Lor'themar Theron

Obsah

História

Hraničiar

Ako člen skupiny Farstrider, Lor'themar často bojoval proti Amani trolom zo Zul'Aman. Počas jedného takého boja bola Lor'themarova skupina premožená a on sám bol zajatý do obetnej komnaty. Medzi zajatými boli aj ďalší - Liadrin, Dar'Khan a Galell. Štvorica sa pokúsila vyslobodiť, než mučenie mohlo začať. Zul'jin osobne ich chcel mučiť kvôli zisteniu slabosti ochranných runových kameňov. Lor'themar sa dokázal vyslobodiť a začal bojovať proti trolom, zatiaľ čo Dar'Khan ich teleportoval preč. Lor'themar sa rýchlo vypracoval na vyššie pozície. Niekedy pred Druhou Vojnou získal hodnosť kapitána a stal sa aj Sylvanasiným zástupcom a strážcom Slnečnej Studni.

Druhá Vojna

LorLor'themar Theron slúžil Sylvanas ako jej zástupca počas Druhej Vojny. Bol veľmi zručný ranger a preto sa pripojil k bitke proti invazívnej Starej Horde a Amani trolom. V priebehu boja narazil na Alleriu a Turalyona počas útoku Dragonmaw orkov a zotročených drakoch Červenej letky. Alleria Therona paladinovi predstavila ako jedného z najlepších rangerov, a ten si pre elfa vybudoval rešpekt. Obaja boli v tom čase zástupcovia svojich veliteľov. Theron poznamenal, že sa rangerom podarilo vyhnúť ohňom drakov, ale že teraz nedokážu premôcť plamene v lesoch. Presvedčil Alleriu k ústupu, hoci chcela ďalej bojovať. Lor'themar potom doprevádzal Khadgara, Alleriu, Turalyona a Kurdrana do Hlavného Mesta, ktoré bolo práve pod útokom Orgrimma Doomhamera. Krátko na to Doomhammer odišiel z bitky, keď sa dozvedel o Gul'danovej zrade. Alleria a Lor'themar sa vrátili domov. Po Druhej Vojne ho Sylvanas povýšila na hodnosť ranger lord (Alar'annalas v Thalassiančine) a pogratuloval mu kráľ Anasterian osobne.

Tretia Vojna

LorO pár rokov neskôr sa z Lor'themara stal hlavný veliteľ Farstrider a ochranca Sunwell a tých, ktorí chránili Quel'Thalas. Taktiež bol priateľom Dar'Khana Drathira, člena Magisters, ktorý túžil po uznaní. Ten využil toto priateľstvo k získaniu informácii o obrane Quel'Thalasu, ktoré následne povedal rytierovi smrti Arthasovi. V okamihu, keď sa Pohroma vyrútila na lesy Quel'Thalasu, Lor'themar bol so svojou skupinou pri Zul'Amanských horách na obhliadke. V tom momente si všimol rozširujúcu sa nákazu a rýchlo sa presunuli do tábora An'owyn. Zistili, že jeho ochranné kúzlo bolo zničené a jeden z mesačných kryštálov potrebných pre Kľúč Troch Mesiacov bol preč. Kľúč posilňoval ochranný štíť Silvermoonu - Ban'dinoriel - Strážca. Lor'themar sa však nádejal, že mágovia stále budú môcť posilniť ochranný štíť, a tak sa rýchlo vydal k An'daroth. Tam časť kľúča taktiež chýbala a začal sa domnievať, že niekto mohol Quel'Thalas zradiť. Útok bol ale na spadnutie, a tak nebolo času špekulovať. V An'daroth našiel len mŕtvoly a zvláštne skazenú zem. Mŕtvoly zrazu ožili a zabili väčšinu jeho rangerov. Tu Lor'themar prišiel o svoje ľavé oko a zachránil ho len príchod Haldurona. Obaja sa okamžite rozbehli k hlavnému mestu. Ľudský princ zaútočil na Silvermoon a aj keď Theron dúfal, že sa situácia obráti v prospech elfov, Quel'Thalas a jeho vodcovia padli. Keď Lor'themar dorazil k Studni, bola už skazená Arthasom. Keďže neostal nikto iný, kto by dokázal viesť ľud, Theron sa dostal do dočasného vedenia tých, ktorí prežili. Dokázal získať od Pohromy časť mesta - Bazaar a stala sa provizórnou základňou zvyšných elfov. Krátko na to do poničených lesov vstúpil Princ Kael'thas a sledoval skazu spôsobenú Pohromou. Poslal Rommatha za Lor'themarom, aby sa pripravili na príchod princa. Theron mu ukázal telo otca a bol prítomný, keď sa telo zapálilo. Taktiež sprevádzal Kaela, Liadrin a ďalších na Quel'Danas, kde sa zničila skazená Slnečná Studňa, aby ju nezískali Amani trolovia a aby sa skazenosť nerozšírila medzi elfmi. Skupina sa triumfálne vrátila do Silvermoonu, ale netrvalo dlho a v elfoch sa prebudila závislosť po mágii. Kael oficiálne zmenil meno elfov z vysokých na krvavých a Lor'themar bol určený za Regent Quel'Thalasu. Bolo mu nariadené ochraňovať ľud, zatiaľ čo sa princ a jeho skupina pridali k Novej Aliancii v Lordaerone.

The Sunwell Trilogy

Nejaký čas po Tretej Vojne oživený Dar'Khan Drathir uniesol dievčinu Anveenu Teague do Quel'Thalasu. V tom čase Theron a Brightwing viedli skupinu hraničiarov proti Pohrome v lesoch Ghostlands. Bohužiaľ, niektorí elfovia padli a nariadil spáliť mŕtve telá, aby neboli oživené. Lor'themar sa vtedy dozvedel, že Dar'Khan je v Quel'Thalase a Halduronovi vyrozprával svoju históriu po boku s Dar'Khanom. Lor'themar zhromaždil rangerov a šli zničiť elfského zradcu. Našli jeho polohu a obkľúčili Dar'Khana, no ten vyvolal kostlivcov padlých vysokých elfov. Lor'themar a jeho vojsko boli nútení utiecť. Počas úteku, Lor'themar bol šokovaný, keď začul hlas ozývajúci sa z diaľky, ktorý priradil k bývalej ranger-generálke, teraz Banshee Queen Sylvanas Windrunner. LorRuiny Quel'Thalasu sa v tomto okamihu stali terčom aj pre modrých drakov – Kalecgosa a Tyrygosi a taktiež pre paladina Jorada Macea - prišli sem zachrániť Anveenu. Lor'themar pri úteku narazil na túto skupinu a prikázal im, aby zložili zbrane a vzdali sa, no napokon zistili, že majú rovnaký cieľ – zničiť Dar'Khana. Avšak Lor'themar bol voči ním nedôverčivý, keďže tvrdili, že sú modrí draci, no Kalecgos nemal teraz tú schopnosť dokázať to. Regent a Brightwing boli pobavení ich príbehom a Theron posmešne dodal, že by im aj uveril, keby to mohli dokázať. V tom sa Tyrygosa premenila na modrú dračicu, čo elfov ohromilo. Theron si okamžite kľakol a ospravedlnil sa za svoju aroganciu. Lor'themar napokon povedal novým spoločníkom o Sylvanasinom osude, no boli si neistí, či teraz bude ich priateľ, alebo nepriateľ, ale zhodli sa, že bude navždy nepriateľom pre Dar'Khana. Skupina sa dostala do Údolia Slnečnej Studni, kde Kalec odhalil, že Anveena je v skutočnosti ľudský avatar samotnej Slnečnej Studne. Napokon nastáva veľká bitka proti Dar'Khanovi, kde k útoku sa pridala aj Sylvanas - pomohla skupine proti zradcovi. Lor'themar si musel od elfského zradcu vypočuť zopár výčitiek a potom svoju pozornosť venoval Kalecgosovi. Anveena týmto rozptýlením získala čas, aby obnovila svoju moc a následne ju použila na zničenie nemŕtveho elfa. Po boji Lor'themar prisahal, že elfovia ochránia Anveenu, a že jej skutočnú totožnosť nikdy neprezradia.

Obnova Quel'Thalasu

Medzičasom Kael opustil Novú Alianciu a pridal sa k Illidanovi na Outlande, odkiaľ Grand Magister Rommath s ďalšími mágmi boli poslaní naspäť do Quel'Thalasu. Ten doniesol správu, že Theron má ochrániť ľud a pripraviť ich do neba v Outlande. Rommath taktiež naučil elfov, ako ukojiť závislosť na mágii – vysávaním arkánovej mágie, podľa Kaelových (v skutočnosti Illidanových) učení. Quel'Thalaskí elfovia túto novinku vskutku prijali dobre, no našlo sa zopár, ktorí s tým nesúhlasili. TheronTýchto elfov musel Theron vyhnať z Quel'Thalasu so slovami, že nemôže viesť rozdelený národ. Preto Renthar Hawkspear zobral svojich najvernejších a odsťahoval sa za hranice domoviny. Mosty medzi dvoma rangermi boli spálené. Pohroma bola veľká hrozba pre Lor'themara, no pre mocného mága Rommatha to bola hračka. Rommath spoločne s ostatnými magistermi získali, oslobodili a prebudovali Silvermoon „skoro cez noc“. Od tohto momentu Lor'themar mohol ako-tak bezpečne vládnuť Quel'Thalasu zo Silvermoonu a jeho spoločníci, Rommath a Halduron pokračovali v radení.

Blood of the Highborne

Lor'themar ostal s Liadrin v kontakte, hoci tá sa rozhodla žiť v Ghostlands. Bol si vedomí jej vnútorného boja so závislosťou, a preto jej nechával posielať magické objekty, ktoré by mohla sať. Hraničiari neboli až tak veľmi postihnutí závislosťou, ako mágovia či kňazi. Netrvalo dlho a Rommath s Astalorom prišli s nápadom vytvoriť nový rád - Krvavých Rytierov. Hoci sa mu nápad nie celkom pozdával, napokon súhlasil a dúfal, že sa reputácia rádu zmení k lepšiemu a poslúžia pre dobro Quel'Thalasu. V čase, keď sa vytváral rád ho Liadrin navštívila a všimla si, že na stole má listy s pečaťou Hordy. Zmena od hraničiara k politikovi bola pre Regenta ťažká a stále sa považoval za člena Farstriders. Jeho priateľstvo s Halduronom mu v tejto veci veľmi pomohlo a považoval ho za najlepšieho spojenca. Lor'themara začala trápiť prítomnosť záhadnej postavy menom Thadirr. Netrvalo dlho a jeho totožnosť sa odhalila - bol to znova-oživený Dar'Khan Drathir v službách Lich Kinga. Ten nalákal Krvavých Rytierov do pasce a chcel ich previesť na stranu svojho pána. Lor'themar, Astalor, Halduron a rangeri prišli rytierom v Dawnstar Spire na pomoc a dali sa do boja proti nemŕtvej armáde. Lor'themar osobne zaútočil na Dar'Khana, no ten ho zapálil. Rytieri sa rýchlo dali do pohybu a Lor'themara z plameňov dostali a vyliečili. Regent namieril svoj luk s magickou strelou z artefaktu Kameň Iskier (Stone of Sparks) a trafil zrádneho elfa a opäť ho zabil. Keď bolo po boji, všimol si, že Liadrin na bojisku nie je a okamžite ju šiel hľadať. Sledoval stopy a našiel ju v starej trolskej komnate, kde pred rokmi boli mučení. Našiel ju rozrušenú nad mŕtvolou Galella, ktorého musela zabiť.

Burning Crusade

Theron Lor'themar naďalej pokračoval viesť svoj ľud ako Kaelov zástupca. Vedel, že bez spojencov nie je múdre zotrvať, keďže Pohroma je hrozba na juhu. Spojenectvo s Alianciou už nepripadalo do úvahy, hoci pokus tam bol - keď trpaslický veľvyslanec sa snažil obnoviť spálené mosty, no v skutočnosti to bol špeh a musel byť zabitý. Avšak, nová, nečakaná a ochotná pomoc dorazila – Forsaken vedení Sylvanas Windrunner v oslobodzovaní Ghostlands. Týmto sa snažil cez Forsaken dostať k ich spojencom – Horde. Dar'Khan sa opäť nejako vrátil a zas bol hrozba pre elfov, keďže sa stále snažil získať moc Slnečnej Studni. Sin'doreiskí hrdinovia definitívne zabili Dar'Khana oddeliac jeho hlavu od tela. Tá sa doniesla Lor'themarovi a bol potešený jeho smrťou a porážkou Pohromy, a preto poslal Thrallovi list so žiadosťou o miesto v Horde. So silnou podporou od Sylvanas a s faktom, že bojovali proti aliančným špehom a taktiež s informáciou o Outlande, Thrall prijal krvavých elfov do Hordy. O niečo neskôr však musel Lor'themar prežiť ďalšiu katastrofu – Kael sa vrátil a zradil Quel'Thalas, keď v mene Plamennej Légie zaútočil na Silvermoon, uniesol naaru M'uru a začal vyvolávať Kil'jaedena v Slnečnej Studni. Kaela nečakalo nič iné než smrť, Kil'jaedena zase porážka a zapudenie naspäť do Twisting Nether. Najdôležitejšia vec ale bola obnovenie Slnečnej Studni. Krátko po týchto udalostí sa Lor'themar zapozeral do Studni a cítil nič, keďže to ostalo na ňom, aby viedol krvavých elfov ako jediný vodca. Kael bol vyhlásený za zradcu a ľud sa teraz obracal na Therona. Elfovia prijali Lor'themara počas absencie Kaela, tak ho príjmu aj teraz. Arkánitové obri začali miesto Kaela hovoriť o Lor'themarovi ako o vodcovi, ktorý povedie elfov k sláve. Vedenie celého Quel'Thalasu sa stalo Lor'themarovou hlavnou úlohou a fakt, že elfovia pomáhali Illidanovi a Plamennej Légii uvrhli na elfov zlé meno, ktoré teraz Theron musí očistiť.

In the Shadow of the Sun

Aj keď sa Lor'themar stal jediným vodcom - Regent Lordom, stále trval na tom, že posledný oficiálny kráľ bol Anasterian. Po vojne na Quel'Danase Theron dostal listy od Arcimága Aethasa Sunreawera, člena Kirin Tor, ktorý žiadal pomoc v Northrende, no listy odignoroval. Napokon Aethas dorazil osobne. Bohužiaľ, diskusie vodcov neviedli k ničomu, keďže Rommath s Aethasom nesúhlasil a hádali sa. Neskôr odišiel za hranice Quel'Thalasu, do Quel'Lithien Lodge. Tam nebol celkom dobre privítaní, no napokon sa stretol s tými, ktorých hľadal – Renthara Hawkspeara a Auroru Skycaller. Rozprával im o Kaelovej zrade, Sunwell, o vojakoch Sunfury, ktorí sa vrátili domov. Vysokým elfom ponúkol pomoc, no tí odmietli, nedokázali zabudnúť, ako ich Theron vyhnal a čo viac, že na nich Horda – Nathanos Blightcaller, útočili. Lor'themar sa snažil získať si ich dôveru, no zbytočne a vrátil sa do Silvermoonu. Tam sa musel opäť venovať Aethasovi, no napokon sa vyriešila sama. Do mesta dorazila Sylvanas, ktorá nariadila, aby vojská elfov odcestovali do Northrendu a pomohli Horde proti Pohrome. Theron sprvu váhal, že nemá dostatok vojsk a že práve v jednej vojne bojoval, no napokon súhlasil, čo sa nepáčilo zase Rommathovi, avšak Theron ich utíšil. Rommath následne konfrontoval Regent Pána, že sa podriadil vydieraniu, no Theron urobí pre Quel'Thalas všetko. Týmto bola aj Aethasova požiadavka schválená.

Wrath of the Lich King

Keďže Slnečná Studňa sa opäť stala funkčná, krvaví, ale aj vysokí elfovia, ktorým Theron umožnil vstup, tam dorazili, aby nabrali nové sily. Hrdinovia Aliancie a Hordy navštívili Therona v zámere obnoviť meč Quel'Delar v Sunwell, kde sa vyskytovali aj Rommath, Auric Sunchaser a Liadrin. Pre nie-elfských dobrodruhov - Theron ďakuje za vrátenie meča „právoplatným vlastníkom“ a pokúsil sa ho zobrať, no meč vycítil, že on nie je jeho nositeľom a odhodí ho preč. Vtom Rommath obkľúčil dobrodruha, ale po debate s Auricom ho aj s mečom posiela preč. Pre elfských dobrodruhov - Theron je jednoducho svedkom ako sa meč obnovuje v Studni a všetci traja, Theron, Sunchaser a Rommath, podporujú elfského dobrodruha a vodca elfov dokonca kľačí a vidí v ňom hrdinu a inšpiráciu pre sin'dorei.

Cataclysm

Lor'themar vedie svoj ľud k novému osudu a umožnil elfom, aby pomocou Slnečnej Studni ukojili svoju závislosť. Nájdu sa aj takí, ktorí sa závislosti na mágii nechcú vzdať. Keď sa hrozba Amani zo Zul'Aman opäť obnovila, Vol'jin, Halduron a Vereesa Windrunner sa pripravili na protiútok. Theron sa Dozvedel sa o prítomnosti Vereesi a poslal posla, aby zistil, prečo je tu. Ten si vypočul bojové plány a Halduron ho poslal naspäť za Regent Pánom.

Jaina Proudmoore: Tides of War

LorLor'themar bol prítomný na stretnutí vodcoch Hordy v Orgrimmare, kde im Garrosh povedal svoj plán o zničení Theramoru. Theron sedel hneď vedľa Garrosha. Zatiaľ čo väčšina členov bola proti tomuto plánu, Lor'themar ostal ticho. Sylvanas zareagovala, že ak by sa útok odohral, Aliancia by zaútočila na Forsaken a Sin'dorei, no Lor'themar ju ignoroval. Keď stretnutie skončilo, Garrosh pozval Lor'themara na tajné stretnutie, kde mu poďakoval za lojalitu. Lor'themar ubezpečil Garrosha, že on a jeho Krvaví elfovia sú verní Horde, no Garrosh dodal elfovi, že on JE Horda. Lor'themar ho následne opravil, že je jeden z vodcov. Ako Theron odchádzal z Orgrimmaru, Garrosh došiel k záveru, že Lor'themar by mal byť sledovaný. K útoku na Theramore bol Lor'themar a Sylvanas požadovaní, aby osobne dorazili a viedli svoje vojsko. Prekvapivo pre Garrosha, ani jeden z nich nedorazil, lebo Halduron Brightwing naliehal na Lor'themara, aby poslal elfku Kelantir Bloodblade a viedla vojsko v útoku.

Landfall

Vodca Krvavých elfov s celým regimentom elfov vycestoval na Pandariu, kde plnil rozkazy od Garrosha. Spoločnosť mu robila strážkyňa Ellendra Palescorn. Sprvu Theron a Garrosh so svojimi strážami boli videní v Shrine of Two Moons. Elf Fanlyr našiel dokument o existencii mocného artefaktu Divine Bell. Preto bol Theron poslaný do Kun-lai, kde ale mal problémy s mogu a Garrosh šiel zistiť čo sa deje. Theron ho obviňoval, že ho nevaroval pred nebezpečenstvom. Neskôr Lor'themar poslal dobrodruha a elfov Orestesa a Aenea, aby chytili náčelníka mogu v horách a poslal ho do tábora Hordy. Naspäť v Shrine of Two Moons, kde dorazil aj Baine, s Garroshom Lor'themar diskutoval o sile Sha. Garrosh ju neoblomne chcel získať. Theron sa s ďalším artefaktom vrátil do Silvermoonu otvoriť ho. Neskôr Garrosh poslal dobrodruha za Theronom, aby zistil, čo je s artefaktom. Theron poslal napred dobrodruha do miestnosti, kde bol artefakt skúmaný arcimágom Aethasom Sunreaverom a Rommathom. Lor'themar prichádza do miestnosti a uvidel výsledok skúmania - Sha spôsobila, že Rommath a Aethas sa do seba pustili. Theron už určite niečo začal plánovať, nedokáže sa pozerať na Garrosha a jeho spôsob vládnutia a dokonca mu Garithos pripomína Garrosha. "Možno že Theron plánuje zmeniť spojencov" - boli klebety, ktoré sa rozšíri medzi členami Hordy. A naozaj sa stalo, že Lor'themar rokoval s Varianom o pridaní krvavých elfov do Aliancie. Potom bol videný v Garrosh'ar Advance, tábore, kde je mogu Shan Kien mučený Garroshom. TheronNeskôr sa krvaví elfovia z Dalaranu ocitli v občianskej vojne, kvôli Garroshovi, Fanlyrovi a artefaktu Divine Bell. Divine Bell bol ukradnutý z Darnassusu a dostal sa do Silvermoonu. Krádež sa odohrala cez Dalaran a Jaina zaútočila na krvavých elfov v meste mágov. Theron poslal Rommatha a skupinu elfov, aby zachránili uväznených Sunreavers elfov a Aethasa. Rommath sa úspešne vrátil do Silvermoonu aj s vyslobodenými elfi a informoval Regent Pána o situácii. Theronov pohár trpezlivosti definitívne pretiekol. Želal si, aby Garrosha ten prekliaty Divine Bell zničil a Rommath to okomentoval, že by z neho bol dobrý Warchief, na čo Theron reagoval, že sa to môže stať. Regent Lord zvoláva vojsko rangerov a mágov, aby sa pripravili do vojny a chystá sa zasadiť úder; berie osud do svojich rúk.

The Thunder King

Lor'themar sa ujal vedenia organizácie Sunreaver Onslaught pozostávajúcej z mágov Sunreavers a Magisters a s rangermi či Blood Knightmi. S vojskom sa vydal na Ostrov Hromu, kde sa rozhodol bojovať proti Kráľovi Hromu. Aj keď pod vlajkou Hordy, nie je to celkom tak. Keďže sa Garrosh stále zaoberá útočením Aliancie v Krasarang Wilds, Theron zmobilizoval Onslaught proti Lei Shenovi, ktorý by určite začal ohrozovať Pandariu. Ale to nie je všetko; Regent Lord chce naplniť svoje varovanie keď sa ukradol Divine Bell, chce získať zbrane cisára Mogu, ktoré by v budúcnosti použil proti Garroshovi. Lor'themar si je vedomý, že čoskoro vypukne povstanie proti Náčelníkovi Hordy a chce byť na to dostatočne pripravený. Theron netajil svoje plány a dokonca ich povedal aj dobrodruhom. Práve vtom momente na lode elfov zaútočili trolovia a uznal, že sa na bojisku cíti veľmi dobre. Na čas ostal Regent Lord na bojovej lodi, Crimson Trader, odkiaľ kontroloval útoky na nepriateľov – Zandalari Trolov, Mogu a Saurok - a dokonca nechal sformovať spojenectvo so Shado-Pan. Ako útoky pokračovali, elfovia potrebovali základňu a vhodné miesto sa vyskytlo na západnej časti ostrova. Akonáhle dobrodruhovia a Scout Captain Elsia zabezpečili územie z rúk Zandalari Trolov, Theron a jeho plavidlá sa vylodili a začali budovať pevnosť elfov – Dawnseeker Promontory. Ako budovanie pokračovala, pokračovala aj vojna proti armádam Lei Shena, ale aj proti Aliancii – Kirin Tor Offensive - vedené Jainou Proudmoore. Keď boli nepriatelia ako tak porazení či oslabení, Theron osobne viedol útok na pevnosť Kráľa Hromu. Elsia sa oňho obávala, no Lor'themar ju ubezpečil, že jej obavy sú zbytočné. Bitka sa potom presunula aj do novo-otvorenej pevnosti a keď nastal správny čas, Theron nariadil získanie bane Lightning Vein pod pevnosťou. Za pomoci Taoshi od Shado-Pan sa Horde podarilo obsadiť baňu a Theron a jeho rangeri zabezpečili vchody a zabili zvyšných Mogu. Regent Lord nariadil, aby kováči začali študovať výtvory a plány zbraní Mogu. Neskôr sa Theron stretol s Taranom Zhu a Taoshi a naplánovali útok na Stormsea Landing. Aliancia a Horda získala ďalšie miesto na bojovanie. Na tomto mieste sa ukrýva aj Lei Shenová pokladnica, v ktorej sa nachádza amulet Choker of Storms a Theron ho rozoznal, že je mocný artefakt. Dal ho Aethasovi na preskúmanie. LorVo finálnej bitke proti Pevnosti Lei Shena a jeho strážcu Shan Bua, Regent Lord viedol vojská Hordy do Bloodied Crossing a pomáhal Taranovi v boji. Obaja, Elsia a Aethas ho nasledovali. Bojuje nie len Horda, ale aj Aliancia vedená Jainou osobne. Obe mocnosti najprv zaútočili na Shan Buove vojská a mogu samotného. Keď Shan Bu padol, Theron a Proudmoore svoje vojská otočili proti sebe a začali sa hádať. Lor'themar požadoval vyslobodenie Sunreavers elfov z Violet Hold, tvrdiac, že sú nevinní, čo sa týka Garroshovho vpádu na Darnassus, na čo Jaina reagovala, že sú vojnoví zajatci a chce Aethasa. Vtom momente ich utíšil Taran Zhu, ktorý už mal dosť konfliktu medzi Alianciou a Hordou. Jaina stále verí, že nemôže byť žiaden mier, pokiaľ Hordu vedie Garrosh, na čo Theron odpovedal, že to je dôvod prečo chce ušetriť svoj ľud od tejto bitky, čo Jainu obmäkčilo. Obaja vodcovia napokon so svojim vojskom odchádzajú do svojich pevností. Lor'themar potom získal zbraň, ktorú na tomto ostrove hľadal – hrdinovia Hordy mu doniesli mocné krvavé golemy, ktoré nechal Aethasovi, aby ich preskúmal a sfunkčnil.

Escalation

Lor'themar sa skontaktoval s Vol'jinom a prisľúbil mu pomoc v rebélií proti Garroshovi. Bohužiaľ, Vol'jin musel reagovať čo najskôr - zatiaľ čo v Durotare sa zvrhla bitka o tamojšie územia, Theron stále musel dokončiť prácu na Ostrove Hromu a prekročenie mora mu taktiež zabralo čas.

Siege of Orgrimmar

Tesne pred vypuknutím veľkej bitky o Orgrimmar, Lor'themar sa nachádzal na Pandarii, ale lode krvavých elfov sa už pridali k námornému vojsku Forsaken a približovali sa k Durotaru. V istom okamžiku ho našiel Lorewalker Cho a požiadal ho o pomoc. Spoločne s Jainou Proudmoore dorazili do podzemných siení Údolia Večných Kvetov, kde hrdinovia Aliancie a Hordy práve zabili poslednú zo sha - Sha of Pride. Theron a Proudmoore našli Garroshovu zbraň Gorehowl pohodenú. Keďže už tu nebolo čo dokončiť, obaja zoskupili svojich hrdinov a teleportovali sa do Bladefist Bay v Durotar, kde práve pristávali lode. Theron sa pridal k Aethasovi a Sylvanas. Kráľovná forsaken sa ho spýtala, či môže oživiť jeho mŕtvych vojakov, no regent lord jej to striktne zakázal. Keď sa ho však spýtala na ľudí, tak ho to nezaujímalo. Potom spoločne s dobrodruhmi zaútočili na Dragonmaw orkov, ktorí strážili túto oblasť. Viedla ich Zaela lietajúca na proto-drakovi Galakrasovi, potomka Galakronda. Aby mohli vojská pokračovať ďalej, Galakras a orkovia musel byť zabití. Zatiaľ čo trojica vodcov zabíjala orkov, dobrodruhovia sa chopili veží a zostrelili Galakrosa, čo už potom nebol problém ho doraziť. Po boji sa vojská elfov a Forsaken chopili kontroly prístavu. Sylvanas, či už ako žart alebo niečo iné, mu povedala, že by z neho urobila peknú mŕtvolu, čo Lor'themar zobral ako kompliment. Dobrodruhovia pokračovali k bránam Orgrimmaru za Vol'jinom a Bainem. LorV závere obliehania nastal boj proti Garroshovi v jeho novovystavanej svätyni, kde padá na zem porazený. Lor'themar bol prítomný pri rozhodovaní čo ďalej s Garroshom a pri menovaní nového náčelníka Hordy. Theron s rešpektom prikývol s Thrallovou voľbou a krátko na to uznal, že politiku považuje za vyčerpávajúcu a verí, že Vol'jin povedie Hordu dobre. Letmo zazrel na Sylvanas a dodal, že nový náčelník bude musieť Hordu udržať pohromade.

War Crimes

Lorthemar došiel na rozhodnutie o osude Garrosha Hellscreama a vypočul si slová Tarana Zhu. Čudoval sa, či počas súdu budú Celestials zastupovať rolu sudcov, poroty alebo katov. Zhu vysvetlil, že Celestials budú reprezentovať porotu. Následne sa presunuli do bočného vchodu, kde sa rozhodlo, že obhajca bude Baine, s čím Theron súhlasil a potom sa vrátil do hlavnej siene a sledoval ako si Aliancia vybrala najprv Variana potom Tyrande ako obžalobu. Lor'themar pochopil, že to z ich strany bolo dopredu naplánované a s týmto sa zhodol aj so Sylvanas. Ich rozhovor sa prerušil, keď Theron zbadal Vereesu a na pozdrav obaja prikývli hlavou. O deň neskôr začal prvý deň súdu a vodca elfov samozrejme nechýbal. Na konci súdu bol prítomný, keď Celestiali povedali svoj verdikt. Všetci pochopili, že nie len Garrosh, ale aj oni boli súdení. Stav: Živý Kde sa nachádza: Sunfury Spire, Silvermoon City; rôzne miestá na Pandarii Frakcia: Kráľovstvo Quel'Thalas, Horda, Sunreaver Onslaught a Farstriders; niekedy: Aliancia Lordaeronu Rasa: Krvavý elf; niekedy vysoký elf Postavenie: Regent Pán Quel'Thalasu a krvavých elfov, veliteľ Sunreaver Onslaught; niekedy: rôzne hodnosti vo Farstriders Povolanie: Ranger, Hunter Tituly: Regent Lord of Quel'Thalas, Lord Regent, Ranger Lord

Trivia

 • Lor'themar bol Sylvanasin zástupca ešte pred pádom Quel'Thalasu, ale nie Ranger-General Quel'Thalasu. Miesto toho sa ním stal Halduron.
 • V prvom Lor'themarovom TCG bol uvedený ako paladin (Velen zase šaman). Dôvodom bolo pridanie šamanov a paladinov k Aliancii a Horde. V ďalšej sérií TCG už to bolo znázornené v poriadku.
 • Hoci je lovcom, zdá sa, že preferuje meč, keďže mnohokrát sme ho videli s mečom v rukách na bojisku. To značí, že je zručný s oboma typmi zbraní.
 • Lor'themarova poviedka In the Shadow of the Sun najprv vyhrala fanúšikovskú súťaž a neskôr bola (s menšími úpravami) priradená do oficiálneho lore.
 • Sunfury Spire nie je jeho domov, ale je známe, že tam trávi väčšinu času.
 • Theron používa Greatsword of the Sin'dorei (alebo zbraň jej podobnú).
 • Jeho pôvodná farba očí bola tmavo hnedá.
 • Keď Kael'thas zaútočil na Quel'Danas, rady Spell breakerov sa rapídne znížili. O nejaký čas neskôr Lor'themar nariadil obnovu rádu a počas invázie na Ostrov Hromu, Theron priviedol veľké vojsko Spell breakerov.
 • Hoci to nebolo v hre videné, Lor'themar zrejme priniesol na obliehanie Orgrimmaru celú svoju armádu, vrátane Krvavých Rytierov.
 • Lor'themar raz povedal: "Nemáme na výber, Sylvanas." To isté povedal Kael'thas: "Nemáme na výber, Vashj." Obe dámy ponúkli elfom možnosť, ktorú obaja museli následne prijať.
 • Theron v gréčtine znamená lovec.

Vzhľad

Lor'themarov vzhľad sa menil skoro každým dielom. V Sunwell Trilogy bol znázornený v odeve hraničiara s plášťom, dlhými vlasmi a bez jedného oka. V The Burning Crusade mal vlasy v cope, odev zjednodušený, štíť a obojstranný meč, a obidve oči zdravé. V Battlecry mozaike sa mu brnenie a štít zmenili. Taktiež bola pridaná kozia briadka. V Tides of Darkness bol opisovaný s tmavo-hnedými očami a farba vlasov bola svetlý blond. V TCG bol znázornený s tmavými vlasmi. V ďalších výskytoch už mal svetlé vlasy. Jeho model v Cataclysm sa už podobá najnovším obrázkom. Chyba s okom bola opravená až o 6 rokov neskôr od jeho debutu v tBC, v patchi 5.1. V Siege of Orgrimmar nemá svoju klasickú pásku cez oko, ale len krúžok. Jeho model v hre bol jeden z posledných, ktorý bol unikátny, čo sa týka vodcov.

Osobnosť

Lor'themar pôvodne nemal s politikou nič spoločné, bol hrdým rangerom. Poriadne ho zasiahli zrada Dar'Khana a Kaela. Kvôli tomu sa stal odporcom tyranie a nespravodlivosti a svoj ľud dáva na prvé miesto. Lor'themar nemá rodinu a ani si neplánuje založiť novú dynastiu.

Špekulácie

Na vstup k Horde bola použitá aj odpoveď Rommatha o Outlande - áno. Je možné, že sa jednalo o výskyt mag'har. V knihe Tides of Darkness bol Lor'themar predstavený ako Lord Theron, čo by mohlo značiť, že jeho rodina mala nejaké významné postavenie. Alebo išlo len o zdvorilosť, či odkaz na jeho postavenie v rangerskej hierarchii. Keďže sa vojsko Sunfury vrátilo z Outlandu do Quel'Thalasu, Theron sa zrejme chopil vedenia.

Naposledy upravil/a Mordecay 01.02.2015 v 16:17:55.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

malfurik 17.01.2017 09:52

Ako pridať informácie k popisu

Esperanta 17.01.2017 10:12

Musíme to všechno pořádně zupdatovat. Chvilku to bude trvat. přeci jen tu máme opravdu velké množství hrdinů.

Mordecay 26.08.2015 20:59

kekso
Mna by zaujimalo čo robil a kde bol Kael ked Arthas ničil Silvermoon...možno mi to len vyfučalo z hlavy alebo to neviem.. Mohol by mi to niekto objasniť prosím?
Kael bol v tom čase v Dalarane. Akonáhle sa o útoku dozvedel, odišiel domov. Potom padol aj Dalaran.

godlike 26.08.2015 20:56

kekso
Mna by zaujimalo čo robil a kde bol Kael ked Arthas ničil Silvermoon...možno mi to len vyfučalo z hlavy alebo to neviem.. Mohol by mi to niekto objasniť prosím?
No v knize co jsem četl byl někde jinde což je divný.ale spíš byl na mis jako jeden ze členů šestky kirin tor

kekso 26.08.2015 20:09

Mna by zaujimalo čo robil a kde bol Kael ked Arthas ničil Silvermoon...možno mi to len vyfučalo z hlavy alebo to neviem.. Mohol by mi to niekto objasniť prosím?

Mordecay 06.10.2014 14:18

Wolfman
Ranger je technicky vzato hunter. Ve Warcraftu 2 jsou to základní Alianční střelci.A není v článku chyba, že je Rommath naučil ukojit závislost užíváním arkánové magie? Tu šnupali dřív, po přidání se k Ilidanovi začali užívat pekelnou, která jim zabarvila oči do zkažené zelené, ne?
Skontroloval som zdroje a podľa Warcraft Encyklopédie Rommath ich naozaj naučil vysávať arkánovú mágiu. Tie oči sa však zmenili kvôli pekelnej (fel) energii, ktorá v Quel'Thalase bola. Potom v dokumentácii pre tBC sa tvrdí, že na obnovu mesta bola použitá nejaká nestabilná / nestála / (volatile) mágia, čo je zrejme tá fel energia. No a tiež bola táto otázka rozoberaná v AskCDevs: http://wowfan.tiscali.cz/clanky/ask-creative-development-%E2%80%94-round-iii-answers/1/

Wolfman 06.10.2014 11:04

Ranger je technicky vzato hunter. Ve Warcraftu 2 jsou to základní Alianční střelci.A není v článku chyba, že je Rommath naučil ukojit závislost užíváním arkánové magie? Tu šnupali dřív, po přidání se k Ilidanovi začali užívat pekelnou, která jim zabarvila oči do zkažené zelené, ne?

Deathkroman 05.10.2014 19:30

Udělala bych z tebe pěknou mrtvolu.To je super lichotka

milanko 07.07.2012 14:53

omg škoda že sa nedá hrať za high elfov tí su najlepší

Havekar 13.08.2010 08:32

Menethil
A je to v podstate hybrid - Warrior/ Druid / Hunter
Tak druid asi ne,elfove nemůžou byt druidy,spise jen warrior a hunter.

BlueWolf 08.06.2010 16:24

Menethil
A je to v podstate hybrid - Warrior/ Druid / Hunter
tohle by se hodilo na nový hrdinský povolání Ultimátní zbraň hromadného ničení

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet