jmenoval novým vedoucím týmu. Tou dobou se Varian snažil prolomit amnesii a vzpomenout si na to, kým je, ale střípky vzpomínek, které k němu přicházely, mu nemohly seskládat celý obraz dohromady. Po příjezdu do Dire Maul začal turnaj, který i přes mnoho překážek trojice vyhrála a Varian si od diváků vysloužil jméno: Lo'Gosh. Jakmile turnaj skončil, Rehgar prodal jejich spolubojovnici Valeeru jinému týmu, což mu Broll s Lo'Goshem vyčítali, ale i když se jim nelíbilo rozhodnutí jejich mistra, museli ho tolerovat. Vzducholoď, která je přepravovala, nabrala směr Thunder Bluff, a během letu se Broll zmínil o zvláštní jeskyni ve Spirit Rise, o Pools of Vision, jejíž návštěva by jim mohla pomoci navrátit Lo'Goshovi ztracenou paměť. Bylo jim povoleno do Pools of Vision vstoupit, avšak s varováním, že se v jeskyni potuluje nebezpečný elementál. Oba gladiátoři rozjímali v jeskyni, kde se Lo'Goshovi ukázaly první vzpomínky. Byly ale přerušeny příchodem již zmíněného ducha země. Lo'Gosh s Brollem ho zneškodnili, za což si vysloužili respekt obyvatel Thunder Bluffu a byli pozváni k Hamuulovi Runetotemovi, který jim poděkoval za službu městu. Během konverzace u ohně jim starý tauren vyprávěl legendu o duchu vlka, kterého orkské legendy nazývaly Lo'Gosh, a jmenovaný tak pochopil, proč dostal právě toto jméno. Broll ještě dodal, že elfové říkají již zmíněnému vlku Goldrinn, což je pro ostatní mnohem známější jméno tohoto zvířecího boha. Ještě před tím, než oba pozvaní odešli z Hamuulova stanu, tauren jim daroval malé pírko jako poděkování za zneškodnění nebezpečného elementála. Broll Lo'Goshovi vysvětlil, že pírko jim může pomoci utéct, jelikož se mu Lo'Gosh už před tím svěřil o své vizi, kterou měl. Viděl, že má syna a lid, který ho potřebuje. Druid pírkem přivolal hypogryfa jménem Shraptalon, s pomocí kterého mohli utéct ze skalního města. I přes to, že se za nimi pustily hlídky na wyvernách, podařilo se jim je setřást a bezpečně doletět až do Ashenvale, kde potkali Silverwing Sentinels, kteří táhli proti Hordě, která zde kácela stromy ve velkém. Díky Lo'Goshovi a Brollovi elfové zvítězili, ovšem za cenu Brollova zranění, které ho uvrhlo do bezvědomí. Lo'Gosh se od jeho sestřenice dozvěděl druidovu minulost (více v článku Broll Bearmantle), načež se druid probudil a přísahal, že najde Idol of Remulos, který byl údajně zničen, ale zvěsti vyprávěly, že jej našli Furbolgové. Lo'Gosh se zapřísáhl, že sošku pomůže Brollovi najít a očisti její moc. Po úspěšné misi pro získání Idol of Remulos předali Broll s Lo'Goshem sošku arcidruidovi Fandralovi Staghlemovi, který žil v Darnassu, hlavním městě Nočních elfů. Měli tak možnost se setkat s velekněžkou Tyrande Whisperwind, která v Lo'Goshovi poznala ztraceného krále Stormwindu Variana Wrynna a poslala je do Theramoru za lady Jainou, která by mu mohla pomoci. Broll a Lo'Gosh se vydali na cestu. Ihned po příjezdu je přivítala mladá čarodějka Jaina, která kolem Variana viděla jakousi auru temné moci, která ho pravděpodobně oddělovala od jeho minulosti. Společně s magnou Aegwynn udělala Jaina obřad, ve kterém měla temnou auru rozptýlit a umožnit tak Lo'Goshovi návrat vzpomínek. Lo'Gosh si vzpomněl, že byl na cestě právě do Theramoru, než ztratil paměť. Jaina poznala, že gladiátor Lo'Gosh je ve skutečnosti Varian Wrynn, ztracený král Stormwindu. Při odjezdu z Theramoru se Varian s Brollem konečně setkali s Valeerou, která je celou dobu sledovala, když uprchla od nového týmu, do kterého ji prodal Rehgar. Nesledovala jen je, ale i vraha, který měl za úkol odstranit Variana z cesty. Celý tým, opět po dlouhé době po hromadě, se nalodil na loď, kterou jim připravila sama Jaina pouze a jen pro jejich úkol. Vyrazili tedy směr Menethil Harbor.

Cesta do Ironforge

Cesta do Menethil Harbor byla klidná do chvíle, než byla loď napadena nagy. Strhl se velký boj, ve kterém Varian přišel ke dvěma charakteristickým jizvám na tváři, které dodnes zdobí jeho tvář. Nicméně nagy se jim podařilo porazit a zbytek cesty probíhal klidně až do přístavu. Tam už na ně čekal Thargas Anvilmar vyslaný králem Magnim, aby je bezpečně dovedl do Ironforge, města trpaslíků. Thargas je vytáhl přímo z hospodské rvačky, kde se Varian dozvěděl, že Defias věděl o tom, že pluje na diplomatickou cestu do Theramoru a někdo mu zaplatil ve zlatě… někdo ze Stormwindu. Cestou se od Thargase dozvěděli, že se do Stormwindu král Varian vrátil, což bylo znepokojující, protože byl Lo'Gosh s nimi na cestě do hlavního města trpaslíků. Další den v horském průsmyku potkali trpasličí klan Dark Iron, který se během boje s nimi zmínil o Thargasově starším bratrovi, kterého Dark Ironi vězní. A aby toho nebylo málo, Valeera začínala mít problémy se svou závislostí na temné magii, která ji pomalu pohlcovala a měnila její osobnost. Problém se prohloubil ve chvíli, kdy na cestě potkali nebezpečného warlocka, Vendelina Soulfire, který na Valeeru uvalil silnou eredarskou kletbu. Jakmile tým warlocka porazil, Broll se zapřisáhl, že elfce pomůže, ale Lo'Gosh a Thargas musejí jít bez nich. Lo'Gosh dal Thargasovi slib, že pomůže osvobodit Hjalmara Anvilmara, Thargasova vězněného bratra. I když se trpaslík chvíli bránil, že má za úkol dovést je v pořádku do Ironforge, nakonec svolil a mise na záchranu bratra mohla začít. Poté, co Lo'Gosh s Thargasem doslova vymlátili informace o výskytu Hjalmara od jednoho z Dark Ironů, Broll s Valeerou se na zmíněné místo letěli podívat - na slavný most – Thandol Span. I když vzbudili pozornost Dark Ironů, zahlédli Hjalmara svázaného v řetězech a letěli se zprávou zpět k Lo'Goshovi a Thargasovi. Čtveřice neváhala a šla Hjalmara osvobodit. Vše šlo podle plánu až na neplánovanou smrt Hjalmara, který se pokusil ochránit most před výbuchem a zaplatil za to životem. Těsně před tím, než podlehl svým zraněním, předal Thargasovi svou helmu, jakousi korunu rodu Anvilmar, a poté skonal. Od nebezpečí, které jim hrozilo, je zachránila goblinská vzducholoď, na jejíž palubě byl samotný Magni Bronzebeard, který jim letěl naproti.

Špionáž Černé dračí letky

MagniKdyž přistáli v Ironforge, Magni jim řekl, že ve Stormwindu žije Varianův dvojník a údajný král, ale chová se velice podivně, s čímž se Magnimu svěřil i Varianův syn, princ Anduin. Valeera před branou města trpaslíků vycítila přítomnost temné magie a zaútočila na muže, který se o chvíli později proměnil v černého draka. Zjistili, že to byl sám Nefarian, který prováděl špionáž v okolí Ironforge, ale naštěstí se jim ho podařilo zahnat. Král Magni se později spojil s Bolvarem Fordragonem ze Stormwindu a ohlásil mu, že černí draci mají větší moc nad Stormwindem, než tušili. Lo'Gosh s Brollem a Thargasem se vydali do Blackrock Dephs nalézt Marshala Windsora, který měl na černou letku podezření již delší dobu, a pravděpodobně byl chycen a uvězněn. Když se probili přes řady Dark Iron klanu, který v hoře sídlil, skutečně nalezli Windsora uvězněného a vyslýchaného lady Katranou Prestor, co vlastně v okolí Blackrock Dephs pohledával. Skupině se podařilo Prestor zahnat alespoň na chvíli a osvobodit Marshala, který věděl kým Katrana ve skutečnosti je. Když unikli z hory, cestou do Stormwindu jim zachráněný odkryl pravou identitu lady Prestor. Byla to lady Onyxia, Deathwingova dcera. Lo'Gosh s přáteli se vydali zpět do města trpaslíků, aby králi Magimu řekli, co zjistili. V Ironforge je přivítala Valeera, která se s pomocí Aegwynn dostala z eredunské kletby a již byla sama sebou. Král Magni je vyslal do Stormwindu, aby zabili draka, který město ohrožuje, a Lo'Gosh dosedl zpět na trůn, který mu právem patří.

Návrat do Stormwindu

Lo'goshův návrat do Stormwindu vzbudil, jak jinak, velký rozruch. Stráže si všimly, že do města vjíždí král, který ale před tím neopustil město. Toho si všiml i Lo'Goshův dvojník, překvapen příjezdem někoho, kdo vypadal přesně jako on a ještě k tomu na něj uvalil obvinění, že je falešným králem. Lady Katrana, která vše sledovala ihned nařídila strážím zatknout opovážlivce, ale v tom se ozval Lo'Gosh: ,,Maškaráda skončila, lady Prestor.“ Načež Windsor dodal: ,,Nebo bychom vás měli nazývat pravým jménem – lady Onyxia?“ Po těchto provokativních slovech Katrana shodila plášť lidské podoby a odhalila moc černé dračí letky. Tým se dal do boje, do kterého se o něco později připojil i přiběhnuvší Bolvar Fordragon, který se do té chvíle snažil chránit Anduina, odhodlaného v boji proti černému draku také pomoci. Pod plameny lady Onyxie však zahynul Marshal Windsor, kvůli kterému přišla dračice o svou výhodu – přestrojení. Pak se stalo něco neočekávaného. Do boje se připletl i ,,falešný´´ Varian, který též nemohl nechat své město napospas dragonkinům. Oba králové, sotva se setkali, se dali do boje, ve snaze porazit toho druhého a dokázat tím, kdo je právoplatným králem. Boj byl přerušen ve chvíli, kdy si Onyxia přestala všímat obou Varianů a místo toho zaměřila pozornost na Stormwindského prince, kterého chytla a zničehonic i s Anduinem zmizela. Boj byl u konce a spory obou králů ustoupily do pozadí a místo nich se vytyčil jasný a společný cíl: najít hnízdo lady Onyxie a zachránit mladého prince.

Dvě poloviny jednoho celku

MagniI když spory o tom, kdo je pravý král, mezi Varianem a Lo'Goshem pokračovaly, Lo'Gosh řekl, že se od Marshalla dozvěděl ještě jednu věc – polohu Onyxia's Lair. Bolvar vyřešil celý spor kompromisem a sice, že na záchrannou misi pojedou oba. Povšiml si totiž, že jeden z nich je bojovník a druhý má jistou královu grácii, tudíž jsou společně silnější než oddělení. Během plavby lodí do Theramoru, poblíž něhož se mělo nacházet Onyxiino doupě, se Lo'Gosh a Varian dali do řeči, ve které každý poodhalil kus svých vzpomínek, které k sobě pasovaly naprosto dokonale. Je skoro zbytečné zmiňovat, že se objevili draci Černé letky, které ale společnými silami opět zahnali a bezpečně dorazili do Theramoru. Oba Variany přivítala jak magna Aegwynn, tak lady Jaina, která už konečně viděla řešení podivné situace. Ještě než se vydali na cestu k jeskyni, vyzvala je k dalšímu rituálu, který měl odhalit, co se doopravdy stalo. Varianové přistoupili k pokusu, který konečně poodhalil pravou podstatu věci. Během toho, co byl Varian držen v zajetí na Arcas Isle, Katrana ho společně se svými posluhovači obdarovala krutým rituálem. Rozdělila Varianovu osobnost do dvou těl. Jeden Varian se dostal po nějaké době zpět do Stormwindu, zatímco se druhý zřítil do moře, později objeven Rehgarem Earthfurym na pláži v Durotaru. Výsledek byl jasný : oba byli polovinou jedné osobnosti. Díky této skutečnosti lady Jaina oprášila dvě prastaré čepele se stejně prastarou historií. Meč Shalla'Tor a Ellemayne, kterými během Války Prastarých bojovali dva válečníci (dvojčata), stejně jako nyní Varian a Lo'Gosh. Hon na Onyxii již mohl začít.

Onyxia's Lair

Vchod do chřtánu dračí sluje byl střežen hlídkami, které pro zachránce nebyly žádnou překážkou. Ani magická bariéra pro případ, kdyby strážci selhali, neodolal pod náporem Jaininy moci, která znala mnoho triků, jak prolomit i zdánlivě těžkou bariéru. Přímo k paní jeskyně se probili přesně ve chvíli, kdy se Onyxia chystala mladého prince předhodit nevylíhnutým dráčatům. Deathwingova arogantní dcera na chvíli zapomněla na dědice trůnu a s jistotou výhry se pustila s vetřelci do boje. V jedné chvíli se boj skutečně přehoupl na stranu Onyxie, která se chystala zničit Lo'Goshe stejným kouzlem jako kdysi na Arcaz Isle. V tu chvíli si před něj stoupl druhý Varian a ve chvíli, kdy do sebe oba Varianové narazili, stanul před Onyxií skutečný král Stormwindu. Nečekal na další příležitost, rozeběhl se proti Onyxii a čepelí prastarého meče ukončil její život. Její hlavu nařídil useknout a převést do Stormwindu, kde bude vystavena jako cena triumfu nad Černou dračí letkou. Anduin byl šťasten, že je jeho otec zase jako dřív a rád, že se mohou vrátit zpět domů.

Summit v Theramoru

Během cesty do Theramoru byl Varian otázán Jainou, zda by nechtěl obnovit diplomatickou misi, kterou mu překazil Defias jeho únosem a setkat se s vůdce Hordy. Anduin řekl, že mu to přijde jako dobrý nápad a díky tomu Varian povolil a svolil. Jaina řekla, že zkontaktuje Thralla, se kterým udržovala velice dlouho přátelské vztahy, a nabídne mu obnovení nedořešené záležitosti. Thrall celou zprávu slyšel rád a souhlasil se setkáním s králem Aliance. Vzal s sebou svého rádce Rehgara Earthfuryho, nějaké Kor'Krony a po dlouhém přemlouvání se i Garroshe Hellscreama, protože věřil, že by mu mohlo setkání s lidmi pomoci změnit na ně svůj zaběhlý názor. Setkání probíhalo slibně na obou stranách. Thrall s Varianem nejdříve mluvili o své minulosti, poté se soustředili na surovinové problémy, jako byl nedostatek dřeva, který byl důvodem kácení Ashenvaleského lesa. Varian tedy nabídl Hordě přísun dřeva a Thrall Allianci vzácné kovy a exotické kůže. Zasedání bylo přerušeno zprávou, že na Goldshire a Southshore útočí Pohroma a Varian byl nucen okamžitě opustit Theramore a vydat se na pomoc své zemi. Ve chvíli, kdy král Stormwindu opouštěl město, Theramore byl napaden klanem Twillight's Hammer. Když Varian mezi útočníky zahlédl Garonu, která před lety zavraždila jeho otce na příkaz Shadow Councilu, myslel si, že ji poslal Thrall, aby Varianovi připravila stejný osud. Po chvíli boje se začaly v útočícím klanu dělat velké mezery a v tu chvíli se na scéně objevil Med'an, aby bránil Garonu, svou matku. Twillight's Hammer si ho ihned všiml a začal se soustředit na jeho únos a Garonu tak nechali napospas boji. Varian obvinil z útoku Hordu, Horda naopak Allianci a nedůvěra obou frakcí se ještě více prohloubila. Avšak Thrall a Rehgar stále věřili Jaině a Valeeře a začali se soustředit na řešení vzrůstajících problémů s Pohromou a Burning Blade. Útok Twillight's Hammer však jednou provždy zničil důvěru mezi Alliancí a Hordou a celý pokus o to nastolit mezi frakcemi mír, se obrátil v prach.

Wrath of the Lich King

VarianPo bouřlivých událostech Varian konečně dosedl na trůn jako právoplatný král Stormwindu. Klid byl však znovu narušen útokem Pohromy, která v tu chvíli nezaútočila pouze na Stormwind, ale i na Orgimmar. Pohroma a Král Lichů o sobě znovu dávali vědět. Na pomoc proti ní ale oběma frakcím přišla naprosto nečekaná pomoc. Rytíři smrti, dosud sloužící destruktivní straně, se vymanili z moci Pohromy a Thassarian nabídl pomoc svou a svých bratrů v boji proti Králi Lichů. Poté, co byl Stormwind napaden, Varian vyzval svého starého přítele Bolvara Fordragona, aby se vydal do Northrendu na expedici a založil první Allianční tábory. První základnou byl Valiance Keep v Borean Tundře, odkud se začaly šířit Allianční síly do celého Northrendu. Bolvar dostal rozkaz založit základnu u Angrathar the Wrathgate. Bolvar zaútočil na Pohromu, která se potloukala okolo brány, kde se co nevidět objevil Saurfang, vyslanec Thralla, který slyšel volání bitvy a vyjel na pomoc Allianci. Fordragon poté vyzval Arthase k boji a skutečně, velitel Pohromy na výzvu odpověděl sám osobně. Saurfang zaútočil jako první, ale ihned padl pod prokletým runovým mečem. Když chystal Bolvar pomstít spolubojovníkovu smrt, celý konflikt přerušil Apothecary Putress, který vyvinul novou nákazu, jež dokázala zabít i nemrtvé (o vzniku nákazy se dočtete v komiksu Ashbringer). Než stačil kdokoliv zareagovat, Forsaken vypustili nákazu, kterou povraždili nejen Nemrtvé, které Král Lichů vyvolal, ale i bojovníky Alliance a Hordy a tak i Bolvara Fordragona, který svůj poslední pohled upřel k obloze, na které se začali slétávat draci Červené dračí letky, aby nákazu spálili. Bitva u Angrathar zanechala hluboké rány a mnoho slz na obou stranách.

Bitva o Undercity

Poté, co se k Varianovi donesla zpráva o Bolvarově smrti, krále zachvátila vlna smutku a hněvu při vzpomínkách, jak mu celá léta starý přítel, ne-li bratr, radil v rozhodnutích ohledně království a v době, kdy se Varian ztratil, se postaral o jeho syna Anduina. Vyslal Jainu do Orgimmaru, aby zjistila podrobnosti o Putressově zradě. Jako vždy uvalil vinu na Hordu a dožadoval se spravedlivého potrestání za Bolvarovu smrt. Jaina se však vrátila s překvapivým zjištěním. Putress s pánem děsu Varimathasem všechny zradili a Horda tak ztratila kontrolu nad Undercity. Varian a Jaina posbírali Alianční síly a zaútočili na Undercity doufaje, že se jim podaří získat Lordaeron pro Alianci a předvedou Putresse před spravedlnost. Když vkročili do města, probili se nepřátelskými řadami, nalezli strůjce neštěstí u Wrathgate a Varian společně s Jainou ho porazili. Bohužel Varianova hrůza z toho, co objevil v části Undercity jménem The Apothecarium, nepovedené pokusy, rozřezaná lidská těla a dokonce i experimenty ke stvoření nové nákazy, byly pro krále dalším signálem, že mír s Hordou by nikdy nemohl vyjít. Když se Wrynn setkal s Thrallem, prohlásil, že po tom jaké hrůzy viděl v laboratoři Forsakenů, už nikdy nebude pro mír obou stran. Dříve než se na sebe stačili vůdci vrhnout a zabít se navzájem, Jaina Variana a zbytek alianční armády teleportovala zpět do Stormwindu. Nepřátelství obou stran se ještě více prohloubilo.

Tajemství Ulduaru

Když se Brann Bronzebeard dozvěděl že Yogg-Saron unikl z prastarého vězení v Ulduaru, Rhonin a Jaina zavolali krále Variana, aby přišel na poradu do Violet Citadely v Dalaranu. Vůdce Hordy přijel také, jelikož odhadl vážnost celé situace, avšak u vchodu do citadely byl zastaven Jainou, která prosila jeho i Garroshe, který přicestoval s ním, aby se vyhnuli veškerým konfliktům s Varianem. To se nepovedlo, jelikož si už při vstupu do citadely začali Garrosh s Varianem vyměňovat všelijaké nadávky. Jaina se je pokoušela zastavit, což se povedlo až Rhoninovi, který je žádal, aby alespoň pro jednou při vážném problému zapomněli na všechny své neshody. Varian ale poukázal na zradu, která zavinila smrt mnoha životů u Wrathgate a odmítal se s Hordou spojit. Ještě než se teleportoval zpět do své domoviny, prohlásil, že doufá, že je smrt Starého boha vezme s sebou.

Crusader's Coliseum a ICC

VarianJakmile byl na severu Icecrown vystaven Argent Tournament, Varian s lady Jainou přijeli na pozvání Tiriona Fordringa, aby se účastnili klání s ostatními šampiony. Při prolomení bran Icecrown Citadely se Tirionova armáda přesunula do Light's Hammer, kde nechyběla ani přítomnost našeho krále. Arthas po dlouhém obléhání citadely padl Tirionovou rukou a válka s Pohromou byla u konce.

Pre-Cataclysm

Stormrage

Po porážce Krále Lichů se Azeroth znovu vrátil do starých kolejí. Bohužel staré koleje pro Azeroth znamenají, že když pomine jedna hrozba, ukáže se hned na to druhá. Sotva si znavení lidé po dlouhé válce mohli odpočinout, Stormwind zachvátila Nightmare ze Smaragdového snu. Varian pohotově zareagoval a vypil lektvar, díky kterému se mu Nightmare vyhnula, ale jeho syn Anduin už takové štěstí neměl. Netrvalo dlouho a do stíny pohlceného města dorazili Tyrande, Broll, Thura a Lucan, kteří žádali o pomoc. Když uviděl Varian orčici Thuru, chystal se na ni zaútočit, ale jeho starý přítel Broll zasáhl a vysvětlil mu, že na hašteření není nejlepší čas. Varian tedy souhlasil, že jim pomůže. Krátce na to ho kontaktoval Malfurion Stormrage, aby vedl armádu ve Smaragdovém Snu. I když král stále nevěřil Hordě a Horda ani jemu, prohlásil, že odmítá vést jejich armádu a nejlepší ze všeho by bylo, kdyby je Nightmare pohltila. Malfurion se však nedal odbýt a řekl Varianovi, že by pro dobro svého syna měl tuto nabídku přijmout. Varian nakonec s návrhem souhlasil, ale Horda na to měla trochu jiný názor. To už se slova ujal Baine Bloodhoof, který už se na podobné potyčky v alarmující situaci nemohl dívat, a tak díky němu Horda nakonec souhlasila. Azerothská armáda dokázala udržovat bezpečnou vzdálenost od Thury a Malfuriona , kterým se podařilo porazit Nightmare Lorda jak ve Smaragdovém Snu, tak i v Azerothu. Ty z armády, kteří znali legendu o Lo´Goshovi , ihned opustil strach, jakmile uviděli v boji ve Smaragdovém Snu Varianovu tvář, kterou probleskávaly vlčí rysy. Hrozba byla zažehnána a svět se začal dávat znovu dohromady… Poslední čeho se Varian, co se týče okolo této doby, účastnil, byla svatba Malfuriona a Tyrande.

Neklid Elementů

Na Stormwindském hradě, se krátce před začátkem Cataclysmu konalo zasedání vůdců Aliance, kteří debatovali o všudypřítomných zemětřeseních. Varian se v té době ujal pátrání po členech Twilight Hammer ve Stormwindu a skoro ho i bránil. Poté hned na to vedl vojska do Ruins of Ahn´Qiraj a do Zul´Farraku proti tamějším nepřátelským silám.

Cataclysm

S příchodem Cataclysmu se všechno změnilo. Varian měl nemálo starostí s tím, co Deathwing natropil v jeho městě. Ale i když mu již není po boku starý dobrý Bolvar, Anduin už se pomalu přehoupl přes hranici dětství a tak svému otci pomáhá udržovat ve městě pořádek. Varian se dozvěděl, že Defias Brotherhod povstal pod vládou Vaneesi VanCleef a okamžitě tam nechal poslat vojsko. Varian také zorganizoval vojsko k útoku na Twilight Highlands, ale příprava se zdržela, a proto poslal Anduina, aby dohlížel na chod prací. I když chtěl, aby syn nabral zkušenosti, bál se o něj a proto poslal i aliančního dobrodruha. Ti dva pak spolu spolupracovali a dopátrali se až k velkému komplotu vůči Stormwindu - Twilight kult chtěl zaútočit na město. Zjistilo se, že v hradě je zrádce věrný kultu. Byl to Major Samuelson, který se po odhalení pravdy pokusil zabít Variana, jen v poslední chvíli Anduin ho ochránil svatým štítem. Samuelson, Faceless One, padl. Varian poté poslal dobrodruha do Twilight Highlands letadlem Farga Flintlockeho.

The Shattering: Prelude to Cataclysm

Ve Stormwindu v Catedral of Light se konalo poslední rozloučení s těmi, kteří zemřeli během války proti Králi Lichů. Celý obřad byl však hrubě přerušen dvěma Nočními elfkami, které upozornily na brutální útok na karavanu a odcizení převážených věcí v Ashenvale. Horda a Aliance po smrti Krále Lichů uzavřely pakt o neútočení a tento čin se považoval za narušení míru. Varian, jak už to bylo jeho zvykem, podezříval Thralla, že to on za celým útokem stojí, naproti tomu Jaina velitele Hordy bránila a zaručila se za něj, že Thrall s útokem nemá nic společného a navíc poukázala na Defiase tím, že ani Varian nemůže kontrolovat každého. V tu chvíli se Varian na Jainu utrhl, že ho takto přirovnala k Defiasovi. Jeho vlčí (Lo´Goshská) osobnost se vynořila a naproti tomu ji urazila slovy, že je jen ufňukaný pacifista, který chce za každou cenu mír. Anduin celý rozhovor poslouchal a raději je přerušil, než se celá hádka stačila ještě více vyostřit.

VarianAnduin byl z otcova chování vyděšený a řekl Jaině, že s ní souhlasí, protože v to samé, v co ona věří, on věří také. Na to se Varian Jaině omluvil za celou hádku a řekl jí, že nepodnikne žádné násilné kroky vůči Thrallovi, dokud se neobjeví nějaké jasnější důkazy. Varian se po chvíli rozjímání rozhodl, že bude nejlepší, když Anduin půjde s Jainou do Theramoru, kde by s ní mohl trávit čas a poté do Ironforge za králem Magnim, kde by ho trpaslíci zocelili. Varian usoudil, že bude nejlepší, když budou prozatím trávit čas odděleně, dokud Varian nepřijde na to, jak se vypořádat s Lo´Goshovou výbušnou osobností. Netrvalo dlouho a nastaly trable. Hned na to, co se Varian dozvěděl, že Moira Thaurissan s Dark Iron trpaslíky převzali vládu nad Ironforge, poté co Magni zkameněl, ho nesmírně rozzlobilo. A po zprávě, že Moira zajala každého ve městě včetně Anduina, to už překročilo všechny meze. Varian společně s jednotkami SI:7 agentů se vrhli do osvobozování Ironforge a chystali se zavraždit Moiru. Těsně předtím, než stihl Varian Moiru popravit, Anduin Variana přesvědčil, že by bylo lepší, kdyby vedla trpaslíky, než aby byla zavražděná. Navzdory tomu, že všechny ve městě držela v zajetí, stále byla právoplatnou dědičkou a její smrt by pouze způsobila další chaos. Namísto toho by se pod její vládou mohly všechny tři klany trpaslíků spojit. Varian si Anduinův návrh nechal projít hlavou a rozhodl se, že ušetří Moiřin život, ale určil, že jestliže chce být Moira dobrou vládkyní a sjednotit klany, musí si zasloužit korunu tím, že si získá respekt trpaslíků. Varian tedy zformoval Council of Three Hammers (link na povídku od Bellatrix). Po tomto rozhodnutí se Varian s Anduinem usmířili a lid Ironforge mezitím tleskal Varianovu rozhodnutí.

Wolfheart

Tyrande s Malfurionem připravili v Darnassusu schůzku Aliančních vůdců, aby se rozhodlo, co bude se zachráněnými Worgeny z Gilneasu. Téměř všichni reprezentanti národů a ras Azerothu rokovali - dokonce i Velen, který se dříve nikdy na tyto schůze nedostavil - ale jediná odpověď, která jim scházela, byla Varianova. Netrvalo dlouho a objevil se král lidí i se svým synem. Schůze však nedopadla podle představ všech, jelikož se mezi Varianem a Gennem strhla hádka o minulosti a král Stormwindu prohlásil, že Aliance se bez pomoci Gilneanů klidně obejde. I když se ho Malfurion snažil přesvědčit, aby přehodnotil svůj postoj vůči Worgenům, neměl s tím u Variana valný úspěch. Varian cynicky prohlásil, že celý summit ztroskotal stejně jako většina věcí v jeho životě, poukazuje tím na předchozí události, kdy už jako mladý musel čelit nebezpečí orků, smrti milované manželky Tiffin a maršála Windsora, střetu s Onyxií,… a dokonce začal poukazovat na svůj nynější stav, kdy na svých bedrech nese obrovskou zodpovědnost vůči lidské rase. Předtím, než Varian odešel, Malfurion se mu pokusil poradit, aby si Varian přestal vyčítat své chyby a nesoudil Genna za to, jak se zachoval za druhé války. Nezdálo se, že to na Variana nějak zapůsobilo. Po summitu Varian plánoval odcestovat z Darnassusu a vrátit se do Stormwindu, jak nejdříve to bude možné. Ale princ Anduin, poté co zaslechl slovní potyčku mezi Malfurionem a Varianem, se rozhodl, že s ním nebude nadále cestovat, ale půjde s Velenem do Exodaru. Varian, ve strachu ze ztráty svého syna, na Anduina naléhal, aby s ním odcestoval zpátky do Stormwindu. Jeho syn s ním však nesouhlasil a obrátil se k odchodu. Varian začal panikařit, přestal se ovládat a nechtěně Anduinovi ublížil. I když se svému synovi začal omlouvat, že už to nikdy neudělá, Anduin měl jasno a i tak s Velenem odešel.

Varian se stáhl do Anduinova pokoje, zkoušejíc zapít svůj žal z jeho odchodu. V tu chvíli ho Malfurion, který už se na to nemohl dívat, pozval na lov, aby mu zvedl náladu, ale ve skutečnosti to byl jen trik, aby dal Variana a Genna dohromady a donutil je spolupracovat. Poté, co vlákal Variana do revíru Worgenů, strhla se mezi králem lidí a Gilneanů hádka o tom, kdo je lepší lovec. Malfurion tedy navrhl k urovnání sporu loveckou výzvu. Varian, kterému se zamlouvala myšlenka zesměšnit Genna před jeho poddanými, tuto výzvu přijal a pokusil se zabít každou kořist, aby tak Genna ještě více ponížil. I když oba lovili kance, nechtěně rozrušili obřího medvěda a bylo zaděláno na opravdu velký (ano, doopravdy velký) malér. S jedním Gennovým následovníkem spolupracovali král Stormwindu a Gilneasu na zabití obřího medvěda, kdy Varian vrazil svůj lovecký nůž do krku nebezpečného zvířete a tím ho skolil. Genn a jeho Worgeni mu vzdali úctu za jeho hrdinský čin, ale Varian nebyl s to přijmout jejich respekt a tak prostě vzdálil. I když Varian odešel, bylo to jen kvůli tomu, aby mohl přemýšlet o samotě. Byl si vědom, že sebeovládání není jeho silná stránka a tak vyhledal Genna, aby si s ním promluvil. Zeptal se ho, jak by se mohl naučit ovládat svou zuřivost. Genn ho zavedl k Howling Oak, kde mu ukázal rituál, který dovolí Worgenům ovládat jejich zvířecí část. Varoval ho však, že ne všichni tento rituál dokáží přežít, protože jsou mnohdy strženi do hlubin zvířecího vědomí. Varian pak vypil vodu ze studně Klidu, Rovnováhy a Zuřivosti najednou. V lekci Klidu mu Genn začal připomínat jeho nejdůležitější okamžiky v životě a rozhodnutí, které ho dovedly až sem. Připomněl Varianovi jeho dětství, které bylo klidné a šťastné díky milující rodině. Pak když přišli Orkové, zničili Stormwind a donutili ho s ostatními uprchnout do Lordaeronu, uvědomil si, že mu bylo dětství násilně ukradeno. I když to věděl, pochopil, že dobré vzpomínky zůstaly stále s ním. Ve druhé lekci Rovnováhy Varianovi připomněl své mládí, kdy se stal králem. Přestože udržoval dobré a diplomatické vztahy se svými přáteli jako byl princ Arthas a jeho nevlastní otec, král Terenas, nemohl se Varian vyhnout pocitům zoufalství a deprese. Pouze jeho snoubenka Tiffin, která disponovala pozitivní a zářivou osobností, byla schopna přinést do Varianovy mysli i duše rovnováhu. Díky tomu ji miloval nejen Varian, ale i lid Stormwindu. Když při incidentu vyvolaném Edwinem VanCleefem přišla o život, Varian se rozhodl, že poctí její památku tím, že se naučí odpouštět, poučit se ze svých chyb a učit se i od ostatních. Ve třetí a poslední lekci Zuřivosti Genn Varianovi připomněl, že Anduin byla nejvzácnější věc v jeho životě a často se bál o jeho bezpečnost a život. Když přemýšlel o těchto hrozbách, Varianův vztek se znovu vynořil z hlubin podvědomí. Varian se však proti němu obrátil a snažil se ho ovládnout a potlačit. Slíbil, že jeho vztek může řídit jeho osobnost pouze v boji, jako ničivá síla proti nepříteli, který se snaží zničit, co je mu drahé. Po tomto slibu Varian uslyšel Goldrinnovo souhlasné zavití a probudil se. Genn a jeho Worgeni mu vzdali úctu, když viděli jak se kolem Variana vznáší Goldrinnova aura a obklopuje ho. To značilo pouze jedno: že Varian je Goldrinnův šampión. Varian poté přijal Worgeny do Aliance a byl ještě více než dříve odhodlaný táhnout do boje proti svému nepříteli, Garroshovi Hellscreamovi.

VarianShromáždil tedy Worgeny a své síly a vedl jednotky do Ashenvale, aby posílili Alianční síly, které bojovaly s Garroshovou Hordou. S nově nabitou duševní silou a elánem vedl Varian útok proti Hordě, zabíjel Kor´krony, ostatní nepřátelské rasy a vůbec všechno, co jim stálo v cestě. Mnoho Aliančních vojáků si při boji mohlo všimnout, že ze zvířeného prachu, který zanechávaly Varianovy kroky, se zhmotňuje Goldrinnův obraz a mnoho Aliančních sil tak provolávalo Varianovo a Goldrinnovo jméno jako bojový pokřik. Varian vedl vojska stále proti Hordě ve snaze probojovat se až ke Garroshovi. Oba vůdci Aliance a Hordy se střetli v několika krátkých duelech, kdy je znovu rozdělila řvoucí a bojující masa okolo. Zatímco byl Garrosh z boje unavený, Varianovi zbývalo ještě plno životní síly, kterou mohl vložit do útoku a odzbrojit Garroshe. Než však mohl zápas dojít ke konci, oba vůdce rozdělil znovu všeobecný zmatek. Ačkoliv nechtěl Garrosh nechat celou věc nedokončenou, průběh bitvy se obrátil proti Hordě a on tak musel zavelet k ústupu. Varian mu umožnil odejít se slovy, že dobrý lovec vždy ví, kdy svou kořist nechat běžet. Po bitvě o Ashenvale byl Varian ctěn jako hrdina této důležité části války. Varian později svolal druhý summit Aliance, tentokrát jako zastánce názoru, že všichni Gilneas potřebují pro další kroky proti Hordě a oficiálně tak přijal Worgeny do Aliance. Omluvil se Aliančním vůdcům za své pochybení vůči Gennovi a jeho poddaným a začal mluvit o novější a naléhavější hrozbě, která může napadnout Alianci a zničit naprosto všechno, o co tak dlouho usilovali. Mluvil o tom, že Horda je nyní nebezpečnější než kdy dříve a je tedy třeba sebrat veškeré síly a postavit se hněvu svých nepřátel, aby přežili v novém světě, který Deathwing přetvořil k obrazu svému. S Worgeny na své straně Varian ujistil ostatní, že Aliance přetrvá.

Blood of Our Fathers

Než si přečíst přepis, bude lepší vzdát hold naší překladatelce Bellatrix a přečíst si ji celou a pěkně v rodném jazyce. Tak do toho, vy kůže líné!
Blood of Our Fathers

Edge of Night

Když měla Sylvanas vize o možné budoucnosti Lordaeronu, Varian vedl alianční vojska a zaútočil na Undercity. To by se stalo, kdyby Sylvanas zemřela při pádu z Icecrown a nepřijala by pomoc od Val'kyr.

Tides of War

Jakmile se Jaina dozvěděla o připravovaném útoku Hordy na Theramore, okamžitě kontaktovala Variana, aby poslal posily. Varian ji ujistil, že pošle nejlepší generály Aliance a námořní lodě, ale jakmile byli vysláni aby bojovali po boku Jainy, Theramore mezi tím padl. Jediná, která přežila výbuch bomby byla pouze Jaina. Stormwind na počet padlých nechal vyvěsit černé vlajky. Do města se dostala Jaina a Varian byl rád, že přežila. Ale zničení Theramore ji změnilo. Chtěla vytáhnout proti Hordě a zničit ji. Varian se jí snažil vysvětlit, že Horda obsadila moře, čímž se Aliance nemohla spojist s Nočními elfy a tímpádem musí obnovit zničené vojsko a loďstvo. Jakmile Jaina navrhla, že by ke zničení Hordy mohla použít Focusing Iris, oba dva, Varian i Anduin byli zásadně proti. Proto Jaina odmítla spolupracovat a Aliancí a vydala se konat pomstu svou vlastní cestou. O něco později členové Aliance, kteří byli schopni podpořit krále, poslali vojáky do Stormwindu a loďstvo se pomalu obnovovalo. Varian a další alianční vůdci a zástupci poté zosnovali bojový útočný plán - vytvořit falešnou hrozbu v Darkshore, kde by Horda zareagovala a následně by hlavní vojsko Aliance zaútočilo na Orgimmar a Garroshe samotného. Přítomní nakonec souhlasili a sám Varian se rozhodl, že povede svoje vojsko proti Hellscreamovi. Těsně před odchodem, Varian a Anduin měli před lidmi a vojáky ve Stormwindu proslov. Anduin žehnal otcovi a vojákům a Varian nechal na oplátku Anduina velet Stormwindu, zatímco on a vojáci šli bojovat. Varianův plán fungoval a na jediný odpor, na který narazili byl v Bladefist Bay, kde zaútočilo jen pár bojových lodí Hordy. Bohužel, dorazil i Garrosh, který vypustil na Alianci něco nečekaného – ovládnuté Krakeny, kteří zničili několik lodí. Garrosh se dokázal dostat na loď, kde byl Varian a spolu začali bojovat. Loď se skoro potopila, ale dřív než se to stalo se dokázal Varian dostat na pevninu. Alianční lodě byly v pasti a Varian se rozhodl zemřít hrdinskou smrtí a počal zabíjet nepřátele. V tom se ale na obloze objevila Jaina na hřbetě Kalecgose. Vyvolala vodní elementály, aby zaútočili na Krakeny. Kalecgos chytil Variana a společně se zbylými loděmi se vydali směrem k ruinám Norwathu, který získali zpět. Varian WrynnVarian slíbil Jaině, že pochová zemřelé z Theramore a následně se vrátil do Stormwindu, kde se šel připravit do vojny proti Garroshovi.

Mists of Pandaria

Když Pandareni vstoupí do Aliance, Varian je náležitě přivítá, řekne jim, co obnáší být členem Aliance, co se od nich očekává a objasní jim skutečnost, že ti Pandareni, kteří se přidali k Hordě, jsou nyní jejich nepřátelé. Varian zároveň vyšle jednoho hrdinu a několik elitních SI:7 agentů, aby zachránili tzv.: Bílého pěšáka (který je ve skutečnosti Anduin Wrynn na Pandarii). Nuže… ještě uvidíme, jak se náš král blýskne v Mists of Pandaria, kde se konflikt mezi Aliancí a Hordou vyostří ještě více než před tím. Můžeme si tedy jen sednout, dát si šálek čaje a čekat, co hlavičky Blizzárdů vyplodily…

Trials of the High King

Tato série epických questů bude patřit královi Aliance. Varian bude spolupracovat s rozličnými rasami Aliance a nakonec si získá jejich úplný respekt a dostane titul High King. Krom toho, hráči budou moci lépe poznat Varianovu minulost. Varianova první zkouška začne již v patchu 5.1 a bude pokračovat v následujících patchech a i datadiscích.

Landfall

Varian WrynnFlotila Kráľa Variana dorazila na Pandariu po dvoch mesiacoch od objavenia Pandarie. Varian sa spoločne s Aliančným dobrodruhom šli zabezpečiť pobrežie Krasarang Wilds a oslobodiť Marshala Trotemana pred útokom Hordy. Keď bolo pobrežie zabezpečené, začalo sa s výstavbou Aliančnej pevnosti - Lion's Landing. Hildu Hornwaggle, reprezentantku z Explorer's League, Varian tiež zachránil pred Hordou a uzatvoril s ňou dohodou o surovinách a pomoci. Keď boli podmienky stanovené, Varian pochopil, že vodcovstvo je o zoskupovaní ľudu. S oblasťou a zásobami zabezpečenými, dobrodruh dal znamenie výstrelom do vzduchu a obrovské vojsko Aliancie prišlo na Pandariu. Keď bola pevnosť kompletne postavená, Anduin sa stretol s otcom. Aj keď Anduin mal pochybnosti o Varianových nasledujúcich činoch, Varian ho ubezpečil, že v tejto vojne nejde o nenávisť ale o spravodlivosť. Anduin mu začal dôverovať. Hneď na to sa Varian dozvedá, že Tyrande a jej Sentinels bojujú pri Temple of the Red Crane, ktorý obsadila Horda. Anduin vysvetlil otcovi, že Chrám sa zotavuje od útoku Sha a nechce, aby sa toto miesto stalo miestom boja. Varian cíti, že sa Garrosh snaží nalákať nočných elfov do pasce a preto sa osobne s Aliančnými dobrodruhmi vydáva k Chrámu. A práve tam sa odohráva aj Varianova prvá skúška ako High King a dozeral naňho August Celestial - Chi-Ji. S dôkladným premýšľaním, plánovaním a taktizovaním zničil armádu Hordy s minimálnymi stratami pre Alianciu. Víťazstvo urobilo dojem na Tyrande, ktorá bola netrpezlivá a tá sa spoločne s elfmi poddala Varianovým rozkazom. Varian neskôr vycestoval do Shrine of Seven Stars, kde Alianční vodcovia a reprezentanti diskutovali o výhodách a nevýhodách používania Sha sily. Anduin vysvetlil zlé vlastnosti Sha. Aj keď bol Varian presvedčený, že by mohli poraziť každého nepriateľa, Anduin bol za tým, že by Sha nemala byť podceňovaná, keďže pohlcuje slabosti. Práve vtom momente sa Echo of Hatred sformovala a prítomní bol zdesení, alebo navrhovali, aby bola preskúmaná. Napokon si Varian vypočul názory ostatných a rozhodol sa poslúchnuť Anduina - zničiť Echo of Hatred a zabudnúť na použitie sily Sha, keďže by to mohlo zabiť mnoho vojakov. Aj keď Kráľ Wrynn nechcel nijako zasiahnuť do neutrality Dalaranu, v Sunreavers uvidel problém, keďže stále podporovali Hordu. Preto Varian poslal Anduina a dobrodruha do Dalaranu za Jainou, aby vyhodila krvavých elfov z Dalaranu, ale Jaina odmietla. Neskôr sa Varian dozvedá, že vodca krvavých elfov, Lor'themar Theron, nie je spokojný s Garroshom a jeho vládou a vodcovia sa tajne stretli a začali viesť diskusie o vstupe krvavých elfov do Aliancie. Neskôr, keď sa Jaina dozvedela, že Sunreavers pomohli Garroshovi získať Divine Bell z Darnassusu, okamžite zakročila - kompletne odstránila krvavých elfov z Dalaranu buď vyvražďovaním, zajatím, alebo sa im podarilo utiecť. Jaina hneď na to kontaktovala Variana a odprisahala vernosť Kirin Tor a Dalaranu k Aliancii. Bohužiaľ, Varian bol sklamaný, že s ním Jaina pred odstránením krvavých elfov nehovorila, lebo týmto činom už nebude možné získať Sin'dorei na stranu Aliancie. So žiadnou možnosťou získania členov Hordy k Aliancii, Varian prehlásil, že so súčasnými spojencami Aliancia porazí Garrosha. Neskôr, Varian zisťil, že Anduin a Aliančný dobrodruh vyrazili zastaviť Garrosha pred použitím Divine Bell. Aj keď Anduin dokázal Divine Bell zničiť, daň bola privysoká - Anduin bol nechaný pod sutinami Divine Bell. Anduinovo bezvládne telo bolo poslané do Lion's Landing za Varianom. Varian nechal poslať po Velena a ľutoval, že Anduina neposlal do Stormwindu akonáhle ho našiel. Trúchlivo, Varian sledoval a staral sa o telo Anduina a naštvaná Jaina odišla so slovami, že Garrosh za toto draho zaplatí. V okamihu keď sa Jaina teleportovala naspäť do Dalaranu, Varian prisahá, že osobne skoncuje s Garroshom. Keďže sa vláda Hordy rozpadá, podľa Varianových slov, Aliancia bude tá, ktorá zasadí finálny úder.

Blood in the Snow

Varian WrynnPo smrti Lei Shena špehovia kráľa Wrynna objavili novo-vznikajúcu hrozbu v Dun Morogh. Zandalari trolovia ponúkli pomoc trolom z Frostmane klanu a tí mali zničiť Ironforge. Kráľ Wrynn si chcel zaistiť vojsko trpaslíkov proti Horde a tak sa vydal za Radou Troch Kladív, ale Muradin s Falstadom odmietli, lebo sa obávali, že ak by odišli bojovať proti trolom, Dark Iron trpaslíci by prevzali vládu nad Ironforge. Varian bol naštvaný nad nedôverou, a tak sa rozhodol, že nechá Ironforge padnúť kvôli trolom, no v tom sa ohlásila Moira, že pôjde a povedie svojich trpaslíkov proti trolom, čím chcela dokázať lojalitu Rade, Ironforge a Aliancii. Moira, Varian a vojsko odišli z mesta, nechajúc Muradina a Falstada premýšľať o ich rozhodnutí. Vojsko dorazilo do Shimmer Ridge, kde trolovia vytvorili búrku. Keď alianční dobrodruhovia oslobodili zajatých trpaslíkov a zastavili búrku. Moira pohnala Dark Iron proti Frostmane trolom a veľvyslancovi Zandalari. Nepriatelia boli úspešne porazení. Po bitke kráľ Varian pochválil Moiru a Dark Iron trpaslíkov za víťazstvo, ktoré patri iba jej a nie klanu Wildhammer a Bronzebeard, na čo Moira pokorne reagovala, že jej zámer bol ochrániť a urobiť dojem, a nie zahanbiť ostatné klany. Varian s regent-kráľovnou sa vrátili do Ironforge a oznámili úspech. Muradin s Falstadom boli zahanbení a prisahali, že už nikdy ich neovládne strach a nedôvera. S dôverou, všetky tri klany sľúbili plnú podporu k Aliančným záležitostiam.

Escalation

Pred tým, než sa uskutoční útok na Durotar, Kráľ Wrynn poslal SI:7 agentov – Amber Kearnen a Sullyho McLeary, aby špehovali orkov a zistili slabé miesta Hordy a výhody pre Alianciu. Agenti zistili, že Horda je vo vojne, keďže sa Darkspear trolovia vzbúrili. Vyslobodili zajatú druidku Zen'tabru a tá im neskôr pomohla ako spojka medzi Vol'jinom. Agentom napadlo, že by mohli s nimi vytvoriť spojenectvo a spoločne zaútočiť na Orgrimmar. Teda aspoň to tak vyzeralo na povrchu... Kráľ Varian poslal dobrodruhovi list, v ktorom mu poďakoval za úsilie a súhlasí s jeho rozhodnutím o spojenectvo, aj keď nedôveruje Vol'jinovi. Dodal, že vojsko Aliancie sa pripravuje a je len otázka času, kedy sa zaútočí na Orgrimmar a definitívne padne Garrosh.

Siege of Orgrimmar

Varian osobne viedol námorné vojská Aliancie do Durotara. Spoločne s Vereesou Windrunner a Jainou Proudmoore zaútočil na Dragonmaw orkov vedených Zaelov lietajúcou na proto-drakovi Galakrasovi v Bladefist Bay. Zatiaľ čo vodcovia bojovali proti orkom, dobrodruhovia získali veže a zostrelili Galakrosa. Keď bol proto-drak mŕtvy, vodcovia ostali v prístave, zatiaľ čo dobrodruhovia šli pomôcť Vol'jinovi pred bránou Orgrimmara. Keď sa vojna potom presunula do Underhold, Varian asistoval aliančným agentom v boji proti Kor'kron orkom. V závere útoku bol Garrosh porazený a padol na kolená. V tom okamihu sa zjavil Thrall a chcel ho Doomhammerom popraviť. Ako sa naťahoval, útok odrazil Varian, ktorý trval na tom, že Garroshov trest nie je len na Thrallovi. Thrall ale nechcel dopustiť, aby Aliancia zasiahla. V tom zasiahol Taran Zhu a navrhol, aby Garrosh podstúpil súd, na čo Thrall a Varian prikývli. Ako Taran odvliekol Garrosha, dvaja vodcovia sa vrátili k svojim mocnostiam. Jaina naliehala na Variana, aby sa chopil šance a zničil Hordu. So slovami, že ide urobiť to, čo kráľ musí, zvolal svoje vojsko a predstúpil pred Hordu, požadujúc Náčelníka Hordy. Prekvapivo pre Variana, miesto Thralla vystúpil Vol'jin. Keďže Vol'jin zoskupil Hordu a bojovali proti Garroshovi, Varian im ponúkol možnosť ukončiť vojnu. Ako Varian odchádzal, varoval ho, že ak poruší česť tak ako Garrosh, tak Aliancia zničí Hordu. Po týchto slovách sa obrátil na dobrodruhov. Poďakoval im za ich vykonanú prácu a víťazstvo na Pandarii a v Orgrimmare, čo vyvrcholilo v koniec veľkej vojny. Verí, že boje na Kalimdore skončia, ale aj tak veľa ešte treba vykonať – chce nechať vybudovať pevnosť pri ruinách Theramore, preskúmať nemŕtvu nákazu v Gilnease a tak ho očistiť a prebudovať a napokon si musia dať pozor na Sylvanas. S Tyrande sa dohodol, že Horde prenechajú Azsharu, ak oni zase odídu z Ashenvale. Aliancia bude aktívna a nedovolí povstať ďalšiemu „Hellscreamovi“. Varian je názoru, že ak by boje pokračovali ďalej, či už v Thunder Bluff, Azshare a na Ostrovoch Ozvien, bolo by to zbytočné, keďže by priniesli iba ďalší chtíč po pomste. Tak ako sa pandareni spytujú – prečo bojujeme – Varian verí, že Aliancia vyhrala spravodlivosť a Horda získala šancu na odčinenie.

War Crimes

Nejaký čas po zajatí Garrosha, Varian a ostatní vodcovia Aliancie dostali pozvánku od Xuenových poslov, aby sa zúčastnili na rozhodnutí o osude Garrosha Hellscreama. Všetci mali prísť neozbrojení. Keď vstúpili do arény, zvítal sa s Anduinom, usadil a sledoval nadchadzajúce momenty. Keď si dve mocnosti sveta vypočuli od Tarana Zhu, že Garrosh bude mať súd, Kráľ Varian a Náčelník Vol'jin s tým napokon súhlasili. Aliancia sa dohodla, že žalobca bude práve Varian. Horda ale použila právo veta a určená bola Tyrande. Varian bol potom prítomný vo Violet Rise na spoločnej večeri s ďalšími vodcami. Ako sa miestnosť počas prvého dňa zaplňovala, Varian prirovnal týchto divákov k divákom z arén, v ktorých kedysi bojoval. V istom momente musel zadržať Jainu, aby od hnevu nevyskočila z kresla a po ukončení úvodných slov dvoch advokátov zobral svojho syna von, aby sa nemusel pozerať na Garrosha. Uznal, že si teraz nie je istý, či urobil dobre, keď zastavil Go'ela pred použitím Doomhammera. Anduin mal ísť svedčiť a Varian pripravil svojho syna na Tyrandine otázky. Počas prestávky sa dozvedel, že Garrosh sa chce s Anduinom rozprávať, čo ho naštvalo, ale umožnil mu rozhodnúť sa. Anduin súhlasil a sprvu chcel ísť s ním, no syn odmietol. Počas šiesteho dňa sa Varian naštval, keď sa dozvedel, že Anduin a Jaina v minulosti spolupracovali s Bainom. Varian sa jej spýtal, či bol Baine zapletený do útoku s manovou bombou, na čo Jaina odpovedala, že o tom nevedel. Keď skončil šiesty deň súdu a dorazili do Violet Rise, okamžite sa s vodkyňou Dalaranu začal kvôli Bainovi hádať. Keď skončili, prišiel mu list - kráľ Stormwindu bude Bainov posledný svedok. Počas siedmeho dňa sledoval vízie zničenia Theramore. Počas ôsmeho dňa bol predvolaný a ukázala sa vízia, kde zaútočil na Ironforge a chcel popraviť Moiru, ale zastavil ho syn. Jeho svedectvo pre Baina zakončil tým, že Garrosha označil za inteligentného a za orka, ktorý sa stará o orkov. Taká osoba sa môže podľa kráľa Variana zmeniť. Tyrande však poukázala na drastické rozdiely medzi Varianom a Garroshom a chcela, aby sa Varianova výpoveď pri Bainovi nebrala v úvahu. Taran to zamietol. Počas posledného dňa sledoval záverečné prejavy dvoch advokátov a keď skončili, tak sa s ním Kalec prišiel rozlúčiť. Po prestávke sledoval záverečný Garroshov monológ a všimol si, že Chromie tu nie je. Ako Garrosh hovoril to, čo cítil, zavolal Anduina a šli za Go'elom. Zatiaľ čo Anduin šiel hľadať bronzovú dračicu, Garroshov burcujúci monológ nabral iné obrátky – Garrosh utiekol a arénu zachvátil chaos. Okrem toho sa zničilo aj ochranné kúzlo nad chrámom. Varian sa postavil pred chrám a zbadal útočníkov – dračích jazdcov a zeppelin. Bol plne pripravený bojovať a spoločne s mníchmi, členmi Hordy a Aliancie začali bojovať proti nepriateľom – orkovia z Dragonmaw klanu na chrbtoch infinite drakoch, ktorí hádzali manové granáty. Varian počas boja dostal šíp do ramena, ale bojoval ďalej. Zo zeppelina potom vyskočili aj najatí piráti a postavil sa proti obrovskému pirátskemu taurenovi, ktorý ho skoro dostal, len ho porazil felguard patriaci vedľajšej ľudskej warlockyni. Hneď na to ho nočná elfka vyliečila a odstránila šíp. Zbadal nad sebou Zaelu a dokázal ju zhodiť z draka, no tá ho ukusila a potkla. Ako bola pripravená doňho zaťať sekeru, zasiahla ju ohnivá guľa. Jaina Proudmoore začala formovať druhé kúzlo, ale zrazu prestala. Varian zbadal jej hrudník celý zakrvavený a okamžite ju schytil, nechajúc Zaelu, aby vstúpila do chrámu. Boj napokon utíchol a Zaela so svojimi orkmi utiekla, a tak Varian doniesol Jainu do vnútra arény, kde sa pomaličky každý zoskupil a začali ju liečiť, ale márne. Ako chcel Varian zobrať Anduina preč, Chi-Ji sa vzniesol vo vzduchu a všetkých vyliečil, Jainu vrátane. Vtedy im Chromie vysvetlila, ako sa bronzová dračia letka rozdelila na dve skupiny a vypočul si Garroshov rozsudok, čo viedlo k uvedomeniu, že nie len Garrosh, ale všetci prítomní boli súdení.

Lords of War

Na Azeroth dorazila nová hrozba - Železná Horda. Tá začala ohrozovať južnú časť Východných Kráľovstiev. Ako kráľ Stormwindu a vodca Aliancie padlo na Varianove ramená vyhlásiť vojnu. Kráľ si bol vedomý, aká hrozba sa blíži - tá istá, ktorá spôsobila pád a zničenie Stormwindu v Prvej Vojne. Varian sa stratil v myšlienkach pochybností. Vindicator Maraad dorazil do Stormwindu a začal Variana presviedčať, aby vojnu vyhlásil. Aby lepšie pochopil vodcov Železnej Hordy, Maraad mu prerozprával príbehy o Kargathovi, Grommashovi, Durotanovi a Kilroggovi. Varian už mal potrebné informácie, ale zaujímala ho ešte jedna vec - prečo v prvom rade chce Maraad ísť do vojny. Maraad mu prerozprával pád mesta Shattrath a jeho zlyhanie. Varian, presvedčený o Maraadových zámerov, podpísal vyhlásenie o vojne a Aliancia sa začala pripravovať na nadchádzajúcu vojnu.

The Iron Tide

Varian poslal šampiónov Aliancie do Blasted Lands za Maraadom, aby mu pomohli odvrátiť hrozbu Železnej Aliancie. Neskôr sa dozvedel od Khadgara a Maraada o situácii v poničenej zemi.

Warlords of Draenor

Aliancia a Horda sa pripravili vstúpiť na alternatívny Draenor a Varian Maraadovi navrhol, aby určil dobrodruha za veliteľa operácii na Draenore, čo sa naozaj stalo, keď sa postavili základy pre pevnosť v Lunarfall. Okrem Lunarfall sa vybudovala pevnosť aj v Araku na čele s Admirálom Taylorom. Do tejto pevnosti prišiel aj drak Wrathion. Kráľovi Wrynnovi bola poslaná správa o tom, že hľadaný drak je na Draenore. Keď bola pevnosť v Lunarfall kompletná, Varian pogratuloval veliteľovi a povýšil ho na hodnosť generála. Keď sa začal útok na Železnú Hordu a Gul'dana, kráľ Varian prišiel do Lunarfall naplánovať útok na Tanaan. Navrhol postaviť lodenicu a poslal veliteľa do Iron Docks v Gorgrond nájsť vhodného stavbára. Tam sa našiel ork menom Solog Roark, ktorý postavil lode Železnej Hordy, a teraz bol uväznený, lebo sa ozval proti Gul'danovi. Solog súhlasil, prišiel do Lunarfall a prístav sa postavil. Keď veliteľ odchádzal, poprial mu šťastie. Stav: Živý Kde se nachází: Stormwind Keep, Mesto Stormwind (Lore); ICC; Pandaria (WoW) Frakce: Aliance, Kingdom of Stormwind, Valiance Expedition, House of Wrynn; někdy: Alliance of Lordaeron, Crimson Ring Rasa: Člověk Postavení: High King of the Grand Alliance, Supreme Commander of the Valiance Expedition, Champion of the Crimson Ring; někdy: Gladiatorial slave Povolání: Warrior, Gladiator Rodina: Anduin Wrynn (syn), Tiffin Ellerian Wrynn (manželka, mŕtva), Llane Wrynn I (otec, mŕtvy), Barathen Wrynn a Varia Wrynn (starí rodičia, mŕtvi), Landen Wrynn (pradedo, mŕtvy)

Trivia

  • V Taladore sa vybudovala pevnosť Fort Wrynn a Aliančné vojská na Ashrane sa volajú Wrynn's Vanguard.
  • Variana trápi smrť milovanej ženy. Dodnes sa spytuje, či by milovala muža, akým sa Varian stal.
  • Varian sa narodil 10 rokov pred otvorením Temného Portálu a počas udalostí Mists of Pandaria mal 40 rokov.
  • Opasok Anduina Lothara, ktorý našiel v Orgrimmarskej zbrojnici spustila lavínu spomienok. Opasok nosí dodnes.
  • The Comic naznačil, že Varian uväznený na ostrove Alcaz bol "dvojča", ktorého Lady Prestor vykúpila a priniesla do Stormwindu.
  • Varianove brnenie na ramenách obsahuje znázornenia leva a gryfóna, obe zvieratá majú prominentné miesto aj v Aliančnom erbe.
  • Varian je jeden zo štyroch pôvodných kráľov a vládcov z Druhej Vojny. Ďalší sú Gelbin Mekkatorque, Kurdran Wildhammer a Genn Greymane. Osta
    Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Bellatrix 20.05.2011 13:55

A proč tohle řešíte v článku o Varianovi?

Šéfredaktor WoWfan.cz

Allyster 20.05.2011 06:33

Pokuď já vím, tak undeadi jsou lidé, kteří se nakazily tou nákazou, jake je třeba under city, to město je zamořeno nákazou a tam žijou undeadi, před nimi tam žili lidé, nakazily se a tak jsou to undeadi.

Mordecay 09.05.2011 13:37

milanko
Dle meho nazoru je zbytoče vela ras a malo frakcii napr. čo robia undeadi v horde?Najprv išli za alikmi a ty sa nanich vysrali a horda ich zobrala iba z dôvodu aby ich neničili.vyrovnany
Forsakeni sa dostali k Horde vďaka taurenom, ktorí presvedčili Thralla, aby sa stali súčasťou Hordy. Aliancia nikdy nebola požiadaná o spojenectvo.
milanko

milanko 08.05.2011 22:33

Dle meho nazoru je zbytoče vela ras a malo frakcii napr. čo robia undeadi v horde?Najprv išli za alikmi a ty sa nanich vysrali a horda ich zobrala iba z dôvodu aby ich neničili.Napr. taky garosh nenavidi undeadov a blood elfom sa zlepšuju vsťahy s alianciou a vysokym tiež a ich hlavni nepriatelia ich vkuse spájaju...a worgeni?worgeni vlastne nič nepriniesli ali len ludia sa zmenili na worgov a pridali k ali zatial čo goblini boli mimo a pridali sa k horde teda by sme si mysleili že horda je sliejšia?lenže najsilnejšiu rasu hordy orgov ničia ty kentauri a ludia su ešte večšia rasa trpaslici maju vela strojov a night elfoviia su velkosťou rasa porovnatelna orkom alebo ludom tým padom vydedukujeme že vo WARCRAFTE je silnejšia ali ale wow je niečo ine v strednej europe hrava viac za hordu aj ostatok východnej eu ale take francuzsko nemecko britania USA všeto hráva za ali ostatok sveta je viacmenej vyrovnany

Gustafa 08.05.2011 20:44

Tvého největšího vůdce Orgrima roznesla na kopytech Aliance v čele s Lotharem a králem Terenasem
Ale na rozdíl od lothara orgrim přežil

Thrall 08.05.2011 20:42

Suriencz
Tvého největšího vůdce Orgrima roznesla na kopytech Aliance v čele s Lotharem a králem TerenasemKrok s Garoshem dle mého soudu vůbec nebyla ze strany Blizzardu logická věc.
To ano ale v tedy boly orkovia sami teraz je tu frakcia a nielen jedna rasa

Suriencz 06.05.2011 14:09

Tvého největšího vůdce Orgrima roznesla na kopytech Aliance v čele s Lotharem a králem TerenasemKrok s Garoshem dle mého soudu vůbec nebyla ze strany Blizzardu logická věc.

Honza4545 06.05.2011 07:49

Pestak6
Hele a ted vam neco povím Ok co kdyby Thrall neodesel co kdyby se Horda usmirila navzdy s Alianci to by nebylo Wow proti komu by se hrali BG ??? tak tu nepatlejte kurva furt ze Garrosh nechce mir !! Konecne je vudcem pravy Hordak ten kterej chce pobit Aliky a ne se s nima smirovat takhle je to nejlepsi prima valka Ali vs Horda !!
Vudce pravý horďák ??? Tímto způsobem válčení prohraje zachvilku válku .Nejlepší vůdcem hordy byl Orgrimm Doomhammer.

Puzzlejoe 17.04.2011 11:42

Tak teď zrovna není nejlepší se navzájem rubat když tu je pohroma,deathwing,ragnaros a další Malfurion s Thrallem to sami nezachrání

epox 06.03.2011 13:57

Pestak6
Hele a ted vam neco povím Ok co kdyby Thrall neodesel co kdyby se Horda usmirila navzdy s Alianci to by nebylo Wow proti komu by se hrali BG ??? tak tu nepatlejte kurva furt ze Garrosh nechce mir !! Konecne je vudcem pravy Hordak ten kterej chce pobit Aliky a ne se s nima smirovat takhle je to nejlepsi prima valka Ali vs Horda !!
mier bol aj pred TBC a bg boli takze keby mali mier bg by zostali

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet